Tìm
English
Lịch Cơ Quan
Lịch công tác tuần  48
Áp dụng từ  28/11/2022  đến  04/12/2022
48
2022
Tải lịch tuần
                         In lịch công tác 
Ngày tháng Địa điểm Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Chuẩn bị
Thứ Hai
28/11/2022

Sáng
Cả ngày Ban Giám đốc xử lý công việc thường xuyên
PH.B LVH Cả ngày Họp rà soát chỉnh sửa, thống nhất nội dung báo cáo Kiểm định tự đánh giá cơ sở giáo dục đào tạo (Nhóm 2, Sáng từ 8h30; Chiều từ 14h00, trực tiếp kết hợp trực tuyến) PGS. Nguyễn Xuân Thạch Theo quyết định 1175/QĐ-HVTC ngày 01/11/2022 (nhóm 2); Trưởng các đơn vị liên quan: Khoa SĐH; Khoa tại chức; Viện Đào tạo quốc tế, Dự án Toulon và Đại biểu mời. QLĐT, VPHV; TTTT
PH.A1 LVH 08h00 Hội thảo khoa học Giáo viên, Khoa Cơ bản, năm 2022 TS. Nguyễn Thị Thuý Quỳnh Toàn thể CBGV Khoa Cơ bản và đại biểu mời Khoa CB, QTTB, TTTT
Chiều P208 PPT 15h00 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Lê Thị Ánh PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo Quyết định số 1122/QĐ-HVTC ngày 25/10/2022 SĐH
Hôm nay
29/11/2022

Sáng
Cả ngày Ban Giám đốc xử lý công việc thường xuyên
Chiều
Thứ Tư
30/11/2022

Sáng
Cả ngày Ban Giám đốc xử lý công việc thường xuyên
PH.A1 LVH 09h30 Trao Quyết định nghỉ hưu cho ông Đinh Công Sơn, Khoa Lý luận chính trị PGS. Trương Thị Thủy Đại diện ĐU, BGĐ, CĐHV; viên chức Khoa Lý luận chính trị và đại biểu mời TCCB, QTTB
Chiều P208 PPT 15h00 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Bộ môn cho NCS Nguyễn Hải Hưng PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo Quyết định số 1322/QĐ-HVTC ngày 11/11/2022 SĐH
Thứ Năm
01/12/2022

Sáng
Cả ngày Ban Giám đốc xử lý công việc thường xuyên
PH.A1 LVH 08h30 Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác và ra mắt cổng thông tin việc làm Học viện Tài chính PGS. Trương Thị Thủy Lãnh đạo HV, Đại diện: HĐT, các đơn vị của HV, Đối tác Career Builder, Sinh viên các khóa, Đại biểu mời CTCTSV, QTTB, TTTT
PH.B LVH 09h00 Họp Ban Giám đốc PGS. Nguyễn Trọng Cơ Ban Giám đốc, Trưởng Ban TCCB, Chánh Văn phòng VP
Chiều PH.B LVH 14h00 Họp Hội đồng xét miễn thi và quy đổi điểm các học phần Tiếng Anh PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo quyết định 1416/QĐ-HVTC ngày 24/11/2022 QLĐT, VPHV
Thứ Sáu
02/12/2022

Sáng
Cả ngày Ban Giám đốc xử lý công việc thường xuyên
Ký túc xá B8 10h00 Học viện Tài chính tổ chức Lễ kỷ niệm 47 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào năm 2022 cho LHS Lào PGS. Trương Thị Thủy Đảng ủy, BGĐ, Ban CTCT&SV, Đại diện lãnh đạo các Khoa, Ban, Viện, Trung tâm, Trạm y tế; Lưu học sinh Lào; …và khách mời CTCT&SV
Chiều
Thứ Bảy
03/12/2022

Sáng
Chiều
Chủ Nhật
04/12/2022

Sáng
Chiều
Ghi chú
        Yêu cầu các đơn vị gửi đăng kí lịch tuần trước 17h00 Thứ Năm hàng tuần./.

Danh sách liên kết