Tìm
Thông báo
Thứ tư, 17/03/2021 - 9:42

[THÔNG BÁO 10/2021]: Tham gia gửi Bài báo nghiên cứu tới Hội thảo Quốc tế “International Conference on Research in Engineering and Social Science 2021 (iRES2’21)”

* Đối tượng: GV, NCV…

* Đơn vị tổ chức: Universiti Teknologi Mara (UiTM), Universiti Malaysia Pahang (UMP), Politeknik & Kolej Komuniti Southern & Central Zone, Jabatan Pengajian Politeknik & Kolej Komuniti (JPPKK), Ministry of Higher Education Malaysia, Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Ministry of Education & Culture Indonesia, and  Society for Advancement of Science & Technology (SAST).

* Chủ đề: Tăng cường nghiên cứu trong Cách mạng Công nghiệp 4.0 (IR4) và Công nghệ Xanh cho Xã hội tốt đẹp hơn trong thời kì bình thường mới

* Quyền lợi: Những bài báo nghiên cứu được chọn và trình bày tại Hội thảo sẽ được xuất bản trên tạp chí: the Engineering  & Social Science Journal(JESSc)

* Hạn gửi bài: 01/6/2021

* Link đăng kí: https://easychair.org/conferences/?conf=ires221

* Ngày Hội thảo được tổ chức: 29 & 30/7/2021

* Thông tin Hội thảo: http://event.polimelaka.edu.my/ires2/

* Hỗ trợ: Mọi vẫn đề cần hỗ trợ liên hệ Ban Hợp tác Quốc tế, phòng 303 nhà Hiệu bộ, số 58 Lê Văn Hiến, Học viện Tài chính.

            Người phụ trách: Mrs. Phương (SĐT: 08.1206.8436/ Email: Vtphuong@hvtc.edu.vn)

                                                                                                Nguồn: Ban HTQT

Số lần đọc: 898
Các bài đã đăng