Tìm
English


Tin tức

Chặng đường 30 năm khoa Kế toán - Học viện Tài chính đào tạo nguồn nhân lực cho ngành kiểm toán độc lập Việt Nam

Qua gần 60 năm hình thành và phát triển, với thế mạnh đào tạo và nghiên cứu khoa học chuyên sâu về kế toán, kiểm toán, Khoa Kế toán - Học viện Tài chính đã và đang là một địa chỉ tin cậy để đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao về lĩnh vực kế toán – kiểm toán cho toàn xã hội. Nhìn lại chặng đường 30 năm phát triển ngành kiểm toán độc lập ở Việt Nam (1991 – 2021), Khoa Kế toán – Học viện Tài chính tự hào đã đào tạo ra hàng chục nghìn kiểm toán viên có chất lượng cao phục vụ cho ngành kiểm toán độc lập ở Việt Nam.Hội thảo đổi mới cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Sáng ngày 28/7, Vụ Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính phối hợp với Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính; Học viện Tài chính tổ chức Hội thảo “Đổi mới cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập” nhằm phổ biến, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.Thông báo V/v đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2020-2021

Căn cứ Quyết định số 1174/QĐ-HVTC ngày 27/11/2015 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ Đại học chính quy;
TIN VIDEO

Tạp chí Nghiên cứu TCKT

Truy cập
  Truy cập: 78.951.728
  Online: 670

TIỆN ÍCH

Danh sách liên kết