Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-25-04-2022-15-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Hoisach20220

Phát hành tài liệu
Thứ tư, 30/06/2021 - 8:17

Thông báo tài liệu mới tháng 6/2021

STT Tên sách Tác giả TTXB Tóm tắt
1 Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thủy sản ở Việt Nam : Mai Thị Diệu Hằng H., 2019. Trình bày lý luận chung về hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thủy sản ở Việt Nam
2 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thiết bị công nghệ HTC : Trần Quốc Thịnh H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp .Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thiết bị công nghệ HTC. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu thiết bị công nghệ HTC trong thời gian tới
3 Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ trong Tổng công ty Sông Đà : Đỗ Quốc Việt H., 2019. Nghiên cứu, hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về tổ chức kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất hệ thống giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy và tổ chức hoạt động kiểm toán nội bộ tại Tổng công ty Sông Đà
4 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần VIGLACERA Hạ Long : Trần Quốc Thịnh H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp .Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần VIGLACERA Hạ Long giai đoạn 2016- 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty cổ phần lưu động tại Công ty cổ phần VIGLACERA Hạ Long
5 Huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần BAOVIETBANK - chi nhánh Hà Nội : Trần Thùy Dương H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về huy động vốn tại Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần BAOVIETBANK - chi nhánh Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần BAOVIETBANK - chi nhánh Hà Nội
6 Huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Yên Bái : Nguyễn Xuân Chiến H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về huy động vốn tại Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Yên Bái. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Yên Bái
7 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần ATECH : Trịnh Diệu Xuân H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh tại công ty cổ phần ATECH. Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần ATECH từ năm 2016- 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần ATECH đến năm 2022
8 Hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng công ty may 10- Công ty cổ phần : Nguyễn Thị Phương Thảo H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về sử dụng vốn tại Tổng công ty may 10. Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng vốn tại Tổng công ty may 10 giai đoạn 2016- 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp sử dụng vốn tại Tổng công ty may 10 trong các năm tiếp theo
9 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam : Giang Thanh Biên H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về sử dụng vốn kinh doanh, quản trị sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng vốn kinh doanh tại doanh nghiệp trong giai đoạn 2014- 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp sử dụng vốn kinh doanh tạiTổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam
10 Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi ở miền Bắc. : Phạm Hoài Nam H., 2019. Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi ở miền Bắc trên cả góc độ kế toán tài chính và kế toán quản trị. Đưa ra các đề xuất, kiến nghị
11 Hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH EUNMIN & D Việt Nam : Vũ Xuân Tùng H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về sử dụng vốn của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng vốn tại công ty TNHH EUNMIN & D Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao sử dụng vốn tại công ty TNHH EUNMIN & D Việt Nam
12 Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp thuộc tập đoàn hóa chất Việt Nam : Ngô Quang Hùng H., 2019. Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp thuộc tập đoàn hóa chất Việt Nam
13 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam : Nguyễn Quang Minh H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về sử dụng vốn của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng vốn tại Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao sử dụng vốn tại Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam
14 Sử dụng công cụ kế toán, kiểm toán trong công tác quản lý tài chính ngân sách quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội : Phan Thị Hồng Minh H., 2019. Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận về việc sử dụng công cụ kế toán, kiểm toán trong công tác quản lý tài chính ngân sách của chính quyền quận, huyện. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất định hướng, đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường sử dụng công cụ kế toán, kiểm toán trong công tác quản lý tài chính ngân sách quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà
15 Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam : Nguyễn Bích Ngọc H., 2019. Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận về doanh nghiệp nhỏ và vừa và báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng lập và trình bày thông tin trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đánh giá về kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống báo
16 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của nhóm doanh nghiệp ngành Du Lịch : Vũ Thảo Anh H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về sử dụng vốn lưu động của nhóm doanh nghiệp ngành Du Lịch. Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng vốn lưu động của nhóm doanh nghiệp ngành Du Lịch được niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của nhóm doanh nghiệp ngành Du Lịch được niêm yết trên sàn chứng khoán
17 Hoàn thiện phân tích hiệu quả hoạt động tại các doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng : Hoàng Thị Ngà H., 2019. Hệ thống hóa lý thuyết về phân tích hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất. Khảo sát thực trạng phân tích hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013-2017.Đề xuất các giải pháp hoàn thiện phân tích hiệu quả hoạt động tại các doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng
18 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT : Nguyễn Đức Nam H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT trong giai đoạn 2016- 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao sử dụng vốn kinh doanh áp dụng tại Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT từ năm 2019 trở đi
19 Hoàn thiện chính sách tài trợ của các công ty xây dựng công trình giao thông niêm yết ở Việt Nam : Phạm Ngọc Hải H., 2019. Trình bày lý luận chung về chính sách tài trợ của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng chính sách tài trợ của các công ty xây dựng công trình giao thông niêm yết ở Việt Nam giai đoạn 2013-2017. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách tài trợ của các công ty xây dựng công trình giao thông niêm yết ở Việt Nam
20 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà : Dương Hồng Ngọc H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh và các giải pháp tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty
21 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Bảo Tiến - Cao Minh : Nguyễn Sơn Tùng H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Bảo Tiến - Cao Minh. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Bảo Tiến - Cao Minh
22 Hoàn thiện kiểm soát nội bộ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á : Vũ Thị Hương Lan H., 2019. Khái quát hóa lý luận chung về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội của Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á
23 Kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thái Yên : Nguyễn Thùy Linh H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về kế toán quản trị chi phí. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thái Yên
24 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Kim Tín Hưng Yên : Đặng Thị Quý H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Kim Tín Hưng Yên. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Kim Tín Hưng Yên
25 Quy trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán CPA Viet Nam : Nguyễn Hồng Sơn H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về quy trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập thực hiện. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán CPA Viet Nam
26 Hoàn thiện quy trình kiểm toán quỹ tín dụng nhân dân do công ty trách nhiệm hữu hạn hãng kiểm toán AASC thực hiện : Nguyễn Thế Tùng H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về quy trình kiểm toán quỹ tín dụng nhân dân do các công ty kiểm toán độc lập thực hiện. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán quỹ tín dụng nhân dân do công ty trách nhiệm hữu hạn hãng kiểm toán AASC thực hiện
27 Quy trình kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán CPA VietNam thực hiện : Bùi Bích Hạnh H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về quy trình kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập thực hiện. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán CPA VietNam thực hiện
28 Huy động vốn tại Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đại Dương - chi nhánh Thăng Long : Nguyễn Duy Hưng H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn và huy động vốn tại Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác huy động vốn tại Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đại Dương - chi nhánh Thăng Long. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đại Dương - chi nhánh Thăng Lon
29 Hoàn thiện kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ti trách nhiệm hữu hạn kinh doanh tổng hợp Minh Hưng : Nguyễn Thị Yến Chi H., 2019. Hệ thống hóa lý luận về kế toán thuế giá trị gia tăng và kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ti trách nhiệm hữu hạn kinh doanh tổng hợp Minh Hưng
30 Huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Đống Đa : Nguyễn Đức Hải H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn và huy động vốn tại Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Đống Đa. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Đống Đa
31 Hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam- Chi nhánh Khu công nghiệp Quế Võ : Nguyễn Thị Thu Trang H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn và huy động vốn tại Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam- Chi nhánh Khu công nghiệp Quế Võ. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam- Chi nhánh Khu công nghiệp Quế Võ
32 Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ti cổ phần máy tính Vĩnh Xuân : Nguyễn Thị Hải Yến H., 2019. Hệ thống hóa lý luận về thuế thu nhập doanh nghiệp và kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ti cổ phần máy tính Vĩnh Xuân
33 Hoàn thiện kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ti cổ phần Sông Hồng 12 : Nguyễn Thị Ngọc Hà H., 2019. Hệ thống hóa lý luận về kế toán thuế giá trị gia tăng và kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ti cổ phần Sông Hồng 12
34 Hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô : Đào Thị Oanh H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn và huy động vốn tại Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô
35 Hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sầm Sơn : Lê Thị Duyên H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn và huy động vốn tại Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương (VietinBank) Việt Nam - Chi nhánh Sầm Sơn. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng VietinBank - Chi nhánh Sầm Sơn đến năm 2025
36 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ti trách nhiệm hữu hạn TOPY FASTENERS Việt Nam : Trần Thị Phương Thảo H., 2019. Hệ thống hóa lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ti trách nhiệm hữu hạn Topy Fasteners Việt Nam.
37 Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình : Vũ Tuấn Anh H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn và huy động vốn tại Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình giai đoạn 2016- 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025
38 Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thị xã Sơn Tây : Khất Hùng Mạnh H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn và huy động vốn tại Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn ( AGRIBANK )Việt Nam - Chi nhánh Thị xã Sơn Tây giai đoạn 2015 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng AGRIBANK Việt Nam - Chi nhánh Thị xã Sơn Tây giai đoạn 2019- 20
39 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Cổ phần Cao Su Sao Vàng Hà Nội : Nguyễn Thị Uyên H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh trong doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Cổ phần Cao Su Sao Vàng Hà Nội giai đoạn 2015 - 2017. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Cổ phần Cao Su Sao Vàng Hà Nội trong thời gian tới
40 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Học viện Tài chính : Mai Thị Lan Anh H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán ở đơn vị hành chính sự nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Học viện Tài chính
41 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Cổ phần TVL : Đoàn Đình Hùng H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh trong doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Cổ phần TVL giai đoạn 2016 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TVL trong thời gian tới
42 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ti trách nhiệm hữu hạn Tân Trang : Bùi Thị Nguyệt Dung H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ti trách nhiệm hữu hạn Tân Trang
43 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Cổ phần nhựa Hà Nội : Trần Tuấn Anh H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh trong doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Cổ phần nhựa Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Cổ phần nhựa Hà Nội trong thời gian tới
44 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ti trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí hóa chất 13 : Nguyễn Văn Chiến H., 2019. Hệ thống hóa lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ti trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí hóa chất 13
45 Quy trình kiểm toán khoản mục lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA thực hiện : Nguyễn Khắc Tùng H., 2019. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA thực hiện
46 Hiệu quả sử dụng vốn tại công ty mẹ - Tổng công ty Giấy Việt Nam : Nguyễn Thị Thanh Huyền H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh trong doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty mẹ - Tổng công ty Giấy Việt Nam giai đoạn 2016 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty mẹ - Tổng công ty Giấy Việt Nam trong thời gian tới
47 Hiệu quả sử dụng vốn tại tổng Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển hạ tầng đô thị UDIC : Lê Khắc Thông H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh trong doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại tổng Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển hạ tầng đô thị UDIC. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại tổng Công ty trong thời gian tới
48 Kỹ thuật đánh giá rủi ro kiểm toán trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính do Công ti trách nhiệm hữu hạn kiểm toán AASC thực hiện : Tống Văn Sơn H., 2019. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kỹ thuật đánh giá rủi ro kiểm toán trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính do các công ti kiểm toán độc lập thực hiện. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kỹ thuật đánh giá rủi ro kiểm toán trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính do Công ti trách nhiệm hữu hạn kiểm toán AASC thực hiện
49 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến Hưng Yên : Đỗ Thị Thanh Hương H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh trong doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến Hưng Yên giai đoạn 2015 - 2017. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phúc T
50 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán AASC thực hiện : Lê Minh Đức H., 2019. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ti kiểm toán độc lập thực hiện. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán AASC thực hiện
51 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty LILAMA3 trong giai đoạn hiện nay : Hoàng Tuấn Dũng H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh trong doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty LILAMA3 trong giai đoạn hiện nay. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty LILAMA3 trong thời gian tới
52 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam : Đoàn Phương Thảo H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh trong doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam trong giai đoạn 2016 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty trong thời gian tới
53 Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp sản xuất do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện : Phạm Thu Hương H., 2019. Hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về quy trình kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp sản xuất do kiểm toán độc lập thực hiện. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp sản xuất do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện
54 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình : Đặng Ngọc Lâm H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh trong doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình trong thời gian tới
55 Quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ti trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế chi nhánh Thanh Hóa thực hiện : Vũ Thị Kim Tiến H., 2019. Hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về quy trình lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp sản xuất do kiểm toán độc lập thực hiện. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ti trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế chi nhánh Thanh Hóa thực hiện
56 Kiểm soát nội bộ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Agribank - chi nhánh Đông Anh : Lê Bá Hùng H., 2019. Khái quát hóa lý luận chung về kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội của Ngân hàng Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Agribank - chi nhánh Đông Anh
57 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần dược phẩm Trung Ương VIDIPHA : Phạm Minh Đức H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh trong doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần dược phẩm Trung Ương VIDIPHA giai đoạn 2015 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần dược phẩm Trung Ương VIDIPHA trong giai đoạn 2019 - 2022
58 Kiểm soát nội bộ trong Công ti cổ phần VINFA : Phan Thu Hiền H., 2019. Khái quát hóa lý luận chung về kiểm soát nội bộ trong các đơn vị và các tổ chức kinh tế xã hội. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội tại Công ty cổ phần VINFA
59 Hoàn thiện kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - chi nhánh Hai Bà Trưng : Nguyễn Thị Bích Ngọc H., 2019. Khái quát hóa lý luận chung về kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại.Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - chi nhánh Hai Bà Trưng
60 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trường đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp : Đào Đình Hoàng H., 2019. Khái quát hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trường đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp
61 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu - AMC : Nguyễn Tuấn Anh H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh trong doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu - AMC giai đoạn 2016 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Khoáng sản Á Châu - AMC trong thời gian tới
62 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trung tâm thông tin kinh tế tài nguyên nước : Nguyễn Thị Phượng H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán ở đơn vị hành chính sự nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trung tâm thông tin kinh tế tài nguyên nước
63 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Cổ phần Đầu tư và Xây Dựng số 4 : Nguyễn Thị Huyền Trang H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh trong doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Cổ phần Đầu tư và Xây Dựng số 4 giai đoạn 2015 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Đầu tư và Xây Dựng số 4 trong thời gian tới
64 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2 - 9 ĐĂK LĂK : Trần Thị Ngọc Ái Sa H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh trong doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2 - 9 ĐĂK LĂK. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2 - 9 ĐĂK LĂK trong thời gian tới
65 Hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo tài chính các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Bộ Quốc phòng do kiểm toán nhà nước thực hiện : Mẫn Văn Khiêm H., 2019. Khái quát lý luận chung về quy trình kiểm toán báo cáo tài chính đơn vị sự nghiệp có thu. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo tài chính các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Bộ Quốc Phòng do kiểm toán nhà nước thực hiện
66 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Vân Long : Nguyễn Thúy Hằng H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh trong doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Vân Long giai đoạn 2016 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty trong thời gian tới
67 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP : Nguyễn Thị Anh Thơ H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh trong doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tr
68 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chiến Thắng : Vi Trần Hồng Ngọc H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh trong doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chiến Thắng. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chiến Thắng trong thời gian tới
69 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Tài chính cổ phần Điện Lực : Trương Thị Thu Hạnh H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh trong doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Tài chính cổ phần Điện Lực (EVNFinance) giai đoạn 2014 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại EVNFinance trong thời gian tới
70 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty Nam Tiến : Vũ Đức Thành H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh trong doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Nam Tiến giai đoạn 2016 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Nam Tiến trong thời gian tới
71 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Sông Đà 5 : Lê Thị Tâm H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh trong doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Sông Đà 5 giai đoạn 2015 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Sông Đà 5 trong thời gian tới
72 Hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Hà Nội : Trần Ngọc Anh H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn, hiệu quả huy động vốn kinh doanh của ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2016 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Hà Nội t
73 Hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong : Bùi Huy Thắng H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn lưu động trong doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty trong thời gian tới
74 Quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần Xi măng Hệ Dưỡng : Ngô Đào Hùng H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn lưu động trong doanh nghiệp và hiệu quả quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần Xi măng Hệ Dưỡng. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần Xi măng Hệ Dưỡng
75 Quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần VINACONEX 21 : Nguyễn Thị Lan Hương H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn lưu động trong doanh nghiệp và hiệu quả quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần VINACONEX 21 giai đoạn 2016 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần VINACONEX 21 trong thời gian tới
76 Tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Bắc Giang : Nguyễn Hữu Giang Sơn H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài(FDI) và hiệu quả thu hút vốn FDI. Phân tích, đánh giá thực trạng thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào tỉnh Bắc Giang. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường thu hút nguồn vốn FDI vào tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới
77 Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Viêng Chăn nước CHDCND Lào : KEOVANXAY PHONEPHRACHANH H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài(FDI) và hiệu quả thu hút vốn FDI. Phân tích, đánh giá thực trạng thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài(FDI) vào tỉnh Viêng Chăn nước CHDCND Lào. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường thu hút nguồn vốn FDI vào tỉnh Viêng Chăn nước CHDCND Lào
78 Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài(FDI) vào tỉnh Thanh Hóa : Đặng Ngọc Anh H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài(FDI) và hiệu quả thu hút vốn FDI. Phân tích, đánh giá thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào tỉnh Thanh Hóa. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường thu hút nguồn vốn FDI vào tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới
79 Quản trị vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh : Nguyễn Ngọc Thảo H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh trong doanh nghiệp và hiệu quả quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường quản trị vốn kinh doanh động tại Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh
80 Quản trị vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Sữa TH : Đặng Quang Thuận H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh trong doanh nghiệp và hiệu quả quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Sữa TH. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường quản trị vốn kinh doanh động tại Công ty cổ phần Sữa TH
81 Hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Nhân Chính : Cao Thị Phương Thúy H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh trong doanh nghiệp và hiệu quả huy động vốn kinh doanh của ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Quân đội(MB) chi nhánh Nhân Chính. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng MB chi nhánh Nhân Chính trong thời gian tới
82 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 : Phạm Thị Ngọc H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh trong doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp . Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 trong thời gian tới
83 Chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh huyện Văn Chấn - tỉnh Yên Bái : Ngô Vi Long H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh huyện Văn Chấn - tỉnh Yên Bái trong thời gian qua. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông t
84 Chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Tam Điệp : Vũ Văn Tuấn H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Tam Điệp giai đoạn 2016 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng tại Ngân hàng BIDV - chi nhánh Tam Điệp trong thời gia
85 Chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Đống Đa : Nguyễn Triều Dương H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Đống Đa giai đoạn 2016 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nh
86 Chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Đông Hải Dương : Nguyễn Văn Trường H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Đông Hải Dương giai đoạn 2016 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi
87 Chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam : Ngô Thị Thanh Hương H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam giai đoạn 2015 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam giai 2019 - 2020 và tầm nhìn đến
88 Chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam : Nguyễn Hồng Thoa H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam giai đoạn 2016 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam trong thời gian tới
89 Chất lượng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Hợp Tác Xã Việt Nam - chi nhánh Hà Tây : Vũ Duy Báu H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, chất lượng tín dụng cá nhân của ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - chi nhánh Hà Tây. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - chi nhánh Hà Tây trong thời gian tới
90 Chất lượng tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Bắc Ninh : Nguyễn Thị Thanh Huyền H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, chất lượng tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Công Thương(Vietinbank) Việt Nam - chi nhánh Bắc Ninh. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng c
91 Chất lượng tín dụng đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Sở giao dịch : Vũ Chí Công H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Sở giao dịch. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng đối với Doanh nghiệp nh
92 Chất lượng tín dụng đối với Doanh nghiệp Vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh khu công nghiệp Quế Võ : Nguyễn Đức Dũng H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng đối với Doanh nghiệp Vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh khu công nghiệp Quế Võ. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng đối với Doanh ngh
93 Nâng cao chất lượng tín dụng đối với Doanh nghiệp Vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - chi nhánh Hà Đông : Trần Thị Thanh Loan H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng đối với Doanh nghiệp Vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank)- chi nhánh Hà Đông. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng đối với Doanh nghiệp Vừa và nhỏ
94 Nâng cao chất lượng tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng phát triển Lào : PHOTHISACK SONESANTTH H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng phát triển Lào. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng phát triển Lào giai đoạn 2020
95 Nâng cao chất lượng tín dụng cho vay bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu PETROLIMEX - chi nhánh Thăng Long : Nguyễn Thế Quang H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, chất lượng tín dụng cho vay bán lẻ tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng cho vay bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu PETROLIMEX - chi nhánh Thăng Long. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng cho vay bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu PETROLIMEX - chi nhánh Thăng Long
96 Nâng cao chất lượng tín dụng đối với khách hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Vĩnh Long : Dương Thị Mỹ Nhân H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, chất lượng tín dụng đối với khách hàng bán lẻ tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng đối với khách hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Vĩnh Long. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng đối với khách hàng bán lẻ tại Ngân hàng
97 Chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Chương Dương : Nguyễn Thu Hà H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Chương Dương. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Chương Dương
98 Chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam tại CHDCND Lào : Souvanhdy Koungthoilany H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam tại CHDCND Lào. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam tại CHDCND Lào trong giai đoạn tới
99 Chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Phát triển, nước CHDCND Lào : Lathsavong Bounphone H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Phát triển, nước CHDCND Lào. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Phát triển, nước CHDCND Lào trong giai đoạn tới
100 Chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Hà Đông : Trần Minh Tùng H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, chất lượng tín dụng cho vay của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng cho vay tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Hà Đông giai đoạn 2016 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Hà Đông trong thời gian
101 Chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Hà Nội : Hoàng Thị Thanh Nhàn H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Hà Nội, giai đoạn 2016 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng thương m
102 Chất lượng tín dụng của khối doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Quân Đội : Trần Thị Vân H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, chất lượng tín dụng của khối doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng của khối doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Quân Đội. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng của khối doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Quân Đ
103 Chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Phú Thọ : Đặng Việt Hùng H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng
104 Chất lượng tín dụng đối với khối khách hàng lớn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - chi nhánh Ba Đình : Trần Quốc Phúc H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng đối với khối khách hàng lớn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - chi nhánh Ba Đình. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng đối với khối khách hàng lớn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội
105 Chất lượng tín dụng Đầu tư của Ngân hàng Phát triển Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội : Vũ Công Hoàng H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, chất lượng tín dụng của ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng Đầu tư của Ngân hàng Phát triển Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng Đầu tư của Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội
106 Hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa : Trương Thị Huyền H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, hoạt động tín dụng tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động tín dụng (chủ yếu là hoạt động cho vay) tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa
107 Quản lý rủi ro tín dụng đối với hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam : Bùi Thị Thanh Hiền H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng đối với hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ tín dụng đối với hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ t
108 Phát triển dịch vụ tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam - chi nhánh Đống Đa : Đặng Thị Thu Thủy H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, dịch vụ tín dụng cá nhân tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)- chi nhánh Đống Đa. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ tín dụng cá nhân tại ngân hàng MSB chi nhánh Đống Đa
109 Bảo đảm tín dụng bằng tài sản đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Bắc Ninh : Lê Thị An H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, dịch vụ tín dụng tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động tín dụng bằng tài sản đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Bắc Ninh. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ tín dụng bằng tài sản đối với khách hàng doanh
110 Phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Tây Hồ : Vũ Anh Thơ H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, dịch vụ tín dụng bán lẻ tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Tây Hồ. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Tây
111 Hoạt động tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - chi nhánh Ninh Bình : Cao Văn Thái H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, dịch vụ tín dụng tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - chi nhánh Ninh Bình. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - chi nhánh Ninh Bình trong thời g
112 Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh ĐĂK LĂK : Nguyễn Thị Thùy Lương H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh ĐĂK LĂK. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh ĐĂK LĂK
113 Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Bắc Ninh : Nguyễn Thị Vân Anh H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Bắc Ninh. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Bắc Ninh
114 Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Phú Thọ : Nguyễn Thị Mỹ Linh H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Phú Thọ. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Phú Thọ
115 Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Đông Hà Nội : Nguyễn Tuấn Thành H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Đông Hà Nội giai đoạn 2015 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam -
116 Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - chi nhánh Hoàng Quốc Việt : Nguyễn Thái Ân H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội(MB) - chi nhánh Hoàng Quốc Việt giai đoạn 2016 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP MB - chi nhánh Hoàng Quốc Việt trong thời gian tới
117 Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần VPBANK - chi nhánh Thành Nam : Phạm Khắc Ruệ H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP VPBANK - chi nhánh Thành Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP VPBANK - chi nhánh Thành Nam
118 Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam - chi nhánh Đống Đa : Lê Thanh Tùng H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam - chi nhánh Đống Đa. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam - chi nhánh Đống Đa
119 Quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Hợp Tác - chi nhánh Bắc Ninh : Ngô Quỳnh Nga H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý trị rủi ro trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Hợp Tác - chi nhánh Bắc Ninh. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Hợp Tác - chi nhánh Bắc Ninh
120 Quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội : Nguyễn Thái Hưng H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về rủi ro thanh khoản, quản trị rủi ro thanh khoản tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội . Từ đó đề xuất các giải pháp quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội
121 Phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh KCN Quế Võ : Nguyễn Thị Thanh Tâm H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh KCN Quế Võ. Từ đó đề xuất các giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh KCN Quế Võ
122 Phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Tây Nam Hà Nội : Phạm Mỹ Linh H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, hạn chế rủi ro tín dụng của các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Tây Nam Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội ch
123 Phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Đông Hải Dương : Hoàng Thị Tuyết H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, hạn chế rủi ro tín dụng của các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Đông Hải Dương giai đoạn 2016 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nh
124 Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh tỉnh Phú Thọ : Nguyễn Thị Như Thảo H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, hạn chế rủi ro tín dụng của các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh tỉnh Phú Thọ . Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông th
125 Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Sở giao dịch 3 : Nguyễn Thị Thu Phương H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, hạn chế rủi ro tín dụng của các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Sở giao dịch 3 giai đoạn 2014 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát tr
126 Chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Chương Dương : Nguyễn Thị Thanh Nga H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, hoạt động tín dụng tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Chương Dương. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng tại Ngân hàng trong thời gian tới
127 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng Tân Nam : Tạ Thu Hà H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh trong doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng Tân Nam trong giai đoạn 2015 - 2017. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng Tân Nam trong thời gian tới
128 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bắc Á : Nguyễn Tiến Hoàng H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh trong doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần và xây dựng Bắc Á. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng Bắc Á trong thời gian tới
129 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Xây dựng Thăng Long : Phan Khắc Hoàng H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh trong doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Xây dựng Thăng Long giai đoạn 2016 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Xây dựng Thăng Long giai đoạn 2018 - 2020
130 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại DELTA Việt Nam : Nguyễn Thị Hồng Hạnh H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh trong doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại DELTA Việt Nam giai đoạn 2016 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại DELTA Vi
131 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại DELTA Việt Nam : Hoàng Thị Mai Thương H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh trong doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại DELTA Việt Nam giai đoạn 2016 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty trong thời gian tới
132 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Sơn Ô Tô Hà Nội : Nguyễn Thị Quỳnh Phương H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh trong doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Sơn Ô Tô Hà Nội giai đoạn 2016 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Sơn Ô Tô Hà Nội giai đoạn 2019 - 2024
133 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH MTV dịch vụ mặt đất Sân bay Việt Nam : Đỗ Hồng Nhung H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh trong doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH MTV dịch vụ mặt đất Sân bay Việt Nam giai đoạn 2016 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH MTV dịch vụ mặt đất Sân bay Việt N
134 Hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng công ty VIGLACERA - CTCP : Bùi Thu Hằng H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh trong doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng công ty VIGLACERA - CTCP giai đoạn 2016 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Tổng công ty VIGLACERA - CTCP trong thời gian tới
135 Hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần Quốc tế Hải Đông : Nguyễn Thị Hương Giang H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh trong doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần Quốc tế Hải Đông giai đoạn 2016 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Quốc tế Hải Đông trong thời gian tới
136 Hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh Hà Nam : Vũ Vân Trang H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh trong ngân hàng và hiệu quả huy động vốn kinh doanh của ngân hàng . Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh Hà Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh Hà Nam trong thời gian tới
137 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Xi Măng Bỉm Sơn : Hà Tân Tiến H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh trong doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Xi Măng Bỉm Sơn. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tạiCông ty cổ phần Xi Măng Bỉm Sơn
138 Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính các doanh nghiệp khai thác dầu khí tại Việt Nam theo phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro do Công ty TNHH Deloitte thực hiện : Nguyễn Phú Tiến Sơn H., 2019. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy trình kiểm toán báo cáo tài chính theo phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro do các công ty kiểm toán độc lập thực hiện.Khảo sát,phân tích và đánh giá thực trạng, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo tài chính các doanh nghiệp khai thác dầu khí tại Việt Nam theo phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro do Công ty TNHH Deloitte th
139 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu Tư và Công nghệ TBHP : Lê Thị Thu Hiền H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh trong doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu Tư và Công nghệ TBHP. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tạiCông ty TNHH Đầu Tư và Công nghệ TBHP trong thời gian tới
140 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Sở giao thông vận tải Hải Dương : Phạm Thị Hải Hà H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán ở đơn vị hành chính sự nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Sở giao thông vận tải Hải Dương
141 Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn điện thoại Tân Cường : Bùi Trà My H., 2019. Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn điện thoại Tân Cường. Đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
142 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Tổng công ty hạ tầng mạng thuộc Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam : Hoàng Thị Thủy H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại Tổng công ty nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Tổng công ty hạ tầng mạng thuộc Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam
143 Hiệu quả sử dụng vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông : Phạm Thu Nhung H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh trong doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông giai đoạn 2015 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông trong thời
144 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Moon Travel : Nguyễn Thị Thu Huyên H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Moon Travel
145 Hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân : Nguyễn Ngọc Tuấn H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn trong Ngân hàng và hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân giai đoạn 2015 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân trong thời gian tới
146 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn SOC Việt Nam : Nguyễn Thị Thu Hà H., 2019. Khái quát lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn SOC Việt Nam
147 Hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Tổng công ty thương mại Hà Nội - CTCP : Hoàng Đức Dũng H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn lưu động trong doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Tổng công ty thương mại Hà Nội - CTCP. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Tổng công ty trong thời gian tới
148 Hoàn thiện kế toán chi phí và doanh thu tại Công ty cổ phần bê thông thương phẩm Quế Võ : Nguyễn Mạnh Tuấn H., 2019. Trình bày lý luận chung về kế toán chi phí và doanh thu của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí và doanh thu tại Công ty cổ phần bê thông thương phẩm Quế Võ
149 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần công nghiệp xây lắp và thương mại Hà Tĩnh : Phan Hồng Hạnh H., 2019. Khái quát lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần công nghiệp xây lắp và thương mại Hà Tĩnh
150 Hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay : Lê Thị Hải Anh H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn lưu động trong doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay giai đoạn 2016 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty trong thời gian tới
151 Hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu Điện : Phạm Ngọc Quý H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn lưu động trong doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu Điện giai đoạn 2015 - 2017. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty trong thời gian tới
152 Hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty cổ phần CNG Việt Nam : Nguyễn Đức Tâm H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn lưu động trong doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty cổ phần CNG Việt Nam giai đoạn 2016 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty trong thời gian tới
153 Hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen : Mẫn Thị Như Quỳnh H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn lưu động trong doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen trong năm 2018 dựa trên cơ sở so sánh với năm 2016 - 2017. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty trong thời gian t
154 Hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty cổ phần VIGLACERA Tiên Sơn : Ngô Thị Báu H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn lưu động trong doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty cổ phần VIGLACERA Tiên Sơn giai đoạn 2016 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty trong thời gian tới
155 Hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty cổ phần Xi măng Hạ Long : Vũ Thị Hồng H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn lưu động trong doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty cổ phần Xi măng Hạ Long. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty trong thời gian tới
156 Quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần Xây lắp Nam Hải : Nguyễn Thành Tuyên H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn lưu động trong doanh nghiệp và quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần Xây lắp Nam Hải. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả Quản trị vốn lưu động tại Công ty trong thời gian tới
157 Quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần Dược phẩm SOHACO miền Bắc : Bùi Đức Lâm H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn lưu động trong doanh nghiệp và quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần Dược phẩm SOHACO miền Bắc. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả Quản trị vốn lưu động tại Công ty trong thời gian tới
158 Quản trị vốn kinh doanh tại Công ty Chè Việt Nam : Ngô Mạnh Cường H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh trong doanh nghiệp và hiệu quả quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị vốn kinh doanh tại Công ty Chè Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường quản trị vốn kinh doanh động tại Công ty trong thời gian tới
159 Quản trị vốn kinh doanh tại Công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần : Phạm Ngọc Thúy H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh trong doanh nghiệp và hiệu quả quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị vốn kinh doanh tại Công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần . Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường quản trị vốn kinh doanh động tại Công ty trong thời gian tới
160 Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần HYUDAI Thành Công Việt Nam : Hoàng Thị Lan Hương H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn kinh doanh trong doanh nghiệp và hiệu quả quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần HYUDAI Thành Công Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh động tại Công ty trong thời gian tới
161 Cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp nghành Xây dựng niêm yết trên thị trường Chứng khoán Việt Nam : Trịnh Hoàng Lâm H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp nghành Xây dựng niêm yết trên thị trường Chứng khoán Việt Nam . Phân tích, đánh giá thực trạng vai trò của doanh nghiệp nghành Xây dựng niêm yết trên thị trường Chứng khoán Việt Nam . Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp nghành Xây dựng niêm yết trên thị trường Ch
162 Chất lượng huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương : Nguyễn Thị Thu Hà H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn và huy động vốn tại Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương
163 Huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thành An : Dương Thị Diệu Thơm H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn và huy động vốn tại Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thành An giai đoạn 2016 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thành An trong thời gian tới
164 Nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty CP BIBICA : Nguyễn Thế Hiển H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn lưu động trong doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty CP BIBICA. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty trong thời gian tới
165 Nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty cổ phần Xi Măng Hạ Long : Nguyễn Hoành Dương H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn lưu động trong doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty cổ phần Xi Măng Hạ Long. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty trong thời gian tới
166 Quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn : Lê Xuân Trường H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn lưu động trong doanh nghiệp và quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả Quản trị vốn lưu động tại Công ty trong thời gian tới
167 Cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Đông Đô : Nguyễn Quang Lộc H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng vai trò của các công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Đông Đô. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Đông Đô trong thời gian tới
168 Sử dụng nguồn vốn ODA trong khuôn khổ dự án tài trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của JICA : Nguyễn Xuân Sơn H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về sử dụng nguồn vốn của các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng nguồn vốn ODA trong khuôn khổ dự án tài trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của JICA. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sử dụng vốn ODA qua dự án tài trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật bản tại Ban Quản lý các dự
169 Hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh : Đinh Ngọc Phong H., 2019. Trình bày lý luận chung về hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
170 Hiệu quả hoạt động kinh doanh tín dụng Xuất - Nhập khẩu của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội : Đặng Mai Ngọc H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, dịch vụ tín dụng tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh tín dụng Xuất - Nhập khẩu của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội. Từ đó đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại của các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hiện nay
171 Lợi nhuận tại Trung tâm kinh doanh VNPT - Bắc Ninh : Đào Tùng Lâm H., 2018. Trình bày lý luận chung về lợi nhuận của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao lợi nhuận tại Trung tâm kinh doanh VNPT - Bắc Ninh. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại Trung tâm kinh doanh VNPT - Bắc Ninh trong thời gian tới
172 Lợi nhuận tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đa quốc gia IDI : Phạm Ngọc Sơn H., 2018. Trình bày lý luận chung về lợi nhuận của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao lợi nhuận tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đa quốc gia IDI giai đoạn 2015 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đa quốc gia IDI trong thời gian tới
173 Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Vĩnh long : Bùi Thị Như Quyên H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Vĩnh long. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt
174 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn - chi nhánh thành phố Vĩnh long : Phạm Thị Huyền Trang H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn(AGRIBANK) - chi nhánh Vĩnh long . Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng AGRIBANK- chi nhánh Vĩnh long trong thời gian tới
175 Quản lý tài chính tại Tiểu đoàn 93 - Binh chủng Công Binh : Đào Văn Thắng H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về công tác quản lý tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý tài chính tại Tiểu đoàn 93 - Binh chủng Công Binh giai đoạn 2016 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý tài chính tại Tiểu đoàn 93 - Binh chủng Công Binh trong thời gian tới
176 Quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang trong điều kiện tự chủ : Cao Hải Anh H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về công tác quản lý tài chính đối với Bệnh viện công lập. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý tài chính tại Bệnh viện đa khoa Tuyên Quang trong điều kiện tự chủ. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm
177 Quản lý tài chính tại Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh : Vũ Thị Quỳnh Liên H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về công tác quản lý tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý tài chính tại Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn nhằm nâng cao công tác quả lý tài chính tại Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh trong thời gian tới
178 Quản lý tài chính tại Công ty TNHH Tuấn Tú : Vũ Thị Phương H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý tài chính tại Công ty TNHH Tuấn Tú giai đoạn 2015 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn nhằm nâng cao công tác quản lý tài chính tại Công ty TNHH Tuấn Tú cho giai đoạn 2019 - 2023 và các năm tiếp theo
179 Quản lý tài chính Công đoàn tại Liên đoàn Lao động tỉnh ĐĂK LĂK : Trần Thị Thúy Hoa H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về công tác quản lý tài chính của Công đoàn. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý tài chính Công đoàn tại Liên đoàn Lao động tỉnh ĐĂK LĂK. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý tài chính của các tổ chức Công đoàn Việt Nam
180 Quản lý ngân quỹ tại kho bạc nhà nước Việt Nam : Hà Thị Cẩm Thùy H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về công tác quản lý tài chính . Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý ngân quỹ tại kho bạc nhà nước Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quản quản lý ngân quỹ tại kho bạc nhà nước Việt Nam trong thời gian tới
181 Hiệu quả hoạt động tài chính tại Ngân hàng Chính Sách Xã Hội thành phố Hà Nội : Lê Thị Kim Dung H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về công tác quản lý tài chính . Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tài chính tại Ngân hàng Chính Sách Xã Hội thành phố Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Ngân hàng
182 Quản lý thu tại Báo Lao Động : Lê Thị Phương Minh H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về đơn vị sự nghiệp có thu. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thu tại Báo Lao Động giai đoạn 2016 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý có thu nhằm tăng cường quản lý thu tại Báo Lao Động đến năm 2025, tầm nhìn 2030
183 Quản lý thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ĐAK LAK : Phan Nhật Huy H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về Ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ĐAK LAK. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ĐAK LAK trong thời gian tới
184 Quản lý thu Ngân sách xã trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh : Phạm Minh Vương H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về Ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thu Ngân sách xã trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý thu Ngân sách xã trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới
185 Quản lý Ngân sách xã trên địa bàn huyện Thường Tín - Hà Nội : Lê Thị Thu Vân H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về Ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện Thường Tín - Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội trong thời gian tới
186 Quản lý Ngân sách xã trên địa bàn huyện Lý Nhân - Hà Nam : Lê Minh Thành H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về ngân sách nhà nước . Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện Lý Nhân - Hà Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện Lý Nhân - Hà Nam trong thời gian tới
187 Quản lý Ngân sách xã trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh ĐAK LĂK : Nguyễn Thanh Phong H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về Ngân sách nhà nước . Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý Ngân sách xã trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh ĐAK LĂK. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý Ngân sách xã trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh ĐAK LĂK trong thời gian tới
188 Quản lý Ngân sách xã ở huyện Chư Phông - Tỉnh Gia Lai : Nguyễn Đình Thuận H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về Ngân sách nhà nước . Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý Ngân sách xã ở huyện Chư Phông - Tỉnh Gia Lai. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý Ngân sách xã ở huyện Chư Phông - Tỉnh Gia Lai trong thời gian tới
189 Quản lý Nhà nước về Tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long : Võ Hoàng Quân H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý Nhà nước . Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý Nhà nước về Tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2013 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý Nhà nước về Tài nguyên nước mặt trên địa bàn Tỉnh trong thời gian tới
190 Quản lý Nhà nước về Đất đai tỉnh Vĩnh Long : Đào Anh Xuân Nhựt H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý Nhà nước . Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý Nhà nước về Đất đai tỉnh Vĩnh Long. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý Nhà nước về Đất đai tỉnh Vĩnh Long tới năm 2025
191 Quản lý Nhà nước về Môi trường khu Công nghiệp Hòa Phú tỉnh Vĩnh Long : Lưu Văn Tĩnh H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý Nhà nước . Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý Nhà nước về Môi trường khu Công nghiệp Hòa Phú tỉnh Vĩnh Long. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý Nhà nước về Môi trường khu Công nghiệp Hòa Phú tỉnh Vĩnh Long trong thời gian tới
192 Quản lý Nhà nước về Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long : Huỳnh Tống Huy Cường H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý Nhà nước . Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý Nhà nước về Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý Nhà nước về Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong thời gian tới
193 Quản lý Nhà nước về Đăng kiểm Phương tiện Thủy nội địa tại chi cục Đăng kiểm Vĩnh Long : Phạm Chí Quan H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý Nhà nước . Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý Nhà nước về Đăng kiểm Phương tiện Thủy nội địa tại Chi cục đăng kiểm Vĩnh Long. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý Nhà nước về đăng kiểm Phương tiện Thủy nội địa tại Chi cục Đăng kiểm Vĩnh Long trong thời gian tới
194 Quản lý Nhà nước đối với hoạt động thương mại ở thành phố Vĩnh Long , tỉnh Vĩnh long : Châu Minh Tuấn H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý Nhà nước về hoạt động thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động thương mại ở thành phố Vĩnh Long , tỉnh Vĩnh long. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý Nhà nước đối với hoạt động thương mại ở thành phố Vĩnh Long , tỉnh Vĩnh long trong thời gian tới
195 Quản lý kinh phí bảo đảm trật tự An toàn giao thông tại Bộ Công An : Bùi Thị Thùy Linh H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý kinh phí bảo đảm trật tự An toàn giao thông từ ngân sách Nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh phí bảo đảm trật tự An toàn giao thông tại Bộ Công An. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý kinh phí bảo đảm trật tự An toàn giao thông trong thời gian tới
196 Quản lý giá đất của tỉnh Vĩnh Long : Phan Phi Hổ H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý giá đất. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý Nhà nước về giá Đất tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý Nhà nước về giá Đất tỉnh Vĩnh Long trong thời gian tới
197 Quản lý chi phí các dự án giao thông tại Ban quản lý dự án và phát triển trên quỹ đất thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp : Nguyễn Văn Tệt H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý chi phí các dự án giao thông từ ngân sách Nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý chi phí các dự án giao thông tại Ban quản lý dự án và phát triển trên quỹ đất thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý chi phí các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trong th
198 Quản lý công tác bồi thường và hỗ trợ tái định cư trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Vĩnh Long : Ngô Anh Thi H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý ngân sách Nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý công tác bồi thường và hỗ trợ tái định cư. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý công tác bồi thường và hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu đất tại thành phố Vĩnh Long
199 Tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Kiểm toán nhà nước : Đinh Thị Hồng Hòa H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Kiểm toán nhà nước giai đoạn 2016 - 2018. Từ đó đề xuất các giải nâng cao tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Kiểm toán nhà nước đến năm 2025, tầm nh
200 Tự chủ tài chính tại trường trung cấp Kinh tế Hà Nội : Trần Thanh Tùng H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác tự chủ tài chính tại trường trung cấp kinh tế Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải nâng cao tự chủ tài chính tại trường trung cấp kinh tế Hà Nội trong thời gian tới
201 Tự chủ tài chính tại Viện Khoa học và Công nghệ giao thông vận tải : Phạm Duy Khánh H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác tự chủ tài chính tại Viện Khoa học và Công nghệ giao thông vận tải. Từ đó đề xuất các giải nâng cao tự chủ tài chính tại Viện Khoa học và Công nghệ giao thông vận tải trong thời gian tới
202 Tự chủ tài chính tại Vườn Quốc Gia Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn : Nguyễn Thế Anh H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác tự chủ tài chính tại Vườn Quốc Gia Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn giai đoạn 2016 - 2018. Từ đó đề xuất các giải nâng cao tự chủ tài chính tại Vườn Quốc Gia Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn trong thời gian tới
203 Đổi mới cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp : Bùi Anh Bình H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác đổi mới cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp . Từ đó đề xuất các giải nâng cao đổi mới cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Giáo dục nghề ngh
204 Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Thanh Miện, tỉnh Hải Dương : Vũ Văn Tuyển H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nư
205 Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước, tỉnh Thanh Hóa : Lê Ngọc Ánh H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2014 - 2017. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua Kho bạc
206 Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Đồng Tháp, tỉnh Đồng Tháp : Lê Phú Lộc H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Đồng Tháp, tỉnh Đồng Tháp. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà n
Số lần đọc: 36
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà