Tìm
English


Tin tức

Đoàn cán bộ và sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế - Học viện Tài chính tham quan học tập tại tòa Nhà Quốc hội và Khu di tích Phủ Chủ tịch

Sáng ngày 24/11/2023, Được sự đồng ý của Văn phòng Quốc hội, Viện Đào tạo Quốc tế - Học viện Tài chính đã tổ chức cho các cán bộ, giảng viên và 112 sinh viên tiêu biểu chương trình LKĐT mỗi bên cấp 01 Bằng Cử nhân DDP tới tham quan học tập tại tòa Nhà Quốc hội và Khu di tích Phủ Chủ tịch.Hội thảo đổi mới cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Sáng ngày 28/7, Vụ Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính phối hợp với Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính; Học viện Tài chính tổ chức Hội thảo “Đổi mới cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập” nhằm phổ biến, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

TIN VIDEO

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Truy cập
  Truy cập: 130.866.119
  Online: 542

TIỆN ÍCH

Danh sách liên kết