Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-25-04-2022-15-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Hoisach20220

Lịch công tác
Thứ hai, 25/07/2022 - 13:40

Thông báo lịch phục vụ sinh viên mượn giáo trình giai đoạn 1 học kỳ I năm học 2022-2023

PHÒNG MƯỢN GIÁO TRÌNH

Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6

Giê phôc vô:

Buæi s¸ng: Tõ 8h30 phót ®Õn 11h00 phót

Buæi chiÒu: Tõ 13h30 phót ®Õn 16h30phót

Lưu ý:

* SV ra vào Thư viện đảm bảo Thực hiện nguyên tắc “5K”.

*Đề nghị sinh viên đến trả giáo trình theo đúng như lịch trên.

* Đầu giờ, cuối giờ cán bộ Thư viện thực hiện các công tác nghiệp vụ.

 

 

LỊCH MƯỢN TRẢ GIÁO TRÌNH CÁC KHÓA

( Giai đoạn 1 năm học 2022-2023, từ 01/08/2022 đến 26/08/2022)

Tuần 1: Từ ngày 01/08/2022 đến 05/08/2022.

Ngày

Buổi

Khóa

Khoa, lớp

01/08/2022

Sáng

K57

TCDN,  NGOẠI NGỮ,  CLC

Chiều

K57

KẾ TOÁN, TCQT, CLC

02/08/2022

Sáng

K57

NGÂN HÀNG - BH, KINH TẾ, CLC

Chiều

K57

QUẢN TRỊ KD, HTTTQL, CLC

03/08/2022

Sáng

K57

TÀI CHÍNH CÔNG, THUẾ - HQ, CLC

Chiều

K58

TCDN,  NGOẠI NGỮ,  CLC

04/08/2022

Sáng

K58

KẾ TOÁN, TCQT, CLC

Chiều

K58

NGÂN HÀNG - BH, KINH TẾ, CLC

05/08/2022

Sáng

K59

TCDN,  NGOẠI NGỮ,  CLC

Chiều

K59

KẾ TOÁN, TCQT, CLC

Tuần 2: Từ ngày 08/08/2022 đến 12/08/2022.

Ngày

Buổi

Khóa

Khoa, lớp

08/08/2022

Sáng

K58

QUẢN TRỊ KD, HTTTQL, CLC

Chiều

K58

TÀI CHÍNH CÔNG, THUẾ - HQ, CLC

09/08/2022

Sáng

K59

NGÂN HÀNG - BH, KINH TẾ, CLC

Chiều

K59

QUẢN TRỊ KD, HTTTQL, CLC

10/08/2022

Sáng

K59

TÀI CHÍNH CÔNG, THUẾ - HQ, CLC

Chiều

K57

TCDN,  NGOẠI NGỮ,  CLC

11/08/2022

Sáng

K57

KẾ TOÁN, TCQT, CLC

Chiều

K57

NGÂN HÀNG - BH, KINH TẾ, CLC

12/08/2022

Sáng

K57

QUẢN TRỊ KD, HTTTQL, CLC

Chiều

K57

TÀI CHÍNH CÔNG, THUẾ - HQ, CLC

Tuần 3: Từ ngày 15/08/2022 đến 19/08/2022.

Ngày

Buổi

Khóa

Khoa, lớp

15/08/2022

Sáng

K58

TCDN,  NGOẠI NGỮ,  CLC

Chiều

K58

KẾ TOÁN, TCQT, CLC

16/08/2022

Sáng

K58

NGÂN HÀNG - BH, KINH TẾ, CLC

Chiều

K59

TCDN,  NGOẠI NGỮ,  CLC

17/08/2022

Sáng

K59

KẾ TOÁN, TCQT, CLC

Chiều

K57

TCDN,  NGOẠI NGỮ,  CLC

18/08/2022

Sáng

K57

KẾ TOÁN, TCQT, CLC

Chiều

K57

NGÂN HÀNG - BH, KINH TẾ, CLC

19/08/2022

Sáng

K57

QUẢN TRỊ KD, HTTTQL, CLC

Chiều

K57

TÀI CHÍNH CÔNG, THUẾ - HQ, CLC

Tuần 4: Từ ngày 22/08/2022 đến 26/08/2022.

Ngày

Buổi

Khóa

Khoa, lớp

22/08/2022

Sáng

K58

QUẢN TRỊ KD, HTTTQL, CLC

Chiều

K58

TÀI CHÍNH CÔNG, THUẾ - HQ, CLC

23/08/2022

Sáng

K59

NGÂN HÀNG - BH, KINH TẾ, CLC

Chiều

K59

QUẢN TRỊ KD, HTTTQL, CLC

24/08/2022

Sáng

K59

TÀI CHÍNH CÔNG, THUẾ - HQ, CLC

Chiều

K57

TCDN,  NGOẠI NGỮ,  CLC

25/08/2022

Sáng

K57

KẾ TOÁN, TCQT, CLC

Chiều

K57

NGÂN HÀNG BH, KINH TẾ, CLC

26/08/2022

Sáng

K57

QUẢN TRỊ KD, HTTTQL, CLC

Chiều

K57

TÀI CHÍNH CÔNG, THUẾ HQ, CLC

Lưu ý:

* SV ra vào Thư viện đảm bảo Thực hiện nguyên tắc “5K”.

*Đề nghị sinh viên đến mượn - trả giáo trình theo đúng như lịch trên.

* Đầu giờ, cuối giờ cán bộ Thư viện thực hiện các công tác nghiệp vụ. 

Số lần đọc: 11
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà