Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-25-04-2022-15-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Hoisach20220

Lịch công tác
Thứ sáu, 30/09/2022 - 9:42

Thông báo lịch phục vụ sinh viên mượn giáo trình giai đoạn 2 học kỳ I năm học 2022-2023

Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6

Giờ phục vụ

Buæi s¸ng: Tõ 8h30 phót ®Õn 11h00 phót

Buæi chiÒu: Tõ 13h30 phót ®Õn 16h30phót

Lưu ý:

* Đề nghị sinh viên đến mượn giáo trình theo đúng như lịch.

* Đầu giờ, cuối giờ cán bộ Thư viện thực hiện các công tác nghiệp vụ.

* SV đến mượn giáo trình đeo khẩu trang, sát khuẩn.

 Lịch phục vụ sinh viên mượn giáo trình giai đoạn 2 học kỳ I năm học 2022-2023

(Thời gian áp dụng từ 03/10/2022 đến 21/10/2022)

Tuần 1: Từ ngày 03/10/2022 đến 07/10/2022.

Ngày

Buổi

Khóa

Khoa

03/10/2022

Sáng

K57

TCDN; NGOẠI NGỮ; TCQT;  CLC

Chiều

K57

KẾ TOÁN; NGÂN HÀNG – BH; KINH TẾ; CLC

04/10/2022

Sáng

K57

QUẢN TRỊ KD; HTTTQL; TÀI CHÍNH CÔNG; THUẾ - HQ

Chiều

K58

TCDN; NGOẠI NGỮ; TCQT;  CLC

05/10/2022

Sáng

K58

KẾ TOÁN; NGÂN HÀNG – BH; KINH TẾ; CLC

Chiều

K58

QUẢN TRỊ KD; HTTTQL; TÀI CHÍNH CÔNG; THUẾ - HQ

06/10/2022

Sáng

K59

TCDN; NGOẠI NGỮ; TCQT;  CLC

Chiều

K59

KẾ TOÁN; NGÂN HÀNG – BH; KINH TẾ; CLC

07/10/2022

Sáng

K59

QUẢN TRỊ KD; HTTTQL; TÀI CHÍNH CÔNG; THUẾ - HQ

Chiều

K57

TCDN; NGOẠI NGỮ; TCQT;  CLC

Tuần 2: Từ ngày 10/10/2022 đến 14/10/2022.

Ngày

Buổi

Khóa

Khoa

10/10/2022

Sáng

K58

TCDN; NGOẠI NGỮ; TCQT;  CLC

Chiều

K58

KẾ TOÁN; NGÂN HÀNG – BH; KINH TẾ; CLC

11/10/2022

Sáng

K58

QUẢN TRỊ KD; HTTTQL; TÀI CHÍNH CÔNG; THUẾ - HQ

Chiều

K59

TCDN; NGOẠI NGỮ; TCQT;  CLC

12/10/2022

Sáng

K59

KẾ TOÁN; NGÂN HÀNG – BH; KINH TẾ; CLC

Chiều

K59

QUẢN TRỊ KD; HTTTQL; TÀI CHÍNH CÔNG; THUẾ - HQ

13/10/2022

Sáng

K57

TCDN; NGOẠI NGỮ; TCQT;  CLC

Chiều

K57

KẾ TOÁN; NGÂN HÀNG – BH; KINH TẾ; CLC

14/10/2022

Sáng

K57

QUẢN TRỊ KD; HTTTQL; TÀI CHÍNH CÔNG; THUẾ - HQ

Chiều

K57

KẾ TOÁN; NGÂN HÀNG – BH; KINH TẾ; CLC

Tuần 3: Từ ngày 17/10/2022 đến 21/10/2022.

Ngày

Buổi

Khóa

Khoa

17/10/2022

Sáng

K59

TCDN; NGOẠI NGỮ; TCQT;  CLC

Chiều

K59

KẾ TOÁN; NGÂN HÀNG – BH; KINH TẾ; CLC

18/10/2022

Sáng

K59

QUẢN TRỊ KD; HTTTQL; TÀI CHÍNH CÔNG; THUẾ - HQ

Chiều

K57

TCDN; NGOẠI NGỮ; TCQT;  CLC

19/10/2022

Sáng

K57

KẾ TOÁN; NGÂN HÀNG – BH; KINH TẾ; CLC

Chiều

K57

QUẢN TRỊ KD; HTTTQL; TÀI CHÍNH CÔNG; THUẾ - HQ

20/10/2022

Sáng

K58

TCDN; NGOẠI NGỮ; TCQT;  CLC

Chiều

K58

KẾ TOÁN; NGÂN HÀNG – BH; KINH TẾ; CLC

21/10/2022

Sáng

K58

QUẢN TRỊ KD; HTTTQL; TÀI CHÍNH CÔNG; THUẾ - HQ

Chiều

K57

QUẢN TRỊ KD; HTTTQL; TÀI CHÍNH CÔNG; THUẾ - HQ

Lưu ý:

* Đề nghị sinh viên đến mượn giáo trình theo đúng như lịch trên.

* Đầu giờ, cuối giờ cán bộ Thư viện thực hiện các công tác nghiệp vụ.

* Hết thời gian áp dụng lịch mượn phòng GT phục vụ các khóa trong ngày, giờ hành chính.

* SV ra vào Thư viện đảm bảo Thực hiện nguyên tắc khẩu trang, sát khuẩn.

THƯ VIỆN

Số lần đọc: 7
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà