Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
TB tổ chức khóa đào tạo về Nghiệp vụ khai Hải quan điện tử cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tháng 10/2019 (03/10/2019 | 12:04)
Học viện Tài chính (Khoa Thuế và Hải quan) là một trong những cơ sở đào tạo uy tín và chất lượng được phép tổ chức khóa đào tạo về Nghiệp vụ khai Hải quan cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất nhập khẩu trên phạm vi cả nước từ năm 2006 đến nay.
Xem tiếp
Thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng tại TP Hồ Chí Minh (22/08/2019 | 09:03)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng tại TP Hồ Chí Minh như sau:
Xem tiếp
Thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng tại tỉnh Nam Định (05/08/2019 | 14:33)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng tại tỉnh Nam Định như sau:
Xem tiếp
Thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng tại số 53E Phan Phù Tiên (19/07/2019 | 10:02)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng tại số 53E Phan Phù Tiên – Cát Linh – Đống Đa- Hà Nội như sau:
Xem tiếp
Thông báo chiêu sinh khoá Đào tạo nghiệp vụ Thẩm định giá tại Hà Nội (19/07/2019 | 10:02)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo chiêu sinh khoá Đào tạo nghiệp vụ Thẩm định giá tại Hà Nội như sau:
Xem tiếp
Thông báo mở lớp Tổng hợp kiến thức thi công chức thuế 2019 (11/07/2019 | 15:15)
Căn cứ vào thông báo tuyển dụng công chức của Tổng cục Thuế năm 2019, Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo mở lớp Tổng hợp kiến thức thi công chức thuế 2019 như sau:
Xem tiếp
Học viện Tài chính mở lớp (buổi tối) ôn thi kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề năm 2019 (03/05/2019 | 15:30)
Học viện Tài chính mở các lớp ôn luyện thi để giúp học viên tổng hợp lại kiến thức và cập nhật những kiến thức mới về kế toán, kiểm toán, luật kinh tế, … cũng như luyện các kỹ năng làm bài thi CPA để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi cấp chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề do Bộ Tài chính tổ chức. Học viện Tài chính sẽ tổ chức các lớp học ôn thi kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề năm 2019 như sau:
Xem tiếp
Thông báo tổ chức các lớp học ôn thi kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề năm 2019 (02/05/2019 | 10:14)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính Kế toán - Học viện Tài chính mở các lớp ôn luyện thi để giúp học viên tổng hợp lại kiến thức và cập nhật những kiến thức mới về kế toán, kiểm toán, luật kinh tế, … cũng như luyện các kỹ năng làm bài thi CPA để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi cấp chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề do Bộ Tài chính tổ chức. Cụ thể như sau:
Xem tiếp
Thông báo chiêu sinh lớp kế toán viên Hành chính sự nghiệp tại số 53E Phan Phù Tiên (12/04/2019 | 10:12)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo chiêu sinh lớp kế toán viên Hành chính sự nghiệp tại số 53E Phan Phù Tiên – Cát Linh – Đống Đa - Hà Nội như sau:
Xem tiếp
Thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng tại số 53E Phan Phù Tiên (12/04/2019 | 10:10)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng tại số 53E Phan Phù Tiên – Cát Linh – Đống Đa- Hà Nội như sau:
Xem tiếp

Danh sách liên kết