2020

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trách nhiệm

1

TS. Võ Trí Thành

Chuyên gia Kinh tế;

Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh tiếp tục giữ chức Chủ tịch VNCPEC;

Nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung ương.

Chủ tịch

Hội đồng

2

ThS. Nguyễn Tuấn Nam

Phó trưởng bộ môn Tin học cơ sở, Học viện Tài chính.

Thư ký

3

ThS. Bùi Thị Minh Nguyệt

Giảng viên Bộ môn Kinh tế lượng Học viện Tài chính

Thư ký

4

TS. Lê Xuân Nghĩa

Chuyên gia Kinh tế;

Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển Kinh doanh - Hiệp hội Công thương Thành phố Hà Nội;

Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia;

Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường, Uỷ ban Vật giá Nhà nước Việt Nam.

Ủy viên

5

TS. Nguyễn Thắng

Giám đốc trung tâm Phân tích và Dự báo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Ủy viên

6

TS. Nguyễn Ngọc Tuyến

Nguyên viện trưởng Viện Kinh tế Tài chính, Bộ Tài chính.

Ủy viên

7

TS. Lương Văn Khôi

Phó Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng khoa học Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế-Xã hội Quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Thành viên thường trực Tổ chuyên gia Tư vấn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ủy viên

8

PGS., TS. Đỗ Văn Thành

Nguyên PGĐ Trung tâm thông tin và dự báo Kinh tế - Xã hội quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ủy viên

9

ThS.  Vương Minh Giang

Phó trưởng phòng Quản lý rủi ro tín dụng, Trưởng Nhóm Định lượng, ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Ủy viên