Tìm
English
Lịch Cơ Quan
Lịch công tác tuần  13
Áp dụng từ  27/03/2023  đến  02/04/2023
13
2023
Tải lịch tuần
                         In lịch công tác 
Ngày tháng Địa điểm Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Chuẩn bị
Thứ Hai
27/03/2023

Sáng
Cả ngày Ban Giám đốc xử lý công việc thường xuyên
Chiều PH.A1 LVH 13h30 Đại hội Công đoàn Khoa Cơ Bản lần VII Nhiệm kỳ 2023-2028 Ths. Trần Huy Thảo Toàn thể đoàn viên công đoàn Khoa và đại biểu mời Cơ Bản, QTTB
P. 208 PPT 14h00 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Bộ môn cho NCS Lê Mạnh Thắng PGS. Lê Xuân Trường Theo quyết định số 1720/QĐ-HVTC ngày 30/12/2022 SĐH
PH. 205 19 ngõ Hàng Cháo 15h30-18h30 Họp Phiên trù bị với đại diện trường ĐH Greenwich chuẩn bị cho cuộc họp Kiểm định TS. Trịnh Thanh Huyền Lãnh đạo Viện ĐTQT và các đối tượng liên quan V. ĐTQT
Thứ Ba
28/03/2023

Sáng
Cả ngày Ban Giám đốc xử lý công việc thường xuyên
PH. B LVH 08h00 Họp Ban Thường vụ Công đoàn PGS. Nguyễn Vũ Việt Các đ/c trong Ban Thường vụ CĐHV VPCĐ, VPHV
PH. B LVH 09h00 Họp Tiểu ban chuẩn bị Đại hội đại biểu công đoàn Học viện PGS. Nguyễn Vũ Việt Theo Quyết định số 10/QĐ-CĐHV ngày 10/3/2023 VPCĐ, VPHV
Chiều PH. B LVH 14h00 Họp xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ ĐHCQ khóa 57 - Chương trình chất lượng cao PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo quyết định số 981/QĐ-HVTC ngày 28/9/2022 và Quyết định số 1414/QĐ-HVTC ngày 24/11/2022 của Giám đốc Học viện KT&QLCL, VPHV
PH.A1 LVH 14h00 Đại hội Công đoàn Khoa Tài chính doanh nghiệp PGS. Nguyễn Thị Hà Toàn thể đoàn viên CĐ Khoa TCDN và đại biểu mời. TCDN, QTTB
Thứ Tư
29/03/2023

Sáng
Cả ngày Ban Giám đốc xử lý công việc thường xuyên
HT. 700 LVH 08h30 Hội nghị giao ban đào tạo Học kỳ II năm học 2022-2023. PGS. Nguyễn Trọng Cơ Chủ tịch HĐT; Ban GĐHV; Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện; Lãnh đạo các bộ môn; Ban điều hành CLC; Chuyên viên: Ban QLĐT, KT&QLCL, CTCT&SV, Khoa SĐH, Khoa TC và VP các khoa QLĐT, QTTB
PH. B LVH 09h00 Họp Cán bộ viên chức chuẩn bị nghỉ hưu năm 2024 PGS. Nguyễn Vũ Việt Chủ tịch Công đoàn HV; Đại diện BTV Công đoàn, Ban Tổ chức cán bộ; Ban Tài chính kế toán; Trưởng các ban: KTCSXH, Nữ công Học viện; Cán bộ viên chức chuẩn bị nghỉ hưu năm 2024 VPCĐ, VPHV
19 ngõ Hàng Cháo 10h00-16h30 Đoàn Kiểm định của trường ĐH Greenwich tham quan các cơ sở đào tạo của Học viện Tài chính TS. Trịnh Thanh Huyền Lãnh đạo V. ĐTQT và cán bộ liên quan V. ĐTQT
Chiều PH.A1 LVH 14h00 Đại hội Công đoàn Khoa Kinh tế, nhiệm kỳ 2023-2028 TS. Trần Phương Dịu Toàn thể đoàn viên công đoàn Khoa và đại biểu mời Kinh Tế, QTTB
Hôm nay
30/03/2023

Sáng
Cả ngày Ban Giám đốc xử lý công việc thường xuyên
PH.A1 LVH 08h30 Đại Hội Công Đoàn Khoa tài Chính Công nhiệm kỳ 2023-2028 TS. Phạm Thị Hoàng Phương Toàn thể đoàn viên công đoàn Khoa và đại biểu mời TCC, QTTB
PH. 205 19, ngõ Hàng Cháo 09h30-16h30 Đoàn Kiểm định của trường ĐH Greenwich họp với các đối tượng liên quan TS. Trịnh Thanh Huyền Lãnh đạo Viện ĐTQT; Lãnh đạo Ban HTQT và các đối tượng liên quan V. ĐTQT
Chiều PH. B LVH 13h30 Họp Hội đồng kỷ luật sinh viên PGS. Trương Thị Thủy Theo QĐ số 114 ngày 22/02/2023; SV vi phạm, đại diện ban cán sự lớp và Cố vấn học tập CT&CTSV, VPHV
PH. B LVH 14h30 Họp Hội đồng kỷ luật sinh viên PGS. Trương Thị Thủy Theo QĐ số 115 ngày 22/02/2023; SV vi phạm, đại diện ban cán sự lớp và Cố vấn học tập CT&CTSV, VPHV
Thứ Sáu
31/03/2023

Sáng
Cả ngày Ban Giám đốc xử lý công việc thường xuyên
Chiều PH.A1 LVH 14h00 Đại hội Công đoàn Khoa QTKD lần thứ VII nhiệm kỳ 2023-2028 CN. Nguyễn Thị Hằng Nga Toàn thể đoàn viên công đoàn Khoa và đại biểu mời QTKD. QTTB
PH. B LVH 14h00 Đại hội Công đoàn Khoa NH-BH nhiệm kỳ 2023-2028 TS. Nghiêm Văn Bảy Toàn thể đoàn viên công đoàn Khoa và đại biểu mời NH-BH, VPHV
P. 208 PPT 15h00 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Hải Hưng PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo Quyết định số 93/QĐ-HVTC ngày 17/02/2023 SĐH
Thứ Bảy
01/04/2023

Sáng
Chiều
Chủ Nhật
02/04/2023

Sáng
PH.A1 LVH 08h00 Lễ bế giảng hệ liên thông đại học và đại học văn bằng 2 PGS. Trương Thị Thủy HĐT; Ban GĐHV; SV hệ liên thông đại học khoá 23, đại học văn bằng 2 khoá 20 (TS đợt 1, 2/2020) và Đại biểu mời QLĐT, VPHV, CTCT&SV, QTTB
Chiều
Ghi chú
        - Yêu cầu các đơn vị gửi đăng kí lịch tuần trước 17h00 Thứ Năm hàng tuần.

Danh sách liên kết