Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ năm, 17/05/2018 - 3:15

Lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Lưu Hữu Đức
Ngày 17/3/2018

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Lưu Hữu Đức về đề tài: “Quản trị rủi ro tài chính tại các công ty cổ phần xây dựng niêm yết ở Việt Nam”. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; mã số: 9.34.02.01.

Chủ trì: PGS,TS. Phạm Văn Liên

Thành phần theo QĐ 456/QĐ-HVTC ngày 23/04/2018

Thời gian: 15h00 ngày 30/05/2018.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

Sau Đại học
Số lần đọc:82
trang 1/9