Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Tên luận văn/luận án
Tên tác giả
Chuyên ngành
Năm bảo vệ
STTThông tin đề tài
1 “Hoàn thiện phân tích hiệu quả hoạt động tại các doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng”
Tác giả: Hoàng Thị Ngà
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. Người hướng dẫn khoa học thứ nhất: PGS,TS. Nguyễn Ngọc Quang 2. Người hướng dẫn khoa học thứ hai: TS. Nguyễn Văn Hậu
Năm: 2019
Xem toàn văn >>
2 “Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết ở Việt Nam”
Tác giả: Hoàng Thị Thu Hường
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. Người hướng dẫn khoa học thứ nhất: PGS,TS. Nguyễn Năng Phúc 2. Người hướng dẫn khoa học thứ hai: TS. Nguyễn Thị Thanh Hương
Năm: 2019
Xem toàn văn >>
3 “Hoàn thiện kiểm toán Báo cáo tài chính các công ty cổ phần than do công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam thực hiện”.
Tác giả: Đặng Thị Hương
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: PGS, TS. Giang Thị Xuyến
Năm: 2019
Xem toàn văn >>
4 “Nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp thủy sản ở Việt Nam”
Tác giả: Mai Thị Diệu Hằng
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS.,TS Vũ Văn Ninh; 2. PGS.TS.Đỗ Văn Thành.
Năm: 2019
Xem toàn văn >>
5 Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Attapư CHDCND Lào
Tác giả: Kham Phan Keo Ma Ny
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. GS,TS Nguyễn Công Nghiệp 2. TS Võ Thị Phương Lan
Năm: 2019
Xem toàn văn >>
6 “Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở Việt Nam”
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Phương
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: TS. Vũ Nhữ Thăng TS. Nguyễn Văn Bình
Năm: 2019
Xem toàn văn >>
7 “Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán tại các công ty lâm nghiệp ở Việt Nam”
Tác giả: Hoàng Vũ Hải
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang 2. PGS.TS Đặng Thái Hùng
Năm: 2019
Xem toàn văn >>
8 "Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí tại các khách sạn thuộc tập đoàn Mường Thanh"
Tác giả: Đặng Lan Anh
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: PGS.TS TRẦN VĂN HỢI
Năm: 2019
Xem toàn văn >>
9 “Hoàn thiện chính sách tài chính bảo hiểm xã hội ở Việt Nam”.
Tác giả: Trịnh Khánh Chi
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: - PGS, TS. Nguyễn Trọng Thản - TS. Nguyễn Thị Thu Hương
Năm: 2019
Xem toàn văn >>
10 Tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị nhằm tăng cường quản trị chi phí xây lắp trong các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Sông Đà
Tác giả: Hoàng Thị Huyền
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS, TS. MAI NGỌC ANH 2. TS VŨ ĐỨC CHÍNH
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
11 Hoàn thiện chính sách tài trợ của các công ty xây dựng công trình giao thông niêm yết ở Việt Nam
Tác giả: Phạm Ngọc Hải
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS,TS. Nguyễn Đăng Nam PGS,TS. Nguyễn Văn Hiệu
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
12 “Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt nam”.
Tác giả: Nguyễn Như Dương
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS., TS Đinh Xuân Hạng
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
13 Tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng
Tác giả: Vũ Việt Ninh
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS. TS Nguyễn Tiến Thuận 2. PGS. TS Nhữ Trọng Bách
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
14 “Nghiên cứu công bố thông tin kế toán của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”
Tác giả: Đặng Thị Bích Ngọc
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.TS Nguyễn Hữu Ánh 2. PGS.TS Đào Thị Minh Thanh
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
15 “Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại các công ty sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Hải Dương”
Tác giả: Phạm Quang Thịnh
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.,TS. Nguyễn Trọng Cơ 2. PGS.,TS. Nguyễn Thị Đông
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
16 “Quản lý rủi ro đạo đức trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Việt Nam”.
Tác giả: Trần Trung Dũng
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS., TS Đỗ Thị Phí Hoài 2.TS. Nguyễn Chí Trang
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
17 Nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Phú Thọ
Tác giả: Trần Quốc Hoàn
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS,TS. Dương Đăng Chinh
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
18 “Nâng cao hiệu quả quản trị tài chính tại các doanh nghiệp may thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam”
Tác giả: Nguyễn Văn Đức
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: (1). PGS.,TS. Nguyễn Thị Hoài Lê (2). PGS.,TS. Vũ Duy Vĩnh
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
19 “Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam”.
Tác giả: Ngô Quang Hùng
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: PGS.TS. Trương Thị Thủy và GS.TS. Nguyễn Quang Quynh
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
20 “Sử dụng công cụ kế toán, kiểm toán trong công tác quản lý tài chính ngân sách quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội”
Tác giả: Phan Thị Hồng Minh
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. GS Ngô Thế Chi 2. PGS.TS Phạm Thị Bích Chi
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
21 “Huy động nguồn tài chính tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập ở Việt Nam”.
Tác giả: Trần Thế Lữ
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS.TS Dương Đăng Chinh
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
22 “Chính sách tài chính thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Thanh Hóa”.
Tác giả: Lường Đức Danh
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,.TS Phạm Văn Liên 2. TS.Võ Thị Phương Lan
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
23 “Chính sách tài khóa nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam”
Tác giả: Nguyễn Thanh Giang
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS.TS Đỗ Thị Phi Hoài; 2. PGS.TS Phạm Ngọc Dũng
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
24 Hoàn thiện kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp sản xuất bia - rượu - nước giải khát của Việt Nam
Tác giả: : Phạm Thị Bích Thu
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS,TS.Trương Thị Thủy 2. TS.Trần Thị Ngọc Hân
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
25 Hoàn thiện hoạt động kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam.
Tác giả: Nguyễn Bích Liên
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: GS. Ngô Thế Chi
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
26 “Hoàn thiện chính sách thuế đối với hoạt động đầu tư và kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam”
Tác giả: Cao Minh Tiến
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. Nguyễn Thị Thanh Hoài; 2. TS. Nguyễn Ngọc Tuyến
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
27 “Hoàn thiện chính sách cổ tức tại các công ty Dược niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”
Tác giả: Bùi Thị Hà Linh
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. Hoàng Văn Quỳnh; 2. TS. Nguyễn Quốc Bình
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
28 “Hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán Báo cáo tài chính Doanh nghiệp xây dựng do các công ty kiểm toán nhỏ và vừa Việt Nam thực hiện”
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Phương
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.TS. Thịnh Văn Vinh 2. PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
29 “Sử dụng công cụ tài chính vĩ mô phát triển du lịch Việt Nam”
Tác giả: Phạm Thị Thu Hà
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS.,TS Đỗ Văn Thành 2. TS Nguyễn Thị Hải Hà
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
30 “Quản lý chi phí đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học công lập ở Việt Nam”
Tác giả: Phạm Thị Hoa Hạnh
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. Hoàng Trần Hậu; 2. PGS,TS. Trần Thị Hà
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
31 “Quản trị rủi ro tài chính tại các công ty cổ phần xây dựng niêm yết ở Việt Nam”
Tác giả: Lưu Hữu Đức
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: (1). PGS.,TS. Bùi Văn Vần (2). PGS.,TS. Đỗ Thị Phi Hoài
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
32 Đề tài Luận án: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Tác giả: Nguyễn Thị Bình
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: HD1: GS.,TS. Nguyễn Văn Công HD2: TS. Lê Thị Diệu Linh
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
33 “Hoàn thiện quy trình và phương pháp thẩm định giá bất động sản ở Việt Nam hiện nay"
Tác giả: Trần Thị Thanh Hà
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: (1). TS. Nguyễn Minh Hoàng (2). GS.,TSKH. Đặng Hùng Võ
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
34 “Hoàn thiện chính sách tài chính phát triển thị trường bất động sản Hà Nội”
Tác giả: Vương Minh Phương
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS, TS. Ngô Trí Long 2. PGS, TS. Phạm Ngọc Ánh
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
35 “Giải pháp tài chính hỗ trợ hộ ngư dân phát triển hoạt động khai thác thủy sản ở Việt Nam”
Tác giả: Hồ Thị Hoài Thu
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,TS Đoàn Minh Phụng 2. PGS,TS Vũ Thị Bạch Tuyết
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
36 “Hoàn thiện việc công bố thông tin báo cáo bộ phận trong hệ thống báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”.
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Vân
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.TS. Phạm Thị Thu Thuỷ 2. PGS.TS. Nguyễn Minh Phương
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
37 “An toàn tài chính của các công ty chứng khoán Việt Nam”
Tác giả: Hoàng Thị Bích Hà
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. Nguyễn Văn Dần; 2. TS. Lê Anh Tuấn
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
38 “Chuyển dịch cơ cấu sử dụng vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam”
Tác giả: Trần Thị Lan
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. Định Xuân Hạng; 2. TS. Đàm Minh Đức
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
39 “Kiểm soát hoạt động chuyển giá trong các chi nhánh công ty đa quốc gia tại Việt Nam”
Tác giả: Lê Thanh Hà
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS.,TS.Nguyễn Thị Thanh Hoài 2. PGS.,TS.Kiều Hữu Thiện
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
40 “Phát triển thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam”
Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS., TS Hoàng Văn Quỳnh; 2. TS. Vũ Bằng
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
41 “Quản trị vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”
Tác giả: Ngô Thị Kim Hòa
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS.TS Bùi Văn Vần 2. PGS.TS Đoàn Hương Quỳnh
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
42 Quy tắc xuất xứ hàng hoá với việc áp dụng thuế quan ưu đãi của Việt Nam trong cộng đồng kinh tế ASEAN
Tác giả: Nguyễn Hoàng Tuấn
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1.PGS,TS.Lý Phương Duyên 2.PGS,TS.Hoàng Văn Bằng
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
43 “Hoàn thiện Kế toán quản trị tại các đơn vị thuộc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam”
Tác giả: Nguyễn Minh Thành
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS., TS. Lưu Đức Tuyên 2. TS. Vũ Thị Kim Anh
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
44 “Vận dụng các chuẩn mực kế toán liên quan đến hoạt động ngoại hối nhằm hoàn thiện kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái tại các doanh nghiệp xuất nhập khẩu ở Việt Nam hiện nay”
Tác giả: Nguyễn Quang Thành
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.,TS. Trương Thị Thủy 2. TS. Thái Bá Công
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
45 Phân tích tình hình huy động và sử dụng nguồn lực tài chính trong các cơ sở giáo dục đại học công lập ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: Đào Ngọc Nam
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS. TS. Nghiêm Thị Thà 2. TS. Hoàng Đức Long
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
46 “Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với các Đoàn kinh tế quốc phòng khu vực phía Bắc Việt Nam”
Tác giả: Vũ Trường Khá
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS, TS. Trần Trung Tín 2. PGS, TS. Đặng Văn Du
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
47 Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong các doanh nghiệp xây dựng cầu đường Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Đông ; PGS.TS Nguyễn Năng Phúc
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
48 “Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước nghiên cứu trường hợp tỉnh Ninh Bình”.
Tác giả: Nguyễn Tử Đức Thọ
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: -Hướng dẫn 1: TS. Phạm Văn Khoan -Hướng dẫn 2: PGS.,TS. Trần Văn Giao
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
49 Đề tài luận án: “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các tổng công ty xây dựng công trình giao thông thuộc Bộ Giao thông Vận tải”
Tác giả: Vương Thị Bạch Tuyết
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.,TS. Đặng Thái Hùng 2. TS. Nguyễn Viết Tiến
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
50 “Hoàn thiện tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng Bắc miền Trung”
Tác giả: NGUYỄN HOÀNG DŨNG
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. GS,TS. Đoàn Xuân Tiên 2. TS. Nguyễn Thị Hương
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
1234

Danh sách liên kết