Hotline: 0961.481.086

Tin mới

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ ba, 31/05/2016 - 14:37

Quyết định V/v giao kế hoạch đào tạo năm học 2016 - 2017
Số: 479/QĐ-HVTC ngày 16 tháng 5 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v giao kế hoạch đào tạo năm học 2016 - 2017

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1296/2010/QĐ-BTC ngày 04/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định: số 838/QĐ-HVTC ngày 20/08/2010; số 562/QĐ-HVTC ngày 26/07/2011; số 691/QĐ-HVTC ngày 06/08/2012; số 426/QĐ-HVTC ngày 10/5/2013;  số 749/QĐ-HVTC ngày 16/08/2013; số 502/QĐ-HVTC ngày 15/05/2014; số 983/QĐ-HVTC ngày 12/10/2015; số 790/QĐ-HVTC ngày 21/7/2014; số 789/QĐ-HVTC ngày 21/7/2014 của Giám đốc Học viện về việc ban hành chương trình đào tạo hệ đại học chính quy, hệ đại học văn bằng 2 (loại hình CQ) và hệ Liên thông đại học (loại hình CQ) theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ các Quyết định: số 172/QĐ-HVTC ngày 16/3/2011; số 1058/QĐ-HVTC ngày 26/9/2014 của Giám đốc Học viện về việc ban hành chương trình đào tạo đại học học cùng lúc hai chương trình hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ các Quyết định: số 1264/QĐ-HVTC ngày 25/12/2012; số 760B/QĐ-HVTC ngày 21/8/2013; số 774B/QĐ-HVTC ngày 23/8/2013 của Giám đốc Học viện về việc ban hành chương trình đào tạo hệ vừa làm vừa học, hệ đại học văn bằng 2 (loại hình VLVH) và hệ Liên thông đại học (loại hình VLVH) theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ các Quyết định số 399/QĐ-HVTC ngày 04/5/2015 của Giám đốc Học viện về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sỹ;

Xét đề nghị của Trưởng ban QLĐT, Trưởng khoa Tại chức và Trưởng khoa Sau đại học;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao kế hoạch đào tạo năm học 2016 - 2017 của các hệ đại học chính quy, đại học văn bằng 2, liên thông đại học, đại học vừa làm vừa học và sau đại học cho các Ban, Khoa, Bộ môn của Học viện(có kế hoạch đào tạo chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng, Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn và Trưởng các Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Kế hoạch đào tạo năm học 2016 - 2017

Hệ Đại học chính quy [XEM TẠI ĐÂY]

Hệ Đại học chính quy học Song ngành [XEM TẠI ĐÂY]

Hệ Liên thông đại học [XEM TẠI ĐÂY]

Hệ Đại học văn bằng 2 [XEM TẠI ĐÂY]

Hệ Đại học vừa làm vừa học [XEM TẠI ĐÂY]

Hệ Sau Đại học [XEM TẠI ĐÂY]

Lịch Thực tập cuối khóa các hệ đào tạo [XEM TẠI ĐÂY]

Số lần đọc: 23678
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà