Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Lịch Cơ Quan
Lịch công tác tuần  17
Áp dụng từ  22/04/2019  đến  28/04/2019
17
2019
Tải lịch tuần
                         In lịch công tác 
Ngày tháng Địa điểm Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Chuẩn bị
Thứ Hai
22/04/2019

Sáng
Phòng Hội thảo TV Cả ngày Tổ chức họp rà soát, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá ngành TCNH Ths. Phạm Trung Kiên Thành viên Thư kí Hội đồng, Thư kí các nhóm theo Quyết định số 762/QĐ-HVTC ngày 6/7/2018 KT&QLCL; TV
Chiều P205 PPT 14h00 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Bộ môn cho NCS Nguyễn Thị Vân PGS. Nguyễn Vũ Việt Theo Quyết định số 244/QĐ-HVTC ngày 28/3/2019 SĐH
P206 PPT 15h00 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Khamphan KEOMAY PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo Quyết định số 200/QĐ-HVTC ngày 19/3/2019 SĐH
Hôm nay
23/04/2019

Sáng
Phòng Hội thảo TV Cả ngày Tổ chức họp rà soát, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá ngành TCNH Ths. Phạm Trung Kiên Thành viên Thư kí Hội đồng, Thư kí các nhóm theo Quyết định số 762/QĐ-HVTC ngày 6/7/2018 KT&QLCL; TV
PH.A1 LVH 08h15 Khai mạc Hội sách và Hội nghị bạn đọc năm 2019 PGS. Nguyễn Vũ Việt Đại biểu mời, đại diện các Ban, khoa, bộ môn, trung tâm, Đoàn TN, Hội sv, bạn đọc quan tâm Thư viện; QTTB
Chiều
Thứ Tư
24/04/2019

Sáng
Phòng Hội thảo TV Cả ngày Tổ chức họp rà soát, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá ngành TCNH Ths. Phạm Trung Kiên Thành viên Thư kí Hội đồng, Thư kí các nhóm theo Quyết định số 762/QĐ-HVTC ngày 6/7/2018 KT&QLCL; TV
PH.A1 LVH 07h00 Giới thiệu phần mềm quản lý thuế tập trung TMS và hóa đơn điện tử PGS. Lê Xuân Trường Bộ môn Thuế, sinh viên CQ54/02 và đại biểu mời Bộ môn Thuế, QTTB
VPCĐ 09h00 Họp Ban Thường vụ Công đoàn Học viện PGS. Nguyễn Vũ Việt Đại diện Đảng ủy, Các đ/c trong Ban Thường vụ Công đoàn Học viện VPCĐ
PH.B LVH 09h30 Làm việc về công tác cán bộ PGS. Nguyễn Mạnh Thiều Chi ủy, Lãnh đạo, Trưởng các bộ môn Khoa Lý luận chính trị; toàn thể viên chức BM Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin TCCB, VP
Chiều PH.B LVH 14h00 Làm việc về công tác cán bộ PGS. Nguyễn Mạnh Thiều Chi ủy, Lãnh đạo, Trưởng các bộ môn Khoa Tài chính quốc tế; toàn thể viên chức BM Kinh tế quốc tế TCCB, VP
Thứ Năm
25/04/2019

Sáng
PH.B LVH 08h30 Họp tiểu ban xây dựng chuẩn đầu ra quy định đối với sinh viên tốt nghiệp nghành Hải quan và logictic, chuyên ngành kiểm toán đào tạo theo chương trình chất lượng cao; ngành Tài chính doanh nghiệp và kế toán đào tạo theo chương trình chất lượng cao; ngành phân tích tài chính đào tạo trình độ đại học ở Học viện Tài chính PGS. Nguyễn Trọng Cơ Quyết định số 1020/QĐ-HVTC ngày 11/9/2018; Quyết định số 180/QĐ-HVTC ngày 13/3/2019; Quyết định số 1049/QĐ-HVTC ngày 11/9/2018 KT&QLCL; VP
PH.A1 LVH 08h30 Làm việc về công tác cán bộ PGS. Nguyễn Mạnh Thiều Toàn thể viên chức Khoa Quản trị kinh doanh TCCB, QTTB
Chiều PH.A1 LVH 13h00 Hội thảo quốc gia “Thúc đẩy phát triển Tài chính toàn diện tại Việt Nam: Những vấn đề lý luận, kinh nghiệm thực tiễn của các nước” PGS. Chúc Anh Tú Đại biểu mời; tác giả có bài viết; giảng viên, nghiên cứu viên đăng ký tham gia và những người quan tâm Ban HTQT, Khoa TCC và QTTB
PH.B LVH 14h00 Làm việc về công tác cán bộ PGS. Nguyễn Mạnh Thiều Toàn thể viên chức Khoa Ngoại ngữ TCCB, VP
Thứ Sáu
26/04/2019

Sáng
PH.B LVH 09h00 Kiểm tra việc chấp hành điều lệ Công đoàn Khoa Ngân hàng bảo hiểm, Thư viện, Ban thanh tra giáo dục TS. Nguyễn Đào Tùng Các đ/c theo Quyết định số 13/QĐ-CĐ ngày 9/4/2019 và Ban chấp hành của 3 đơn vị trên UBKT, VPCĐ
P206 PPT 09h00 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Bộ môn cho NCS Lê Thị Mai Anh PGS. Bùi Văn Vần Theo Quyết định số 147/QĐ-HVTC ngày 5/3/2019 SĐH
P205 PPT 09h00 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Bộ môn cho NCS Đinh Thị Ngọc Mai PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo Quyết định số 231/QĐ-HVTC ngày 22/3/2019 SĐH
Chiều PH.B LVH 13h30 Làm việc về công tác cán bộ PGS. Nguyễn Mạnh Thiều Toàn thể viên chức Khoa Thuế và Hải quan TCCB, VP
Thứ Bảy
27/04/2019

Sáng
Chiều
Chủ Nhật
28/04/2019

Sáng
Chiều
Ghi chú
       

Đề nghị các đơn vị:

 - Gửi đăng kí lịch tuần trước 17h00 Thứ năm hàng tuần; Gửi kết quả công tác tháng 4/2019 trước ngày 25/4/2019

- Nghỉ lễ 30/4 và 1/5 theo quy định: từ ngày 27/4/2019 đến ngày 1/5/2019

Danh sách liên kết