Tiếng Việt | English | Mobile
Thông báo mở khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan điện tử tại Hà Nội (13/07/2018 | 14:20)
Kính gửi: Các đơn vị và cá nhân có nhu cầu học khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan và thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan.
Xem tiếp
TB chiêu sinh khoá bồi dưỡng “Kiểm soát viên doanh nghiệp” tại Hà Nội (09/07/2018 | 08:36)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán - Học viện Tài chính thông báo chiêu sinh khoá bồi dưỡng “Kiểm soát viên doanh nghiệp” tại Hà Nội.
Xem tiếp
Thông báo chiêu sinh khoá Đào tạo nghiệp vụ Thẩm định giá tại Hà Nội (22/06/2018 | 15:46)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo chiêu sinh khoá Đào tạo nghiệp vụ Thẩm định giá tại Hà Nội.
Xem tiếp
Thông báo mở lớp các bồi dưỡng nghiệp kế toán trưởng (22/06/2018 | 09:16)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính Kế toán - Học viện Tài chính thông báo mở lớp các bồi dưỡng nghiệp kế toán trưởng như sau:
Xem tiếp
Thông báo mở khóa tập huấn chính sách mới về hải quan (20/06/2018 | 16:19)
Để phù hợp với tình hình thực tiễn, trong thời gian qua Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành mới một số văn bản pháp lý quan trọng trong quản lý Nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, bao gồm:
Xem tiếp
TB mở lớp ôn thi lấy chứng chỉ Kế toán viên, Kiểm toán viên hành nghề năm 2018 (11/06/2018 | 14:41)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính Kế toán - Học viện Tài chính mở các lớp ôn luyện thi để giúp học viên tổng hợp lại kiến thức và cập nhật những kiến thức mới về kế toán, kiểm toán, luật kinh tế, … cũng như luyện các kỹ năng làm bài thi CPA để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi cấp chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề do Bộ Tài chính tổ chức. Cụ thể như sau:
Xem tiếp
Thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng (08/06/2018 | 01:56)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng tại số 53E Phan Phù Tiên – Cát Linh – Đống Đa- Hà Nội như sau:
Xem tiếp
Thông báo mở lớp ôn thi lấy chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề năm 2018 (01/06/2018 | 04:45)
Học viện Tài chính mở các lớp ôn luyện thi để giúp học viên tổng hợp lại kiến thức và cập nhật những kiến thức mới về kế toán, kiểm toán, luật kinh tế, … cũng như luyện các kỹ năng làm bài thi CPA để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi cấp chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề do Bộ Tài chính tổ chức. Học viện Tài chính sẽ tổ chức các lớp học ôn thi kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề năm 2018 như sau:
Xem tiếp
Thông báo V/v Mở khoá bồi dưỡng Kế toán trưởng (25/05/2018 | 14:04)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính Kế toán - Học viện Tài chính thông báo mở lớp các bồi dưỡng nghiệp kế toán trưởng như sau:
Xem tiếp