Tìm
English
Kế hoạch V/v: mở lớp nghiệp vụ kế toán thực hành (20/09/2021 | 10:27)
Kế toán là một trong những nhiệm vụ sống còn của các doanh nghiệp và ngành kế toán là một trong các ngành có nhu cầu tuyển dụng luôn ở mức cao. Để làm tốt công việc kế toán, bên cạnh việc phải nắm chắc được các kiến thức về lý thuyết thì kỹ năng và kinh nghiệm xử lý các vấn đề thực tế là hết sức quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay có nhiều sinh viên tốt nghiệp Học viện Tài chính chưa có cơ hội để tiếp cận nhiều với các công việc thực tế nên vẫn còn nhiều bỡ ngỡ và khó khăn trong giai đoạn bắt đầu đi làm.
Xem tiếp
Thông báo chiêu sinh lớp Kế toán trưởng doanh nghiệp và Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp (10/09/2021 | 14:44)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo chiêu sinh lớp kế toán trưởng doanh nghiệp như sau:
Xem tiếp
Học viện Tài chính thông báo chiêu sinh lớp kế toán trưởng doanh nghiệp và kế toán trưởng HCSN (15/07/2021 | 13:53)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo chiêu sinh lớp kế toán trưởng doanh nghiệp kế toán trưởng HCSN như sau:
Xem tiếp
Thông báo lịch học khóa bồi dưỡng tổng hợp kiến thức thi tuyển công chức Kho bạc năm 2021 (02/07/2021 | 09:12)
Học viện Tài chính thông báo lịch học khóa bồi dưỡng tổng hợp kiến thức thi tuyển công chức Kho Bạc, hình thức học trực tuyến. Cụ thể như sau:
Xem tiếp
Thông báo mở lớp ôn thi kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề năm 2021 (Lớp Thứ 7, Chủ nhật) (02/06/2021 | 14:47)
Kính gửi : - Các Ông (bà) Giám đốc các Doanh nghiệp, Tập đoàn, Tổng công ty, - Các Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính - Những người quan tâm.
Xem tiếp
Học viện Tài chính thông báo chiêu sinh khoá Đào tạo nghiệp vụ Thẩm định giá (26/05/2021 | 20:43)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo chiêu sinh khoá Đào tạo nghiệp vụ Thẩm định giá như sau:
Xem tiếp
Thông báo mở lớp ôn thi kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề năm 2021 (Lớp Thứ 7, Chủ nhật) (14/05/2021 | 14:14)
Kính gửi : - Các Ông (bà) Giám đốc các Doanh nghiệp, Tập đoàn, Tổng công ty, - Các Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính - Những người quan tâm.
Xem tiếp
Thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng (19/03/2021 | 15:50)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng như sau:
Xem tiếp

Danh sách liên kết