Tìm
English
Lịch Cơ Quan
Lịch công tác tuần  25
Áp dụng từ  21/06/2021  đến  27/06/2021
25
2021
Tải lịch tuần
                         In lịch công tác 
Ngày tháng Địa điểm Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Chuẩn bị
Thứ Hai
21/06/2021

Sáng
Cả ngày Ban Giám đốc xử lý công việc thường xuyên
Chiều PH.A1 LVH 14h00 Gặp mặt chào mừng ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (Trực tiếp kết hợp trực tuyến) PGS. Nguyễn Trọng Cơ Lãnh đạo các đơn vị, Thành Viên HĐBT Tạp chí và Đại biểu mời QLKH; QTTB; TTTT
Thứ Ba
22/06/2021

Sáng
Cả ngày Ban Giám đốc xử lý công việc thường xuyên
Chiều
Thứ Tư
23/06/2021

Sáng
Cả ngày Ban Giám đốc xử lý công việc thường xuyên
PH.A1 LVH 08h00 Hội nghị tổng kết và Hội nghị CBVC Khoa Ngân hàng Bảo hiểm năm học 2020-2021 PGS.Đoàn Minh Phụng Toàn thể cán bộ viên chức Khoa Ngân hàng - Bảo hiểm và Đại biểu mời NHBH; QTTB
Chiều
Thứ Năm
24/06/2021

Sáng
Cả ngày Ban Giám đốc xử lý công việc thường xuyên
PH.A1 LVH 08h00 Hội nghị tổng kết và Hội nghị CBVC Khoa lý luận chính trị Năm học 2020-2021 PGS. Vũ Thị Vinh Toàn thể cán bộ viên chức khoa lý luận chính trị và Đại biểu mời. LLCT; QTTB
Chiều PH.B LVH 14h00 Họp xét tốt nghiệp khóa CQ55 hệ Đại học chính quy PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo Quyết định số 996/QĐ-HVTC ngày 25/09/2020, Quyết định số 1444/QĐ-HVTC ngày 11/12/2020 và đại diện Lãnh đạo các khoa quản lý sinh viên KTQLCL, QTTB
PH.A1 LVH 14h00 Hội nghị tổng kết và Hội nghị CBVC Khoa HTTTKT Năm học 2020-2021 Ths. Phạm Minh Ngọc Hà Toàn thể cán bộ, viên chức khoa HTTTKT và đại biểu mời Khoa HTTTKT; QTTB
Thứ Sáu
25/06/2021

Sáng
Cả ngày Ban Giám đốc xử lý công việc thường xuyên
PH.A1 LVH 08h30 Hội nghị tổng kết và Hội nghị CBVC Khoa TCDN Năm học 2020-2021 PGS. Vũ Văn Ninh Đại biểu mời và Toàn thể CBVC Khoa TCDN TCDN, QTTB
Chiều
Thứ Bảy
26/06/2021

Sáng
Chiều
Chủ Nhật
27/06/2021

Sáng
Chiều
Ghi chú
       

Yêu cầu các đơn vị:

- Gửi đăng kí lịch tuần trước 17h00 Thứ năm hàng tuần.

Danh sách liên kết