Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-15-12-2016-16-img0

Phát hành tài liệu
Thứ sáu, 04/03/2016 - 10:38

Giáo trình Kế toán máy (XB năm 2014)

Đề cương bài giảng “Kế toán máy” được biên soạn năm 1999 do PGS.TS.Vương Đình Huệ làm chủ biên và được sử dụng làm tài liệu phục vụ học tập của sinh viên trong trường đại học Tài chính kế toán Hà Nội (nay là học viện Tài chính) đến năm 2005 thì lập Đề cương bài giảng được nâng lên thành giáo trình Kế toán máy phục vụ nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của Học viện Tài chính, đồng thời thỏa mãn nhu cầu xã hội trong thời gian qua. Đến nay, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật, khoa học quản lý nhất là công nghệ phần mềm kế toán ngày càng được sử dụng rộng rãi, công tác kế toán tổ chức và kỹ thuật nghiệp vụ kế toán đã có những thay đổi co bản; vì vậy một số nội dung trong cuốn sách xuất bản trước đây về kế toán máy không còn phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Xuất phát từ những lý do trên và với mục đích kịp thời phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của Học viện, đồng thời đáp ứng nhu cầu thực tế đòi hỏi, Học viện Tài chính tổ chức cho sửa chữa, bổ sung và tái bản cuốn giáo trình “Kế toán máy” xuất bản năm 2005.

Tham gia biên soạn cuốn giáo trình này là tập thể giảng viên, nguyên giảng viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực kế toán và kế toán máy nói riêng, gồm:

- PGS.TS.Đoàn Xuân Tiên – Trưởng ban Quản lý đào tạo chủ biên  (nay là GS.TS.Đoàn Xuân Tiên, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, nguyên Phó giám đốc Học viện Tài chính).

- Ths.Nguyễn Vũ Việt – Phó trưởng khoa Kế toán, đồng chủ biên (nay là PGS.TS.Nguyễn Vũ Việt – Trưởng khoa Kế toán)

- Ths.Thái Bá Công (nay là TS.Thái Bá Công – Phó trưởng Bộ môn Kế toán Danh nghiệp).

- Ths.Trần Văn Hợi (nay là TS.Trần Văn Hợi).

- NCS.Mai Ngọc Anh (nay là PGS.TS.Mai Ngọc Anh – Phó trưởng Bộ môn Nguyên lý kế toán).

- Ths.Phạm Toàn Thắng (nay là TS.Phạm Toàn Thắng).

MỤC LỤC

                                                              Trang

LỜI NÓI ĐẦU

3

Chương 1: Tổ chức công tác kế toán trong điều kiện kế toán trên máy

5

1.Kế toán và thông tin kế toán trong điều kiện tổ chức kế toán máy

5

1.1.Kế toán là một phân hệ thông tin trong hệ thống quản lý kinh doanh của đơn vị

5

1.2.Quá trình kế toán số liệu

8

1.3.Đặc điểm và yêu cầu thông tin kế toán trong điều kiện kế toán máy

11

2.Hệ thống thông tin kế toán và công nghệ thông tin

14

2.1.Hệ thống thông tin kế toán

14

2.2.Công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán

18

2.2.1.Công nghệ thông tin

18

2.2.2.Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán

19

2.2.3.Khái quát các công việc tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán

21

2.2.4.Tính ưu việt của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán

27

3.Nội dung tổ chức công tác kế toán trong điều kiện kế toán trên máy

29

3.1.Sự cần thiết, nguyên tắc và yêu cầu tổ chức công tác kế toán trên máy

29

3.1.1.Sự cần thiết khách quan

29

3.1.2.Nguyên tắc và yêu cầu tổ chức kế toán máy

32

3.2.Tổ chức bộ máy kế toán

35

3.3.Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán

40

3.4.Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán

43

3.5.Tổ chức vận dụng hình thức kế toán

47

3.6.Tổ chức lập báo cáo kế toán, cung cấp và lưu trữ thông tin

56

3.6.1.Lưu trữ dữ liệu và kế toán trong máy tính

56

3.6.2.Tổ chức báo cáo kế toán và cung cấp thông tin kế toán

61

3.7.Tổ chức kiểm tra kế toán và quản trị người dùng

64

3.7.1.Tổ chức công tác kiểm tra kế toán

64

3.7.2.Tổ chức quản trị người dùng

67

Chương 2: Phàn mềm kế toán và tổ chức ứng dụng phần mềm kế toán trong doanh nghiệp

69

1.Phần mềm kế toán

69

1.1.Phần mềm kế toán, vị trí và va trò của phần mềm kế toán trong hệ thông tin kế toán

69

1.2.Nguyên tắc cơ bản xây dựng và sử dụng phần mềm kế toán

75

2.Tổ chức ứng dụng phần mềm kế toán trong doanh nghiệp

77

2.1.Khái quát chung phần mềm kế toán trong doanh nghiệp

77

2.1.1.Phân tích thiết kế hệ thống thông tin trong phần mềm kế toán

77

2.1.2.Khởi động và làm việc với phần mềm kế toán

90

2.1.3.Khai báo hệ thống ban đầu

98

2.1.4.Tổ chức nhập liệu

171

2.1.5.Báo cáo kế toán và kết xuất thông tin của các phần mềm kế toán

190

2.1.6.Tổ chức lưu trữ thông tin kế toán

198

2.2.Tổ chức các phần hành toán chủ yếu trong phần mềm kế toán

200

2.2.1.Kế toán vốn bằng tiền

200

2.2.2.Kế toán vật tư, hàng hóa, thành phẩm

206

2.2.3.Kế toán tài sản cố định

225

2.2.4.Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

234

2.2.5.Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

241

2.2.6.Kế toán bán hàng, xác định kết quả

260

2.2.7.Tổ chức kết xuất báo cáo cuối kỳ

279

Mục lục

283

Số lần đọc: 4256
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà