Tiếng Việt | English
Lịch Cơ Quan
Lịch công tác tuần  33
Áp dụng từ  14/08/2017  đến  20/08/2017
33
2017
Tải lịch tuần
                         In lịch công tác 
Ngày tháng Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Lịch trực lãnh đạo
Số 8, Phan Huy Chú Phường Đức Thắng
Thứ Hai
14/08/2017

Sáng
Từ 09h30: Bế giảng hệ đại học vừa làm vừa học khóa 43 (Đợt thi tốt nghiệp tháng 6/2017) PGS. Phạm Văn Liên Đại diện Lãnh đạo Học viện; đơn vị liên kết, Lãnh đạo Khoa Tại chức; GVCN; sinh viên tốt nghiệp và đại biểu mời Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Chiều Từ 14h00: Học tập Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII PGS. Nguyễn Trọng Cơ Toàn thể Đảng viên trong Học viện HT.700 ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Thứ Ba
15/08/2017

Sáng
Từ 08h30: Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đối với sinh viên CQ51 hệ đào tạo chính quy PGS. Trương Thị Thủy Theo Thông báo số 730/TB- HVTC ngày 08/08/2017 HT.700 ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Chiều Từ 14h00: Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo TS. Nguyễn Mạnh Thiều Toàn thể viên chức Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng PH. A ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Từ 15h00: Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo TS. Nguyễn Mạnh Thiều Toàn thể viên chức Ban Tài chính kế toán PH.A ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Từ 15h00: Họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thu Giang PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo Quyết định số 692/QĐ-HVTC ngày 27/06/2017 HT.206 PPT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Thứ Tư
16/08/2017

Sáng
Từ 08h30: Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên CQ51 Khoa Quản trị kinh doanh TS. Nguyễn Đức Lợi Viên chức, sinh viên CQ51, Ban cán sự lớp CQ52 khoa Quản trị Kinh doanh và đại biểu mời HT.700 ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Từ 08h30: Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến năm học 2016 - 2017 PGS. Phạm Văn Liên Theo Quyết định số 819/QĐ-HVTC ngày 25/7/2017 của Giám đốc HVTC PH.A ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Chiều Từ 14h00: Họp về công tác cán bộ TS. Nguyễn Mạnh Thiều Toàn thể viên chức Khoa Hệ thống thông tin kinh tế PH.A ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Thứ Năm
17/08/2017

Sáng
Từ 08h00: Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên CQ51 Khoa Ngân hàng - Bảo hiểm PGS. Đoàn Minh Phụng Viên chức, sinh viên CQ51 khoa Ngân hàng- Bảo hiểm và đại biểu mời HT.700 ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Chiều Từ 15h00: Họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Lê Hoa PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo Quyết định số 706/QĐ-HVTC ngày 30/06/2017 HT.206 PPT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Hôm nay
18/08/2017

Sáng
Từ 08h00: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp hệ cao học năm 2017 PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo Quyết định số 877/QĐ-HVTC ngày 08/8/2017 của Giám đốc HVTC HT.206 PHC PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Từ 08h30: Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đối với SV hệ LTĐH khóa 18 PGS. Trương Thị Thủy Theo Thông báo HT.700 ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Từ 09h00: Họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Lê Thị Hương PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ Thành phần theo QĐ 707/QĐ-HVTC ngày 30/06/2017 Hội trường 206 - PPT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Từ 09h30: Họp Thường trực Hội đồng khoa học và đào tạo Học viện Tài chính PGS. Nguyễn Trọng Cơ Thành viên Hội đồng theo Quyết định HT.206 PHC PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Chiều
Thứ Bảy
19/08/2017

Sáng
Từ 07h00: Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên CQ51 của khoa Kế toán PGS. Mai Ngọc Anh Viên chức, sinh viên CQ51 khoa Kế toán và đại biểu mời HT. 700 ĐT
Chiều Từ 13h00: Họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Phạm Thị Phương Anh PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo Quyết định số 739/QĐ-HVTC ngày 19/07/2017 HT.206 PPT
Từ 13h30: Tổng duyệt Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ đại học chính quy khóa 51 Khoa Tài chính Doanh nghiệp. PGS. Bùi Văn Vần Sinh viên khoá 51, CVHT và Ban tổ chức Khoa TCDN HT. 700 ĐT
Từ 15h30: Họp Hội đồng chấm Luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Phạm Anh Tuấn PGS. Nguyễn Trọng Cơ HT 206 -PPT
Chủ Nhật
20/08/2017

Sáng
Từ 07h30: Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ đại học chính quy khóa 51 Khoa Tài chính Doanh nghiệp PGS. Bùi Văn Vần Toàn thể viên chức, các nhà Tài trợ, Đại biểu mời và Sinh viên khoá 51 Khoa TCDN HT. 700 ĐT
Từ 09h00: Bế giảng hệ đại học vừa làm vừa học khóa 43 (Đợt thi tốt nghiệp tháng 6/2017) PGS. Nguyễn Vũ Việt Đại diện Lãnh đạo Học viện; đơn vị liên kết; lãnh đạo Khoa Tại chức; GVCN; sinh viên tốt nghiệp và đại biểu mời Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên
Chiều
Ghi chú
       

- Đề nghị các đơn vị:  + Gửi đăng ký lịch tuần trước 17h00’ Thứ Năm hàng tuần.

                                    + Gửi kế hoạch công tác tháng 9 trước ngày 16/8/2017 vào email vanphonghocvien@hvtc.edu.vn