Tìm
English
Lịch Cơ Quan
Lịch công tác tuần  16
Áp dụng từ  19/04/2021  đến  25/04/2021
16
2021
Tải lịch tuần
                         In lịch công tác 
Ngày tháng Địa điểm Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Chuẩn bị
Thứ Hai
19/04/2021

Sáng
Chiều HT 700 LVH 18h00 Tọa đàm: “Tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng. Bạn có thể?” TS. Nguyễn Thị Nhung Tất cả đoàn viên thuộc LCĐ khoa QTKD và đại biểu mời QTKD; QTTB
Thứ Ba
20/04/2021

Sáng
PH. A1 LVH 07h30-12h00 Hội thảo: “Về xây dựng tài liệu đạo tạo chuẩn mực Kế toán công Việt Nam” Lãnh đạo Cục QLGS kế toán, kiểm toán; Lãnh đạo HVTC Ban tổ chức, các tác giả có bài viết, khách mời, các nhà khoa học có quan tâm. Ban Tổ chức
Chiều
Thứ Tư
21/04/2021

Sáng
Cả ngày NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
Chiều
Thứ Năm
22/04/2021

Sáng
Chiều
Thứ Sáu
23/04/2021

Sáng
PH.A1 LVH Cả ngày Họp rà soát chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, mục tiêu đào tạo,khung chương trinh, dự thảo ma trận chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo. (Sáng 8h00; Chiều 13h30) PGS. Nguyễn Xuân Thạch Tổ thư ký và thư ký các tiểu ban theo Quyết định 128/QĐ-HVTC ngày 08/02/2021 QLĐT, QTTB
PH.B LVH 09h00 Hội nghị triển khai quyết định của Giám đốc Học viện về công tác cán bộ PGS. Nguyễn Vũ Việt Đại diện: Lãnh đạo Học viện, Lãnh đạo Ban TCCB; Chi uỷ, Lãnh đạo khoa Kế toán; Toàn thể viên chức bộ môn KTQT TCCB, QTTB
Chiều HT 700 LVH 17h00 Sơ kết học kỳ I năm học 2020-2021 khối sinh viên Khoa Tài chính Công PGS. Phạm Ngọc Dũng Toàn thể CBGV, sinh viên Khoa Tài chính Công và Đại biểu mời TCC; QTTB
Thứ Bảy
24/04/2021

Sáng
HVTC (Ngõ 19 Hàng Cháo) Cả ngày Thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2021 đợt 01 PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo Quyết định Theo phân công
Chiều
Chủ Nhật
25/04/2021

Sáng
HVTC (Ngõ 19 Hàng Cháo) Cả ngày Thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2021 đợt 01 PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo Quyết định Theo phân công
PH.A1 và các HT khu A 07h30 Chương trình tiếp cận thực tế cho sinh viên lần thứ 4 PGS. Mai Ngọc Anh Ban tổ chức, Báo cáo viên, sinh viên khoa kế toán Khoa KT, QTTB
Chiều
Ghi chú
       

Yêu cầu các đơn vị gửi đăng kí lịch tuần trước 17h00 Thứ năm hàng tuần;

Gửi báo cáo kết quả công tác tháng 04/2021 và kế hoạch công tác tháng 05/2021 trước ngày 23/4/2021.

 

Danh sách liên kết