Tìm
English
Lịch Cơ Quan
Lịch công tác tuần  33
Áp dụng từ  15/08/2022  đến  21/08/2022
33
2022
Tải lịch tuần
                         In lịch công tác 
Ngày tháng Địa điểm Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Chuẩn bị
Thứ Hai
15/08/2022

Sáng
Cả ngày Ban Giám đốc xử lý công việc thường xuyên
PH.B LVH 09h00 Hội nghị tập thể Lãnh đạo Học viện PGS. Nguyễn Trọng Cơ Ban thường vụ Đảng ủy, Ban GĐHV, Chủ tịch HĐT TCCB; VP
Chiều PH.A1 LVH 14h00 Họp Ban Chuyên môn Hội thảo Quốc tế lần thứ 5: “Phát triển kinh tế và kinh doanh bền vững trong điều kiện toàn cầu hóa” (SEDBM5) PGS. Trương Thị Thủy Theo thông báo BTC
P.208 PPT 15h00 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Bộ môn cho NCS Nguyễn Thị Anh Giang PGS. Vũ Văn Ninh Theo Quyết định số 605/QĐ-HVTC ngày 18/7/2022 SĐH
Thứ Ba
16/08/2022

Sáng
Cả ngày Ban Giám đốc xử lý công việc thường xuyên
PH.A1 LVH 08h00 Đại hội Chi bộ Khoa Cơ Bản nhiệm kỳ 2022-2025 TS. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh Toàn thể đảng viên của Chi bộ và đại biểu mời Khoa CB, QTTB
Chiều PH.A1 LVH 18h00 Vòng loại Cuộc thi Phân tích đầu tư tài chính năm 2022 (Trực tiếp kết hợp trực tuyến) TS. Nguyễn Thị Thanh Ban tổ chức cuộc thi, viên chức Bộ môn Phân tích tài chính (Trực tiếp) và các đội thi (Trực tuyến) BTC; QTTB; TTTT
Hôm nay
17/08/2022

Sáng
Cả ngày Ban Giám đốc xử lý công việc thường xuyên
PH.A1 LVH 08h00 Đại hội Chi bộ Khoa Tài chính Doanh nghiệp, nhiệm kỳ 2022-2025 PGS. Vũ Văn Ninh Toàn thể đảng viên của Chi bộ Và Đại biểu mời TCDN; QTTB
Chiều PH.A1; HT.700 LVH 14h00 Tổng duyệt Chương trình Hội thảo Hội thảo Quốc tế lần thứ 5: “Phát triển kinh tế và kinh doanh bền vững trong điều kiện toàn cầu hóa” (SEDBM5) PGS. Trương Thị Thủy Ban Tổ chức Hội thảo và các đơn vị đầu mối, các cá nhân có liên quan BTC
Thứ Năm
18/08/2022

Sáng
Cả ngày Ban Giám đốc xử lý công việc thường xuyên
PH. A1 LVH 09h00 Hội nghị Tổng kết công tác Thanh tra nhân dân năm học 2021-2022 PGS. Vũ Văn Ninh Ban Thanh tra nhân dân Học viện và đại biểu mời Ban TTND; QTTB; VPCĐ
Chiều PH.A1 LVH 13h30 Đại hội Chi bộ Khoa Tài chính công, nhiệm kỳ 2022-2025 TS. Bùi Tiến Hanh Toàn thể đảng viên của Chi bộ và Đại biểu mời Khoa TCC; QTTB
PH.B LVH 15h30 Họp Lãnh đạo Học viện và Lãnh đạo các đơn vị đồng tổ chức Hội thảo Hội thảo Quốc tế lần thứ năm:“Phát triển kinh tế và kinh doanh bền vững trong điều kiện toàn cầu hóa” (SEDBM5) PGS. Nguyễn Trọng Cơ Lãnh đạo Học viện, Lãnh đạo các đơn vị đồng tổ chức Hội thảo và đơn vị đầu mối Ban QLKH. BTC
Thứ Sáu
19/08/2022

Sáng
Cả ngày Ban Giám đốc xử lý công việc thường xuyên
PH.A1; HT.700 LVH Cả ngày Hội thảo Hội thảo Quốc tế lần thứ năm:“Phát triển kinh tế và kinh doanh bền vững trong điều kiện toàn cầu hóa” (SEDBM5) (7h00-17h00) PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo Quyết định số: 687 QĐ-HVTC và các đơn vị phối hợp, các cá nhân đã phân công, các nhà Giảng viên, Khoa học quan tâm. BTC
PH.B LVH 09h00 Họp Hội đồng tuyển sinh các hệ: Đại học VLVH khóa 53, Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học VLVH khóa 25, Liên thông Đại học VLVH khóa 22 đối với người đã có bằng ĐH, Tuyển sinh đợt 1 - Năm 2022 PGS Nguyễn Trọng Cơ Thành viên HĐTS theo Quyết định số 319/QĐ-HVTC, ngày 21/4/2022 Khoa TC; VP
Chiều PH.B LVH 14h00 Họp rà soát Quy định xét miễn học, miễn thi và quy đổi điểm các học phần tiếng Anh đối với sinh viên Hệ ĐHCQ PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo quyết định 1427/QĐ-HVTC ngày 20/12/2021 QLĐT, VPHV
Thứ Bảy
20/08/2022

Sáng
Chiều
Chủ Nhật
21/08/2022

Sáng
PH.A1 LVH 08h00 Khảo sát sơ bộ của đoàn đánh giá CTĐT ngành Kế toán PGS. Nguyễn Trọng Cơ Đoàn đánh giá ngoài CTĐT ngành Kế toán; Các thành viên HĐ, Ban Thư ký, Thư ký các nhóm theo quyết định số 1239 ngày 26/11/2021 KT&QLCL, QTTB, TTTT
Chiều
Ghi chú
       

Yêu cầu các đơn vị gửi đăng kí lịch tuần trước 17h00 Thứ Năm hàng tuần;

Gửi Báo cáo kết quả công tác tháng 8/2022 và kế hoạch công tác tháng 9/2022 trước ngày 21/8/2022./.


Danh sách liên kết