Tiếng Việt | English
Lịch Cơ Quan
Lịch công tác tuần  42
Áp dụng từ  16/10/2017  đến  22/10/2017
42
2017
Tải lịch tuần
                         In lịch công tác 
Ngày tháng Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Lịch trực lãnh đạo
Số 8, Phan Huy Chú Phường Đức Thắng
Thứ Hai
16/10/2017

Sáng
Chiều Từ 14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh hệ Liên thông ĐH khóa 20 và ĐH VB2 khóa 17 PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo Quyết định số 1164/QĐ- HVTC ngày 11/10/2017 PH.B ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Từ 15h00: Họp Tiểu Ban xây dựng quy định Miễn học, Miễn thi và Quy đổi điểm các học phần Tiếng Anh PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo Quyết định số 1265/QĐ-HVTC ngày 10/11/2016 PH.A ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Thứ Ba
17/10/2017

Sáng
Từ 09h00: Họp chuyên môn, bốc thăm thi đấu Giải thể thao truyền thống CBVC Học viện 2017 PGS. Lê Xuân Trường Ban tổ chức giải thể thao, Trưởng các đoàn TT và đại biểu mời. PH.A ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Từ 09h00: Trao đổi với Công ty Microsoft Việt Nam về chuyển đổi số và hệ thống tương tác trên nền tảng Office 365 trong trường đại học nhằm tiếp cận vớicuộc cách mạng công nghiệp 4.0 PGS. Nguyễn Trọng Cơ Ban giám đốc, đại biểu mời và cán bộ Trung tâm Thông tin. PH.206 PHC PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Chiều Từ 14h00: Làm việc với bộ môn Quản lý tài chính công TS. Nguyễn Mạnh Thiều Chi ủy, Ban lãnh đạo Khoa Tài chính công; viên chức BM Quản lý tài chính công PH.A ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Từ 15h00: Làm việc với Khoa Tài chính doanh nghiệp TS. Nguyễn Mạnh Thiều Toàn thể viên chức Khoa Tài chính doanh nghiệp PH.A ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Hôm nay
18/10/2017

Sáng
Từ 08h30: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức về Lập dự án đầu tư tài chính TS. Nguyễn Mạnh Thiều Toàn thể giảng viên khoa kinh tế và những người quan tâm PH.A ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Từ 09h00: Trao quyết định bổ nhiệm Trưởng BM, Phó Trưởng BM Quản lý kinh tế; Phó Trưởng BM Quản trị kinh doanh PGS. Trương Thị Thủy Chi ủy, Ban lãnh đạo Khoa Quản trị kinh doanh; viên chức BM Quản lý kinh tế, BM Quản trị kinh doanh; Đại diện: ĐU, CĐ,ĐTN PH.B ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Từ 10h00: Trao quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng BM Quản trị tài chính quốc tế PGS. Nguyễn Vũ Việt Chi ủy, Ban lãnh đạo Khoa Tài chính quốc tế; viên chức BM Quản trị tài chính quốc tế; Đại diện: ĐU, CĐ, ĐTN HV PH.B ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Chiều Từ 13h30: Mít tinh kỉ niệm 87 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10 TS. Nguyễn Hồ Phi Hà Toàn thể cán bộ viên chức Học viện và đại biểu mời HT.700 ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Từ 15h30: Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn cho NCS Trần Thị Lan PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo Quyết định số 1106/QĐ-HVTC ngày 28/09/2017 HT.206 PPT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Thứ Năm
19/10/2017

Sáng
Từ 08h30: Họp Hội đồng xét kỷ luật sinh viên hệ Liên thông đại học PGS. Trương Thị Thủy Theo Quyết định số 1140/QĐ - HVTC, ngày 05/10/2017, Cố vấn học tập, sinh viên vi phạm. PH.A ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Chiều Từ 14h00: Trao Quyết định bổ nhiệm lại Trưởng khoa, trưởng BM PGS. Nguyễn Trọng Cơ Toàn thể viên chức khoa Kinh tế PH.A ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Từ 15h00: Trao quyết định bổ nhiệm lại Phó Trưởng BM PGS. Nguyễn Trọng Cơ Ban lãnh đạo, chi ủy Khoa Tài chính doanh nghiệp; viên chức BM Phân tích tài chính doanh nghiệp PH.A ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Thứ Sáu
20/10/2017

Sáng
Cả ngày: PGS. Nguyễn Trọng Cơ, PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy, PGS. Phạm Văn Liên
Chiều
Thứ Bảy
21/10/2017

Sáng
Chiều
Chủ Nhật
22/10/2017

Sáng
Chiều
Ghi chú
        Đề nghị các đơn vị:  + Gửi đăng ký lịch tuần trước 17h00’ Thứ Năm hàng tuần vào email vanphonghocvien@hvtc.edu.vn