Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile


Tin tức

Hội thảo Khoa học sinh viên Khoa TCDN năm 2019: Nơi ươm mầm nghiên cứu khoa học

Thực hiện chủ trương gắn kết giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học (NCKH), trong những năm qua Khoa TCDN đặc biệt quan tâm tới công tác NCKH của sinh viên. Với mục đích rèn luyện kỹ năng và phương pháp tư duy, khơi gợi niềm đam mê, sáng tạo trong công tác NCKH của sinh viên, cũng như để góp phần chuẩn bị hành trang cho sinh viên trước khi bước vào thực tiễn công tác quản lý tài chính; Được sự đồng ý của Giám đốc Học viện Tài chính, sáng ngày 09/05/2019 tại Hội trường 700, Ban chủ nhiệm Khoa và Liên chi đoàn Khoa TCDN đã phối hợp tổ chức Hội thảo Khoa học sinh viên với chủ đề: “Huy động vốn cho hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam”.Hội thảo đổi mới cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Sáng ngày 28/7, Vụ Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính phối hợp với Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính; Học viện Tài chính tổ chức Hội thảo “Đổi mới cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập” nhằm phổ biến, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
TIN VIDEO

Thăm dò
Khảo sát về hình thức thi hết môn ưa thíchEnter the code shown above:
Xem kết quả

Truy cập
  Truy cập: 46.624.301
  Online: 111

TIỆN ÍCH

Danh sách liên kết