Tìm
English
Tái khởi động các chương trình đưa sinh viên đi trao đổi, trải nghiệm tại nước ngoài (23/02/2023 | 15:43)
Với mục tiêu không ngừng thúc đẩy, đa dạng hóa các hoạt động hợp tác quốc tế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và tạo môi trường giáo dục toàn diện phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế từ đó tạo ra các sản phẩm đào tạo chất lượng cao cho xã hội, Học viện Tài chính luôn xây dựng đổi mới các chương trình đào tạo và các hoạt động hỗ trợ sinh viên trong học tập và nghiên cứu khoa học.
Xem tiếp
Trang 1/1
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết