Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-25-04-2022-15-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Hoisach20220

Phát hành tài liệu
Thứ sáu, 21/01/2022 - 15:56

Danh mục tài liệu mới tháng 1/ 2022

                                                THÔNG BÁO TÀI LIỆU MỚI THÁNG 01-2022
STT Nhan đề Tác giả Năm XB
1 Phân tích khả năng sinh lời của Ngân hàng SeABank- Seabank Hồ Gươm : Lê Yến Ngọc - CQ55/09.02 2021
2 Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Thương mại và xây dựng Deco Nam Việt : Trương Quang Nhật - CQ55/09.02 2021
3 Phân tích tình hình tài chính Công ty trách nhiệm hữu hạn Khăn Việt : Lương Thị Hồng Nhung - CQ55/09.02 2021
4 Phân tích tình hình tài chính Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện lạnh Thuận Thành : Nghiêm Thị Thanh Phương - CQ55/09.02 2021
5 Phân tích tình hình tài chính Công ty Công ty trách nhiệm hữu hạn Vận tải thủy bộ vật liệu xây dựng Phú Vinh : Đào Thị An Thơ - CQ55/09.02 2021
6 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Dược liệu & vật tư y tế Hải Phòng : Đỗ Thị Hoài Thương - CQ55/09.02 2021
7 Phân tích khả năng sinh lời và tăng trưởng của Công ty cổ phần Tập đoàn 668 Việt Mỹ : Nguyễn Thị Huyền Trang- CQ55/09.02 2021
8 Hoàn thiện quy trình Kiểm toán khoản mục Vay trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Định giá Đại Việt thực hiện : Đỗ Thị Mai Anh - CQ55/22.04 2021
9 Hoàn thiện quy trình Kiểm toán khoản mục Hàng tồn kho do Công ty trách nhiệm hữu hạn Nexia STT Việt Nam thực hiện : Mai Quang Anh - CQ55/22.04 2021
10 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán Immanuel thực hiện : Phạm Thị Phương Anh- CQ55/22.04 2021
11 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục Nợ phải trả người bán trong kiểm toán BCTC tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Định giá Việt Nam thực hiện : Nguyễn Thị Lan Anh- CQ55/22.04 2021
12 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục Chi phí quản lý doanh nghiệp trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán quốc tế Unistars thực hiện : Đinh Việt Bách - CQ55/22.04 2021
13 Hoàn thiện quy trình kiểm toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kiểm toán BCTC do Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn và Kiểm toán VNASC thực hiện : Lê Kiều Chinh- CQ55/22.04 2021
14 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục Tài sản cố định trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn PKF Việt Nam thực hiện : Phan Bá Duẩn- CQ55/22.04 2021
15 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán An Việt – Văn phòng Hà Nội thực hiện : Lê Thị Ánh Dương - CQ55/22.04 2021
16 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong Kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán Quốc tế - Chi nhánh Nghệ An thực hiện : Mai Lương Hà Giang - CQ55/22.04 2021
17 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục Phải trả cho người lao động và các khoản trích theo lương trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Thẩm định giá DTA- Chi nhánh Hà Nội thực hiện : Phùng Thị Hà- CQ55/22.04 2021
18 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục Chi phí trả trước trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Định giá Đại Việt thực hiện. : Bùi Thị Bích Hạnh - CQ55/22.04 2021
19 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Định giá Đại Việt thực hiện : Nguyễn Thị Thanh Hiền - CQ55/22.04 2021
20 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán Tư vấn Tài chính Quốc Gia : Nông Thị Hoa - CQ55/22.04 2021
21 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương do Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Định giá Tân Việt thực hiện : Phạm Thu Hoàn - CQ55/22.04 2021
22 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán Định giá và Tư vấn Tài chính Việt Nam (FACOM) thực hiện : Nguyễn Thị Minh Huệ - CQ55/22.04 2021
23 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải trả người bán trong Kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán AFC Việt Nam-Chi nhánh phía Bắc thực hiện : Nguyễn Thị Mai Hương - CQ55/22.04 2021
24 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc thực hiện : Nguyễn Thị Huyền- CQ55/22.04 2021
25 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải trả người bán trong kiểm toán Báo cáo Tài chính do Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán TTP thực hiện : Trương Gia Khánh - CQ55/22.04 2021
26 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục Nợ phải trả người bán trong kiểm toán BCTC tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán Tư vấn Tài chính Quốc gia : Đỗ Thị Mai Linh- CQ55/22.04 2021
27 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nguồn vốn chủ sở hữu trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán & tư vấn đầu tư tài chính Châu Á – FADACO thực hiện : Nguyễn Thùy Linh- CQ55/22.04 2021
28 Quy trình kiểm toán khoản mục Nợ phải trả người bán trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán Châu Á (ASA) thực hiện : Nguyễn Thị Bích Loan - CQ55/22.04 2021
29 Hoàn thiện kiểm soát nội bộ chu kỳ bán hàng thu tiền tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Truyền thông CIC : Nguyễn Thị Minh - CQ55/22.04 2021
30 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Định giá Đại Việt thực hiện : Hà Thị Ngọc - CQ55/22.04 2021
31 Tình hình tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại & dịch vụ HanKang Việt Nam : Hoàng Thị Dung - CQ55/11.01 2021
32 Tình hình tài chính tại công ty Cổ phần xây dựng thương mại Hải Đăng : Trần Thị Phương Hoa - CQ55/11.01 2021
33 Quản trị vốn kinh doanh tại Tổng công ty May 10 – Công ty cổ phần : Nguyễn Ngọc Khánh Huyền - CQ55/11.01 2021
34 Quản trị dòng tiền tại công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương : Phùng Khánh Ly- CQ55/11.01 2021
35 Quản trị vốn lưu động tại Tổng công ty Viễn thông Mobifone : Vũ Thanh Nga- CQ55/11.01 2021
36 Quản trị vốn bằng tiền tại Tổng công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP : Nguyễn Ngọc Hà - CQ55/11.02 2021
37 Quản trị vốn bằng tiền tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Fuji Bakelite Việt Nam : Đỗ Thị Kim Dung- CQ55/11.02 2021
38 Cơ cấu nguồn vốn của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhựa đường Petrolimex : Đỗ Thu Hằng - CQ55/11.02 2021
39 Quản trị vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Phong : Bùi Trang Anh - CQ55/11.03 2021
40 Tình hình tài chính tại công ty Cổ phần LILAMA 10 : Trần Thị Lan Anh - CQ55/11.03 2021
41 Quản trị Vốn kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Vận tải Đức Thành : Nguyễn Thị Bích- CQ55/11.03 2021
42 Tình hình tài chính của Công ty cổ phần Licogi 13- Nền móng xây dựng : Nguyễn Thị Diệp - CQ55/11.03 2021
43 Tình hình tài chính Công ty Cổ phần dịch vụ xây dựng An Bình : Đoàn Thị Giang - CQ55/11.03 2021
44 Quản trị Vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long : Lại Ngọc Mai- CQ55/11.03 2021
45 Tình hình tài chính của công ty Cổ phần Cầu 7 Thăng Long : Đoàn Vũ Quỳnh Nga - CQ55/11.03 2021
46 Quản trị vốn kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng Xuân Hòa : Vy Thị Hoàng Nga- CQ55/11.03 2021
47 Quản trị vốn kinh doanh của Công ty Cổ phần nước mắm Thanh Hương : Lê Minh Phương- CQ55/11.03 2021
48 Tình hình tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và dịch vụ tổng hợp Tiến Minh : Nguyễn Minh Phương- CQ55/11.03 2021
49 Quản trị vốn lưu động tại công ty Cổ Phần Austnam : Nguyễn Thị Trúc Uyên - CQ55/11.03 2021
50 Quản trị vốn lưu động tại Công ty Cổ phần sản xuất Nam Việt Anh : Nguyễn Thùy Trang - CQ55/11.04 2021
51 Quản trị vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Truyền thông và Dữ liệu Thanh toán An Du : Đào Minh Ánh - CQ55/11.05 2021
52 Quản trị vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần ống thép Việt – Đức VG PIPE : Nguyễn Thùy Dung - CQ55/11.05 2021
53 Quản trị vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng ASEAN : Nông Thị Hà - CQ55/11.05 2021
54 Tình hình tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn máy và thiết bị XCMG Việt Nam : Nguyễn Thị Hằng - CQ55/11.05 2021
55 Quản trị vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Zinca Việt Nam : Nguyễn Thu Hiền- CQ55/11.05 2021
56 Tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn : Lương Thị Hương- CQ55/11.05 2021
57 Quản trị vốn kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Trường An : Bùi Thị Khánh Huyền- CQ55/11.05 2021
58 Tình hình tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Agricare Việt Nam. : Lê Bảo Khanh - CQ55/11.05 2021
59 Tình hình tài chính tại Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội : Bùi Thị Linh- CQ55/11.05 2021
60 Quản trị vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1- One Corp : Nguyễn Khánh Linh - CQ55/11.05 2021
61 Tình hình tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Nhà nước Xổ số kiến thiết Nghệ An : Nguyễn Thị Thanh Ngân - CQ55/11.05 2021
62 Quản trị vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội : Phạm Hiền Nhung - CQ55/11.05 2021
63 Tình hình tài chính tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quang điện – Điện tử : Phạm Thúy Quỳnh - CQ55/11.05 2021
64 Quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn : Đinh Thi Phương Thảo - CQ55/11.05 2021
65 Tình hình tài chính tại công ty Cổ phần Giấy Việt Trì : Bùi Thu Thủy - CQ55/11.05 2021
66 Quản trị vốn lưu động và một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động của Công Ty Cổ Phần Viglacera Hữu Hưng : Nguyễn Danh Tuấn- CQ55/11.05 2021
67 Tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Funny Group : Dương Thị Ánh - CQ55/11.06 2021
68 Quản trị vốn lưu động tại Công ty Cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam : Phạm Thị Hoàng Giang - CQ55/11.06 2021
69 Quản trị vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại Sao Khuê : Nguyễn Mai Linh - CQ55/11.06 2021
70 Tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Xây dựng : Từ Bảo Ngọc- CQ55/11.06 2021
71 Tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Logistic SC : Lê Thu Phương - CQ55/11.06 2021
72 Quản trị vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Toyota Vinh : Lê Nguyễn Thúy Anh - CQ55/11.07 2021
73 Tình hình tài chính của công ty xăng dầu Cao Bằng : Nguyễn Huy Hoàng - CQ55/11.07 2021
74 Tình hình tài chính của Công ty cổ phần SX VLXD Cao Bằng : Nguyễn Nông Lan Hương - CQ55/11.07 2021
75 Tình hình tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn và kiểm định xây dựng Đông Dương : Nguyễn Mai Linh - CQ55/11.07 2021
76 Tình hình tài chính của công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa : Ngô Xuân Lộc - CQ55/11.07 2021
77 Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Casavina : Trần Thị Hồng Nhung- CQ55/11.07 2021
78 Quản trị vốn lưu động tại Chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn ống thép Hòa Phát : Nguyễn Việt Quang- CQ55/11.07 2021
79 Quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển Vicenza : Phạm Đức Thắng - CQ55/11.07 2021
80 Cơ cấu nguồn vốn Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Anh – Minh Hải : Trần Đỗ Anh Thơ- CQ55/11.07 2021
81 Quản trị vốn lưu động tại công ty trách nhiệm hữu hạn Cotto Quảng Ninh : Ngô Thanh Thủy - CQ55/11.07 2021
82 Quản trị vốn lưu động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản Xuất Phụ Tùng Oto Xe Máy Hưng Yên : Tô Đỗ Hồng Vân - CQ55/11.07 2021
83 Quản trị vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần IDC Đông Dương : Nguyễn Thị Hải Yến - CQ55/11.07 2021
84 Quản trị vốn lưu động tại Tổng công ty hoá chất và dịch vụ dầu khí : Trần Thị Bích Ngọc - CQ55/11.08 2021
85 Quản trị vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Cẩm Trướng Thanh Hóa : Lê Thị Phương Anh - CQ55/11.07 2021
86 Tình hình tài chính tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Cẩm Trướng Thanh Hóa : Lê Ngọc Ánh - CQ55/11.08 2021
87 Thực trạng quản trị vốn lưu động tại Công Ty trách nhiệm hữu hạn Quang Đức : Nguyễn Minh Đức - CQ55/11.08 2021
88 Quản trị vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Hưng Yên : Nguyễn Đức Dũng- CQ55/11.08 2021
89 Quản trị vốn lưu động tại Công ty Cổ phần thương mại sông Đà Sơn La : Phan Ngọc Hà - CQ55/11.08 2021
90 Quản trị nợ phải thu tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển Vicenza : Nguyễn Hoàng Hiệp - CQ55/11.08 2021
91 Quản trị vốn kinh doanh tại Công ty Phát triển xây dựng Thành Hải : Nguyễn Thị Ngọc Hương- CQ55/11.08 2021
92 Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần MISA : Hoàng Thị Huyền - CQ55/11.08 2021
93 Quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần Hữu Thịnh : Trương Duy Khánh - CQ55/11.08 2021
94 Tình hình tài chính của Công ty Cổ phần MISA : Đặng Minh Nguyệt - CQ55/11.08 2021
95 Quản trị vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Xi măng Điện Biên : Tòng Thị Ninh - CQ55/11.08 2021
96 Quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần dịch vụ Xuân Thịnh : Đỗ Thị Thu Trang - CQ55/11.08 2021
97 Tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu xăng dầu Hoàng Anh : Đỗ Hà Vi - CQ55/11.08 2021
98 Quản trị vốn lưu động tại Công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Hoàng Nông : Trần Trung Hiếu - CQ55/11.08 2021
99 Quản trị vốn lưu động tại Công ty Cổ Phần in Phúc Yên : Lê Thị Phương Anh- CQ55/11.09 2021
100 Quản trị Vốn lưu động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Vitto Vĩnh Phúc : Nguyễn Tú Anh - CQ55/11.09 2021
101 Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh của Công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Hoàng Nông : Phạm Minh Đức - CQ55/11.09 2021
102 Tình hình tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn MDF Vinafor Tân An-Hòa Bình : Nguyễn Mạnh Dũng - CQ55/11.09 2021
103 Quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng & Thương mại Phúc Thịnh : Bùi Thị Thu Hà- CQ55/11.09 2021
104 Tình hình tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Lâm nghiệp Tuyên Bình : Đặng Ngọc Hải - CQ55/11.09 2021
105 Tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại VINACONEX : Vũ Diễm Hằng - CQ55/11.09 2021
106 Tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kỹ thuật Quốc tế ITIC : Hồ Phan Trung Hiếu - CQ55/11.09 2021
107 Quản trị vốn lưu động tại Công ty TNHH xây dựng và Thương mại Phúc Thịnh : Phạm Hồng Hoài- CQ55/11.09 2021
108 Quản trị vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Công nghệ ACM Hà Nội : Quách Thị Hồng- CQ55/11.09 2021
109 Quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần Cao nguyên Việt Nam : Nguyễn Thu Hương - CQ55/11.09 2021
110 Tình hình tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Yến IND : Lê Thị Diệu Huyền- CQ55/11.09 2021
111 Tình hình tài chính của Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư phát triển hạ tầng Nghê An : Đinh Thị Diệu Linh - CQ55/11.09 2021
112 Tình hình tài chính của Công ty Điện lực Hoàn Kiếm : Nguyễn Phương Linh - CQ55/11.09 2021
113 Tình hình tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Tiến Dũng : Phạm Tuấn Linh- CQ55/11.09 2021
114 Quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần thương mại vật liệu xây dựng Mạnh Khởi : Đồng Thắng Lợi- CQ55/11.09 2021
115 Tình hình tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Vận tải và Phát triển Nam Khánh : Nguyễn Tú May - CQ55/11.09 2021
116 Quản trị vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Nam Dược An Nhiên : Lê Thị Ngọc - CQ55/11.09 2021
117 Quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần bê tông đúc sẵn Bắc Thăng Long : Nguyễn Thị Bích Nguyệt - CQ55/11.09 2021
118 Quản trị vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại VINACONEX : Vũ Minh Quang - CQ55/11.09 2021
119 Quản trị vốn lưu động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Xây dựng và Thương mại Vượng Phát : Đỗ Thị Phương Quỳnh- CQ55/11.09 2021
120 Quản trị vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Xúc tiến Đầu tư và Du lịch Kim Cương Việt : Vũ Đức Sáo - CQ55/11.09 2021
121 Tình hình tài chính của Công ty Cổ phần đầu tư Xuân Cầu : Vũ Đức Thắng- CQ55/11.09 2021
122 Quản trị vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà : Nguyễn Thị Thanh Thủy - CQ55/11.09 2021
123 Quản trị vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Thăng Long : Lê Hà Trang - CQ55/11.09 2021
124 Quản trị vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Keo Dán Đức Anh : Nguyễn Thị Duyên - CQ55/11.09 2021
125 Tình hình tài chính của Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nam : Nguyễn Hồng Hanh - CQ55/11.09 2021
126 Quản trị vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Quốc tế Việt Trung : Đỗ Nguyệt Nga - CQ55/11.10 2021
127 Tình hình tài chính của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Lâm Công Nghiệp Long Đại : Nguyễn Thị Bảo Ngọc - CQ55/11.10 2021
128 Tình hình tài chính của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 : Trần Thị Thanh Nhàn- CQ55/11.10 2021
129 Quản trị vốn lưu động tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn thương mại Hoa Phúc Dương VP : Ngô Thị Thụy- CQ55/11.10 2021
130 Tình hình tài chính của công ty cổ phần dược Đông Phương : Lê Thị Hồng Ngát - CQ55/11.11 2021
131 Quản trị vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Liên hiệp Xuất Nhập Khẩu và Đầu tư Hà Nội : Nông Việt Anh - CQ55/11.11 2021
132 Tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tư vấn Trường Phát : Nguyễn Khánh Chi- CQ55/11.11 2021
133 Tình hình tài chính của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một Thành Viên Đông Bắc : Nguyễn Thị Mỹ Duyên - CQ55/11.11 2021
134 Quản trị vốn kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Đóng tàu Hạ Long : Nguyễn Thị Diệu Linh - CQ55/11.11 2021
135 Tình hình tài chính của công ty cổ phần thương mại – sản xuất thiết bị y tế TMS : Bùi Thị Lan Nhi - CQ55/11.11 2021
136 Quản trị vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ và Địa ốc Interland : Lăng Thị Thanh- CQ55/11.11 2021
137 Hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Khoá Việt Tiệp : Nguyễn Huy Tùng- CQ55/11.11 2021
138 Quản trị vốn lưu động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất Nhập khẩu Thương mại Tổng hợp An Phú Mỹ : Đỗ Ánh Dương - CQ55/11.12 2021
139 Quản trị vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tập đoàn HT Việt Nam : Nguyễn Thị Thùy Linh - CQ55/11.12 2021
140 Quản trị vốn lưu động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khoáng sản Minh Thịnh : Nguyễn Thị Thanh - CQ55/11.12 2021
141 Tình hình tài chính của Công ty Mẹ - Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) : Nguyễn Thị Huyền Trang - CQ55/11.11 2021
142 Quản trị vốn lưu động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại Thu Huyền : Vũ Thị Hà Trang- CQ55/11.12 2021
143 Tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại và công nghệ Trường Xuân : Trần Ngọc Anh - CQ55/11.14 2021
144 Quản trị vốn lưu động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí Hóa chất 13 : Trần Quang Minh- CQ55/11.14 2021
145 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Kinh doanh Thương mại PAT Việt Nam : Nguyễn Thị Thanh An- CQ55/21.01 2021
146 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng SH Việt Nam : Lê Tú Anh - CQ55/21.01 2021
147 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mtv thiết bị an ninh và an toàn giao thông Hoàng Phi Long : Phạm Thị Lan Anh- CQ55/21.01 2021
148 Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long : Nguyễn Thị Ngọc Ánh- CQ55/21.01 2021
149 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiết kế thiết bị điện Thành Đạt : Nguyễn Thị Kim Chi - CQ55/21.01 2021
150 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Toàn Thuận Phát : Bùi Thị Dịu - CQ55/21.01 2021
151 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Kiến trúc Bắc Hà : Nguyễn Thị Duyên- CQ55/21.01 2021
152 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn XNK Thế giới máy quảng cáo Việt Nam : Trần Trà Giang - CQ55/21.01 2021
153 Kế toán Doanh thu dịch vụ và Kết quả kinh doanh dịch vụ tại công ty trách nhiệm hữu hạn Tokyo Consulting : Đinh Thị Phương Hải - CQ55/21.01 2021
154 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Gạch Ngói Kim Thành Quảng Ninh : Nguyễn Thị Ngọc Hảo - CQ55/21.01 2021
155 Kê toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn Xây Lắp Long Thủy : Trịnh Thị Hiền- CQ55/21.01 2021
156 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại kỹ nghệ Việt Thành : Trần Thị Mỹ Hoa- CQ55/21.01 2021
157 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doạnh tại Công ty Cổ phần Gốm - Xây dựng - Thương mại và Vận tải Hoàng Kim : Nguyễn Việt Hoàng - CQ55/21.01 2021
158 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Thiên Lộc : Ngô Linh Hương- CQ55/21.01 2021
159 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Thương mại và Dịch vụ năng lượng Việt Nam : Chúc Thị Huy - CQ55/21.01 2021
160 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư MTV Toàn Cầu : Mai Thu Huyền - CQ55/21.01 2021
161 Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dầu khí Epic : Nguyễn Viết Khánh- CQ55/21.01 2021
162 Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Sản xuất HN : Nguyễn Thị Hà Linh - CQ55/21.01 2021
163 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ phần sản xuất công nghệ mới Việt Nam AmBio : Tống Khánh Linh- CQ55/21.01 2021
164 Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH MTV Công nghệ bưu chính Viettel : Nguyễn Hiền Lương- CQ55/21.01 2021
165 Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Chế tạo Cơ khí và Dịch vụ Thương mại Đức Dương : Nguyễn Trần Thúy Nga - CQ55/21.01 2021
166 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ : Hứa Hồng Ngọc - CQ55/21.01 2021
167 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Thương Mại MEDIVET Việt Nam : Bùi Thị Hồng Nhung - CQ55/21.01 2021
168 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Tổng Công ty 789/Bộ Quốc Phòng : Trần Tuyết Nhung - CQ55/21.01 2021
169 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư nhân Thủy Hỷ Hà Tĩnh : Đặng Thị Hà Phương - CQ55/21.01 2021
170 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Thương Mại Kim Khí Hải Phòng : Phùng Thị Thu Phương - CQ55/21.01 2021
171 Kế toán cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Golden Beauty Center Hà Nội : Nguyễn Thị Thúy Quỳnh - CQ55/21.01 2021
172 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn An Đình : Quách Thị Tâm- CQ55/21.01 2021
173 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn và dịch vụ Hưng Thịnh : Đỗ Phương Thảo - CQ55/21.01 2021
174 Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hanbo Vina : Trần Thị Thu Thảo - CQ55/21.01 2021
175 Kế toán tập hơp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Power Tech Vina : Trần Thị Thu- CQ55/21.01 2021
176 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng công nghệ mới Kim Long : Lê Thu Thùy - CQ55/21.01 2021
177 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần tổng hợp thương mại và dịch vụ Star. : Nguyễn Thị Thủy - CQ55/21.01 2021
178 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Canifa : Nguyễn Thị Ngọc Trâm- CQ55/21.01 2021
179 Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiện Dũng : Hoàng Thu Trang - CQ55/21.01 2021
180 Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch hàng không D&T : Nguyễn Thị Thu Trang - CQ55/21.01 2021
181 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Nam Linh Bắc Sơn : Lâm Thị Vui - CQ55/21.01 2021
182 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán KDG Việt Nam thực hiện : Nguyễn Thị Hạnh- CQ55/21.01 2021
183 Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Vé Giá Rẻ : Nguyễn Xuân Thắng - CQ55/21.08 2021
184 Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại Phú Hưng Yên Bái : Lê Thị Phương Thảo - CQ55/21.08 2021
185 Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn PTV Logistics : Lưu Thị Kim Thoa - CQ55/21.08 2021
186 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng TĐS Việt Nam : Nguyễn Thị Thương- CQ55/21.08 2021
187 Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Vạn Tuế : Hoàng Thị Thuý - CQ55/21.08 2021
188 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ Phần Tư vấn Đầu tư và Phát triển Công nghệ cao : Lý Thị Tiến - CQ55/21.08 2021
189 Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đào tạo Phương pháp Mới : Đặng Thị Hà Trang - CQ55/21.08 2021
190 Kế toán Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đào tạo và Tư vấn DDP Group : Nguyễn Hải Trang- CQ55/21.08 2021
191 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Việt Phương : Nguyễn Thùy Trang - CQ55/21.08 2021
192 Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà Tự Động Việt Nam : Lại Thu Uyên - CQ55/21.08 2021
193 Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Ani Vina : Nguyễn Thị Vân - CQ55/21.08 2021
194 Kế toán bán hàng và xác định kế quả bán hàng tại Công ty Cổ phần thời Trang Quốc tế Glamor : Nguyễn Thị Bảo Yến- CQ55/21.08 2021
195 Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Định giá Vạn An – Hà Nội : Nguyễn Thị Ngọc Anh- CQ55/21.09 2021
196 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần NZ Việt Nam : Vũ Lâm Anh - CQ55/21.09 2021
197 Kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Osco International : Cao Thị Linh Chi - CQ55/21.09 2021
198 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết bị và Công Nghệ Tân Đại Thành : Nguyễn Tiến Đạt - CQ55/21.09 2021
199 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Công nghệ điện Điện tử Phát thanh Truyền hình : Vũ Vân Dung- CQ55/21.09 2021
200 Kế toán Tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Apatit Việt Nam : Nguyễn Thị Thùy Dương- CQ55/21.09 2021
201 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I-PHARBACO : Nguyễn Diệu Huyền- CQ55/21.03 2021
202 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Giải pháp Nội thất FUT group : Ngô Thị Hải Anh - CQ55/21.03 2021
203 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần XNK Hóa chất và Thiết bị Kim Ngưu : Phạm Vân Anh- CQ55/21.03 2021
204 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Nội thất mới và đẹp : Trần Ngọc Ánh- CQ55/21.03 2021
205 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai : Chu Quang Đức- CQ55/21.03 2021
206 Tổ chức kế toán Vốn bằng tiền tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khu Công Nghiệp Lai Vu : Lê Thị Thu Hà- CQ55/21.03 2021
207 Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vnlogs : Nguyễn Thị Hải - CQ55/21.03 2021
208 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai : Vũ Thị Thanh Hằng - CQ55/21.03 2021
209 Hạch toán công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Tiếp thị và Truyền thông Unique : Trịnh Thị Hiên - CQ55/21.03 2021
210 Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Vận tải Global : Phan Thị Ngọc Hiệp- CQ55/21.03 2021
211 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại Sông Đà Sơn La : Bạc Ngân Hòa - CQ55/21.03 2021
212 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thịnh Cường : Trịnh Thị Hồng - CQ55/21.03 2021
213 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn nghệ thuật quà tặng Hải Liên : Nguyễn Thị Hương- CQ55/21.03 2021
214 Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn J-Tech Vina : Doãn Văn Khoa- CQ55/21.03 2021
215 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Linh Chi : Trần Thị Nhật Lệ - CQ55/21.03 2021
216 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông : Lê Thị Thùy Linh- CQ55/21.03 2021
217 Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Giấy Mục Sơn : Nguyễn Thị Minh Linh - CQ55/21.03 2021
218 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Furic Hòa Bình : Đinh Thị Hải Ly - CQ55/21.03 2021
219 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Vận tải và thương mại Sáu Anh : Nguyễn Thị Quỳnh Mai - CQ55/21.03 2021
220 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn TM và Dv Kỹ thuật H2 Việt Nam : Phạm Thị Trà My- CQ55/21.03 2021
221 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Vận tải xây dựng Thiên Long : Phan Thị Nga - CQ55/21.03 2021
222 Hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ 3S Toàn Cầu : Lương Thị Ngọc- CQ55/21.03 2021
223 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Apatit Việt Nam : Đặng Hồng Nhung - CQ55/21.03 2021
224 Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần công nghệ VMO Holdings : Đào Thị Phương - CQ55/21.03 2021
225 Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Kiến trúc Lập Phương : Trần Hà Phương - CQ55/21.03 2021
226 Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán KDG Việt Nam-Chi nhánh số 1 : Nguyễn Thúy Quỳnh - CQ55/21.03 2021
227 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật UFO Việt Nam : Nguyễn Ngọc Thái - CQ55/21.03 2021
228 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông sự kiện Phúc Nguyên : Đoàn Thu Thảo - CQ55/21.03 2021
229 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần TMDV và Đầu tư minh Việt. : Vương Thạch Thảo- CQ55/21.03 2021
230 Kế toán bán hàng và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần XNK Nhôm Kính Hà Anh : Nông Mai Thư - CQ55/21.03 2021
231 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Tuấn Giang : Vũ Thị Thùy- CQ55/21.03 2021
232 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Thương mại Thăng Long : Trần Thu Thủy - CQ55/21.03 2021
233 Kế toán cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường : Bùi Thị Thu Trang - CQ55/21.03 2021
234 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp điện Hoàng Hà : Lê Thị Trang - CQ55/21.03 2021
235 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dược Đông Phương : Nguyễn Thu Trang- CQ55/21.03 2021
236 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội Hải Phòng : Lưu Viêt Tùng - CQ55/21.03 2021
237 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc : Nguyễn Thùy Linh - CQ55/21.10 2021
238 Kế toán bán hàng, cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn BPG : Chu Thị Loan- CQ55/21.10 2021
239 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Công ty Cổ phần địa ốc Mai Việt : Quách Khánh Ly - CQ55/21.10 2021
240 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Tokyo Consulting : Đỗ Thị Mến - CQ55/21.10 2021
241 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Travelite Việt Nam : Trần Kim Ngân - CQ55/21.10 2021
242 Tổ chức kế toán bán hàng và kết quả bán hàng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thực Nghiệp Quốc Tế Nghệ Gia : Đoàn Minh Ngọc - CQ55/21.10 2021
243 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Chi nhánh văn phòng luật sư Weiheng Bắc Kinh (Trùng Khánh) tại Hà Nội : Đinh Thị Thanh Nhài- CQ55/21.10 2021
244 Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và dịch vụ hàng hóa Hoàng Minh : Ma Hồng Nhung - CQ55/21.10 2021
245 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xuất nhập khẩu Sakuko HD Việt Nam : Phạm Phương Oanh - CQ55/21.10 2021
246 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xuất nhập khẩu Sakuko HD Việt Nam : Nguyễn Bích Phương- CQ55/21.10 2021
247 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Viễn thông Mobifone : Trần Võ Anh Quân - CQ55/21.10 2021
248 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV xăng dầu Thái Bình. : Nguyễn Đoàn Thái Sơn- CQ55/21.10 2021
249 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần dịch vụ và Phát triển kỹ thuật y tế Trường Sinh : Hoàng Phương Thanh - CQ55/21.10 2021
250 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn CNI : Đặng Tú Anh- CQ55/21.05 2021
251 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch Vụ Đức Thắng Phát : Nguyễn Hải Anh - CQ55/21.05 2021
252 Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng số 4 Thăng Long : Bùi Thanh Bình - CQ55/21.05 2021
253 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Thực phẩm TKK : Vũ Thị Cúc- CQ55/21.05 2021
254 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Gia Hoàng Hà Nội : Đới Thị Dung - CQ55/21.05 2021
255 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn TM Hùng Thi : Võ Thị Mỹ Duyên - CQ55/21.05 2021
256 Hoàn thiện công tác hạch toán Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần đầu tư, xây dựng và thương mại quốc tế VITA : Nguyễn Thị Hà- CQ55/21.05 2021
257 Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hadu Việt Nam : Đào Thị Thúy Hằng - CQ55/21.05 2021
258 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn TH 38 Việt Nam : Bùi Thị Hạnh- CQ55/21.05 2021
259 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Miền trung : Đồng Vân Thúy Hiền- CQ55/21.05 2021
260 Tổ chức kế toán bán hàng và kết quả bán hàng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và thương mại Hùng Hằng : Nghiêm Minh Hiếu - CQ55/21.05 2021
261 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Ứng Dụng và Phát Triển Công Nghệ Bluecom Việt Nam : Nguyễn Thị Hải Hoà - CQ55/21.05 2021
262 Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn và Xây dựng Trí Tuệ Việt : Nguyễn Thị Thanh Hương - CQ55/21.05 2021
263 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Tư vấn & Kỹ thuật Abel Việt Nam : Phạm Thị Huế- CQ55/21.05 2021
264 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV cơ khí 83 : Nguyễn Trung Kiên - CQ55/21.05 2021
265 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Lưu trữ An Hưng : Nguyễn Thị Liên - CQ55/21.05 2021
266 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Bao Bì và In Nông nghiệp : Lương Khánh Linh- CQ55/21.05 2021
267 Kế toán bán hàng cung cấp dịch vụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Môi trường Công nghiệp xanh : Nguyễn Thị Phương Linh - CQ55/21.05 2021
268 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Savor Việt Nam : Trịnh Thị Hạnh Linh- CQ55/21.05 2021
269 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Thương mại Kỳ Nam : Lê Khánh Ly- CQ55/21.05 2021
270 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần đầu tư công nghệ và thương mại Softdreams : Nguyễn Thị Lê Na - CQ55/21.05 2021
271 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đường bộ Lào Cai : Nguyễn Thị Lê Na - CQ55/21.05 2021
272 Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Trường Phát : Đào Thị Hồng Nhung - CQ55/21.05 2021
273 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Việt Nga : Nguyễn Thị Ninh - CQ55/21.05 2021
274 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Công nghệ SAPO : Kiều Phương - CQ55/21.05 2021
275 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nhật Quỳnh Lưu : Trần Thị Hà Phương - CQ55/21.05 2021
276 Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Xây dựng Dũng Cường : Sùng Ánh Quỳnh- CQ55/21.05 2021
277 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần công nghệ ITG : Đỗ Thị Thắm- CQ55/21.05 2021
278 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Toàn Cầu - Lạc Hồng Viên : Lê Phương Thảo- CQ55/21.05 2021
279 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn BHLĐ SAFETY PLUS : Bùi Lê Anh Thơ - CQ55/21.05 2021
280 Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần tư vấn thiết bị và dịch vụ kỹ thuật : Đinh Thị Lệ Thủy- CQ55/21.05 2021
281 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Phong Nhàn : Bùi Thị Thủy Tiên- CQ55/21.05 2021
282 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ 369 Hoàng Gia : Bùi Thu Trang- CQ55/21.05 2021
283 Kế toán Tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Xây lắp Hồng Hà. : Lê Thu Trang - CQ55/21.05 2021
284 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Tấn Đức : Nguyễn Thu Trang - CQ55/21.10 2021
285 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu RICO : Đặng Thị Thu Vân - CQ55/21.05 2021
286 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bến Thành : Đỗ Hoàng Yến - CQ55/21.05 2021
287 Kế Toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thu Trang : Nguyễn Thu Trang - CQ55/21.05 2021
288 Người Kháng ở Việt Nam =   2021
289 Người Khơ Mú ở Việt Nam =   2021
290 Tài chính Việt Nam 2020-2021 ứng phó đại dịch hỗ trợ tăng trưởng :   2021
291 Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 tới hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam hiện nay :   2021
292 Chính sách, cơ chế tài chính phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn /   2021
293 Bộ đội biên phòng vận động ngư dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên biển khu vực miền Trung / Vũ Hồng Khanh 2021
294 Xây dựng đội ngũ cán bộ bộ đội biên phòng người dân tộc thiểu số trong tình hình mới / :   2021
295 Vận dụng quan hệ tộc người xuyên quốc gia trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của bộ đội biên phòng hiện nay : Ngô Thị Phương Thảo 2021
296 Quân đội đẩy mạnh tham gia thực hiện công tác dân tộc trong giai đoạn hiện nay :   2021
297 Bộ đội biên phòng vận động người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới : Đinh Vũ Thủy 2021
298 Học tập và rèn luyện trong môi trường trực tiếp kết hợp với trực tuyến :   2021
299 Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam :   2021
300 Ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao hiệu quả dự đoán rủi ro tín dụng trong dịch vụ cho vay ngang hàng(P2P) :   2021
301 Phối hợp điều hành chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ trong bối cảnh suy giảm tăng trưởng kinh tế do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 :   2021
302 Kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực môi trường do kiểm toán nhà nước Việt Nam thực hiện :   2021
303 Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương của thành phố Hà Nội :   2021
304 Vận dụng phạm trù chữ tín trong nho giáo vào hoạt động sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam hiện nay :   2021
305 Chuyển đổi giáo dục đại học sang đào tạo số ở Việt Nam hiện nay :   2021
306 Hoàn thiện chính sách giá đất ở Việt Nam :   2021
307 Lựa chọn biện pháp nâng cao chất lượng giờ học giáo dục thể chất chính khóa cho sinh viên Học viện Tài chính :   2021
308 Ứng dụng phương pháp bao dữ liệu đánh giá hiệu quả, rủi ro các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam :   2021
309 Tiêu dùng sản phẩm hữu cơ của người Việt Nam :   2021
310 Sử dụng nguồn lực tài chính khu vực tư nhân cho phát triển kinh tế ở Việt Nam :   2021
311 Khả năng thanh khoản của các công cụ phái sinh trên thị trường chứng khoán Việt Nam :   2021
312 Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất cho sinh viên Học viện Tài chính :   2021
313 Hoàn thiện hệ thống học liệu phục vụ chương trình đào tạo chất lượng cao môn học Tài chính doanh nghiệp 2 dành cho chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp :   2021
314 Hoạt động khai thác bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty Bảo hiểm MIC Thành Đô : Đào Thị An - CQ55/03.01 2021
315 Giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới tại VNI Đông Đô : Hoàng Thị Quỳnh Anh- CQ55/03.01 2021
316 Hoạt động khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại PVI Đông Đô : Nguyễn Minh Ánh- CQ55/03.01 2021
317 Tình hình triển khai Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới tại Công ty Bảo hiểm Hàng không Âu Lạc : Trần Thị Linh Chi - CQ55/03.01 2021
318 Hoạt động khai thác bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển : Nguyễn Thị Thùy Dương - CQ55/03.01 2021
319 Hoạt động khai thác Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt tại Công ty Bảo hiểm Hàng không Đông Đô : Nguyễn Phương Hà- CQ55/03.01 2021
320 Giải pháp đẩy mạnh hoạt động khai thác bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty Bảo hiểm Hàng không Đông Đô : Lê Thu Hiền - CQ55/03.01 2021
321 Hoạt đông giám định và bồi thường bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới tại Công ty bảo hiểm hàng không Âu Lạc : Phạm Thanh Hoàng- CQ55/03.01 2021
322 Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng và đào tạo đại lý bảo hiểm tại Công ty Bảo Việt Lạng Sơn : Lương Thu Hương - CQ55/03.01 2021
323 Tác động của hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ đến quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai quốc gia (2001-2021) :   2021
324 Vận dụng các phương pháp dự báo chỉ tiêu doanh thu tại Tổng công ty phát điện 3 : Nguyễn Thị Thanh Giang 2021
325 Công tác triển khai Bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020 : Nguyễn Thị Thu Hường - CQ55/03.01 2021
326 Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam hiện nay : Đặng Thị Thu Giang 2021
327 Hoạt động kinh doanh bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới tại công ty Bảo hiểm Bưu điện Hà Nội - Thực trạng và giải pháp : Nguyễn Thu Huyền - CQ55/03.01 2021
328 Giảm nghèo bền vững ở nước ta trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa :   2021
329 Phát triển kỹ năng giao tiếp cho sinh viên Học viện Tài chính :   2021
330 Công tác khai thác bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại công ty Bảo hiểm VNI Đông Đô thực trạng và giải pháp : Quách Thị Hương Lan - CQ55/03.01 2021
331 Thực hiện bảo hiểm y tế tại thành phố Chí linh tỉnh Hải Dương : Nguyễn Hà Linh - CQ55/03.01 2021
332 Giải pháp đẩy mạnh hoạt động khai thác bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty Bảo hiểm Bưu điện khu vực phía Bắc : Vũ Đình Lộc- CQ55/03.01 2021
333 Triển Khai Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xe Cơ Giới Tại công Ty Bảo Hiểm Bưu Điện PTI Thủ Đô : Trần Thị Tuyết Mai - CQ55/03.01 2021
334 Tác động của tự do hóa thương mại đến kinh tế Việt Nam : Nguyễn Hồng Nhung 2021
335 Tác động của môi trường đầu tư tới quyết định đầu tư của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam :   2021
336 Thực trạng công tác khai thác bảo hiểm sức khỏe tại công ty bảo hiểm bưu điện Thủ Đô : Nguyễn Thị My - CQ55/03.01 2021
337 Giám định - bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới tại Bảo Việt Thái Nguyên : Huỳnh Thị Kim Ngân - CQ55/03.01 2021
338 Phát huy vai trò của đội ngũ tri thức giáo dục đại học trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay :   2021
339 Hoạt động khai thác bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tại Công ty Bảo hiểm MIC Thành Đô : Nguyễn Hồng Ngọc - CQ55/03.01 2021
340 Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên Học viện Tài chính hiện nay :   2021
341 Kỹ năng làm việc nhóm trong nghiên cứu khoa học cho sinh viên năm thứ nhất Học viện Tài chính :   2021
342 Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm tại Công ty Bảo hiểm PVI Đông Đô : Đỗ Thị Hồng Nhung - CQ55/03.01 2021
343 Phát triển marketing điện tử trong các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam :   2021
344 Hoạt động khai thác bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại Công ty Bảo hiểm PVI Đông Đô : Hoàng Thị Thu Phương- CQ55/03.01 2021
345 Tình hình công tác giám định bồi thường bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới tại Công ty Bảo hiểm Hàng không VNI Đông Đô : Bùi Thị Thúy Quỳnh- CQ55/03.01 2021
346 Khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng và lắp đặt của Công ty Bảo hiểm PVI Âu Lạc : Nguyễn Thu Trang - CQ55/03.01 2021
347 Giải pháp đẩy mạnh hoạt động khai thác bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm của chủ xe ô tô tại Công ty Bảo Việt Hà Nam : Nguyên Minh Tuân - CQ55/03.01 2021
348 Chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Bảo Việt Nhân Thọ Nam Định : Lý Thị Vy - CQ55/03.01 2021
349 Bảo hiểm thất nghiệp tại Bảo hiểm xã hội Thị xã Kinh Môn- Hải Dương : Nguyễn Thị Loan - CQ55/03.02 2021
350 Khai thác bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới tại công ty Bảo Việt Đông Đô : Hoàng Thu An - CQ55/03.02 2021
351 Giải pháp nâng cao công tác giám định và bồi thừơng bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại MIC Nam Định : Lâm Quỳnh Anh - CQ55/03.02 2021
352 Thực trạng khai thác bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới tại Công ty Bảo hiểm Vietinbank Tràng An : Tạ Ngọc Bích - CQ55/03.02 2021
353 Công tác giải quyết quyền lợi bảo hiểm Nghiệp vụ bảo hiểm học sinh – sinh viên tại PVI Đông Đô : Nguyễn Lê Chính- CQ55/03.02 2021
354 Khai thác bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới tại BIC Thái Nguyên : Đặng Thị Hương Giang - CQ55/03.02 2021
355 Khai thác bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới tại công ty Bảo hiểm PVI Đông Đô : Quàng Duy Hải - CQ55/03.02 2021
356 Bảo hiểm vật chất xe ô tô tại công ty Bảo hiểm Bưu điện khu vực Nam Sông Hồng thực trạng và giải pháp : Nguyễn Thị Hồng Hạnh - CQ55/03.02 2021
357 Hoạt động kinh doanh bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới tại Công ty Bảo hiểm Bưu điện Hà Nội – Thực trạng và giải pháp : Nguyễn Thị Thu Hiền - CQ55/03.02 2021
358 Khai thác bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô tại BIC Vĩnh Phúc : Nguyễn Thị Hương - CQ55/03.02 2021
359 Triển khai Bảo hiểm xã hội bắt buộc tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình : Trần Thị Thuý Huyền- CQ55/03.02 2021
360 Thực trạng khai thác bảo hiểm sức khỏe tại Công ty bảo hiểm Vietinbank Tràng An : Nguyễn Thị Lệ - CQ55/03.02 2021
361 Hoạt động Bancassurance tại BIC Đông Đô : Nguyễn Thuỳ Linh - CQ55/03.02 2021
362 Chất lượng khai thác nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại công ty bảo hiểm PVI Hà Nội : Thái Nguyễn Thành Long - CQ55/03.02 2021
363 Thực trạng kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới tại doanh nghiệp bảo hiểm Bảo Minh Thăng Long : Trần Vi Tú Mai - CQ55/03.02 2021
364 Giải quyết khiếu nại trả tiền bảo hiểm trong Bảo hiểm sức khỏe đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện : Nguyễn Trà My - CQ55/03.02 2021
365 Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh công tác khai khác kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt tại Công ty bảo hiểm MIC Hà Thành : Nguyễn Thị Kim Ngân - CQ55/03.02 2021
366 Thưc trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại Công ty Bảo Việt Nhân thọ Đông Đô : Nguyễn Minh Ngọc - CQ55/03.02 2021
367 Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Sở giao dịch miền Bắc thuộc Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long : Nguyễn Thị Phương Nhung - CQ55/03.02 2021
368 Hoạt động khai thác bảo hiểm sức khỏe tại Bảo hiểm Bảo Việt : Lưu Mai Phương- CQ55/03.02 2021
369 Bảo hiểm xây dựng và lắp đặt tại Công ty Bảo hiểm Bưu điện Hà Nội - Thực trạng và giải pháp : Đào Thị Quỳnh- CQ55/03.02 2021
370 Hoạt động giám định – bồi thường bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô tại Bảo Việt Hà Nam : Trần Đại Thắng - CQ55/03.02 2021
371 Giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới tại công ty Bảo hiểm PVI Hà Nội : Trần Văn Tuấn - CQ55/03.02 2021
372 Trục lợi bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới tại PVI Đông Đô : Vũ Thị Hải Yến - CQ55/03.02 2021
373 Công tác giám định và bồi thường Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới tại Bảo Việt Đông Đô giai đoạn 20016 - 2020 : Đỗ Nhật Anh- CQ55/03.03 2021
374 Hoạt động kênh phân phối Bancassurance tại VNI Âu Lạc : Nguyễn Phương Anh- CQ55/03.03 2021
375 Hoạt động kinh doanh bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại Công Ty Bảo Hiểm Hàng Không Âu Lạc : Nguyễn Trung Bình- CQ55/03.03 2021
376 Khai thác Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới tại Công ty Bảo hiểm MIC Hà Nội : Trần Văn Đức - CQ55/03.03 2021
377 Phòng chống gian lận, trục lợi bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới tại Bảo Việt Nghệ An : Đặng Thị Trà Giang - CQ55/03.03 2021
378 Tình hình khai thác nghiệp vụ Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới qua kênh Bancassurance tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện : Hoàng Thị Hằng - CQ55/03.03 2021
379 Thực trạng hoạt động khai thác Bảo hiểm hỏa hoạn và rủi ro đặc biệt tại Bảo Hiểm Hàng Không Âu Lạc : Vũ Văn Hào - CQ55/03.03 2021
380 Giải pháp phát triển hoạt động khai thác bảo hiểm kết hợp con người tại công ty Bảo hiểm Quân đội MIC Quảng Ninh : Dương Minh Hiếu - CQ55/03.03 2021
381 Tình hình triển khai nghiệp vụ Bảo Hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới tại Công ty Bảo Hiểm PTI Thủ Đô : Lê Đức Hùng - CQ55/03.03 2021
382 Hoạt động kinh doanh bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại Công ty bảo hiểm PJICO Thăng Long : Nguyễn Thị Hương - CQ55/03.03 2021
383 Thực trạng công tác giám định, bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự xe ô tô tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex giai đoạn 2018 - 2020 : Nguyễn Thị Thu Huyền - CQ55/03.03 2021
384 Hoạt động kinh doanh bảo hiểm xe ô tô tại ABIC Hải Phòng : Vũ Quang Khang - CQ55/03.03 2021
385 Công Tác Khai Thác Bảo Hiểm Thiệt Hại Vật Chất Xe Cơ Giới Tại Công Ty Bảo Hiểm Mic Thành An : Đỗ Thùy Linh- CQ55/03.03 2021
386 Công tác giám định bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty Bảo hiểm Bưu Điện Thủ Đô : Nguyễn Thị Loan- CQ55/03.03 2021
387 Công tác giải quyết quyền lợi Bảo hiểm sản phẩm PVI Care tại Công ty Bảo hiểm PVI Đông Đô : Nguyễn Thị Hà Ly - CQ55/03.03 2021
388 Phòng chống gian lận, trục lợi trong bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới tại Công ty Bảo hiểm hàng không Đông Đô : Phạm Thị Miền- CQ55/03.03 2021
389 Tình hình khai thác bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty Bảo hiểm MIC Hùng Vương. : Nguyễn Thị Ngát- CQ55/03.03 2021
390 Thực trạng công tác giám định và bồi thường của nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty Bảo hiểm Bưu điện Âu Lạc : Trần Bảo Ngọc - CQ55/03.03 2021
391 Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới tại Công ty Bảo hiểm MIC Hà Thành : Nguyễn Thị Long Nữ - CQ55/03.03 2021
392 Giải pháp đẩy mạnh khai thác Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng nông nghiệp - chi nhánh Nghệ An : Phan Thị Thanh Phương- CQ55/03.03 2021
393 Tình hình khai thác nghiệp vụ bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới tại Công ty Bảo hiểm PVI Đông Đô : Nguyễn Thị Quỳnh - CQ55/03.03 2021
394 Giải quyết khiếu nại trả tiền bảo hiểm trong Bảo hiểm sức khỏe đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện : Hoàng Nhật Thành- CQ55/03.03 2021
395 Giải quyết bồi thường hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không : Nguyễn Phương Trang - CQ55/03.03 2021
396 Khai thác bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô tại BSH Đông Đô : Vũ Huyền Trang - CQ55/03.03 2021
397 Chất Lượng Sản Phẩm An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện Của Công Ty Bảo Hiểm Daiichi Life Việt Nam – Chu Nhánh Hà Nội : Nguyễn Quỳnh Anh- CQ55/03.04 2021
398 Phát triển hoạt động khai thác sản phẩm bảo hiểm du lịch tại MIC Hà Nội : Dương Tâm Anh - CQ55/03.04 2021
399 Công tác giám định- Bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại MIC Hà Nội : Đặng Thị Ngọc Ánh- CQ55/03.04 2021
400 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới tại công ty bảo hiểm quân đội MIC Hùng Vương-Thực trạng và giải pháp : Trần Thị Cẩm Giang - CQ55/03.04 2021
401 Giải quyết khiếu nại bồi thường bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới tại Công ty Bảo hiểm PVI Đông Đô : Vi Thị Hiên- CQ55/03.03 2021
402 Hoạt động khai thác Bảo hiểm Tai nạn con người tại Công ty Bảo hiểm MIC Thành An : Đào Thị Quỳnh Hoa- CQ55/03.04 2021
403 Công tác bồi thường và giải quyết khiếu nại nghiệp vụ bảo hiểm con người tại Công ty Bảo hiểm MIC Hùng Vương : Nguyễn Thu Huyền- CQ55/03.04 2021
404 Công tác khai thác bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại công ty Bảo hiểm MIC Hùng Vương, thực trạng và giải pháp : Trần Quốc Khánh - CQ55/03.04 2021
405 Nâng cao hiệu quả triển khai bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội Phúc Yên– Vĩnh Phúc : Phó Thị Loan - CQ55/03.04 2021
406 Giải pháp đẩy mạnh kinh doanh Bảo hiểm Học sinh tại Bảo hiểm Quân đội MIC Thăng Long : Lưu Thị Quỳnh Mai- CQ55/03.04 2021
407 Quản trị rủi ro tại Công ty Bảo hiểm Hàng không VNI Âu Lạc : Hoàng Thị Trà My- CQ55/03.04 2021
408 Nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông tại Bảo hiểm xã hội thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc : Nguyễn Quỳnh Nga - CQ55/03.04 2021
409 Tình hình khai thác bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới tại Công ty Bảo hiểm MIC Hùng Vương : Đoàn Thanh Ngoan - CQ55/03.04 2021
410 Hoạt động kinh doanh nghiệp vụ Bảo hiểm Toàn diện học sinh tại MIC Hà Nội : Trần Thị Bích Nguyệt - CQ55/03.04 2021
411 Hoạt động kinh doanh nghiệp vụ Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới tại Công ty Bảo hiểm MIC Thành An – Thực trạng và giải pháp : Nhữ Kiều Oanh- CQ55/03.04 2021
412 Khai thác bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới tại Công ty Bảo hiểm Hàng Không Âu Lạc : Nông Trúc Quỳnh- CQ55/03.04 2021
413 Hoàn thiện hoạt động giám định, bồi thường bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô tại Công ty bảo hiểm BSH Đông Đô : Nguyễn Thị Thu Trang - CQ55/03.04 2021
414 Giải quyết bồi thường bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới tại Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Vietinbank : Nguyễn Thị Quỳnh Vân- CQ55/03.04 2021
415 Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 01 năm 2022 :   2022
416 Báo cáo tổng hợp về kinh tế vĩ mô tháng 12 năm 2021 / Nguyễn Đức Độ TS. 2022
417 Báo cáo nghiên cứu tổng hợp tình hình tài chính trong nước và quốc tế tháng 12 và cả năm 2021 / Tạ Văn Thắng Ths. 2022
418 Báo cáo nghiên cứu diễn biến giá cả thị trường ở Việt Nam tháng 12 năm 2021 / Phạm Minh Thụy 2022
419 Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Quản lý và Phát triển ASEAN : Phạm Thị Châu Anh - CQ55/31.01 2021
420 Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại Tổng Công Ty Viễn Thông Viettel : Đặng Minh Anh - CQ55/31.01 2021
421 Giải pháp phát triển thị thường của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và thiết bị y tế Hà Huy : Đặng Minh Anh - CQ55/31.01 2021
422 Nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh huyện Con Cuông – tây Nghệ An : Vo Duy Anh - CQ55/31.01 2021
423 Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần thực phẩm Tứ Phương : Trần Duy Đăng- CQ55/31.01 2021
424 Xây dựng và hoàn thiện chiến lược kinh doanh cho Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV : Nguyễn Thị Dịu - CQ55/31.01 2021
425 Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và công nghệ UVT : Vũ Thùy Dương - CQ55/31.01 2021
426 Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty trách nhiệm hữu hạn Kyoritsu Việt Nam : Nguyễn Thanh Hiền- CQ55/31.01 2021
427 Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần Triệu Vương : Nguyễn Hồng Hoa - CQ55/31.01 2021
428 Tiêu thụ sản phẩm và giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm cho Công ty cổ phần D&D tư vấn đầu tư và xây dựng Long Biên : Nguyễn Thị Hương - CQ55/31.01 2021
429 Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Triệu Vương : Đặng Thị Bích Liên - CQ55/31.01 2021
430 Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Tân Long : Vũ Thùy Linh - CQ55/31.01 2021
431 Nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán hàng của Công ty Cổ phần MISA : Nguyễn Thị Hương Ly - CQ55/31.01 2021
432 Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Đại An Hưng Phát : Phạm Thị Lê Na - CQ55/31.01 2021
433 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại&Xây dựng T&T Việt Nam : Nguyễn Đức Phong - CQ55/31.01 2021
434 Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Koyo Việt Nam : Nguyễn Thị Hà Phương - CQ55/31.01 2021
435 Proceedings the second international conference on the sustainable economic development and business management in the context of globalisation(SEDBM 2019) :   2019
436 Phát triển kinh tế và kinh doanh bền vững trong điều kiện toàn cầu hoá :   2019
437 Proceeding of the sustainable economic development and business management in the context of globalisation(SEDBM 2018) :   2018
438 The thirth international conference on finance and accounting for the promotion of sustainable development in private sector(FASPS-3) :   2021
439 Proceedings the four international conference on the sustainable economic development and business management in the context of globalisation(SEDBM 4) :   2021
440 Tiêu thụ sản phẩm và giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát : Vũ Thế Quang - CQ55/31.01 2021
441 Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần công nghệ Sapo : Nguyễn Thị Hồng sim - CQ55/31.01 2021
442 Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Onelink Việt Nam : Ngô Thị Thu Thảo - CQ55/31.01 2021
443 Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Kyoritsu Việt Nam – thực trạng và giải pháp : Diêm Thị Trang - CQ55/31.01 2021
444 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty Cổ phần đầu tư Quốc tế Vinacom Việt Nam : Ngô Thị Hà Trang - CQ55/31.01 2021
445 Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đại Dương – chi nhánh Thăng Long : Nguyễn Thị Huyền Trang - CQ55/31.01 2021
446 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đại An Hưng Phát : Nguyễn Thùy Trang- CQ55/31.01 2021
447 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng và Thương Mại An Phát : Lê Bá Tú- CQ55/31.01 2021
448 Giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần thương mại Giang Châu : Nguyễn Đức Việt - CQ55/31.01 2021
449 Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đông Dương : Nguyễn Thu Trang- CQ55/31.02 2021
450 Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn Điện máy Nhân Việt : Đỗ Phan Tiến Anh- CQ55/31.02 2021
451 Hoạch định chiến lược kinh doanh của Công Ty trách nhiệm hữu hạn vận tải quốc tế Trường Giang-Chi nhánh Hà Nội : Phạm Thị Vân Anh - CQ55/31.02 2021
452 Hoạch định chiến lược phát triển thị trường của công ty Cổ phần Truyền thông Phú Thái : Hoàng Anh Đức- CQ55/31.02 2021
453 Giải pháp thúc đẩy hoạt động Xuất khẩu lao động của Công ty Cổ phần DECO quốc tế : Lồ Mai Duyên- CQ55/31.02 2021
454 Hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Kết nối Nhân lực Worklink Việt Nam : Nguyễn Thị Hiền- CQ55/31.02 2021
455 Một số giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tại Công Ty trách nhiệm hữu hạn Savor Việt Nam : Nguyễn Thị Hòa- CQ55/31.02 2021
456 Giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Gia Minh : Phạm Quang Huy- CQ55/31.02 2021
457 Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo : Dương Thị Diệu Linh - CQ55/31.02 2021
458 Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu : Vương Hải Ly - CQ55/31.02 2021
459 Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông cho Công ty Cổ phần Dịch vụ và Bưu chính Viễn thông Sài Gòn : Nguyễn Văn Minh - CQ55/31.02 2021
460 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần MISA : Hà Hoài Nam - CQ55/31.02 2021
461 Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ cho thuê phòng lưu trú tại Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư Bất động sản Phi Long : Đỗ Đức Nguyên - CQ55/31.02 2021
Số lần đọc: 2
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà