Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Lịch Cơ Quan
Lịch công tác tuần  8
Áp dụng từ  18/02/2019  đến  24/02/2019
8
2019
Tải lịch tuần
                         In lịch công tác 
Ngày tháng Địa điểm Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Chuẩn bị
Hôm nay
18/02/2019

Sáng
Chiều
Thứ Ba
19/02/2019

Sáng
PH.A1 LVH 09h00 Họp Ban Thường vụ Công đoàn Học viện PGS. Nguyễn Vũ Việt Các đ/c trong Ban Thường vụ Công đoàn Học viện VPCĐ; QTTB
PH.A1 LVH 10h00 Họp Ban chấp hành Công đoàn PGS. Nguyễn Vũ Việt Các đ/c trong Ban Chấp hành Công đoàn Học viện. VPCĐ; QTTB
Chiều
Thứ Tư
20/02/2019

Sáng
Nhà B7 11h00 Tổ chức cho lưu học sinh Lào đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi PGS. Trương Thị Thủy Đại diện Đảng ủy, Ban Giám đốc, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, các đơn vị thuộc Học viện và Đại biểu theo giấy mời. Ban CTCTSV;
Chiều
Thứ Năm
21/02/2019

Sáng
Chiều
Thứ Sáu
22/02/2019

Sáng
PH.A1 LVH 08h30 Họp Phân loại kết quả học tập hệ Đại học chính quy, Liên thông đại học, đại học bằng hai và xét thôi học Học kỳ 1 năm học 2018-2019 PGS. Nguyễn Trọng Cơ Đại diện ĐU, BGĐ, ĐTN, HSV; PGĐ phụ trách đào tạo; Đại diện lãnh đạo các Khoa, Ban: KT&QLCL, QLĐT, CTCTSV, TCKT, TTGD và chuyên viên VPK, ban liên quan, Ban điều hành CLC. Ban KT& QLCL, QTTB
PH.A1 LVH 10h00 Họp xét phân loại sinh viên HK I năm học 2018-2019 và xét học bổng HK II năm học 2018-2019 PGS. Nguyễn Trọng Cơ PGĐ phụ trách tài chính, PGĐ phụ trách đào tạo, Đại diện ĐU, ĐTN, HSV,Lãnh đạo các khoa, Ban QLĐT, Ban KT&QLCL, Ban TTGD, Ban TCKT, Ban điều hành CLC, VP khoa, chuyên viên các Ban, Khoa có liên quan. Ban CTCTSV; QTTB
Chiều
Thứ Bảy
23/02/2019

Sáng
Chiều
Chủ Nhật
24/02/2019

Sáng
Chiều
Ghi chú
        - Đề nghị các đơn vị: Gửi đăng kí lịch tuần trước 17h00 Thứ năm hàng tuần.

Danh sách liên kết