Tìm
English
  Hệ thống Văn bản điều hành
Số hiệu văn bản:
Ban hành từ ngày: Đến ngày:
Nhóm văn bản Loại văn bản:
Lĩnh vực: Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
Tất cả cơ quan ban hành >> Tất cả lĩnh vực  >>  Tất cả Loại văn bản 15 văn bản
SttSố/ký hiệuTrích yếu/ Về việcNgày ban hànhTải về
1 280/QĐ-HVTC Quy chế làm việc của Học viện Tài chính 28/04/2022 Tải về
2 Phieu gop y PHIẾU GÓP Ý DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018 20/06/2018 Tải về
3 123 BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2017-2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019 20/06/2018 Tải về
4 Du thao BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2017-2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019 20/06/2018 Tải về
5 1959/BGĐT - GDTC V/v hưởng ứng " Chiến dịch những giọt máu hồng" - hè 2018 16/05/2018 Tải về
6 1194/BGDĐT-VP Tăng cường phối hợp với trung tâm phát triển giáo dục và đào tạo phía nam 28/03/2018 Tải về
7 1185/BGDDT-QLCL Báo cáo các chương trình liên kết đào tạo 27/03/2018 Tải về
8 231/TTr-P6 Báo cáo minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017 28/03/2018 Tải về
9 377/QĐ-BTC Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP 22/03/2018 Tải về
10 1024 /BGDĐT-GDCTHSSV Triển khai Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tuởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 16/03/2018 Tải về
11 Số: 168-CV/ĐUHV CV v/v tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng năm 2017 08/11/2017 Tải về
12 Số: 1085/TB-HVTC TB Tổ chức lớp tập huấn công tác kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo 01/11/2017 Tải về
13 1236/QĐ - HVTC Quyết định về việc điều chuyển viên chức 30/10/2017 Tải về
14 1236/QĐ-HVTC Quyết định về việc điều động viên chức 30/10/2017 Tải về
15 1185/BTC-VP CV v/v chấn chỉnh công tác bảo mật thông tin của Bộ Tài chính 26/10/2017 Tải về

Danh sách liên kết