Tìm
English
Lịch Cơ Quan
Lịch công tác tuần  21
Áp dụng từ  23/05/2022  đến  29/05/2022
21
2022
Tải lịch tuần
                         In lịch công tác 
Ngày tháng Địa điểm Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Chuẩn bị
Thứ Hai
23/05/2022

Sáng
Cả ngày Ban Giám đốc xử lý công việc thường xuyên
Chiều PH.A1 LVH 14h00 Họp Hội đồng nghiệm thu, xét giải thưởng Đề tài sinh viên NCKH cấp Học viện năm 2022 PGS. Trương Thị Thủy Theo Quyết định số 399/QĐ-HVTC ngày 12/5/2022 QLKH; QTTB
Hôm nay
24/05/2022

Sáng
Cả ngày Ban Giám đốc xử lý công việc thường xuyên
Cơ sở đào tạo Cán bộ Tài chính tại Thanh Hóa Cả ngày Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn Bộ Tài chính Bộ Tài chính Theo Thông báo BTC
Chiều PH.A1 LVH 14h30 Làm việc về công tác cán bộ PGS. Nguyễn Mạnh Thiều Chi uỷ, tập thể Lãnh đạo, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN khoa Ngoại ngữ; toàn thể viên chức bộ môn Tiếng anh tài chính kế toán TCCB, VP, NN
Thứ Tư
25/05/2022

Sáng
Cả ngày Ban Giám đốc xử lý công việc thường xuyên
PH.A1 LVH 08h30 Làm việc với đoàn giám sát công tác vệ sinh y tế trường học, phòng chống dịch bệnh trong trường học. PGS. Trương Thị Thủy Đại diện lãnh đạo đơn vị: Ban QTTB, CTCT&SV, Thư viện, Trung tâm thông tin và thành viên Ban PCD theo QĐ số 1502/QĐ-HVTC ngày 23/12/2020 Y TẾ; QTTB
Chiều HT 700 LVH 17h30 Cuộc thi tìm hiểu về Thuế "Festival Thuế năm 2022" PGS. Lê Xuân Trường Toàn thể CBGV, sinh viên Khoa Thuế và Hải quan, các đội thi và đại biểu mời Khoa THQ; QTTB
Thứ Năm
26/05/2022

Sáng
Cả ngày Ban Giám đốc xử lý công việc thường xuyên
Nhà A1 ĐH. Kinh tế Quốc dân 08h00 Hội thảo Khoa học Quốc gia: “Vai trò của ngành Bảo hiểm đối với sự ổn định xã hội và phát triển nền kinh tế” PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Bùi Huy Nhượng CBGV khoa Ngân hàng Bảo hiểm và các nhà Khoa học quan tâm BTC
PH.A1 LVH 09h00 Làm việc về công tác cán bộ PGS. Nguyễn Mạnh Thiều Toàn thể viên chức khoa Hệ thống thông tin kinh tế. TCCB, QTTB, HTTTKT
Chiều HT 700 LVH 18h30 Chung kết Cuộc thi "Tôi lên tiếng 2022" Th.S Đinh Thị Len Các Đội thi; Câu lạc bộ Marketing; Đại diện Đoàn Thanh niên, Liên Chi đoàn Khoa QTKD và Đại biểu mời QTTB, ĐTN
Thứ Sáu
27/05/2022

Sáng
Cả ngày Ban Giám đốc xử lý công việc thường xuyên
PH.A1 LVH Cả ngày Tập huấn tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục (Trực tiếp kết hợp trực tuyến, sáng từ 8h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00) PGS. Nguyễn Trọng Cơ BGĐ; Thành viên HĐT; Thành viên HĐ, thành viên các nhóm, Ban Thư ký hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục; Lãnh đạo các Ban, Khoa và tương đương; Trưởng, phó các bộ môn; Chuyên viên các Ban: KT&QLCL, QLĐT, QLKH, TCCB, VPHV và các cán bộ, giảng viên, chuyên viên quan tâm Theo phân công
Trực tuyến 08h30 Tọa đàm " Phân tích dữ liệu trong kế toán, tài chính và kinh doanh" PGS. Mai Ngọc Anh Giảng viên khoa Kế toán và đại biểu mời Khoa KT; TTTT
Chiều PH.B LVH 14h00 Họp với Lãnh đạo trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh) PGS. Nguyễn Trọng Cơ Lãnh đạo Học Viện; Đại diện các đơn vị: Viện ĐTQT, Ban TCCB, VPHV, Ban HTQT, Ban QLKH Viện ĐTQT, QTTB
HT 700 LVH 18h00 Chung Kết Cuộc thi “English Champion 2022” Th.S Trần Thị Phương Liên Các Đội thi; Câu lạc bộ Thủ lĩnh trẻ; Đại diện Đoàn Thanh niên, Đại diện Ban điều hành Chương trình CLC và Đại biểu mời QTTB, ĐTN
Thứ Bảy
28/05/2022

Sáng
PH.A1 LVH Cả ngày Tập huấn tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục (Trực tiếp kết hợp trực tuyến, sáng từ 8h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00) PGS. Nguyễn Trọng Cơ BGĐ; Thành viên HĐT; Thành viên HĐ, thành viên các nhóm, Ban Thư ký hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục; Lãnh đạo các Ban, Khoa và tương đương; Trưởng, phó các bộ môn; Chuyên viên các Ban: KT&QLCL, QLĐT, QLKH, TCCB, VPHV và các cán bộ, giảng viên, chuyên viên quan tâm Theo phân công
Chiều
Chủ Nhật
29/05/2022

Sáng
Chiều
Ghi chú
       

Yêu cầu các đơn vị gửi đăng kí lịch tuần trước 17h00 Thứ Năm hàng tuần.

 

Danh sách liên kết