Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ bảy, 08/09/2018 - 15:44

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Bùi Thị Hà Linh
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Bùi Thị Hà Linh về đề tài: “Hoàn thiện chính sách cổ tức tại các công ty dược niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”.

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; mã số: 9.34.02.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 876/QĐ-HVTC ngày 03/08/2018

Thời gian: 15h00 ngày 26/09/2018.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

Khoa Sau đại học
Số lần đọc:389
trang 1/9