Tìm
English
Tên luận văn/luận án
Tên tác giả
Chuyên ngành
Năm bảo vệ
STTThông tin đề tài
1 Quản trị dòng tiền tại Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội
Tác giả: Nguyễn Thị Hải Yến
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS.TS. PHẠM THỊ THANH HÒA 2. TS. PHẠM THỊ QUYÊN
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
2 Giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp Dệt - May xuất khẩu Việt Nam
Tác giả: Vũ Thị Kim Oanh
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS, TS Nguyễn Huy Thịnh TS. Nguyễn Hồ Phi Hà
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
3 Quản lý tài sản công tại các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Quốc phòng
Tác giả: Nguyễn Việt Bắc
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS, TS. Nguyễn Trọng Thản
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
4 Hoàn thiện kế toán quản trị trong các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS, TS. Nguyễn Mạnh Thiều 2. PGS, TS. Mai Ngọc Anh
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
5 Cơ cấu thu ngân sách nhà nước theo hướng thu ngân sách nhà nước bền vững ở Việt Nam.
Tác giả: Vũ Thị Tâm Thu
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS, TS. Vương Thị Thu Hiền 2. TS. Nguyễn Cảnh Hiệp
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
6 Đề tài luận án : “Hiệu quả kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam”.
Tác giả: Nguyễn Vân Linh
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS.TS Hà Minh Sơn và TS Vũ Quốc Dũng
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
7 Huy động nguồn tài chính cho đào tạo nghề khu vực nông thôn Việt Nam
Tác giả: Trịnh Thị Thanh Loan
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. Trần Xuân Hải 2. PGS,TS. Vũ Văn Tùng
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
8 Chính sách cổ tức của các công ty Xây dựng Công trình Giao thông niêm yết ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Dung
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: Hướng dẫn 1: PGS,TS. Vũ Văn Ninh Hướng dẫn 2: PGS,TS. Nguyễn Đăng Nam
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
9 Nghiên cứu các nhân tố tác động đến giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Phú Hà
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Xuân Thạch TS Lương Thu Thủy
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
10 "Quản lý vốn đầu tư công tại Bộ Y tế Việt Nam”
Tác giả: Nguyễn Đại Hùng
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS, TS Đặng Văn Du và PGS, TS Nguyễn Hữu Huệ
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
11 Quản lý chi ngân sách nhà nước ở tỉnh Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Tác giả: KhamLa VILAKOUN
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS.TS Lê Xuân Trường và TS Bùi Tiến Hanh
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
12 "Cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp niêm yết trong ngành vật liệu xây dựng ở Việt Nam"
Tác giả: Phạm Minh Đức
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS., TS. Nguyễn Đình Kiệm, TS. Nguyễn Hồ Phi Hà
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
13 Đề tài luận án: “Hoàn thiện kiểm soát nội bộ tại các công ty cổ phần khai thác và chế biến than thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam”.
Tác giả: Đinh Doãn Cường
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Thị Lời 2. TS Trần Văn Hồng
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
14 “Quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản ở Quân chủng Phòng không - Không quân”
Tác giả: Thái Doãn Hạnh
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS., TS. Phạm Văn Liên 2. PGS., TS. Phạm Bính Ngọ
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
15 Thu hút và quản lý vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thanh Thảo
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS.TS Lưu Ngọc Trịnh; PGS.TS Trần Thị Lan Hương
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
16 Nâng cao hiệu quả kinh doanh của các công ty thuộc Tổng công ty Viglacera- Công ty cổ phần
Tác giả: Phạm Duy Khánh
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS.,TS. Đoàn Hương Quỳnh
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
17 “Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng niêm yết tại Việt Nam”.
Tác giả: Bạch Thị Huyền
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. TS. Nguyễn Viết Lợi 2. TS. Nguyễn Tuấn Phương
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
18 “Hoàn thiện thông tin kế toán công bố của các doanh nghiệp niêm yết nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam”
Tác giả: Nguyễn Tiến Đạt
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. Đào Thị Minh Thanh 2. PGS,TS. Trương Thị Thủy
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
19 “Phân tích tài chính của các doanh nghiệp nhựa niêm yết ở Việt Nam” Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Tác giả: Trần Phương Thảo
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: (1). TS. Nguyễn Ngọc Song (2). TS. Hồ Thị Thu Hương
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
20 Hoàn thiện chính sách cổ tức tại các công ty xây dựng niêm yết ở Việt Nam
Tác giả: NGUYỄN THU THƯƠNG
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS, TS. Phạm Thị Thanh Hòa 2. TS. Nguyễn Thị Thanh
Năm: 2021
Xem toàn văn >>
21 Hoàn thiện kế toán tài sản tài chính tại các NHTM Việt Nam
Tác giả: NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.TS. MAI NGỌC ANH 2. PGS.TS. NGUYỄN THỊ HỒNG NGA
Năm: 2021
Xem toàn văn >>
22 “Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá thuộc Tổng công ty thuốc lá Việt Nam”.
Tác giả: Lã Thị Thu
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.TS. Trần Thị Hồng Mai 2. PGS.TS. Nguyễn Mạnh Thiều
Năm: 2021
Xem toàn văn >>
23 Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp Thương mại trên địa bàn Hà Nội”
Tác giả: Nguyễn Thị Hường
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt
Năm: 2021
Xem toàn văn >>
24 “Hoàn thiện kế toán quản trị với việc đánh giá hiệu quả hoạt động tại các doanh nghiệp kinh doanh dầu khí niêm yết ở Việt Nam”
Tác giả: Lê Thị Minh Trí
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. Trần Văn Hợi 2. TS. Nguyễn Tuấn Anh
Năm: 2021
Xem toàn văn >>
25 Hoàn thiện công tác kế toán tại các trường đại học công lập tự chủ tài chính ở Việt Nam
Tác giả: Đặng Quỳnh Trinh
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. GS, TS. Nguyễn Đình Đỗ 2. PGS, TS. Đào Thị Minh Thanh
Năm: 2021
Xem toàn văn >>
26 Quản lý tài chính hoạt động khoa học và công nghệ đối với các học viện trực thuộc Bộ Quốc phòng
Tác giả: Đồng Thị Phương Nga
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS., TS. Ngô Thanh Hoàng 2. PGS., TS. Vũ Văn Tùng
Năm: 2021
Xem toàn văn >>
27 Giải pháp tài chính nâng cao năng lực cạnh tranh của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Tác giả: Vũ Khắc Hùng
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS.,TS. Vũ Công Ty 2. TS. Trần Duy Hải
Năm: 2021
Xem toàn văn >>
28 Phân tích tình hình tài chính các doanh nghiệp ngành thép niêm yết ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Hữu Tân
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS, TS. Đoàn Hương Quỳnh 2. TS. Phạm Thị Quyên
Năm: 2021
Xem toàn văn >>
29 “Tác động của cơ cấu nguồn vốn đến giá trị doanh nghiệp của các doanh nghiệp ngành Nhựa và Bao bì niêm yết Việt Nam”
Tác giả: Mai Thanh Giang
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,TS: Bùi Văn Vần 2. TS Lê Anh Tuấn
Năm: 2021
Xem toàn văn >>
30 “Thúc đẩy đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp Việt Nam vào các quốc gia trong cộng đồng kinh tế Asean”.
Tác giả: Đào Duy Thuần
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS.TS Nhữ Trọng Bách và TS Nguyễn Thị Thái Hưng
Năm: 2021
Xem toàn văn >>
31 “QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM”.
Tác giả: Hoàng Thái Hưng
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: TS. Lại Tiến Dĩnh và TS. Nguyễn Chí Trang
Năm: 2021
Xem toàn văn >>
32 Đề tài luận án: “Hoàn thiện phương pháp chiết khấu dòng tiền trong thẩm định giá trị doanh nghiệp ở Việt Nam”
Tác giả: Lâm Thị Thanh Huyền
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS, TS. Nguyễn Đăng Nam
Năm: 2021
Xem toàn văn >>
33 “Hoàn thiện công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay”
Tác giả: Trần Việt Tuấn
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: -PGS.TS Lê Xuân Trường -TS Nguyễn Ngọc Tú
Năm: 2021
Xem toàn văn >>
34 “Phát triển hoạt động tài chính vi mô tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”.
Tác giả: Nguyễn Thị Hạnh
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Dần và PGS.TS Nguyễn Thị Mùi
Năm: 2021
Xem toàn văn >>
35 “Hoàn thiện thẩm định tài chính dự án tại Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị”.
Tác giả: Lê Thị Bích Nga
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS, TS. Lưu Thị Hương 2. PGS, TS. Nguyễn Lê Cường
Năm: 2021
Xem toàn văn >>
36 Đề tài luận án: “Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán hướng tới ứng dụng ERP tại các VNPT tỉnh, thành phố thuộc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam”.
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Anh
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. TS. Nguyễn Thu Hoài 2. PGS.TS. Nguyễn Thị Đông
Năm: 2021
Xem toàn văn >>
37 “Cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp thương mại dầu khí tại Việt Nam ”.
Tác giả: Nguyễn Tiến Đức
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS, TS. Đoàn Hương Quỳnh - TS. Nguyễn Văn Bình
Năm: 2021
Xem toàn văn >>
38 “Kế toán quản trị tại các trường đại học công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính ở Việt Nam”
Tác giả: Lê Quốc Diễm
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. Đặng Thái Hùng 2. TS. Phan Thị Anh Đào
Năm: 2021
Xem toàn văn >>
39 "Giải pháp tài chính phát triển bền vững các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc".
Tác giả: Bùi Hữu Phú
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS, TS. Nguyễn Văn Phúc TS. Nguyễn Xuân Điền
Năm: 2020
Xem toàn văn >>
40 “Quản lý rủi ro tác nghiệp của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam”.
Tác giả: Lâm Tăng Hùng
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS.TS Phạm Ngọc Ánh và TS Nguyễn Thị Việt Nga
Năm: 2020
Xem toàn văn >>
41 “Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán quản trị tại các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội”
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Duyên
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. Lưu Đức Tuyên 2. TS. Nguyễn Tuấn Anh
Năm: 2020
Xem toàn văn >>
42 Đề tài luận án: Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp quản lý và khai thác công trình thủy lợi Việt Nam
Tác giả: Hoàng Thị Mai Lan
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. TS. Đỗ Thị Thục 2. PGS.TS. Trần Văn Thuận
Năm: 2020
Xem toàn văn >>
43 Quản lý thuế nhằm thúc đẩy tuân thủ thuế của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Bùi Thị Thu Thảo
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS.TS. Hoàng Trần Hậu và TS. Vũ Duy Nguyên
Năm: 2020
Xem toàn văn >>
44 “Chính sách tài chính thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công ở Việt Nam”
Tác giả: Phạm Văn Trường
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS.TS. Lê Văn Ái và PGS.TS. Ngô Thanh Hoàng
Năm: 2020
Xem toàn văn >>
45 Kế toán quản trị doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các công ty Điện lực phía Bắc Việt Nam
Tác giả: Trần Thị Nga
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1: TS Thái Bá Công 2: TS Hoàng Văn Ninh
Năm: 2020
Xem toàn văn >>
46 “Chính sách cổ tức của các doanh nghiệp thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”
Tác giả: Bạch Thị Thu Hường
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS, TS. Nguyễn Thị Hà 2. TS. Nguyễn Thế Thọ
Năm: 2020
Xem toàn văn >>
47 “Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam”
Tác giả: Vũ Hồng Thanh
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: GS,TS. Vũ Văn Hóa và TS. Lê Thu Huyền
Năm: 2020
Xem toàn văn >>
48 Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp thuộc tổng cục Công nghiệp Quốc phòng
Tác giả: Đỗ Văn Hiệp
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: PGS,TS Ngô Thị Thu Hồng
Năm: 2020
Xem toàn văn >>
49 “Giải pháp nâng cao năng lực tài chính của các doanh nghiệp niêm yết ngành xây dựng Việt Nam”
Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: - PGS,TS. Nguyễn Văn Tạo - TS. Phạm Thị Vân Anh
Năm: 2020
Xem toàn văn >>
50 “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hải Dương”
Tác giả: Nguyễn Trung Thành
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. Nguyễn Ngọc Quang 2. TS. Vũ Thị Kim Anh
Năm: 2020
Xem toàn văn >>
123456

Danh sách liên kết