Tìm
English
Lịch Cơ Quan
Lịch công tác tuần  49
Áp dụng từ  06/12/2021  đến  12/12/2021
49
2021
Tải lịch tuần
                         In lịch công tác 
Ngày tháng Địa điểm Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Chuẩn bị
Thứ Hai
06/12/2021

Sáng
Cả ngày Ban Giám đốc xử lý công việc thường xuyên
Chiều Trực tuyến 13h00 Hội thảo khoa học sinh viên Khoa Thuế và Hải quan: "Học tập và rèn luyện trong môi trường trực tiếp kết hợp trực tuyến" TS. Nguyễn Đình Chiến Toàn thể CBVC, sinh viên Khoa Thuế và Hải quan và đại biểu mời THQ; TTTT
PH.A1 LVH 14h00 Làm việc về công tác cán bộ PGS. Nguyễn Mạnh Thiều Chi uỷ, tập thể Lãnh đạo, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn của khoa Lý luận chính trị; và toàn thể viên chức bộ môn Triết học Mác-Lênin TCCB, QTTB
Hôm nay
07/12/2021

Sáng
Cả ngày Ban Giám đốc xử lý công việc thường xuyên
VPCĐ P.201 –Tầng 2 Nhà TV 09h00 Họp Ban Thường vụ Công đoàn Học viện PGS. Nguyễn Vũ Việt Các đ/c trong Ban Thường vụ CĐHV VPCĐ
PH.A1 LVH 09h00 Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường HVTC (Trực tiếp kết hợp trực tuyến) Bộ Tài chính Đảng ủy, Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn HV, Bí thư Đoàn Thanh niên. Lãnh đạo Ban, Khoa và tương đương TCCB; VPHV, TTTT; QTTB; CTCTSV
Chiều PH.A1 LVH 14h00 Họp Hội đồng Tự đánh giá CTĐT ngành Kế toán (Trực tiếp kết hợp trực tuyến) PGS. Nguyễn Trọng Cơ Các thành viên HĐ, Ban Thư ký, Thư ký các nhóm theo quyết định số 1239 ngày 26/11/2021 KT&QLCL, QTTB; TTTT
Thứ Tư
08/12/2021

Sáng
Cả ngày Ban Giám đốc xử lý công việc thường xuyên
Chiều
Thứ Năm
09/12/2021

Sáng
Cả ngày Ban Giám đốc xử lý công việc thường xuyên
PH.A1 LVH 09h00 Hội nghị triển khai quyết định của Giám đốc Học viện về công tác cán bộ PGS. Trương Thị Thủy Đại diện: Lãnh đạo Học viện, Lãnh đạo ban TCCB, Công đoàn, Đoàn thanh niên Học viện; Toàn thể viên chức ban Khảo thí và quản lý chất lượng TCCB, QTTB
Chiều PH.A1 LVH 13h30 Lễ kết nạp đảng viên Chi bộ Khoa Tài chính công TS. Bùi Tiến Hanh Toàn thể Đảng viên Chi bộ Khoa TCC và đại biểu mời TCC; QTTB
P208 PPT 14h00 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Trần Phương Thùy PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo Quyết định số 960/QĐ-HVTC ngày 08/10/2021 SĐH
Thứ Sáu
10/12/2021

Sáng
Cả ngày Ban Giám đốc xử lý công việc thường xuyên
PH.A1 LVH 08h30 Họp Hội đồng tuyển sinh hệ Liên thông đại học khóa 24 và Đại học văn bằng 2 khóa 21 PGS. Nguyễn Trọng Cơ Thành viên HĐTS theo Quyết định số: 1137/QĐ-HVTC ngày 16/11/2021 QLĐT; QTTB
PH.A1 LVH 10h00 Họp Hội đồng tuyển sinh học cùng lúc hai chương trình khóa 57 và 58 năm 2021 PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo Quyết định số 1070/QĐ-HVTC ngày 29/10/2021 QLĐT; QTTB
Chiều PH.A1 LVH 14h00 Họp rà soát, chỉnh sửa chương trình đào tạo các ngành và chuyên ngành (Trực tiếp kết hợp trưc tuyến) PGS. Nguyễn Trọng Cơ Hội đồng khoa học đào tạo Học viện QLĐT; QTTB; TTTT
Thứ Bảy
11/12/2021

Sáng
Chiều
Chủ Nhật
12/12/2021

Sáng
Chiều
Ghi chú
        Yêu cầu các đơn vị gửi đăng kí lịch tuần trước 17h00 Thứ năm hàng tuần.

Danh sách liên kết