Tiếng Việt | English | Mobile
Lịch Cơ Quan
Lịch công tác tuần  25
Áp dụng từ  18/06/2018  đến  24/06/2018
25
2018
Tải lịch tuần
                         In lịch công tác 
Ngày tháng Địa điểm Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Chuẩn bị
Thứ Hai
18/06/2018

Sáng
Chiều PH.A LVH 14h00 Tổng kết năm học và Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2017-2018 Khoa Ngoại ngữ Th.S Phạm Thị Lan Phương Toàn thể CBVC khoa NN và đại biểu mời Khoa NN; VP
PH.B LVH 14h00 Họp trao đổi về những vấn đề thực tập của sinh viên PGS. Trương Thị Thủy Đại diện: Ban QLĐT, KT&QLCL, CTCT&SV, TTGD; Trưởng, Phó BM: Quản trị TCQT, Kiểm toán, Lý thuyết tiếng và dịch QLĐT; VP
Thứ Ba
19/06/2018

Sáng
PH.B LVH 08h30 Tổng kết năm học, Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2017-2018 Khoa Thuế và Hải quan PGS. Nguyễn Thị Thanh Hoài Toàn thể CBVC Khoa Thuế- Hải quan và đại biểu mời Khoa THQ; VP
Phòng Hội thảo Thư viện 08h30 Tổng kết năm học và Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2017 – 2018 khoa QTKD PGS. Đào Thị Minh Thanh Toàn thể CBVC Khoa Quản trị kinh doanh và đại biểu mời Khoa QTKD; VP
PH.A LVH 08h30 Họp hội đồng xét điều kiện tốt nghiệp Hệ Đại học chính quy khóa 52 (Chương trình 1) PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo Quyết định số 1448/QĐ- HVTC ngày 15/12/2017 Ban Khảo thí & QLCL; VP
P206 PPT 09h00 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn cho NCS Lường Đức Danh TS. Bùi Tiến Hanh Theo Quyết định số 551/QĐ-HVTC ngày 14/5/2018 SĐH
Chiều PH.A LVH 13h30 Tổng kết năm học và Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2017 – 2018 Khoa Cơ bản PGS. Nguyễn Văn Quý Toàn thể CBVC Khoa Cơ bản và đại biểu mời Khoa CB; VP
PH.B LVH 14h00 Tổng kết năm học và Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2017 – 2018 Ban CTCT&SV PGS. Nguyễn Xuân Thạch Toàn thể viên chức Ban CTCT&SV Ban CTCT&SV; VP
P301 PPT 15h00 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn cho NCS Trần Thế Lữ PGS. Phạm Văn Liên Theo Quyết định số 606/QĐ-HVTC ngày 24/5/2018. SĐH
P206 PPT 15h00 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn cho NCS Hoàng Thị Thu Hường PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo Quyết định số 294/QĐ-HVTC ngày 26/03/2018 SĐH
Thứ Tư
20/06/2018

Sáng
HT.700 LVH 08h00 Giao nhiệm vụ cho các Phó điểm trưởng/Trưởng đoàn và tập huấn cán bộ coi thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Điện Biên PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo Quyết định số 589/QĐ-HVTC ngày 21/5/2018 Quyết định số 668/QĐ-HVTC ngày 12/6/2018 của HVTC Ban Khảo thí & QLCL; QTTB
Chiều HT.A1 LVH 14h30 Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2018 PGS. Nguyễn Trọng Cơ Đảng ủy, Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Chi ủy các chi bộ VPĐU; QTTB
Hôm nay
21/06/2018

Sáng
PH.A LVH 09h00 Tọa đàm kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam PGS. Nguyễn Trọng Cơ Ban Giám đốc, Hội đồng biên tập Tạp chí, Lãnh đạo các đơn vị và khách mời QLKH; QTTB
Chiều PH.A LVH 14h00 Tổng kết năm học và Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2017 – 2018 Ban Tổ chức cán bộ PGS. Nguyễn Mạnh Thiều Toàn thể viên chức Ban Tổ chức cán bộ Ban TCCB; VP
PH.B LVH 14h00 Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức về“Pháp luật ngân sách” PGS. Nguyễn Mạnh Thiều Viên chức Khoa Tài chính công và người quan tâm Khoa TCC; VP
Thứ Sáu
22/06/2018

Sáng
PH.A LVH 08h00 Tổng kết năm học và Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2017 – 2018 khoa Kế toán PGS. Mai Ngọc Anh Toàn thể viên chức khoa kế toán Khoa KT; VP
Chiều
Thứ Bảy
23/06/2018

Sáng
Chiều
Chủ Nhật
24/06/2018

Sáng
Chiều
Ghi chú