Tiếng Việt | English
Thứ hai, 28/08/2017 - 11:31

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Trần Thị Phương Mai
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Trần Thị Phương Mai về đề tài: “Nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố Hải Phòng”.

Chuyên ngành: Tài chính - ngân hàng; mã số: 62.34.02.01.

Chủ trì: PGS,TS. Phạm Văn Liên.

Thành phần theo QĐ 785/QĐ-HVTC ngày 17/07/2017

Thời gian: 9h30 ngày 10/09/2017.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

Khoa Sau đại học
Số lần đọc:312
trang 1/7