Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-25-04-2022-15-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Hoisach20220

Phát hành tài liệu
Thứ sáu, 28/05/2021 - 9:40

Danh mục sách mới tháng 5 năm 2021

STT Tên tài liệu Tác giả Tóm tắt
1 Giáo trình Tổ chức công tác kế toán công / PGS. TS. Phạm Văn Liên, PGS.TS.Ngô Thanh Hoàng Trình bày những vấn đề cơ bản vế tổ chức công tác kế toán công bao gồm các nội dung: tổ chức thu nhận thông tin kế toán công, tổ chức hệ thống hóa, xử lý thông tin kế toán công, tổ chức cung cấp thông tin kế toán công, tổ chức bộ máy kế toán công...
2 Giáo trình Kế toán dự trữ nhà nước / PGS.TS.Ngô Thanh Hoàng; TS.GVCC Nguyễn Đào Tùng Trình bày những kiến thức cơ bản và cập nhật vế kế toán dự trữ nhà nước theo quy định và điều kiện mới của Luật Kế toán 2015, thông tư 107/2017/TT-BTC về chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp và thông tư 108/2018/TT-BTC hướng dẫn Kế toán dự trữ quốc gia và hệ thống chính sách chế độ có liên quan đến Dự trữ nhà nước.
3 Giáo trình Kế toán quản trị công / PGS.TS.Trương Thị Thủy,PGS.TS.Ngô Thanh Hoàng Trình bày tổng quan về kế toán quản trị công; dự toán trong khu vực công đối với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; kế toán quản trị thu ngân sách nhà nước; kế toán quản trị hành chính sự nghiệp
4 Giáo trình Giám sát tài chính / PGS.TS. Nguyễn Trọng Cơ, TS.Phạm Thị Quyên Tổng hợp và làm rõ những nội dung cơ bản về giám sát tài chính đối với từng khu vực chủ yếu: ngân sách nhà nước, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp...
5 Kiểm toán nội bộ : Nguyễn Phú Giang & Nguyễn Trúc Lê Cung cấp những kiến thức nền tảng và trang bị các kỹ năng, chuyên môn kiểm toán nội bộ, tập trung vào lập kế hoạch, thực hiện và bắt đầu các giai đoạn của dịch vụ kiểm toán nội bộ
6 Báo cáo diễn biến giá cả thị trường ở Việt Nam năm 2020 và dự báo :   Trình bày tổng quan về diễn biến lạm phát năm 2020 và diễn biến giá cả thị trường một số mặt hàng cụ thể: xăng dầu, thịt lợn, thủy sản...Đưa ra một số dự báo về xu hướng diễn biến tỷ giá năm 2021
7 Báo cáo nghiên cứu tổng hợp tình hình tài chính trong nước và quốc tế tháng 9 năm 2020 / Tạ Văn Thắng Ths. Báo cáo trình bày tổng quan tình hình tài chính trong nước và quốc tế tháng 9 năm 2020
8 Báo cáo nghiên cứu diễn biến giá cả thị trường ở Việt Nam tháng 9 năm 2020 / Phạm Minh Thụy Trình bày tổng quan về kinh tế Việt Nam và diễn biến giá cả thị trường: thực phẩm, gạo, thức ăn chăn nuôi... ở Việt Nam tháng 9 năm 2020
9 Báo cáo về kinh tế vĩ mô quý III/2020 / Nguyễn Đức Độ TS. Tổng quan về bối cảnh kinh tế trong nước, kinh tế quốc tế và diễn biến, triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong quý III năm 2020. Giới thiệu một số vấn đề kinh tế vĩ mô nổi bật, đồng thời đưa ra những kiến nghị nhằm tiếp tục đổi mới, cải cách nền tảng kinh tế
10 Báo cáo nghiên cứu diễn biến giá cả thị trường ở Việt Nam tháng 10 năm 2020 / Phạm Minh Thụy Trình bày tổng quan về kinh tế Việt Nam và diễn biến giá cả thị trường: thực phẩm, gạo, thức ăn chăn nuôi... ở Việt Nam tháng 10 năm 2020
11 Báo cáo về kinh tế vĩ mô tháng 10 năm 2020 : Nguyễn Đức Độ TS. Tổng quan về bối cảnh kinh tế trong nước, kinh tế quốc tế và diễn biến, triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong tháng 10 năm 2020. Giới thiệu một số vấn đề kinh tế vĩ mô nổi bật, đồng thời đưa ra những kiến nghị nhằm tiếp tục đổi mới, cải cách nền tảng kinh tế
12 Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 10 năm 2020 :   Phân tích và đưa ra một số dự báo về tình hình giá cả thị trường ở Việt Nam tháng 10 năm 2020
13 Báo cáo nghiên cứu tổng hợp tình hình tài chính trong nước và quốc tế tháng 10 năm 2020 / Tạ Văn Thắng Ths. Báo cáo trình bày tổng quan tình hình tài chính trong nước và quốc tế tháng 10 năm 2020
14 Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 11 năm 2020 :   Phân tích và đưa ra một số dự báo về tình hình giá cả thị trường ở Việt Nam tháng 11 năm 2020
15 Báo cáo nghiên cứu diễn biến giá cả thị trường ở Việt Nam tháng 11 năm 2020 / Phạm Minh Thụy Trình bày tổng quan về kinh tế Việt Nam và diễn biến giá cả thị trường: thực phẩm, gạo, thức ăn chăn nuôi... ở Việt Nam tháng 11 năm 2020
16 Báo cáo về kinh tế vĩ mô tháng 11 năm 2020 : Nguyễn Đức Độ TS. Tổng quan về bối cảnh kinh tế trong nước, kinh tế quốc tế và diễn biến, triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong tháng 11 năm 2020. Giới thiệu một số vấn đề kinh tế vĩ mô nổi bật, đồng thời đưa ra những kiến nghị nhằm tiếp tục đổi mới, cải cách nền tảng kinh tế
17 Báo cáo nghiên cứu tổng hợp tình hình tài chính trong nước và quốc tế tháng 11 năm 2020 / Tạ Văn Thắng Ths. Báo cáo trình bày tổng quan tình hình tài chính trong nước và quốc tế tháng 11 năm 2020
18 Báo cáo nghiên cứu tổng hợp tình hình tài chính trong nước và quốc tế tháng 12 và cả năm 2020 / Tạ Văn Thắng Ths. Báo cáo trình bày tổng quan tình hình tài chính trong nước và quốc tế tháng 12 và cả năm 2020
19 Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 12 năm 2020 :   Phân tích và đưa ra một số dự báo về tình hình giá cả thị trường ở Việt Nam tháng 12 năm 2020
20 Báo cáo về kinh tế vĩ mô tháng 12 năm 2020 : Nguyễn Đức Độ TS. Tổng quan về bối cảnh kinh tế trong nước, kinh tế quốc tế và diễn biến, triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong tháng 12 năm 2020. Giới thiệu một số vấn đề kinh tế vĩ mô nổi bật, đồng thời đưa ra những kiến nghị nhằm tiếp tục đổi mới, cải cách nền tảng kinh tế
21 Báo cáo nghiên cứu diễn biến giá cả thị trường ở Việt Nam tháng 12 năm 2020 / Phạm Minh Thụy Trình bày tổng quan về kinh tế Việt Nam và diễn biến giá cả thị trường: thực phẩm, gạo, thức ăn chăn nuôi... ở Việt Nam tháng 12 năm 2020
22 Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 01 năm 2021 :   Phân tích và đưa ra một số dự báo về tình hình giá cả thị trường ở Việt Nam tháng 01 năm 2021
23 Báo cáo nghiên cứu diễn biến giá cả thị trường ở Việt Nam tháng 1 năm 2021 / Phạm Minh Thụy Trình bày tổng quan về kinh tế Việt Nam và diễn biến giá cả thị trường: thực phẩm, gạo, thức ăn chăn nuôi... ở Việt Nam tháng 1 năm 2021
24 Báo cáo về kinh tế vĩ mô tháng 01 năm 2021 : Nguyễn Đức Độ TS. Tổng quan về bối cảnh kinh tế trong nước, kinh tế quốc tế và diễn biến, triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong tháng 01 năm 2021. Giới thiệu một số vấn đề kinh tế vĩ mô nổi bật, đồng thời đưa ra những kiến nghị nhằm tiếp tục đổi mới, cải cách nền tảng kinh tế
25 Báo cáo nghiên cứu tổng hợp tình hình tài chính trong nước và quốc tế tháng 1 năm 2021 / Tạ Văn Thắng Ths. Báo cáo trình bày tổng quan tình hình tài chính trong nước và quốc tế tháng 01 năm 2021
26 Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 2 năm 2021 :   Phân tích và đưa ra một số dự báo về tình hình giá cả thị trường ở Việt Nam tháng 2 năm 2021
27 Báo cáo về kinh tế vĩ mô tháng 02 năm 2021 : Nguyễn Đức Độ TS. Tổng quan về bối cảnh kinh tế trong nước, kinh tế quốc tế và diễn biến, triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong tháng 02 năm 2021. Giới thiệu một số vấn đề kinh tế vĩ mô nổi bật, đồng thời đưa ra những kiến nghị nhằm tiếp tục đổi mới, cải cách nền tảng kinh tế
28 Báo cáo nghiên cứu tổng hợp tình hình tài chính trong nước và quốc tế tháng 2 năm 2021 / Tạ Văn Thắng Ths. Báo cáo trình bày tổng quan tình hình tài chính trong nước và quốc tế tháng 02 năm 2021
29 Báo cáo nghiên cứu diễn biến giá cả thị trường ở Việt Nam tháng 2 năm 2021 / Phạm Minh Thụy Trình bày tổng quan về kinh tế Việt Nam và diễn biến giá cả thị trường: thực phẩm, gạo, thức ăn chăn nuôi... ở Việt Nam tháng 2 năm 2021
30 Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 3 năm 2021 :   Phân tích và đưa ra một số dự báo về tình hình giá cả thị trường ở Việt Nam tháng 3 năm 2021
31 Báo cáo nghiên cứu tổng hợp tình hình tài chính trong nước và quốc tế tháng 3 và quý 1 năm 2021 / Tạ Văn Thắng Ths. Báo cáo trình bày tổng quan tình hình tài chính trong nước và quốc tế tháng 3 và quý 1 năm 2021
32 Báo cáo về kinh tế vĩ mô quý I/2021 / Nguyễn Đức Độ TS. Tổng quan về bối cảnh kinh tế trong nước, kinh tế quốc tế và diễn biến, triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong quý I năm 2021. Giới thiệu một số vấn đề kinh tế vĩ mô nổi bật, đồng thời đưa ra những kiến nghị nhằm tiếp tục đổi mới, cải cách nền tảng kinh tế
33 Báo cáo nghiên cứu diễn biến giá cả thị trường ở Việt Nam tháng 3 năm 2021 / Phạm Minh Thụy Trình bày tổng quan về kinh tế Việt Nam và diễn biến giá cả thị trường: thực phẩm, gạo, thức ăn chăn nuôi... ở Việt Nam tháng 3 năm 2021
34 Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 4 năm 2021 :   Phân tích và đưa ra một số dự báo về tình hình giá cả thị trường ở Việt Nam tháng 4 năm 2021
35 Quản lý tài chính nội bộ các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang :   Nghiên cứu và hệ thống hóa lý luận chung về quản lý tài chính nội bộ tại các bệnh viện công lập hiện nay. Phân tích, đánh giá thực trạng và rút ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó. Đồng thời đề xuất các giải pháp có tính khả thi nhằm hoàn thiện quản lý tài chính nội bộ các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
36 Mô hình kinh tế lượng có biến phụ thuộc là biến nhị phân :   Nghiên cứu và hệ thống hóa lý luận chung về mô hình kinh tế lượng với biến phụ thuộc nhị phân trên dữ liệu thời gian, chéo và dữ liệu bảng. Nghiên cứu các phương pháp xây dựng và cơ sở lý luận mô hình kinh tế lượng có biến phụ thuộc là nhị hân: mô hình xác suất tuyến tính, mô hình Logit, mô hình Probit và chỉ ra điểm khác biệt giữa các mô hình, ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồ
37 Hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp Việt Nam :   Trình bày lý luận chung về hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đối với việc ngăn ngừa và phát hiện gian lận trong doanh nghiệp Việt Nam.
38 Giải pháp tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam :   Trình bày lý luận chung về doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp chính sách nhằm tháo gỡ vấn đề tiếp cận vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam.
39 Hàm hồi quy và ứng dụng trong phân tích kinh tế :   Nghiên cứu và hệ thống hóa lý luận chung về hàm hồi quy. Lựa chọn một số dạng hàm hồi quy cơ bản thường được sử dụng trong phân tích kinh tế và thực nghiệm trên một số bộ số liệu cụ thể để minh họa cho cách vận dụng hàm hồi quy trong phân tích một số vấn đề kinh tế.
40 Xây dựng hệ thống học liệu phục vụ chương trình đào tạo chất lượng cao môn học Management information 2(Kế toán quản trị 2). :   Xây dựng hệ thống học liệu cho các môn học thuộc cơ sở ngành, chuyên ngành kế toán bao gồm các môn học theo chương trình đào tạo trên cơ sở hệ thống kế toán Việt Nam và các môn học thuộc chương trình đào tạo ICAEW
41 Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thực hiện chính sách xã hội trong hơn ba mươi năm đổi mới (1986-2020) : Trương Văn Quý TS. Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo thực hiện chính sách xã hội trong hơn ba mươi năm đổi mới (1986-2020). Đánh giá thực trạng và rút ra một số kinh nghiệm, từ đó có thể vận dụng để thực hiện tốt chính sách xã hội trong điều kiện tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hi
42 Hoàn thiện quy trình mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản tại Học viện Tài chính :   Xây dựng các quan điểm và giải pháp hoàn thiện quy trình mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản đơn vị giáo dục đại học công lập phù hợp với tiến trình thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị giáo dục đại học công lập và đổi mới cơ chế mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản ở Việt Nam.
43 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng việc làm của sinh viên Học viện Tài chính sau tốt nghiệp :   Hệ thống hóa lý luận chung và thực tiễn về chất lượng việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp tại Học viện Tài chính. Xây dựng mô hình và các giả thuyết về mối quan hệ giữa các nhân tố đo lường chất lượng đào tạo tác động đến chất lượng việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp tại Học viện Tài chính
44 Lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trong các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con :   Hệ thống hóa lý luận chung về mô hình công ty mẹ - công ty con, lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. Phân tích thực trạng và trình bày báo cáo tài chính hợp nhật tại một số doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Qua đó đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp n
45 Phát huy vai trò chủ thể nhận thức trong học tập của sinh viên Học viện Tài chính trong giai đoạn hiện nay :   Khai thác lý luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng về nhận thức, về mối quan hệ biện chứng giữa chủ thể và khách thể nhận thức. Phân tích thực trạng, nguyên nhân, những vấn đề đặt ra về vai trò chủ thể nhận thức của sinh viên Học viện Tài chính. Đề xuất các nhóm giải pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập của sinh viên Học viện Tài chính.
46 Giải pháp tài chính vĩ mô nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong điều kiện hội nhập : Hà Quý Tình Khái quát một số vấn đề lý luận về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phân tích thực trạng và đưa ra một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
47 Báo cáo nghiên cứu diễn biến giá cả thị trường tháng 4 năm 2021 / Phạm Minh Thụy Trình bày tổng quan về kinh tế Việt Nam và diễn biến giá cả thị trường: thực phẩm, gạo, thức ăn chăn nuôi... ở Việt Nam tháng 4 năm 2021
48 Báo cáo nghiên cứu tổng hợp tình hình tài chính trong nước và quốc tế tháng 4 năm 2021 / Tạ Văn Thắng Ths. Báo cáo trình bày tổng quan tình hình tài chính trong nước và quốc tế tháng 4 năm 2021
49 Báo cáo về kinh tế vĩ mô tháng 4 năm 2021 : Nguyễn Đức Độ TS. Tổng quan về bối cảnh kinh tế trong nước, kinh tế quốc tế và diễn biến, triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong tháng 4 năm 2021. Giới thiệu một số vấn đề kinh tế vĩ mô nổi bật, đồng thời đưa ra những kiến nghị nhằm tiếp tục đổi mới, cải cách nền tảng kinh tế
50 Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 5 năm 2021 :   Phân tích và đưa ra một số dự báo về tình hình giá cả thị trường ở Việt Nam tháng 5 năm 2021
51 Tác động của năng lực tài chính tới tăng trưởng bền vững của các doanh nghiệp xây dựng niêm yết ở Việt Nam : Phạm Thị Vân Anh Khái quát một số vấn đề lý luận về năng lực tài chính và tác động của năng lực tài chính tới tăng trưởng bền vững của các doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất một số khuyến nghị nhằm giúp cho các doanh nghiệp xây dựng niêm yết ở Việt Nam.
52 Chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế :   Khái quát một số vấn đề lý luận và thực tiễn của vấn đề thu hút, sử dụng vốn FDI. Phân tích, đánh giá thực trạng chính sách thu hút và sử dụng vốn FDI ở Việt Nam từ năm 1988 đến 2019. Từ đó đề xuất một số phương hướng và giải pháp bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện chính sách thu hút và sử dụng vốn FDI ở Việt Nam hiện nay.
53 Đào tạo nhà quản trị cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 :   Hệ thống hóa lý luận về đào tạo nhà quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Phân tích thực trạng hoạt động đào tạo người quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Trên cơ sở đó, chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó. Đề xuất các quan điểm và giải pháp về đào tạo nhà quả
54 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong giáo dục trong đổi mới giáo dục ở Việt Nam (giai đoạn 2013 đến nay) :   Hệ thống hóa lý luận và phân tích nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong giáo dục. Phân tích giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong giáo dục, đặc biệt đặt trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục ở Việt Nam giai đoạn 2013 đến nay.
55 Dịch chuyển lao động từ khu vực nhà nước sang tư nhân ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp :   Hệ thống hóa lý luận và thực tiễn của vấn đề dịch chuyển lao động trong nền kinh tế thị trường. Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp khắc phục hiện tượng bỏ việc từ khu vực nhà nước sang khu vực tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
56 Xây dựng hệ thống chỉ tiêu giám sát tài chính các đơn vị sự nghiệp ở Việt Nam :   Hệ thống hóa lý luận về giám sát tài chính các đơn vị sự nghiệp ở Việt Nam. Phân tích, đánh giá thực trạng xây dựng hệ thống chỉ tiêu giám sát tài chính đơn vị sự nghiệp phục vụ công tác giám sát tài chính của nhà nước cũng như công tác giám sát của chủ thể quản lý tại các đơn vị sự nghiệp.
57 Thực trạng thẩm định giá trị doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay :   Hệ thống hóa lý luận về thẩm định giá trị doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình và phương pháp thẩm định giá trị doanh nghiệp ở Việt Nam trong thời gian tới.
58 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp thép niêm yết ở Việt Nam :   Hệ thống hóa lý luận và thực tiễn về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh đối với các doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh đối với các doanh nghiệp thép niêm yết ở Việt Nam.
59 Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngành thủ sản niêm yết trong bối cảnh hội nhập hiện nay :   Hệ thống hóa lý luận về doanh nghiệp thủy sản, nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh đối với các doanh nghiệp thủy sản niêm yết ở Việt Nam.
60 Kế toán tài sản dài hạn nắm giữ để bán và hoạt động bị chấm dứt trong doanh nghiệp :   Trình bày nội dung cơ bản của Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS 05 - Tài sản dài hạn nắm giữ để bán và các hoạt động bị chấm dứt do Hội đồng chuẩn mực Kế toán Quốc tế IASB ban hành. Nghiên cứu Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS 05 - Tài sản dài hạn nắm giữ để bán và các hoạt động bị chấm dứt để giải quyết các tình huống vận dụng nguyên tắc theo IFRS 05. Đưa
61 Đánh giá chi phí lao động của các doanh nghiệp Việt Nam và một số khuyến nghị chính sách :   Hệ thống hóa lý luận cơ bản về chi phí lao động của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng sử dụng lao động và chi phí lao động trong doanh nghiệp. Xác định các yếu tố tác động đến chi phí lao động của doanh nghiệp và luận giải nguyên nhân. Đề xuất một số giải pháp chính sách giúp doanh nghiệp giảm chi phí lao động.
62 Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng ở Việt Nam. Thực trạng và giải pháp : Trần Phương Anh TS. Làm rõ các vấn đề cơ bản về phát triển cơ sở hạ tầng, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng ở Việt Nam trong thời gian tới.
63 Phát triển bền vững khu vực kinh tế tư nhân của Việt Nam: Thực trạng và một số khuyến nghị chính sách :   Trình bày lý luận chung về phát triển bền vững khu vực kinh tế tư nhân. Đánh giá quá trình và trình độ phát triển của khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam, xác định điểm mạnh, điểm yếu, từ đó đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị chính sách phát triển bền vững khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.
64 Quản lý thuế trong nền kinh tế chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam :   Trình bày lý luận chung về chia sẻ và quản lý thuế trong nền kinh tế chia sẻ. Phân tích kinh nghiệm quản lý thuế trong nền kinh tế chia sẻ ở một số quốc gia trên thế giới và bài học đối với Việt Nam. Đưa ra các định hướng, giải pháp thực hiện quản lý thuế trong nền kinh tế chia sẻ ở Việt Nam.
65 Xây dựng hệ thống học liệu môn học Principles of taxation - UK (Những vấn đề cơ bản của Thuế Anh) phục vụ chương trình đào tạo chất lượng cao định hướng ICAEW :   Xây dựng hệ thống học liệu cho các môn học thuộc cơ sở ngành, chuyên ngành kiểm toán và phân tích tài chính phục vụ chương trình đào tạo chất lượng cao của Học viện Tài chính giúp sinh nắm chắc kiến thức về thuế Anh và những kiến thức cơ bản về thuế Việt Nam.
66 Tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam :   Làm rõ vấn đề lý luận về vốn đầu tư nước ngoài, tăng trưởng kinh tế. Phân tích, đánh giá thực trạng tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam và đưa ra các quan điểm và khuyến nghị về chính sách thu hút và sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cho tăng trưởng kinh tế Việt nam trong thời gian tới.
67 Xây dựng hệ thống học liệu học phần Kế toán tài chính I theo định hướng ICAEW :   Xây dựng hệ thống học liệu cho các môn học thuộc cơ sở ngành, chuyên ngành kế toán bao gồm các môn học theo chương trình đào tạo trên cơ sở hệ thống kế toán Việt Nam và các môn học thuộc chương trình đào tạo ICAEW
68 Xây dựng hệ thống học liệu học phần Kế toán tài chính II theo định hướng ICAEW :   Xây dựng hệ thống học liệu cho các môn học thuộc cơ sở ngành, chuyên ngành kế toán bao gồm các môn học theo chương trình đào tạo trên cơ sở hệ thống kế toán Việt Nam và các môn học thuộc chương trình đào tạo ICAEW
69 Phát huy vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với sự phát triển của công nghiệp phụ trở ở Việt Nam :   Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với phát triển công nghiệp phụ trợ. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất quan điểm, hệ thống giải pháp khả thi nhằm phát huy vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với phát triển công nghiệp phụ trợ ở Việt Nam đến năm 2025.
70 Xây dựng và hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu Học viện Tài chính :   Khái quát về bộ nhận diện thương hiệu, xây dựng và hoàn thiện Bộ nhận diện thương hiệu Học viện Tài chính
71 Quản trị danh mục cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam : Phùng Thu Hà Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản trị danh mục cho vay tại ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng danh mục cho vay của Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam từ 2013-2018. Từ đó chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế trong hoạt động quản trị danh mục cho vay tại ngân hàng. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị danh m
72 Nâng cao hiệu quả cho vay lại vốn ODA tại Ngân hàng phát triển Việt Nam : Trần Thị Lưu Tâm Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về cho vay lạiODA vốn tạicác tổ chức tín dụng. Phân tích, đánh giá thực trạng danh mục cho vay lại vốn ODA tạiNgân hàng phát triển Việt Nam (VDB) trong giai đoạn 2012 -2017. Từ đó chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế trong hoạt động quản trị danh mục cho vay lại vốn ODA tại VDB. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay lại v
73 Quản lý chi ngân sách địa phương cho giáo dục công lập tỉnh Thanh Hóa : Nguyễn Thị Loan Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý chi ngân sách giáo dục công lập . Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý chi ngân sách địa phương cho giáo dục công lập ở tỉnh Thanh Hóa. Từ đó đề xuất các giải pháp quản lý chi ngân sách địa phương cho giáo dục công lập ở tỉnh Thanh Hóa 2025 đến 2030
74 Nghiên cứu kế toán ngân sách nhà nước và nghiệp vụ kho bạc nhà nước áp dụng cho giảng dạy chính quy tại Học viện Tài chính. :   Phân tích và hệ thống hóa lý luận chung về kế toán ngân sách nhà nước và nghiệp vụ kho bạc nhà nước. Phân tích thực trạng giảng dạy kế toán ngân sách nhà nước và nghiệp vụ kho bạc nhà nước tại Học viện Tài chính thời gian qua. Đề xuất nội dung và phương pháp giảng dạy kế toán ngân sách nhà nước và nghiệp vụ kho bạc nhà nước cho hệ đại học chính quy trong những năm tới.
75 Nâng cao kĩ năng nói cho sinh viên học tiếng Anh thuộc khối trường kinh tế :   Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kỹ năng học tiếng Anh. Phân tích thực trạng học kỹ năng nói tiếng Anh tại một số trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Đề xuất các giải pháp nâng cao kỹ năng nói Tiếng Anh đối với sinh viên năm ba tại các trường đại học thuộc khối kinh tế
76 Cơ chế quản lý tài chính các bệnh viện quân đội ở Việt Nam : Nguyễn Anh Tuấn Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về bệnh viện quân đội và cơ chế quản lý tài chính các bệnh viện quân độiở Việt Nam. Phân tích, đánh giá thực trạng cơ chế quản lý tài chính các bệnh viện quân độiở Việt Nam giai đoạn 2013-2017. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính các bệnh viện quân độiở Việt Nam đến năm 2025 - 2030
77 Nâng cao giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng xuất khẩu thủy sản Việt Nam hiện nay :   Hệ thống hóa cơ sở lý luận về nâng cao giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng xuất khẩu thủy sản. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp theo từng công đoạn trong chuối cung ứng xuất khẩu hàng thủy sản Việt Nam.
78 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa chuẩn mực kế toán và chính sách thuế đối với doanh nghiệp ở Việt Nam :   Hệ thống hóa cơ sở lý luận về mối quan hệ giữa kế toán và thuế. Nghiên cứu thực nghiệm mối quan hệ giữa kế toán và thuế ở Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp nhằm giảm sự khác biệt, phát triển mối quan hệ độc lập giữa kế toán và thuế ở Việt Nam trên cả phương diện lý thuyết và thực tiễn.
79 Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở Việt Nam : Nguyễn Thị Lan Phương Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng cơ chế đầu tư xây dựng cơ bản ở Việt Nam thời gian qua. Từ đó đề xuất các giải pháp quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản ở Việt Nam
80 Kiểm toán báo cáo tài chính trong trường hợp đơn vị có dấu hiệu vi phạm tính hoạt động liên tục :   Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về kiểm toán báo cáo tài chính trong trường hợp đơn vị có dấu hiệu vi phạm giả định hoạt động liên tục.Mô tả, đánh giá thực trạng và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm toán báo cáo tài chính trong trường hợp đơn vị có dấu hiệu vi phạm giả định hoạt động liên tục.
81 Pháp luật về tiền lương trong doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay :   Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật tiền lương trong doanh nghiệp. Đánh giá nội dung pháp luật tiền lương trong doanh nghiệp bao gồm những ưu điểm, hạn chế của các quy định hiện hành. Đưa ra các giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật hiện hành về tiền lương trong doanh nghiệp.
82 Giải pháp tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam :   Trình bày các vấn đề lý luận cơ bản về doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam.
83 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc chuyển đổi báo cáo tài chính từ chuẩn mực kế toán Việt Nam sang chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại các doanh nghiệp. : Đào Ngọc Hà TS. Trình bày tổng quan những nghiên cứu liên quan về chuyển đổi báo cáo tài chính từ chuẩn mực kế toán quốc gia sang chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế và những vấn đề cơ bản của hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế. Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến việc chuyển đổi báo cáo tài chính từ chuẩn mực kế toán Việt Nam sang chuẩn mực báo
84 ODA với tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam : Nguyễn Hồng Nhung Ths. Trình bày lý luận chung về ODA và tăng trưởng kinh tế. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường vai trò của vốn ODA với tăng trưởng kinh tế cấp tỉnh tại Việt Nam
85 Quản lý hoạt động dạy học môn giáo dục quốc phòng và an ninh tại Học viện Tài chính :   Làm rõ cơ sở lý luận chung của quản lý hoạt động dạy học môn giáo dục quốc phòng và an ninh tại Học viện Tài chính. Đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn giáo dục quốc phòng và an ninh tại Học viện Tài chính
86 Đảng lãnh đạo giải quyết vấn đề dân tộc ở Việt Nam từ 1930-1945 : Trần Phương Thúy Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc đề ra chủ trương, đường lối giải quyết vấn đề dân tộc của Đảng. Phân tích có hệ thống những chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng giải quyết vấn đề dân tộc ở Việt Nam thời kỳ 1930-1945
87 Vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam : Phạm Mậu Tuyển TS. Phân tích tính tất yếu của sự hội nhập kinh tế quốc tế, xác định rõ tác động của vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế đến sự phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Phân tích một số thành tựu, hạn chế và đề xuất một số phương hướng và giải pháp thúc đẩy sự hội nhập kinh tế quốc tế trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định h
88 Thực hiện công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay : Hoảng Thị Hồng Hạnh ThS. Trên cơ sở nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về công bằng xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm thực hiện tốt công bằng xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
89 Vận dụng quan điểm của Đảng về cách mạng công nghiệp 4.0 vào việc giảng dạy môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam : Nguyễn Thanh Quý TS. Phân tích nội dung, quan điểm, đường lối trong các văn kiện của Đảng về cách mạng công nghiệp 4.0.Vận dụng quan điểm của Đảng vào việc giảng dạy chương 3 của môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
90 Vận dụng một số phương pháp giảng dạy tích cực trong thiết kế quy trình dạy học cho môn học Triết học Mác Lê Nin :   Khái quát về phương pháp dạy học tích cực. Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong thiết kế quy trình dạy học cho môn học Triết học Mác Lê nin
91 Tăng cường thu hút vốn đầu tu trực tiếp nước ngoài vào nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng : Vũ Việt Ninh Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về ngành nông nghiệp, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nông nghiệp của vùng lãnh thổ.. Phân tích, đánh giá thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tu trực tiếp nước ngoài vào nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng
92 Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất giấy Việt Nam : Tô Minh Thu Hệ thống cơ sở lý luận về kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất, tìm hiểu kinh nghiệm kế toán quản trị chi phí tại một số quốc gia trên thế giới. Khảo sát và đánh giá nhu cầu thông tin kế toán quản trị chi phí của nhà quản trị, nội dung kế toán quản trị, phương tiện kỹ thuật xử lý và cung cấp thông tin kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất gi
93 Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán tại các Công ty lâm nghiệp ở Việt Nam : Hoàng Vũ Hải Hệ thống cơ sở lý luận về hệ thống báo cáo kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất. Khảo sát và đánh giá thực trạng hệ thống báo cáo kế toán tại các công ty lâm nghiệp để đánh giá ưu điểm và tồn tại cần hoàn thiện. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán tại các công ty lâm nghiệp ở Việt Nam.
94 Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán quản trị tại các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội : Nguyễn Thị Hồng Duyên Hệ thống hóa và làm sáng tỏ cơ sở lý luận về hệ thống thông tin kế toán quản trị tại các doanh nghiệp thương mại. Đánh giá đặc điểm và nhu cầu sử dụng thông tin, nghiên cứu thực trạng về hệ thống thông tin kế toán quản trị của hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tại các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu
95 Sử dụng công cụ tài chính vĩ mô nâng cao sử dụng công cụ tài chính vĩ mô nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng may mặc Việt Nam : Hà Thị Liên Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về sử dụng công cụ tài chính vĩ mô và khả năng cạnh tranh của hàng hóa. Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng công cụ tài chính vĩ mô nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng may mặc Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của nghành may mặc
96 Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ATTAPƯ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào : Kham Phan Keo Ma Ny Hệ thống hóa lý luận cơ bản về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước, trong đó có phân cấp quản lý ngân sách giữa các cấp cơ quan địa phương. Phân tích, đánh giá thực trạng phân cấp quản lý ngân sách của trung ương cho tỉnh ATTAPƯ. Đưa ra định hướng, mục tiêu, quan điểm và hệ thống các giải pháp khả thi nhằm hoàn thiện phân cấp quản lý ngân sách nhà nước tại tỉnh ATTAPƯ đến năm
97 Quản trị vốn lưu động tại các doanh nghiệp thuộc tổng Công ty 319 : Hà Quốc Thắng Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn lưu động tại các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị vốn lưu động tại các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty 319 giai đoạn 2012 - 2017. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản trị vốn lưu động tại các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty 319
98 Nghiên cứu công bố thông tin kế toán của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam : Đặng Thị Bích Ngọc Hệ thống hóa và làm sáng tỏ cơ sở lý luận về công bố thông tin kế toán của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.Đánh giá thực trạng mức độ công bố thông tin kế toán và xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin kế toán của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian quan. Từ đó, đề xuất một số gợi ý nhằm tăng cường mứ
99 Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính các Ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết ở Việt Nam : Hoàng Thị Thu Hường Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về Ngân hàng thương mại Cổ phần . Phân tích, đánh giá thực trạng Ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết ở Việt Nam nhằm đáp ứng thông tin phục vụ quản trị các ngân hàng . Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện nội dung phân tích tài chính các Ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết ở Việt Nam
100 Hoàn thiện chính sách tài chính bảo hiểm xã hội ở Việt Nam : Trịnh Khánh Chi Hệ thống hóa và làm sáng tỏ cơ sở lý luận cơ bản về chính sách tài chính bảo hiểm xã hội. Nghiên cứu, khảo sát thực trạng và đề xuất các giải pháp để hoàn thiện chính sách tài chính bảo hiểm xã hội ở Việt Nam.
101 Chính sách tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam : Phùng Thanh Loan Phân tích, đánh giá thực trạng về doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam đến năm 2030
102 Tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị nhằm tăng cường quản trị chi phí xây lắp trong các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Sông Đà : Hoàng Thị Huyền Hệ thống hóa và làm sáng tỏ cơ sở lý luận về tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị tại các doanh nghiệp thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị nhằm tăng cường quản trị chi phí xây lắp trong các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Sông Đà
103 Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội : Nguyễn Thu Hà Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại và thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội giai đoạn 2011-2017. Đề xuất hệ thống giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội đến năm 2025
104 Nâng cao vai trò của tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước trong hoạt động tái cấu trúc tài chính trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước ở Việt Nam : Trần Xuân Tú Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước( SCIC) trong hoạt động tái cấu trúc tài chính các doanh nghiệp có vốn nhà nước ở Việt Nam. Phân tích, đánh giá thực trạng vai trò của CSIC trong hoạt dộng tái cấu trúc tài chính đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước giai đoạn 2020- 2025. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao vai trò của CSIC
105 Phát triển thị trường trái phiếu chính phủ ở Việt Nam : Lê Thị Ngọc Trình bày cơ sở lý luận về thị trường trái phiếu chính phủ.Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển thị trường trái phiếu chính phủ ở Việt Nam giai đoạn 2011-2017. Đề xuất giải pháp nhằm phát triển thị trường trái phiếu chính phủ ở Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
106 Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí hoạt động dịch vụ trong các doanh nghiệp bưu chính Việt Nam : Ngô Tiến Dũng Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp dịch vụ. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp bưu chính Việt Nam.
107 Hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất giấy Việt Nam : Bùi Thị Tĩnh Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất hệ thống giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội bộ hướng đến quản trị rủi ro cho các doanh nghiệp sản xuất giấy ở Việt Nam hiện nay
108 Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí tại các khách sạn thuộc tập đoàn Mường Thanh : Đặng Lan Anh Trình bày lý luận cơ bản về hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí tại các khách sạn thuộc tập đoàn Mường Thanh
109 Cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần nghành Điện niêm yết ở Việt Nam : Hoàng Trung Đức Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần nghành Điện niêm yết ở Việt Nam. Phân tích, đánh giá thực trạng vai trò của công ty cổ phần nghành Điện niêm yết ở Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần nghành Điện niêm yết ở Việt Nam
110 Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn thành phố Hà Nội : Trần Thị Hương Trình bày lý luận cơ bản về kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn thành phố Hà Nội
Số lần đọc: 22
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà