Danh mục chính
Thông báo
Hoạt động qua ảnh
Ảnh-07-07-2019-17-img0 Ảnh-07-07-2019-17-img1 Ảnh-07-07-2019-17-img2 Ảnh-07-07-2019-17-img3 Ảnh-07-07-2019-17-img4 Ảnh-07-07-2019-17-img5 Ảnh-07-07-2019-17-img6 Ảnh-07-07-2019-17-img7 Ảnh-07-07-2019-17-img8 Ảnh-07-07-2019-17-img9
Ảnh nổi bật Tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng - Bạn có thể?” – Liên chi đoàn Khoa Quản trị kinh doanh
Ngày 19/4/2021, tại Hội trường 700 - Học viện Tài chính, Liên chi đoàn Khoa Quản trị kinh doanh phối hợp với Viện Kinh tế - xã hội và công nghệ SETI tổ chức buổi tọa đàm mang tên: “Tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng - Bạn có thể?”. Buổi tọa đàm được tổ chức nhằm giúp đoàn viên, sinh viên trong khoa biết cách “tạo ấn tượng” với nhà tuyển dụng cũng như nâng cao kĩ năng trả lời phỏng vấn việc làm sau khi tốt nghiệp.
Xem tiếp
Hoạt động liên chi đoàn
Ảnh nổi bật Tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng - Bạn có thể?” – Liên chi đoàn Khoa Quản trị kinh doanh
Ngày 19/4/2021, tại Hội trường 700 - Học viện Tài chính, Liên chi đoàn Khoa Quản trị kinh doanh phối hợp với Viện Kinh tế - xã hội và công nghệ SETI tổ chức buổi tọa đàm mang tên: “Tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng - Bạn có thể?”. Buổi tọa đàm được tổ chức nhằm giúp đoàn viên, sinh viên trong khoa biết cách “tạo ấn tượng” với nhà tuyển dụng cũng như nâng cao kĩ năng trả lời phỏng vấn việc làm sau khi tốt nghiệp.
Xem tiếp