Tiếng Việt | English | Mobile


Tin tức

Khoa Tài chính doanh nghiệp tổ chức “Chương trình tư vấn định hướng nghề nghiệp cho sinh viên”

Thực hiện chủ trương “Tăng cường đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, định hướng nghề nghiệp trong tương lai cho sinh viên”, giúp các sinh viên sớm xác định vị trí việc làm trong tương lai, từ đó chủ động chuẩn bị các hành trang cần thiết về kiến thức và kỹ năng cần thiết cho bản thân, đáp ứng tốt nhu cầu công việc chuyên môn trong thực tiễn, tạo đà cho sự phát triển trong sự nghiệp của các sinh viên, tối 19/04/2018 tại hội trường A1, khoa Tài chính doanh nghiệp (TCDN) đã phối hợp với Hiệp hội Kế toán công chứng Úc (CPA Australia) tổ chức “Chương trình tư vấn định hướng nghề nghiệp cho sinh viên”.Hội thảo đổi mới cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Sáng ngày 28/7, Vụ Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính phối hợp với Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính; Học viện Tài chính tổ chức Hội thảo “Đổi mới cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập” nhằm phổ biến, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
TIN VIDEO

Thăm dò
Khảo sát về hình thức thi hết môn ưa thíchEnter the code shown above:
Xem kết quả

Truy cập
  Truy cập: 37.433.529
  Online: 407

TIỆN ÍCH
LIÊN KẾT