Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-25-04-2022-15-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Hoisach20220

Phát hành tài liệu
Thứ tư, 23/02/2022 - 15:50

Thông báo tài liệu mới tháng 2/2022

STT Nhan đề NXB Tóm tắt
1 Hoàn thiện công tác trả lương tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đại An Hưng Phát : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về lương trong doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng công tác trả lương tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đại An Hưng Phát. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện về công tác trả lương tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đại An Hưng Phát
2 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Chemlube Việt Nam : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của công ty Trách nhiệm hữu hạn Chemlube Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty Trách nhiệm hữu hạn Chemlube Việt Nam
3 Giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần SX và thương mại Bao bì Tiến Phát : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vấn đề tiêu thụ sản phẩm tại DN. Phân tích và đánh giá thực trạng tình hình tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần SX và thương mại Bao bì Tiến Phát. Đề xuất một số giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần SX và thương mại Bao bì Tiến Phát
4 Quy trình tuyển dụng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần phần mềm Citigo : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tuyển dụng nhân lực trong doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng quy trình tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần phần mềm Citigo. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình tuyển dụng và nâng cao chất lượng tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần phần mềm Citigo
5 Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty cổ phần Chứng khoán Everest : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty cổ phần chứng khoán Everest. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty cổ phần chứng khoán Everest.
6 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty trách nhiệm hữu hạn thủy tinh San Miguel Yamamura Hải Phòng : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty trách nhiệm hữu hạn thủy tinh San Miguel Yamamura Hải Phòng. Đề xuất một số giải pháp nâng cao nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trách nhiệm hữu hạn thủy tinh San Miguel Yamamura Hải Phòng
7 Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực của Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tuyển dụng nhân lực trong doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam
8 Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam - VIB Chi nhánh Đống Đa : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chất lượng dịch vụ của Ngân hàng. Phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ khách hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam – VIB Chi nhánh Đống Đa. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam - VIB Chi nhánh Đống Đa
9 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty cổ phần chứng khoán SSI : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh tại Công ty Cổ phần chứng khoán SSI. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty Cổ phần chứng khoán SSI.
10 Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về đào tạo và phát triển nhân lực trong doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng đào tạo và phát triển nhân lực tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo.
11 Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Tân Long : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Phân tích và đánh giá thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Tân Long. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Tân Long
12 Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của Công ty Cổ phần Sự kiện và Ẩm thực Hapro : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chất lượng dịch vụ trong kinh doanh sự kiện và ẩm thực. Phân tích và đánh giá thực trạng về nâng cao chất lượng dịch vụ của Công ty Cổ phần Sự kiện và Ẩm thực Hapro. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của Công ty Cổ phần Sự kiện và Ẩm thực Hapro
13 Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần Động Lực : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về thị trường tiêu thụ sản phẩm tại doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần Động Lực. Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm
14 Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần đầu tư thương mại An Đô : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần đầu tư thương mại An Đô. Đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần đầu tư thương mại An Đô
15 Nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán hàng của Công ty Cổ phần Sản xuất Bao bì và Hàng xuất khẩu : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ sau bán hàng của doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ sau bán hàng của Công ty Cổ phần Sản xuất Bao bì và Hàng xuất khẩu. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng bán hàng của Công ty Cổ phần Sản xuất Bao bì và Hàng xuất khẩu
16 Mở rộng thị trường của Công ty Cổ phần Kết nối nhân lực Worklink Việt Nam : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về hoạt động mở rộng thị trường trong doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động mở rộng thị trường của Công ty Cổ phần Kết nối nhân lực Worklink Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp mở rộng thị trường của Công ty Cổ phần Kết nối nhân lực Worklink Việt Nam
17 Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Đại An Hưng Phát : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về công tác tuyển dụng nhân lực trong doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Đại An Hưng Phát. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Đại An Hưng Phát
18 Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Golden City : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Golden City. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Golden City
19 Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần Sách MCBooks : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về công tác tuyển dụng nhân lực trong doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Sách MCBooks. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần Sách MCBooks
20 Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần Nicotex : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Nicotex . Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Nicotex
21 Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tùng Đức : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng chiến lược kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tùng Đức 2018 - 2020. Đề xuất một số giải pháp xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tùng Đức.
22 Nâng cao chất lượng dịch vụ môi giới BĐS tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Tân Long : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản trị chất lượng dịch vụ, cụ thể là dịch vụ môi giới BĐS của doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ môi giới bất động sản tại Công ty cổ phần dịch vụ và đầu tư Tân Long. Đề xuất một số giải pháp chất lượng dịch vụ môi giới BĐS tại Công ty cổ phần dịch vụ và đầu tư Tân Long
23 Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại công ty Cổ phần Giải pháp và Nguồn lực Công nghệ ITSOL : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Phân tích và đánh giá thực trạng công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại Công ty Cổ phần Giải pháp và Nguồn lực công nghệ ITSOL. Đề xuất một số giải pháp đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Giải pháp và Nguồn lực công nghệ ITSOL
24 Giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Thức Ăn Chăn Nuôi VINA Hà Nam : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về hoạt động thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty Cổ phần Thức Ăn Chăn Nuôi VINA Hà Nam. Đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại công ty Cổ Phần Thức Ăn Chăn Nuôi VINA Hà Nam
25 Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hiểm tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đại An Hưng Phát : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chất lượng dịch vụ bảo hiểm. Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh và thực trạng dịch vụ bảo hiểm của Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Đại An Hưng Phát. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hiểm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Đại An Hưng Phát
26 Hoàn thiện và nâng cao công tác tuyển dụng tại Công ty Cổ Phần MISA : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về công tác tuyển dụng nhân lực trong doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ Phần MISA. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện và công tác tuyển dụng nhân lực tại Công Ty Cổ Phần MISA
27 Hoàn thiện công tác đãi ngộ tài chính cho người lao động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thuận An : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về công tác đãi ngộ tài chính cho người lao động trong doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng công tác đãi ngộ tài chính cho người lao động giai đoạn 2018 – 2020 tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thuận An. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác đãi ngộ tài chính đối với người lao động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thuận An
28 Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhật Hải Toàn Cầu : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhật Hải Toàn Cầu. Đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhật Hải Toàn Cầu
29 Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại Công ty Cổ phần Tập đoàn truyền thông và công nghệ Nova : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty Cổ phần Tập đoàn truyền thông và công nghệ Nova. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty Cổ phần Tập đoàn truyền thông v
30 Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn AMANDA CHEM : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn AMANDA CHEM. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty Trách nhiệm hữu hạn AMANDA CHEM
31 Hoàn thiện công tác đánh giá năng lực thực hiện công việc tạiCông ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Đông Á : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về công tác đánh giá năng lực thực hiện công việc của người lao động trong doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng đánh giá công việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Đông Á. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Đông Á
32 Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Tân Long : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tuyển dụng nhân lực tại doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Dich vụ và Đầu tư Tân Long. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Tân Long.
33 Giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực tại công ty Cổ phần Giầy Cẩm Bình : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về nhân lực và chất lượng nhân lực trong doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng nhân lực của Công ty Cổ phần Giầy Cẩm Bình. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực tại Công ty Cổ phần Giầy Cẩm Bình
34 Hoàn thiện công tác quản trị hàng dự trữ tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tổng hợp và Dịch vụ Trường Giang : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản trị hàng dự trữ. Phân tích và đánh giá thực trạng quản trị hàng dự trữ tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tổng hợp và Dịch vụ Trường Giang. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị hàng dự trữ tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tổng hợp và Dịch vụ Trường Giang
35 Nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng cá nhân của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong - chi nhánh Hoàn Kiếm : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng cá nhân của các Ngân hàng Thương mại. Phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng cá nhân của Ngân hàng TPBank - chi nhánh Hoàn Kiếm. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng cá nhân của Ngân hàng TPBank - chi nhánh Hoàn Kiếm.
36 Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần VPBank chi nhánh Phạm Văn Đồng : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ chăm sóc khách hàng và chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của ngân hàng thương mại. Phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần VPBank chi nhánh Phạm Văn Đồng. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Ngân hàng thương mại cổ
37 Nâng cao chất lượng nhân sự tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dân Chủ : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về nhân sự và chất lượng nhân sự trong Doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng nhân sự tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dân Chủ. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng nhân sự tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dân Chủ
38 Tạo động lực cho người lao động tại VNPT Nghệ An : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về công tác tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động tại VNPT Nghệ An. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại VNPT Nghệ An
39 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Techno Việt Nam : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Techno Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Techno Việt Nam
40 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng của Công ty cổ phần MISA : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về hoạt động bán hàng của doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động bán hàng của Công ty cổ phần MISA. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng của Công ty cổ phần MISA
41 Giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần giấy Lửa Việt : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tiêu thụ sản phẩm và giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. Phân tích và đánh giá thực trạng tình hình tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần giấy Lửa Việt. Đề xuất một số giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần giấy Lửa Việt
42 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty Cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE. Đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty Cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE trong thời gian tới
43 Hội thảo khoa học quốc gia: Quản trị ngân hàng số trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế số hiện nay ở Việt Nam : 2021 Bao gồm nhiều bài tham luận thảo luận phân tích, đánh giá, nhận định và đề xuất các giải pháp ứng thực hiện các nội dung cơ bản, cốt lõi của quản trị ngân hàng số trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế số hiện nay ở Việt Nam
44 Kỷ yếu hội thảo quốc gia: Kế toán trong hội nhập kinh tế quốc tế : 2021 Bao gồm nhiều bài tham luận thảo luận về lý luận cơ bản, phân tích, đánh giá, nhận định và đề xuất các giải pháp phát triển kế toán Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
45 Những vấn đề đương đại về kế toán, kiểm toán và tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế số : 2021 Bao gồm nhiều bài tham luận thảo luận về lý luận cơ bản về vai trò, chức năng của kế toán kiểm toán và tài chính doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế số. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy các ngành kế toán kiểm toán và tài chính doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế số ở Việt Nam hiện nay
46 Hội thảo khoa học quốc gia: Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về phát triển kinh tế giai đoạn 5 năm 2021-2025 : 2021 Bao gồm nhiều bài tham luận thảo luận về thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về phát triển kinh tế giai đoạn 5 năm 2021-2025
47 Phát triển hoạt động giao dịch phái sinh hàng hoá kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam : 2021 Bao gồm nhiều bài tham luận thảo luận về lý luận cơ bản về hoạt động giao dịch phái sinh hàng hoá và đưa ra các bài học kinh nghiệm vận hành thị trường phái sinh hàng hoá của các quốc gia trên thế giới và bài học cho Việt Nam. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm phát triển hoạt động giao dịch phái sinh hàng hoá ở Việt Nam hiện nay
48 Cơ chế, chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực y tế, giáo dục. 2021 Giới thiệu những nội dung trong cơ chế, chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực y tế, giáo dục: Luật Giá và các văn bản hướng dẫn; cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp, giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước; chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục; chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực y tế
49 Luật Kế toán 2015 / : 2015  
50 Luật bảo hiểm xã hội 2014 : 2014  
51 Luật Ngân sách nhà nước 2015 : 2015  
52 Nghị định 117/2013/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước : 2015  
53 Nghị định 43/2006/NĐ-CP Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập : 2006  
54 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị nghiệp công lập : 2006  
55 Thông tư số 344/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn : 2016  
56 Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công Ty trách nhiệm hữu hạn truyển thông Cao Minh : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Cao Minh trong những năm gần đây. Đề xuất một số giải pháp để phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn truyển thông Cao Minh
57 Phát triển hoạt động của đại lý kinh doanh bảo hiểm trường hợp công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về đại lý, hệ thống đại lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển hệ thống đại lý kinh doanh của công ty bảo hiểm nhân thọ Daiichi Life Việt Nam trong những năm gần đây. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát triển hệ thống đại lý kinh doanh của công ty bảo hiểm nhân thọ
58 Hoàn thiện công tác quản trị hàng dự trữ tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Trần Thành : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản trị hàng dự trữ trong doanh nghiệp sản xuất. Phân tích và đánh giá thực trạng về công tác quản trị hàng dự trữ tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Trần Thành. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị hàng dự trữ tại Công ty trách nhiệm hữu hạnTrần Thành
59 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho dịch vụ marketing của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Công nghệ NOVA : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng về năng lực cạnh tranh cho dịch vụ marketing của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Công nghệ NOVA. Đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho dịch vụ marketing của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Công nghệ NOVA
60 Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thông Việt Nam chi nhánh Quỳ Hợp – Tây Nghệ An : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng . Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng Agribank chi nhánh Quỳ Hợp . Đề xuất một số giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng Agribank chi nhánh Quỳ Hợp
61 Hoàn thiện hệ thống thù lao lao động tại Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về hệ thống thù lao lao động trong doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng về hệ thống thù lao lao động tại Tổng công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex trong giai đoạn 2018-2020. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hệ thống thù lao lao động tại Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex
62 Giải pháp tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần đúc CNC Việt Nam : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng tạo động lực cho người lao động tại công ty cổ phần đúc CNC Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp tăng cường động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần đúc CNC Việt Nam.
63 Hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân sự tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Siemens Healthineers : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạngcông tác đãi ngộ nhân sự tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Siemens Healthineers. Đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân sự tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Siemens Healthineers
64 Phát triển hoạt động môi giới chứng khoán tại Công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng công thương Việt Nam : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về hoạt động môi giới chứng khoán của công ty chứng khoán. Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động môi giới chứng khoán tại Công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng công thương Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp phát triển hoạt động môi giới chứng khoán tại Công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng công thương Việt Nam
65 Giải quyết mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : 2021 Giới thiệu những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin và vận dụng của một số Đảng Cộng sản trên thế giới về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất; nhận thức và vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong điều kiện Việt Nam; bối cảnh tác động và việc tiếp tục bổ sung, phát triển lý luận của ch
66 Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực của Công ty Cổ phần Thương mại và Truyền thông NQA : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tuyển dụng nhân lực trong doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực của Công ty Cổ phần Thương mại và Truyền thông NQA. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực của Công ty Cổ phần Thương mại và Truyền thông NQA
67 Đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty trách nhiệm hữu hạn : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về công tác tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng công tiêu thụ sản phẩm của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Sơn. Đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Sơn
68 Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần NTQ Solution : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần NTQ Solution. Đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần NTQ Solution
69 Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đô Thị Việt Nam – Vinacity : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực. Phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đô Thị Việt Nam – Vinacity. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đô Thị Việt Nam – Vinacity
70 Documents of the XIIIth party congress. 2021  
71 Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần thương mại và truyền thông NQA : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phát triển nguồn nhân lực. Phân tích và đánh giá thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần thương mại và truyền thông NQA. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần thương mại và truyền thông NQA
72 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại Ngân hàng thương mại cổ Phần Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại. Phân tích và đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ Phần Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch. Đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ Phần Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch
73 Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty TNHH Funing Precision Component : 2021 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tuyển dụng nhân lực. Phân tích và đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Funing Precision Component. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Funing Precision Component
74 Think tanks trong đời sống chính trị Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và những gợi ý đối với Việt Nam : 2021 Giới thiệu một số vấn đề lý luận về think tanks trong đời sống chính trị hiện đại; think tanks trong đời sống chính trị Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và những gợi ý tham khảo cho Việt Nam qua nghiên cứu think tanks trong nền chính trị Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản
75 Nhật Bản qua 100 câu hỏi: Một mô hình đang suy thoái? : 2021 Tuyển tập 100 câu hỏi về những lĩnh vực: lịch sử, văn hoá, xã hội, kinh tế, chính trị, chiến lược phát triển và chính sách đối ngoại của Nhật Bản
76 Cương lĩnh 2011 - Những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 10 năm thực hiện : / 2021 Nêu giá trị và sự vận dụng, phát triển những bài học kinh nghiệm lớn của Cương lĩnh 2011; những vấn đề chung về chủ nghĩa xã hội và con người đi lên CNXH ở Việt Nam; vấn đề về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng; đánh giá tổng quát về nhận thực lý luận và thực tiễn qua 10 năm thực hiện Cương lĩ
77 Đổi mới tư duy phát triển. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : 2021 Bao gồm những vấn đề chung về đổi mới tư duy phát triển, những vấn đề về đổi mới tư duy trong lĩnh vực kinh tế, văn hoá, chính trị ở Việt Nam
78 Mô hình tăng trưởng dựa vào khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 : 2021 Trình bày một cách hệ thống về lý luận và thực tiễn, kinh nghiệm quốc tế về xây dựng mô hình tăng trưởng dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; đánh giá tình hình thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; phân tích những lợi thế, bất lợi, thách thức, cơ hội của Việt Nam trong bối cảnh phát triển mới và đưa ra những giải pháp n
79 Các chuẩn mực kế toán quốc tế -Tài liệu hướng dẫn thực hành / : 2000 Cuốn sách được xuất bản lần thứ 2 và được dịch sang một số thứ tiếng, là một phần đóng góp quan trọng vào việc mở rộng nhận thức và hiểu biết về các Chuẩn mực Kế toán quốc tế trên khắp thế giới. Sách biên soạn những phần tóm tắt dễ đọc cho từng chuẩn mực và các phần nghiên cứu tình huống minh hoạ cho các phương pháp hạch toán và yêu cầu công bố.
80 Luật Kế toán 2003 : 2003  
81 Chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán báo cáo tài chính (Bảncập nhật lần 3) : 2019  
82 Chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán báo cáo tài chính (áp dụng từ 1/12017) : 2016  
83 Luật Kiểm toán độc lập 2011 : 2011  
84 Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam 2016/ : 2016  
85 Chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam 2021 : 2021  
86 Luật Kiểm toán độc lập 2011 : 2011  
87 Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi : 2019  
88 Thông tư 133/2016/TT-BTC : 2016  
89 Thông tư 200/2014/TT-BTC : 2014  
90 Thông tư 95/2008/TT-BTC. : 2008  
91 Thông tư 146/2014/TT-BTC : 2014  
92 Thông tư 210/2014/TT-BTC : 2014  
93 Brink’s modern internal auditing : a common body of knowledge : 2009  
94 Danh mục các văn bản pháp luật hiện hành về kế toán, kiểm toán, thuế...(cập nhật liên tục đến 2021) 2021  
Số lần đọc: 32
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà