Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ ba, 09/04/2019 - 13:55

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Khamphan KEOMANY
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Khamphan KEOMANY về đề tài: “Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Attapu nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào”.

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; mã số: 9.34.02.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 200/QĐ-HVTC ngày 19/03/2019

Thời gian: 15h ngày 22/04/2019.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự

Khoa Sau đại học
Số lần đọc:265
trang 1/11

Danh sách liên kết