Tìm
English


Tin tức

Lễ Sơ kết Học kỳ I năm học 2023 - 2024 khoa Thuế và Hải quan: Một kỳ học hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về học tập, NCKH và rèn luyện

Vào lúc 17h30 ngày 28 tháng 2 năm 2024, Khoa Thuế và Hải quan tổ chức Lễ Sơ kết công tác sinh viên Học kỳ I năm học 2023 - 2024. Buổi lễ đã được tổ chức nghiêm túc và trang trọng tại Hội trường 700, cơ sở 59 Lê Văn Hiến.



Hội thảo đổi mới cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Sáng ngày 28/7, Vụ Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính phối hợp với Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính; Học viện Tài chính tổ chức Hội thảo “Đổi mới cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập” nhằm phổ biến, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.




TIN VIDEO

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Truy cập
  Truy cập: 134.957.177
  Online: 354

TIỆN ÍCH

Danh sách liên kết