Tìm
English
Lịch Cơ Quan
Lịch công tác tuần  39
Áp dụng từ  25/09/2023  đến  01/10/2023
39
2023
Tải lịch tuần
                         In lịch công tác 
Ngày tháng Địa điểm Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Chuẩn bị
Thứ Hai
25/09/2023

Sáng
Cả ngày Ban Giám đốc xử lý công việc thường xuyên
Chiều
Thứ Ba
26/09/2023

Sáng
Cả ngày Ban Giám đốc xử lý công việc thường xuyên
PH.A1 LVH 08h30 Họp triển khai công tác chuẩn bị khai giảng khóa CQ61 hệ ĐHCQ PGS. Trương Thị Thủy Đại diện Ban GĐHV; Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: QLĐT, CTCT&SV, VPHV, QTTB&ĐTXD, TCKT, Ban ĐHCLC, ĐTN, TTTT, Y tế; Đại diện Lãnh đạo Các khoa QLSV QLĐT, QTTB
Chiều P. 208 PPT 15h00 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Quang Thành PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo quyết định số 1016/QĐ-HVTC ngày 11/8/2023 SĐH
Thứ Tư
27/09/2023

Sáng
Cả ngày Ban Giám đốc xử lý công việc thường xuyên
Chiều PH. A1 LVH 13h30 Họp Ban chỉ đạo triển khai kế hoạch kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển HVTC PGS. Nguyễn Trọng Cơ Ban chỉ đạo; Ủy viên Thường trực các tiểu ban và Trưởng một số đơn vị liên quan VPHV; QTTB
PH. A1 LVH 16h00 Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Tài chính và Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính PGS. Nguyễn Trọng Cơ BGĐ HV; CT HĐT; Lãnh đạo Cục TCDN; các thành phần theo Thông báo số 56/VPHV ngày 09/8/2023 VPHV; QTTB; K.TCDN
Thứ Năm
28/09/2023

Sáng
Cả ngày Ban Giám đốc xử lý công việc thường xuyên
PH. B LVH 10h00 Họp Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Học viện Tài chính TS. Nguyễn Văn Bình Theo Quyết định 1010/QĐ-HVTC ngày 11/8/2023 VPHV, TTTT
Chiều
Hôm nay
29/09/2023

Sáng
Cả ngày Ban Giám đốc xử lý công việc thường xuyên
Chiều PH.A1 LVH 16h00 Gặp mặt, tuyên dương con cán bộ viên chức Học viện thi đỗ các trường đại học năm 2023 PGS. Nguyễn Trọng Cơ Ban Nữ công- CĐHV và Ban VSTBPN; con CBVC Học viện thi đỗ đại học năm 2023 và đại biểu mời VSTBPN & BNC - CĐHV, QTTB
HT. 700 LVH 17h30 Chung kết Cuộc thi " A0F Xúc cảm đầu tiên " 2023 PGS. Trương Thị Thủy Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi, Thí sinh dự thi, SV CQ 61 CLC và đại biểu mời Ban ĐHCLC, QTTB
Thứ Bảy
30/09/2023

Sáng
HT. 700 LVH 08h30 Khai giảng khóa CQ61 hệ ĐHCQ PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo Thông báo số 1195/TB-HVTC ngày 26/9/2023 Theo phân công
Chiều
Chủ Nhật
01/10/2023

Sáng
Chiều
Ghi chú
       

- Yêu cầu các đơn vị gửi đăng kí lịch tuần trước 17h00 Thứ Năm hàng tuần

 - Gửi Báo cáo kết quả công tác tháng 9/2023, Quý III/2023 và kế hoạch công tác tháng 10/2023, Quý IV/2023 trước ngày 23/9/2023

Danh sách liên kết