Tiếng Việt | English
TB chiêu sinh khoá bồi dưỡng “Kiểm soát viên doanh nghiệp”, “Đọc và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp” tại Hà Nội (14/08/2017 | 09:38)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán - Học viện Tài chính thông báo chiêu sinh khoá bồi dưỡng “Kiểm soát viên doanh nghiệp”, “Đọc và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp” tại Hà Nội.
Xem tiếp
Khoa Thuế và Hải quan tổ chức lớp thực hành kê khai và kế toán thuế (11/08/2017 | 10:33)
Nhằm đáp ứng yêu cầu thực hành của các sinh viên trước khi đi thực tập tại các đơn vị thực tế, và các sinh viên muốn tiếp cận với công việc thực tế tại các doanh nghiệp. Khoa Thuế và Hải quan tổ chức lớp thực hành kê khai thuế, kê khai hải quan và kế toán thuế trên hệ thống phần mềm mới nhất.
Xem tiếp
Thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng tại số 53E Phan Phù Tiên (04/08/2017 | 15:08)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng tại số 53E Phan Phù Tiên - Đống Đa - Hà Nội như sau:
Xem tiếp
Thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng tại Phan Huy Chú Tháng 7/2017 (05/07/2017 | 15:27)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng tại số 8 - Phan Huy Chú- Hoàn Kiếm - Hà Nội như sau:
Xem tiếp
Thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán tổng hợp tại Phan Huy Chú (05/07/2017 | 15:25)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán tổng hợp tại số 8 - Phan Huy Chú- Hoàn Kiếm - Hà Nội như sau:
Xem tiếp
Lịch học Khóa Tổng hợp kiến thức thi công chức Kho bạc 2017 tại Hà Nội (30/06/2017 | 14:37)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo lịch học Khóa Tổng hợp kiến thức thi công chức Kho bạc 2017 tại Hà Nội.
Xem tiếp