Tìm
English
Tên luận văn/luận án
Tên tác giả
Chuyên ngành
Năm bảo vệ
STTThông tin đề tài
1 QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Tác giả: MAI SƠN
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS.TS. Vương Thị Thu Hiền 2. TS. Nguyễn Hoàng Tuấn
Năm: 2024
Xem toàn văn >>
2 Quản trị rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Tác giả: Vũ Thị Hằng Nga
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: - TS. Đặng Phương Mai - TS. Bạch Đức Hiển
Năm: 2024
Xem toàn văn >>
3 “Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Hải Dương”
Tác giả: Phạm Thị Kim Len
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: Hướng dẫn 1: PGS,TS. Đỗ Thị Phi Hoài Hướng dẫn 2: TS. Lê Anh Tuấn
Năm: 2024
Xem toàn văn >>
4 Tên đề tài luận án: "Cạnh tranh về thuế của Việt Nam"
Tác giả: Phan Lê Nga
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: Hướng dẫn 1: PGS.TS Lê Xuân Trường Hướng dẫn 2: TS. Nguyễn Thị Minh Hằng
Năm: 2024
Xem toàn văn >>
5 Giải pháp tài chính thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành tỉnh Thanh Hóa theo hướng phát triển bền vững
Tác giả: Trần Anh Chung
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS, TS. Ngô Văn Hiền 2. PGS, TS. Ngô Thanh Hoàng
Năm: 2024
Xem toàn văn >>
6 “Xử lý đánh thuế trùng đối với thu nhập trong bối cảnh toàn cầu hóa tại Việt Nam”
Tác giả: Nguyễn Tiến Kiên
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: Hướng dẫn 1: PGS, TS. Vương Thị Thu Hiền Hướng dẫn 2: TS. Nguyễn Đình Chiến
Năm: 2024
Xem toàn văn >>
7 "Hợp tác Ngân hàng – Fintech ở Việt Nam"
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: Hướng dẫn 1: PGS. TS Nguyễn Lê Cường Hướng dẫn 2: TS. Nguyễn Thuỳ Linh
Năm: 2024
Xem toàn văn >>
8 Tên đề tài luận án: “Xử lý đánh thuế trùng đối với thu nhập trong bối cảnh toàn cầu hóa tại Việt Nam”
Tác giả: Nguyễn Tiến Kiên
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: Hướng dẫn 1: PGS, TS. Vương Thị Thu Hiền Hướng dẫn 2: TS. Nguyễn Đình Chiến
Năm: 2024
Xem toàn văn >>
9 “Chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam”
Tác giả: “Chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam”
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS.TS Đỗ Thị Phi Hoài và TS Hoàng Việt Trung
Năm: 2024
Xem toàn văn >>
10 “Phân tích nhân tố tác động đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại niêm yết ở Việt Nam”
Tác giả: Huỳnh Thị Thanh Trúc
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS.TS Nghiêm Thị Thà GS.TS Nguyễn Văn Công
Năm: 2024
Xem toàn văn >>
11 Quản lý tài chính bệnh viện trực thuộc các trường đại học y dược công lập ở Việt Nam
Tác giả: Phạm Xuân Thắng
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: - PGS.,TS. Nguyễn Trọng Thản - TS. Nguyễn Thị Thuý Nga
Năm: 2024
Xem toàn văn >>
12 “Quản lý hóa đơn điện tử của cơ quan thuế đối với doanh nghiệp ở Việt Nam’’
Tác giả: Trương Thị Thu Hà;
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: Hướng dẫn 1: PGS,TS. Vũ Duy Nguyên Hướng dẫn 2: TS. Tôn Thu Hiền
Năm: 2024
Xem toàn văn >>
13 Đề tài luận án: “Tái cấu trúc tài chính ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Quốc Việt
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: TS. Nghiêm Văn Bảy và TS. Lê Thị Thùy Vân
Năm: 2024
Xem toàn văn >>
14 Huy động vốn đầu tư cho phát triển du lịch tỉnh Nghệ An
Tác giả: Nguyễn Thanh Huyền
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Dần TS. Bạch Thị Thanh Hà
Năm: 2024
Xem toàn văn >>
15 Quản trị rủi ro hoạt động tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Tác giả: Đinh Nguyễn Bảo Anh
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS, TS. Hà Minh Sơn TS. Nghiêm Văn Bảy
Năm: 2024
Xem toàn văn >>
16 “Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt”.
Tác giả: Nguyễn Thế Hùng
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS.TS. Hà Minh Sơn - TS. Ngô Đức Tiến
Năm: 2024
Xem toàn văn >>
17 “Hoàn thiện kế toán doanh thu tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ”
Tác giả: Nguyễn Thị Thảo Anh
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Đào Tùng 2. TS. Nguyễn Thị Nga
Năm: 2024
Xem toàn văn >>
18 “Tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trong điều kiện cách mạng công nghiệp 4.0”.
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Tuyến
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: GS., TS. Nguyễn Đình Đỗ PGS., TS. Lưu Đức Tuyên
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
19 “Giải pháp tài chính nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam"
Tác giả: Phạm Thanh Thủy
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: Hướng dẫn 1: PGS,TS. Phạm Thị Thanh Hòa Hướng dẫn 2: PGS,TS. Phạm Tiến Đạt
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
20 “Phân tích tác động của quản trị vốn hoạt động thuần đến khả năng sinh lợi của các công ty kinh doanh năng lượng niêm yết ở Việt Nam”
Tác giả: Nguyễn Quốc Nhất
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: PGS.TS Nghiêm Thị Thà và GS.TS Nguyễn Văn Công
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
21 “Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập quốc tế về kế toán"
Tác giả: Đào Tuyết Lan
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: PGS.TS. Trần Văn Hợi, TS. Lý Lan Yên
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
22 Đề tài luận án: “Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư dài hạn của Tổng công ty Trực thăng Việt Nam”
Tác giả: Nguyễn Tuấn Hùng
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS.,TS. Bùi Văn Vần
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
23 “Quản lý tài chính tại Kiểm toán nhà nước Việt Nam”
Tác giả: Nguyễn Thanh Huệ
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: Hướng dẫn 1: PGS,TS. Phạm Văn Liên Hướng dẫn 2: PGS,TS. Nguyễn Đình Hựu
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
24 Chống xói mòn cơ sở thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thùy Trang
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: - PGS.,TS. Vương Thị Thu Hiền - TS. Nguyễn Đình Chiến
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
25 “Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Thành phố Hà Nội trong điều kiện áp dụng mô hình chính quyền đô thị”
Tác giả: Phạm Thanh Hà
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS., TS. Phạm Văn Liên và TS. Phạm Thị Hoàng Phương
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
26 Mở rộng cơ sở thuế ở Việt Nam
Tác giả: Lê Mạnh Thắng
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: Người hướng dẫn 1: PGS.,TS. Nguyễn Thị Thanh Hoài Người hướng dẫn 2: PGS.,TS. Vương Thị Thu Hiền
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
27 “Phân cấp quản lý ngân sách địa phương tỉnh Thái Bình”
Tác giả: Đỗ Văn Hải
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS.,TS. Trần Xuân Hải 2. TS. Bùi Tiến Hanh
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
28 Đề tài luận án: “Phát triển ngân hàng số tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín"
Tác giả: Nguyễn Đức Thạch Diễm
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: TS. Lương Thu Thủy và TS.Nguyễn Đình Hoàn
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
29 Phát triển tín dụng chính sách bền vững qua hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Duy Linh
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: Hướng dẫn 1: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ Hướng dẫn 2: CVCC, TS. Lê Anh Tuấn
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
30 “Chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu Việt Nam”
Tác giả: Lê Thị Loan
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1.PGS,TS. Nguyễn Vũ Việt 2.PGS,TS. Lưu Đức Tuyên
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
31 “Cơ chế quản lý chi ngân sách nhà nước cho hoạt động Khoa học và Công nghệ ở Việt Nam”.
Tác giả: Nguyễn Quang Thành
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS,TS Đinh Văn Nhã
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
32 Ảnh hưởng của chính sách tài khóa đến hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam
Tác giả: Lưu Huyền Trang
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: Hướng dẫn 1: PGS,TS. Vũ Sỹ Cường Hướng dẫn 2: TS. Phạm Quỳnh Mai
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
33 “Quản trị dòng tiền trong các doanh nghiệp dệt may niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”
Tác giả: Vũ Thùy Linh
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS.TS. Đoàn Hương Quỳnh & TS. Lưu Hữu Đức
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
34 “Trình bày báo cáo tài chính của các doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”
Tác giả: Lê Thị Thu Hương
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. TS. Thái Bá Công 2. TS. Lê Văn Liên
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
35 Nâng cao năng lực tài chính của các công ty chứng khoán Việt Nam
Tác giả: Trần Văn Hải
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1.PGS, TS. Hoàng Mạnh Cừ 2.PGS, TS. Hoàng Văn Quỳnh
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
36 "Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong điều kiện thực hiện các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới".
Tác giả: Phạm Đức Tài
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. VŨ DUY VĨNH 2. TS. HOÀNG XUÂN HÒA
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
37 “Đảm bảo an ninh tài chính của các tập đoàn kinh tế có vốn nhà nước ở Việt Nam”.
Tác giả: Nguyễn Minh Hạnh
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS, TS. Hoàng Trần Hậu - TS. Nguyễn Thị Thu Hương
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
38 “Chính sách thu ngân sách Nhà nước đối với đất đai ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào”
Tác giả: Vannavongxay Phoukhaokham
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS,TS. Quách Đức Pháp
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
39 “Huy động vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nghệ An”
Tác giả: Nguyễn Thị Anh Giang
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1- TS. Bạch Đức Hiển 2- TS. Nguyễn Thùy Linh
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
40 Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Tác giả: Phạm Thị Hạnh
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Lê Cường; TS. Ngô Đức Tiến
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
41 “ Kế toán doanh thu trong doanh nghiệp kinh doanh bất động sản”
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hiền
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. Nguyễn Mạnh Thiều 2. TS. Nguyễn Quang Hưng
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
42 Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp nhiệt điện thuộc tập đoàn Điện lực Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Chi
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: PGS,TS. Trương Thị Thủy
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
43 Đề tài luận án: “Phương pháp định giá thương hiệu doanh nghiệp bảo hiểm ở Việt Nam”
Tác giả: Lê Thị Mai Hương
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. Nguyễn Thị Hà 2. TS. Phạm Văn Bình
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
44 Hoàn thiện việc công bố thông tin trên báo cáo tài chính giữa niên độ tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam’
Tác giả: Phạm Phương Anh
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: Người hướng dẫn 1: PGS,TS. Ngô Thị Thu Hồng Người hướng dẫn 2: TS. Thái Bá Công
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
45 Đề tài luận án: “Quản trị dòng tiền của các Công ty than thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam”
Tác giả: Dương Thị Nhàn
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. TS Phạm Thị Vân Anh 2. TS Lưu Sỹ Quý
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
46 “Huy Động vốn đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển miền Bắc Việt Nam”.
Tác giả: Hồ Xuân Anh Tuấn
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. TS. Đỗ Đình Thu 2. PGS.TS. Vũ Duy Vĩnh
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
47 Quản lý vốn ODA các dự án tại Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Hải Hưng
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. GS, TS. Nguyễn Công Nghiệp 2. TS. Nguyễn Minh Hoàng
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
48 “Hoàn thiện công tác định giá tài sản thế chấp trong hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam”.
Tác giả: Ngô Hoài Nam
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. TS. Nguyễn Minh Hoàng 2. TS. Trần Tiến Hưng
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
49 Quản lý rủi ro trong quản lý thuế tại Việt Nam
Tác giả: Bùi Khánh Toàn
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: - TS. Nguyễn Ngọc Tuyến - TS. Nguyễn Thị Minh Hằng
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
50 Chính sách tài khóa hướng tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Hoa
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. Nguyễn Văn Dần 2. TS. Vũ Nhữ Thăng
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
12345678

Danh sách liên kết