Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ năm, 13/12/2018 - 10:17

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Trần Trung Dũng
Ngày 13/12/2018

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Trần Trung Dũng về đề tài: “Quản lý rủi ro đạo đức trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Việt Nam”. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; mã số: 9.34.02.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 1386/QĐ-HVTC ngày 23/11/2018

Thời gian: 15h ngày 26/12/2018.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự

Số lần đọc:50
trang 1/10