Tiếng Việt | English | Mobile
Lịch Cơ Quan
Lịch công tác tuần  12
Áp dụng từ  19/03/2018  đến  25/03/2018
12
2018
Tải lịch tuần
                         In lịch công tác 
Ngày tháng Địa điểm Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Chuẩn bị
Hôm nay
19/03/2018

Sáng
PH.B LVH 08h15 Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Học viện năm 2017 của Ths Trương Thị Vân Lý PGS. Phạm Văn Liên Theo Quyết định số 54/QĐ-HVTC ngày 08/1/2018 QLKH VP
PH.B LVH 09h15 Nghiệm thu giáo trình của PGS Nguyễn Thị Thương Huyền, TS Vũ Duy Nguyên PGS. Phạm Văn Liên Theo Quyết định số 162/QĐ-HVTC ngày 1/02/2018 QLKH VP
Chiều
Thứ Ba
20/03/2018

Sáng
Chiều PH.A LVH 13h30 Họp Ban rà soát, chỉnh sửa, bổ sung Quy định về tổ chức và quản lý học lại, học cải thiện, học vượt đối với sinh viên ĐHCQ PGS.Trương Thị Thủy Theo Quyết định số 671/QĐ-HVTC ngày 14/6/2017 QLĐT VP
PH.A LVH 15h00 Họp Ban rà soát, chỉnh sửa, bổ sung Quy định học phần thực tập, tốt nghiệp của sinh viên ĐHCQ PGS.Trương Thị Thủy Theo Quyết định số 672/QĐ-HVTC ngày 14/6/2017 QLĐT VP
Thứ Tư
21/03/2018

Sáng
P206 PPT 08h00 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Bộ môn cho NCS Nguyễn Thu Hà PGS. Phạm Văn Liên Theo Quyết định số 80/QĐ-HVTC ngày 12/01/2018 SĐH
Chiều PH.A LVH 14h00 Làm việc với BM Tiếng Anh tài chính kế toán về công tác cán bộ TS. Nguyễn Mạnh Thiều Chi ủy, ban chủ nhiệm khoa Ngoại ngữ, toàn thể viên chức BM Tiếng Anh tài chính kế toán TCCB VP
PH.B LVH 14h30 Họp Ban Thanh tra Nhân Dân Học viện PGS. Vũ Văn Ninh Ban Thanh tra Nhân dân và đại biểu mời BTTND VP
Thứ Năm
22/03/2018

Sáng
PH.B LVH 08h30 Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Học viện năm 2017 của TS.Bùi Thị Thu Hương, TS. Đỗ Ngọc Thanh PGS. Trương Thị Thủy Theo quyết định số 1590/QĐ-HVTC,ngày 29/12/2017 và số 1524/QĐ-HVTC ngày 27/12/2017 QLKH VP
Chiều PH.B LVH 14h00 Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Học viện năm 2017 của TS. Cù Thu Thủy, TS. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo quyết định số 61,62/QĐ-HVTC ngày 08/01/2018 QLKH VP
P206 PPT 14h00 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Bộ môn cho NCS Nguyễn Văn Đức PGS. Bùi Văn Vần Theo Quyết định số 184/QĐ-HVTC ngày 08/02/2018 SĐH
Thứ Sáu
23/03/2018

Sáng
PH.B LVH 08h15 Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Học viện năm 2017 của PGS Ngô Văn Hiền PGS. Nguyễn Vũ Việt Theo Quyết định số 1572/QĐ-HVTC ngày 29/12/2017 QLKH VP
Chiều
Thứ Bảy
24/03/2018

Sáng
HVTC Cả ngày Thi tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2018 PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo Quyết định SĐH
Chiều
Chủ Nhật
25/03/2018

Sáng
HVTC Cả ngày Thi tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2018 PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo Quyết định SĐH
Chiều
Ghi chú
        Đề nghị các đơn vị gửi đăng ký lịch tuần trước 17h00 Thứ Năm hàng tuần vào email vanphonghocvien@hvtc.edu.vn