Tiếng Việt | English | Mobile
Hướng dẫn đăng ký xét tuyển cho từng ngành vào Học viện Tài chính (18/07/2018 | 14:05)
Căn cứ vào đề án tuyển sinh năm 2018 và thông báo về mức điểm đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy diện xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia, Học viện Tài chính đưa ra 4 sự lựa chọn để tư vấn cho phụ huynh và thí sinh đăng ký xét theo điểm thi cho phù hợp với mức điểm của mình.
Xem tiếp
TB Về mức điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2018 diện xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia (18/07/2018 | 09:26)
Căn cứ Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/1 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào;
Xem tiếp