DANH MỤC CHÍNH

Truy cập
Truy cập Truy cập: 105407
Truy cập Online: 5

Xét điều kiện thực tập, tốt nghiệp
Thứ ba, 28/02/2023 - 8:5

Danh sách sinh viên hệ ĐHCQ Khóa 57, Chương trình 2 đủ và chưa đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp
Số: 206 /TB- HVTC ngày 28 tháng 02 năm 2023

 

Căn cứ Thông báo số 191/TB-HVTC ngày 24/02/2023 của Hội đồng xét điều kiện thực tập hệ Đại học chính quy khóa 57, Chương trình 2,

 

Thừa lệnh Giám đốc Học viện Tài chính - Chủ tịch Hội đồng tốt nghiệp, Trưởng ban Khảo thí & Quản lý chất lượng thông báo:

 

Sinh viên hệ ĐHCQ khóa 57, Chương trình 2, ngành Kế toán, chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp23 sinh viên và chưa đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp: 3 sinh viên (có danh sách kèm theo)

Số lần đọc: 21
BAN KHẢO THÍ VÀ QLCL – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Số điện thoại: 0437520296
E-mail: khaothi_qlcl@hvtc.edu.vn hoặc baodamchatluong@hvtc.edu.vn | Website: www.aof.edu.vn/khaothi
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà