Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-25-04-2022-15-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Hoisach20220

Phát hành tài liệu
Thứ tư, 17/04/2024 - 16:32

Bài giảng gốc Quản trị tín dụng quốc tế và nợ nước ngoài (XB năm 2022)

Trong chương trình đào tạo của ngành Tài chính - Ngân hàng tại Học viện Tài chính, môn học Quản trị vay và Nợ quốc tế đã cung cấp cho người học kiến thức lý luận chung về công tác quản trị các hoạt động vay nợ quốc tế của các chủ thể khác nhau trong nền kinh tế. Tuy nhiên, với sự thay đổi của các quy định về quản lý nợ nước ngoài của Việt Nam khi hội nhập quốc tế cùng về quan điểm mở rộng phạm vi nghiên cứu để phù hợp với thông lệ quốc tế, thực tế nghiên cứu và đào tạo mà Bộ môn Quản trị Tài chính quốc tế đã nghiên cứu nội dung môn học mới có tên Quản trị tín dụng quốc tế và Nợ nước ngoài. Môn học này cung cấp kiến thức lý luận chung về tín dụng quốc tế trong phạm vi quản trị như các nghiệp vụ về huy động và rút vốn vay nước ngoài, quản trị trả nợ nước ngoài của các chủ thể khác nhau trong nền kinh tế; nhằm thay thế môn học Quản trị vay và Nợ quốc tế.

Trên cơ sở đó, Bộ môn Quản trị Tài chính quốc tế đã nghiên cứu, biên soạn Bài giảng gốc cho môn học Quản trị tín dụng quốc tế và Nợ nước ngoài cho các hệ đào tạo cử nhân ngành Tài chính - Ngân hàng và các ngành học khác tại Học viện Tài chính. Với mục tiêu đưa ra những kiến thức cho sinh viên, nhận thức đúng bản chất, ý nghĩa, tác dụng của các quan hệ tín dụng quốc tế liên quan đến huy động vốn, rút vốn, trả nợ, tài trợ đầu tư và chia sẻ, giảm thiểu rủi ro tín dụng của các chủ thể; cách thức quản trị các hoạt động vay và nợ nước ngoài của các chủ thể khác nhau trong nền kinh tế.

Kết cấu của bài giảng gốc môn học Quản trị Tín dụng quốc tế và Nợ nước ngoài gồm 5 chương và được biên soạn bởi:

- TS. Lê Thanh Hà, Giảng viên cao cấp, Phó trưởng Khoa Tài chính quốc tế, Trưởng Bộ môn Quản trị Tài chính quốc tế, chủ biên biên soạn chương 1, chương 2 và chương 5.

- TS. Phan Tiến Nam, Giảng viên chính, Phó trưởng Bộ môn Quản trị Tài chính quốc tế, đồng chủ biên, biên soạn chương 3, tham gia biên soạn chương 2 và chương 4.

- TS. Lê Thị Thùy Vân, Phó Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Tài chính - Bộ Tài chính, cùng tham gia biên soạn chương 2.

          - ThS. Dương Đức Thắng, Gỉảng viên Bộ môn Quản trị Tài chính quốc tế tham gia biên soạn chương 4.

Cùng với đó là sự hỗ trợ tham gia đóng góp ý kiến từ các nhà khoa học của Học viện Tài chính gồm: PGS.TS. Trương Thị Thủy – Phó Giám đốc Học viện Tài chính, PGS.TS.  Đoàn Hương Quỳnh - Khoa Tài chính doanh nghiệp, PGS.TS. Hà Minh Sơn - Khoa Ngân hàng - Bảo hiểm, PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh - Khoa Tài chính quốc tế đã giúp cho cuốn bài giảng gốc này được hoàn thành.

Giáo trình có bán tại các cơ sở:

Nhà sách HVTC - tầng 1 - Nhà Thư viện, Học viện Tài chính, số 58 Lê Văn Hiến, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, ĐT liên hệ: Cô Chi (0985.935.568)

Nhà sách HVTC - tầng 1 - Nhà D, Học viện Tài chính, số 69 Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, ĐT liên hệ: Cô Hương (0867.715.020)

Số lần đọc: 1051
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà