Tìm
English
Học viện Tài chính tiếp tục xét tuyển thêm 40 chỉ tiêu vào Chương trình 2 Bằng đại học (24/08/2019 | 11:04)
Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế) thông báo tiếp tục xét tuyển bổ sung 40 chỉ tiêu vào Chương trình DDP (Dual Degree Programme) liên kết đào tạo giữa Học viện Tài chính và Đại học Greenwich – Vương quốc Anh theo hình thức mỗi bên cấp một bằng cử nhân với các nội dung cụ thể như sau:
Xem tiếp

Danh sách liên kết