Tìm
English
Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ đợt 01 năm 2022 (12/01/2022 | 15:25)
Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ”; Quyết định số 809/QĐ-HVTC ngày 06/9/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành “Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Học viện Tài chính”; Chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ dự kiến năm 2022. Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ đợt 01 năm 2022 như sau:
Xem tiếp
Những lợi thế khi theo học Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư khóa 14 (25/12/2021 | 15:05)
Covid 19 đã làm nhiều người phải tạm hoãn ước mơ ra nước ngoài du học, nhưng nguyện vọng được học thạc sỹ, được trao dồi kiến thức chuyên môn, lý luận và thực tiễn về tài chính và đầu tư tài chính vẫn còn đang thôi thúc nhiều học viên.
Xem tiếp
Tuyển sinh Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư, khóa 14, liên kết đào tạo giữa Học viện Tài chính với Đại học Greenwich, Vương quốc Anh (09/12/2021 | 11:16)
Học viện tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế) thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư liên kết với Đại học Greenwich – Vương quốc Anh như sau:
Xem tiếp

Danh sách liên kết