Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ hai, 18/06/2018 - 15:48

Công văn v/v kết quả đăng ký học tín chỉ Lần 3 đối với CQ53, CQ54 và CQ55 Học kỳ I năm học 2018 - 2019
Số: 86/CV-QLĐT ngày 18 tháng 06 năm 2018

Kính gửi :     - Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng;

                                                                - Ban Công tác chính trị và sinh viên;

                                                                - Các Khoa QLSV; Cố vấn học tập liên quan;

                                                                - Các lớp sinh viên hệ ĐH chính quy

Căn cứ Thông báo số 434/TB-HVTC ngày 19/04/2018 v/v Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ I năm học 2018 - 2019 đối với sinh viên hệ ĐH chính quy, liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2;

Căn cứ Thông báo số 77/TB-QLĐT ngày 28/05/2018 v/v Kết quả đăng ký học tín chỉ Lần 1 đối với sinh viên CQ53, CQ54 và CQ55 học kỳ I năm học 2018 - 2019;

Căn cứ Thông báo số 78/TB-QLĐT ngày 01/06/2018 v/v Kết quả đăng ký học tín chỉ Lần 2 đối với sinh viên CQ53, CQ54 và CQ55 học kỳ I năm học 2018 - 2019;

Ban QLĐT thông báo số liệu thống kê sau khi kết thúc 3 lần đăng ký như sau: Hiện tại vẫn còn 116 sinh viên hệ ĐH chính quy chưa đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2018-2019 (có danh sách kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY]

Ban QLĐT đề nghị:

- Ban KT&QLCL kiểm tra số sinh viên bảo lưu;

- Ban CTCT&SV kiểm tra số sinh viên bị thôi học hoặc nghỉ quá thời gian quy định chờ quyết định buộc thôi học;

- Các Khoa QLSV liên quan phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan để kiểm tra số sinh viên thực tế không đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2018-2019.

- Các Cố vấn học tập kiểm tra lại thông tin sinh viên do mình phụ trách để tư vấn và hỗ trợ sinh viên kịp thời trước ngày 22/6/2018.

- Sau khi phối hợp kiểm tra, rà soát tổng thể số sinh viên hệ ĐH chính quy các khóa không đăng ký học lần 3. Ban CTCT&SV có thông báo hình thức kỷ luật theo quy định hiện hành và sinh viên không đăng ký học theo thông báo phải chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký học của mình.

- Các Khoa QLSV liên quan thông báo kịp thời cho sinh viên thuộc Khoa quản lý biết và thực hiện./.

Số lần đọc: 2047
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà