Tiếng Việt | English | Mobile
Chương trình Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư (MSc in Finance & Investment) tuyển sinh năm 2018 (12/03/2018 | 13:11)
Chương trình Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư (MSc in Finance & Investment) là chương trình liên kết đào tạo quốc tế giữa Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế) với Trường Đại học Greenwich (Anh Quốc), được Bộ GD&ĐT cấp phép số 5122/QĐ-BGDĐT ngày 4 tháng 11 năm 2013.
Xem tiếp