Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ tư, 30/05/2018 - 6:15

Lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thị Bình
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thị Bình về đề tài: “Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tron các doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.

Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 9.34.03.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Vũ Việt

Thành phần theo QĐ 533/QĐ-HVTC ngày 11/05/2018

Thời gian: 15h00 ngày 12/06/2018.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

Khoa Sau đại học
Số lần đọc:34
trang 1/9