Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thông báo mở lớp Tổng hợp kiến thức thi công chức thuế 2019 (11/07/2019 | 15:15)
Căn cứ vào thông báo tuyển dụng công chức của Tổng cục Thuế năm 2019, Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo mở lớp Tổng hợp kiến thức thi công chức thuế 2019 như sau:
Xem tiếp
Học viện Tài chính mở lớp (buổi tối) ôn thi kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề năm 2019 (03/05/2019 | 15:30)
Học viện Tài chính mở các lớp ôn luyện thi để giúp học viên tổng hợp lại kiến thức và cập nhật những kiến thức mới về kế toán, kiểm toán, luật kinh tế, … cũng như luyện các kỹ năng làm bài thi CPA để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi cấp chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề do Bộ Tài chính tổ chức. Học viện Tài chính sẽ tổ chức các lớp học ôn thi kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề năm 2019 như sau:
Xem tiếp
Thông báo tổ chức các lớp học ôn thi kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề năm 2019 (02/05/2019 | 10:14)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính Kế toán - Học viện Tài chính mở các lớp ôn luyện thi để giúp học viên tổng hợp lại kiến thức và cập nhật những kiến thức mới về kế toán, kiểm toán, luật kinh tế, … cũng như luyện các kỹ năng làm bài thi CPA để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi cấp chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề do Bộ Tài chính tổ chức. Cụ thể như sau:
Xem tiếp
Thông báo chiêu sinh lớp kế toán viên Hành chính sự nghiệp tại số 53E Phan Phù Tiên (12/04/2019 | 10:12)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo chiêu sinh lớp kế toán viên Hành chính sự nghiệp tại số 53E Phan Phù Tiên – Cát Linh – Đống Đa - Hà Nội như sau:
Xem tiếp
Thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng tại số 53E Phan Phù Tiên (12/04/2019 | 10:10)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng tại số 53E Phan Phù Tiên – Cát Linh – Đống Đa- Hà Nội như sau:
Xem tiếp
Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan điện tử (28/02/2019 | 10:02)
Khoa Thuế và Hải quan- Học viện Tài chính trân trọng thông báo tổ chức khóa đào tạo về Nghiệp vụ khai Hải quan điện tử cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu năm 2019 tại các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và Hải dương như sau:
Xem tiếp
Thông báo chiêu sinh khoá Đào tạo nghiệp vụ Thẩm định giá tại Hà Nội (19/02/2019 | 13:33)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo chiêu sinh khoá Đào tạo nghiệp vụ Thẩm định giá tại Hà Nội như sau:
Xem tiếp
TT Ngoại ngữ - Tin học: Kế hoạch tuyển sinh và khai giảng Tháng 12/2018 (03/12/2018 | 15:34)
Kế hoạch tuyển sinh và khai giảng Tháng 12/2018 cụ thể như sau:
Xem tiếp

Danh sách liên kết