DANH MỤC CHÍNH

Truy cập
Truy cập Truy cập: 105481
Truy cập Online: 7

Xét điều kiện thực tập, tốt nghiệp
Thứ hai, 20/12/2021 - 8:6

TB v/v Công bố danh sách sinh viên nộp đơn xin xét tốt nghiệp (đợt xét tháng 12/2021)
Số: 182/TB-KT&QLCL ngày 20 tháng 12 năm 2021

Căn cứ các Quy định đào tạo đại học hệ chính quy; đại học hệ chính quy học cùng lúc hai chương trình theo hệ thống tín chỉ; hệ Liên thông đại học, Đại học văn bằng hai theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ thông báo số 173/TB-KT&QLCL ngày 01/12/2021 của Ban Khảo thí & QLCL về việc nộp đơn xin xét tốt nghiệp (đợt xét tháng 12/2021);

Ban Khảo thí & QLCL thông báo:

1. Công bố danh sách sinh viên đã nộp đơn xin xét công nhận tốt nghiệp đợt xét tháng 12/2021:

Danh sách gồm 208 sinh viên (có danh sách chi tiết kèm theo)

            - Khóa CQ50: 01 sinh viên

            - Khóa CQ52: 04 sinh viên

            - Khóa CQ53: 12  sinh viên

            - Khóa CQ54: 44  sinh viên

            - Khóa CQ55: 130  sinh viên,  Khóa CQ55 SN: 03 sinh viên

            - Hệ LTĐH (loại hình ĐTCQ): 07 sinh viên

            - Hệ ĐHVB2 (loại hình ĐTCQ): 07 sinh viên

2. Sinh viên kiểm tra thông tin trên danh sách, mọi thắc mắc yêu cầu sinh viên liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của chuyên viên quản lý khóa liên quan (trước 17h ngày 21/12/2021):

* Hệ ĐHCQ Khóa 52: Đ/c Giang - SĐT: 0986.119.361

* Hệ ĐHCQ Khóa 53: Đ/c Quỳnh - SĐT: 0979.435.330

* Hệ ĐHCQ Khóa 54: Đ/c Loan - SĐT: 0982.555.390

* Hệ ĐHCQ 55: Đ/c Thanh - SĐT: 0983.230.579

* Hệ LTĐH  ĐHVB2: Đ/c Thu - SĐT 0988.262.942

3. Trưởng các Khoa, Ban, Văn phòng khoa quản lý sinh viên và cố vấn học tập thông báo, nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng theo hướng dẫn và thời gian đã được thông báo.

Số lần đọc: 2
BAN KHẢO THÍ VÀ QLCL – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Số điện thoại: 0437520296
E-mail: khaothi_qlcl@hvtc.edu.vn hoặc baodamchatluong@hvtc.edu.vn | Website: www.aof.edu.vn/khaothi
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà