Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-25-04-2022-15-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Hoisach20220

Phát hành tài liệu
Thứ sáu, 07/06/2024 - 15:1

Giáo trình Pháp luật đại cương (XB năm 2021)

Pháp luật đại cương là môn học bắt buộc trong hệ thống các môn học lý luận cơ bản, áp dụng cho hệ đào tạo đại học và cao đẳng. Trên cơ sở học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những quan điểm của Đảng và Nhà nước cũng như tri thức chung của nhân loại về Nhà nước và pháp luật, môn học Pháp luật đại cương luận giải một cách cơ bản những vấn để lý luận chung về Nhà nước và pháp luật. Môn học này cũng cung cấp cho sinh viên thuộc khối ngành không chuyên luật kiến thức cơ bản nhất về nguồn gốc, bản chất, chức năng, vai trò của Nhà nước và pháp luật; thực hiện pháp luật; vi phạm pháp luật; trách nhiệm pháp lý, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đồng thời khái quát nội dung cơ bản của một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế. Nhằm đáp ứng nhu cấu giảng dạy và học tập của giáo viên và sinh viên Học viện Tài chính, các giảng viên Bộ môn Luật Kinh tế cùng với sự cộng tác của các giảng viên, chuyên gia pháp lý đầu ngành thuộc các trường đại học, các cơ quan tư pháp, các trung tâm nghiên cứu pháp lý đã biên soạn giáo trình Pháp luật đại cương năm 2009, đã được tái bản năm 2019. Giáo trình Pháp luật đại cương đã góp phần quan trọng vào việc nghiên cứu, học tập kiến thức chung về Nhà nước và pháp luật của Học viện Tài chính. Sau nhiều năm đưa vào giảng dạy và học tập, trước những đòi hỏi của việc đổi mới phương pháp dạy và học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở Học viện Tài chính và trước sự thay đổi, phát triển nhanh chóng của kinh tế - xã hội, của hoạt động lập pháp và khoa học pháp lý đặt ra yêu cầu tiếp tục cập nhật giáo trình Pháp luật đại cương.

Nhà nước và pháp luật là hai hiện tượng xã hội rất phức tạp, còn có nhiều vấn đề phải luận bàn, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, việc xây dựng được một giáo trình Pháp luật đại cương dành cho khối đào tạo không chuyên luật với nội dung lý luận về Nhà nước và pháp luật, trên cơ sở đó giải quyết các vấn đề thực tế là điều khá khó khăn. Trên tinh thần đó, Học viên Tài chính và nhóm tác giả mong nhận được những góp ý, nhân xét của các đồng nghiệp, các sinh viên, các độc giả, các chuyên gia và các nhà khoa học để tiếp tục hoàn thiện giáo trình này trong lần tái bản sau.

          Chủ biên: PGS.TS. Lê Thị Thanh

                         TS. Hoàng Thị Giang

Cuốn sách có bán tại các cơ sở:

Nhà sách HVTC - tầng 1 - Nhà Thư viện, Học viện Tài chính, số 58 Lê Văn Hiến, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, ĐT liên hệ: Cô Chi (0985.935.568)

Nhà sách HVTC - tầng 1 - Nhà D, Học viện Tài chính, số 69 Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, ĐT liên hệ: Cô Hương (0867.715.020)

Số lần đọc: 208
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà