Tìm
English
  Hệ thống Văn bản điều hành
Số hiệu văn bản:
Ban hành từ ngày: Đến ngày:
Nhóm văn bản Loại văn bản:
Lĩnh vực: Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
Tất cả cơ quan ban hành >> Tất cả lĩnh vực  >>  Tất cả Loại văn bản 27 văn bản
SttSố/ký hiệuTrích yếu/ Về việcNgày ban hànhTải về
1 924/BC-HVTC Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023 25/08/2022 Tải về
2 03/NQ-HĐT Nghị Quyết 03 của Hội đồng trường ban hành chiến lược phát triển HVTC giai đoạn 2021-2030 định hướng 2045 16/02/2022 Tải về
3 826/QĐ-HVTC Quyết định ban hành chế độ làm việc đối với giảng viên 09/09/2021 Tải về
4 493/QĐ-HVTC QĐ Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thi đua, khen thưởng Học viện Tài chính 10/06/2022 Tải về
5 1375/QĐ-HVTC QĐ Ban hành quy định về công tác thông tin, truyển thông tại Học viện Tài chính 21/11/2022 Tải về
6 1508/ QĐ-HVTC QĐ Ban hành Quy định về công tác truyền thông, quảng bá tại Học viện Tài chính 16/12/2019 Tải về
7 586/QĐ-HVTC QĐ Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện Tài chính 17/06/2020 Tải về
8 1657/QĐ-HVTC QĐ v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế chi tiêu nội bộ Học viện Tài chính 30/12/2016 Tải về
9 438/QĐ-HVTC QĐ Ban hành Quy định về in, cấp phát và quản lý phôi văn bằng chứng chỉ 20/05/2020 Tải về
10 438/QĐ-HVTC Quy định về in, cấp phát và quản lý phôi văn bằng chứng chỉ. 11/11/1900 Tải về
11 1657/QĐ-HVTC Quy chế chi tiêu nội bộ 30/12/2016 Tải về
12 1296/QĐ-BTC Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HVTC 04/06/2010 Tải về
13 280/QĐ-HVTC Quy chế làm việc của Học viện Tài chính 28/04/2022 Tải về
14 Phieu gop y PHIẾU GÓP Ý DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018 20/06/2018 Tải về
15 123 BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2017-2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019 20/06/2018 Tải về
12

Danh sách liên kết