Tiếng Việt | English | Mobile


Tin tức

Khoa Tài chính doanh nghiệp tổ chức hội thảo và học thử CFA chuyên đề "Sản phẩm phái sinh"

Bước vào năm học 2017-2018, với phương châm “Tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên sớm định hướng nghề nghiệp tương lai”, BCN khoa TCDN đã chủ động phối hợp với các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội nghề nghiệp nhằm giúp cho các sinh viên của khoa có cơ hội được tiếp cận các nhà tuyển dụng và sử dụng nhân lực trong lĩnh vực tài chính - kế toán. Điều này có ý nghĩa lớn trong việc thay đổi tư duy, mở mang tầm nhìn của sinh viên trong việc học tập, rèn luyện nhằm chuẩn bị hành trang trước khi bước vào thực tế.Hội thảo đổi mới cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Sáng ngày 28/7, Vụ Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính phối hợp với Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính; Học viện Tài chính tổ chức Hội thảo “Đổi mới cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập” nhằm phổ biến, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
TIN VIDEO

Thăm dò
Khảo sát về hình thức thi hết môn ưa thíchEnter the code shown above:
Xem kết quả

Truy cập
  Truy cập: 37.414.254
  Online: 550

TIỆN ÍCH
LIÊN KẾT