Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile


Tin tức

Bảo ngân khám phá 2018 “Đổi mới & sáng tạo trong lĩnh vực Ngân hàng – Bảo hiểm – Chứng khoán”

Với mục đích tạo môi trường cho sinh viên khoa Ngân hàng - Bảo hiểm có một sân chơi kiến thức bổ ích về lĩnh vực tài chính, tạo điều kiện để sinh viên tìm hiểu và tiếp cận với thực tiễn hoạt động kinh doanh đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư tài chính trong giai đoạn hiện nay; rèn luyện và phát triển các kỹ năng làm việc, tính thực tế cho các sinh viên trong Khoa Ngân hàng - Bảo hiểm nói riêng và trong Học viện nói chung. Liên chi Đoàn khoa Ngân hàng - Bảo hiểm dưới sự chỉ đạo của Đoàn TNCSHCM Học viện Tài chính tổ chức Festival chuyên ngành thường niên mang tên Bảo ngân khám phá: "Bảo Ngân khám phá 2018” với chủ đề “Đổi mới và sáng tạo trong lĩnh vực Ngân hàng – Bảo hiểm – Chứng khoán”.Hội thảo đổi mới cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Sáng ngày 28/7, Vụ Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính phối hợp với Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính; Học viện Tài chính tổ chức Hội thảo “Đổi mới cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập” nhằm phổ biến, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
TIN VIDEO

Thăm dò
Khảo sát về hình thức thi hết môn ưa thíchEnter the code shown above:
Xem kết quả

Truy cập
  Truy cập: 44.495.681
  Online: 193

TIỆN ÍCH