Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thông báo mở lớp ôn thi chứng chỉ hành nghề đại lý thuế (05/11/2018 | 14:59)
Khoa Thuế và Hải quan, Học viện Tài chính, kết hợp cùng Đại lý thuế Nhất Tín mở lớp ôn thi chứng chỉ hành nghề đại lý thuế.
Xem tiếp
Thông báo chiêu sinh khoá Đào tạo nghiệp vụ Thẩm định giá tại Hà Nội (15/10/2018 | 11:12)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo chiêu sinh khoá Đào tạo nghiệp vụ Thẩm định giá tại Hà Nội như sau:
Xem tiếp
Học viện Tài chính thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng (01/10/2018 | 15:54)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng tại số 53E Phan Phù Tiên – Cát Linh – Đống Đa- Hà Nội như sau:
Xem tiếp
Thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng tháng 9/2018 (17/09/2018 | 09:54)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng tại số 53E Phan Phù Tiên – Cát Linh – Đống Đa- Hà Nội như sau:
Xem tiếp
TB mở lớp ôn thi lấy chứng chỉ Kế toán viên, Kiểm toán viên hành nghề năm 2018 (26/07/2018 | 09:51)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính Kế toán - Học viện Tài chính mở các lớp ôn luyện thi để giúp học viên tổng hợp lại kiến thức và cập nhật những kiến thức mới về kế toán, kiểm toán, luật kinh tế, … cũng như luyện các kỹ năng làm bài thi CPA để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi cấp chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề do Bộ Tài chính tổ chức. Cụ thể như sau:
Xem tiếp
Thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng tại số 53E Phan Phù Tiên (23/07/2018 | 16:03)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng tại số 53E Phan Phù Tiên – Cát Linh – Đống Đa- Hà Nội như sau:
Xem tiếp
Thông báo mở khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan điện tử tại Hà Nội (13/07/2018 | 14:20)
Kính gửi: Các đơn vị và cá nhân có nhu cầu học khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan và thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan.
Xem tiếp