Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
TB Về thời gian nhận hồ sơ và thi tuyển sinh hệ ĐH hình thức VLVH khóa 49, hệ ĐH văn bằng 2 hình thức VLVH khóa 18 và hệ liên thông ĐH hình thức VLVH khóa 20 năm 2018 (07/11/2018 | 14:10)
Căn cứ vào Kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 của Học viện Tài chính, Khoa Tại chức thông báo thời gian nhận hồ sơ và thi tuyển sinh hệ đại học hình thức vừa làm vừa học khóa 49, hệ đại học văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học khóa 18 và hệ liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học khóa 20 năm 2018 tại Học viện và các đơn vị liên kết, với nội dung cụ thể như sau:
Xem tiếp
Tb V/v Tuyển sinh bổ sung Chương trình chất lượng cao khóa 56 (24/09/2018 | 19:11)
Căn cứ kết quả thi chất lượng cao, Học viện thông báo tuyển sinh bổ sung chất lượng cao hệ đại học chính quy như sau:
Xem tiếp
Thạc sỹ Tài chính và đầu tư – Học thầy, học bạn (17/09/2018 | 09:43)
Học Thạc sĩ trong nền kinh tế mở và hội nhập không chỉ là tiếp cận với một lượng kiến thức lý thuyết thuần túy, không chỉ cần những bài thuyết trình của Thày mà còn cần nhiều hơn thế, cả thực hành, cả chia sẻ, cả trải nghiệm…
Xem tiếp