Tìm
English
Tên luận văn/luận án
Tên tác giả
Chuyên ngành
Năm bảo vệ
STTThông tin đề tài
1 “Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập quốc tế về kế toán"
Tác giả: Đào Tuyết Lan
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: PGS.TS. Trần Văn Hợi, TS. Lý Lan Yên
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
2 Đề tài luận án: “Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư dài hạn của Tổng công ty Trực thăng Việt Nam”
Tác giả: Nguyễn Tuấn Hùng
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS.,TS. Bùi Văn Vần
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
3 “Quản lý tài chính tại Kiểm toán nhà nước Việt Nam”
Tác giả: Nguyễn Thanh Huệ
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: Hướng dẫn 1: PGS,TS. Phạm Văn Liên Hướng dẫn 2: PGS,TS. Nguyễn Đình Hựu
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
4 Chống xói mòn cơ sở thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thùy Trang
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: - PGS.,TS. Vương Thị Thu Hiền - TS. Nguyễn Đình Chiến
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
5 “Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Thành phố Hà Nội trong điều kiện áp dụng mô hình chính quyền đô thị”
Tác giả: Phạm Thanh Hà
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS., TS. Phạm Văn Liên và TS. Phạm Thị Hoàng Phương
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
6 Mở rộng cơ sở thuế ở Việt Nam
Tác giả: Lê Mạnh Thắng
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: Người hướng dẫn 1: PGS.,TS. Nguyễn Thị Thanh Hoài Người hướng dẫn 2: PGS.,TS. Vương Thị Thu Hiền
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
7 “Phân cấp quản lý ngân sách địa phương tỉnh Thái Bình”
Tác giả: Đỗ Văn Hải
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS.,TS. Trần Xuân Hải 2. TS. Bùi Tiến Hanh
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
8 Đề tài luận án: “Phát triển ngân hàng số tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín"
Tác giả: Nguyễn Đức Thạch Diễm
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: TS. Lương Thu Thủy và TS.Nguyễn Đình Hoàn
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
9 Phát triển tín dụng chính sách bền vững qua hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Duy Linh
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: Hướng dẫn 1: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ Hướng dẫn 2: CVCC, TS. Lê Anh Tuấn
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
10 “Chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu Việt Nam”
Tác giả: Lê Thị Loan
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1.PGS,TS. Nguyễn Vũ Việt 2.PGS,TS. Lưu Đức Tuyên
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
11 “Cơ chế quản lý chi ngân sách nhà nước cho hoạt động Khoa học và Công nghệ ở Việt Nam”.
Tác giả: Nguyễn Quang Thành
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS,TS Đinh Văn Nhã
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
12 Ảnh hưởng của chính sách tài khóa đến hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam
Tác giả: Lưu Huyền Trang
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: Hướng dẫn 1: PGS,TS. Vũ Sỹ Cường Hướng dẫn 2: TS. Phạm Quỳnh Mai
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
13 “Quản trị dòng tiền trong các doanh nghiệp dệt may niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”
Tác giả: Vũ Thùy Linh
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS.TS. Đoàn Hương Quỳnh & TS. Lưu Hữu Đức
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
14 “Trình bày báo cáo tài chính của các doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”
Tác giả: Lê Thị Thu Hương
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. TS. Thái Bá Công 2. TS. Lê Văn Liên
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
15 Nâng cao năng lực tài chính của các công ty chứng khoán Việt Nam
Tác giả: Trần Văn Hải
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1.PGS, TS. Hoàng Mạnh Cừ 2.PGS, TS. Hoàng Văn Quỳnh
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
16 "Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong điều kiện thực hiện các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới".
Tác giả: Phạm Đức Tài
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. VŨ DUY VĨNH 2. TS. HOÀNG XUÂN HÒA
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
17 “Đảm bảo an ninh tài chính của các tập đoàn kinh tế có vốn nhà nước ở Việt Nam”.
Tác giả: Nguyễn Minh Hạnh
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS, TS. Hoàng Trần Hậu - TS. Nguyễn Thị Thu Hương
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
18 “Chính sách thu ngân sách Nhà nước đối với đất đai ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào”
Tác giả: Vannavongxay Phoukhaokham
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS,TS. Quách Đức Pháp
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
19 “Huy động vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nghệ An”
Tác giả: Nguyễn Thị Anh Giang
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1- TS. Bạch Đức Hiển 2- TS. Nguyễn Thùy Linh
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
20 Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Tác giả: Phạm Thị Hạnh
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Lê Cường; TS. Ngô Đức Tiến
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
21 “ Kế toán doanh thu trong doanh nghiệp kinh doanh bất động sản”
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hiền
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. Nguyễn Mạnh Thiều 2. TS. Nguyễn Quang Hưng
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
22 Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp nhiệt điện thuộc tập đoàn Điện lực Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Chi
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: PGS,TS. Trương Thị Thủy
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
23 Đề tài luận án: “Phương pháp định giá thương hiệu doanh nghiệp bảo hiểm ở Việt Nam”
Tác giả: Lê Thị Mai Hương
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. Nguyễn Thị Hà 2. TS. Phạm Văn Bình
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
24 Hoàn thiện việc công bố thông tin trên báo cáo tài chính giữa niên độ tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam’
Tác giả: Phạm Phương Anh
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: Người hướng dẫn 1: PGS,TS. Ngô Thị Thu Hồng Người hướng dẫn 2: TS. Thái Bá Công
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
25 Đề tài luận án: “Quản trị dòng tiền của các Công ty than thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam”
Tác giả: Dương Thị Nhàn
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. TS Phạm Thị Vân Anh 2. TS Lưu Sỹ Quý
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
26 “Huy Động vốn đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển miền Bắc Việt Nam”.
Tác giả: Hồ Xuân Anh Tuấn
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. TS. Đỗ Đình Thu 2. PGS.TS. Vũ Duy Vĩnh
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
27 Quản lý vốn ODA các dự án tại Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Hải Hưng
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. GS, TS. Nguyễn Công Nghiệp 2. TS. Nguyễn Minh Hoàng
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
28 “Hoàn thiện công tác định giá tài sản thế chấp trong hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam”.
Tác giả: Ngô Hoài Nam
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. TS. Nguyễn Minh Hoàng 2. TS. Trần Tiến Hưng
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
29 Quản lý rủi ro trong quản lý thuế tại Việt Nam
Tác giả: Bùi Khánh Toàn
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: - TS. Nguyễn Ngọc Tuyến - TS. Nguyễn Thị Minh Hằng
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
30 Chính sách tài khóa hướng tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Hoa
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. Nguyễn Văn Dần 2. TS. Vũ Nhữ Thăng
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
31 Quản lý nợ chính quyền địa phương ở Việt Nam
Tác giả: Dương Thị Mỹ Linh
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS.TS. HOÀNG THỊ THÚY NGUYỆT
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
32 “Kế toán trách nhiệm trong các trường đại học công lập khu vực miền Bắc”.
Tác giả: Ngô Thị Thu Trang
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Bá Minh 2. PGS.TS. Bùi Thị Ngọc
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
33 Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài để phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An
Tác giả: Bành Thị Thảo
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Tiến Thuận PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Tâm
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
34 “Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính phục vụ quản trị tài chính tại các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”.
Tác giả: Trần Thanh Tâm
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: PGS, TS. Phạm Văn Đăng và PGS, TS. Nguyễn Hữu Ánh
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
35 Quản lý nợ chính quyền địa phương ở Việt Nam
Tác giả: Dương Thị Mỹ Linh
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS, TS. Hoàng Thị Thuý Nguyệt
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
36 Đề tài: “Kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam”
Tác giả: Lê Thị Yến Oanh
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: Người hướng dẫn 1: PGS, TS. Nguyễn Trong Cơ Người hướng dẫn 2: TS. Nguyễn Thị Thanh
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
37 . Đề tài luận án: “Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại các công ty dược phẩm niêm yết ở Việt Nam”.
Tác giả: Ngô Xuân Tú
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Trọng Cơ 2. TS. Bùi Thị Thu Hương
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
38 Kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Điện Lực Việt Nam
Tác giả: Hoàng Hà Anh
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: Cán bộ hướng dẫn 1: PGS, TS Trần Văn Hợi Cán bộ hướng dẫn 2: TS Lý Lan Yên
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
39 “Kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất giấy khu vực Trung – Bắc Bộ”.
Tác giả: Lê Thị Mỹ Dung
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. GS,TS. Đặng Thị Loan 2. PGS.TS. Bùi Thị Ngọc
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
40 “Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho Khoa học và Công nghệ trong nông nghiệp ở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”
Tác giả: Phạm Văn Hào
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. TS. Bùi Tiến Hanh 2. TS. Võ Thị Phương Lan
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
41 “Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam”.
Tác giả: Lê Thị Ánh
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: PGS, TS. Nghiêm Thị Thà
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
42 Quản trị dòng tiền tại Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội
Tác giả: Nguyễn Thị Hải Yến
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS.TS. PHẠM THỊ THANH HÒA 2. TS. PHẠM THỊ QUYÊN
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
43 Giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp Dệt - May xuất khẩu Việt Nam
Tác giả: Vũ Thị Kim Oanh
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS, TS Nguyễn Huy Thịnh TS. Nguyễn Hồ Phi Hà
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
44 Quản lý tài sản công tại các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Quốc phòng
Tác giả: Nguyễn Việt Bắc
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS, TS. Nguyễn Trọng Thản
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
45 Hoàn thiện kế toán quản trị trong các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS, TS. Nguyễn Mạnh Thiều 2. PGS, TS. Mai Ngọc Anh
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
46 Cơ cấu thu ngân sách nhà nước theo hướng thu ngân sách nhà nước bền vững ở Việt Nam.
Tác giả: Vũ Thị Tâm Thu
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS, TS. Vương Thị Thu Hiền 2. TS. Nguyễn Cảnh Hiệp
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
47 Đề tài luận án : “Hiệu quả kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam”.
Tác giả: Nguyễn Vân Linh
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS.TS Hà Minh Sơn và TS Vũ Quốc Dũng
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
48 Huy động nguồn tài chính cho đào tạo nghề khu vực nông thôn Việt Nam
Tác giả: Trịnh Thị Thanh Loan
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. Trần Xuân Hải 2. PGS,TS. Vũ Văn Tùng
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
49 Chính sách cổ tức của các công ty Xây dựng Công trình Giao thông niêm yết ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Dung
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: Hướng dẫn 1: PGS,TS. Vũ Văn Ninh Hướng dẫn 2: PGS,TS. Nguyễn Đăng Nam
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
50 Nghiên cứu các nhân tố tác động đến giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Phú Hà
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Xuân Thạch TS Lương Thu Thủy
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
1234567

Danh sách liên kết