Phương thức tuyển sinh

1. Loại hình chính quy

- Xét tuyển thẳng: Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học chính quy của Học viện Tài chính.

- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc đại học: Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết số lượng theo chỉ tiêu của ngành xét tuyển, điểm xét tuyển là điểm trung bình chung tích lũy ở bậc đại học.

2. Loại hình vừa làm vừa học

- Xét tuyển thẳng: Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học chính quy thuộc nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, kinh tế, công nghệ.

- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc đại học: Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết số lượng theo chỉ tiêu của ngành xét tuyển, điểm xét tuyển là điểm trung bình chung tích lũy ở bậc đại học.

Login

Trụ sở: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024 3836 2161 | Hotline: 0961 481 086 hoặc 0967 684 086 | E-mail: tuyensinh@hvtc.edu.vn
© 2020 Học viện Tài chính.