Tiếng Việt | English | Mobile
Tên luận văn/luận án
Tên tác giả
Chuyên ngành
Năm bảo vệ
STTThông tin đề tài
1 Hoàn thiện kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp sản xuất bia - rượu - nước giải khát của Việt Nam
Tác giả: : Phạm Thị Bích Thu
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS,TS.Trương Thị Thủy 2. TS.Trần Thị Ngọc Hân
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
2 Hoàn thiện hoạt động kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam.
Tác giả: Nguyễn Bích Liên
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: GS. Ngô Thế Chi
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
3 “Hoàn thiện chính sách thuế đối với hoạt động đầu tư và kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam”
Tác giả: Cao Minh Tiến
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. Nguyễn Thị Thanh Hoài; 2. TS. Nguyễn Ngọc Tuyến
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
4 “Hoàn thiện chính sách cổ tức tại các công ty Dược niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”
Tác giả: Bùi Thị Hà Linh
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. Hoàng Văn Quỳnh; 2. TS. Nguyễn Quốc Bình
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
5 “Hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán Báo cáo tài chính Doanh nghiệp xây dựng do các công ty kiểm toán nhỏ và vừa Việt Nam thực hiện”
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Phương
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.TS. Thịnh Văn Vinh 2. PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
6 “Sử dụng công cụ tài chính vĩ mô phát triển du lịch Việt Nam”
Tác giả: Phạm Thị Thu Hà
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS.,TS Đỗ Văn Thành 2. TS Nguyễn Thị Hải Hà
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
7 “Quản lý chi phí đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học công lập ở Việt Nam”
Tác giả: Phạm Thị Hoa Hạnh
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. Hoàng Trần Hậu; 2. PGS,TS. Trần Thị Hà
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
8 “Quản trị rủi ro tài chính tại các công ty cổ phần xây dựng niêm yết ở Việt Nam”
Tác giả: Lưu Hữu Đức
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: (1). PGS.,TS. Bùi Văn Vần (2). PGS.,TS. Đỗ Thị Phi Hoài
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
9 Đề tài Luận án: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Tác giả: Nguyễn Thị Bình
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: HD1: GS.,TS. Nguyễn Văn Công HD2: TS. Lê Thị Diệu Linh
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
10 “Hoàn thiện quy trình và phương pháp thẩm định giá bất động sản ở Việt Nam hiện nay"
Tác giả: Trần Thị Thanh Hà
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: (1). TS. Nguyễn Minh Hoàng (2). GS.,TSKH. Đặng Hùng Võ
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
11 “Hoàn thiện chính sách tài chính phát triển thị trường bất động sản Hà Nội”
Tác giả: Vương Minh Phương
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS, TS. Ngô Trí Long 2. PGS, TS. Phạm Ngọc Ánh
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
12 “Giải pháp tài chính hỗ trợ hộ ngư dân phát triển hoạt động khai thác thủy sản ở Việt Nam”
Tác giả: Hồ Thị Hoài Thu
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,TS Đoàn Minh Phụng 2. PGS,TS Vũ Thị Bạch Tuyết
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
13 “Hoàn thiện việc công bố thông tin báo cáo bộ phận trong hệ thống báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”.
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Vân
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.TS. Phạm Thị Thu Thuỷ 2. PGS.TS. Nguyễn Minh Phương
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
14 “An toàn tài chính của các công ty chứng khoán Việt Nam”
Tác giả: Hoàng Thị Bích Hà
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. Nguyễn Văn Dần; 2. TS. Lê Anh Tuấn
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
15 “Chuyển dịch cơ cấu sử dụng vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam”
Tác giả: Trần Thị Lan
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. Định Xuân Hạng; 2. TS. Đàm Minh Đức
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
16 “Kiểm soát hoạt động chuyển giá trong các chi nhánh công ty đa quốc gia tại Việt Nam”
Tác giả: Lê Thanh Hà
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS.,TS.Nguyễn Thị Thanh Hoài 2. PGS.,TS.Kiều Hữu Thiện
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
17 “Phát triển thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam”
Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS., TS Hoàng Văn Quỳnh; 2. TS. Vũ Bằng
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
18 “Quản trị vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”
Tác giả: Ngô Thị Kim Hòa
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS.TS Bùi Văn Vần 2. PGS.TS Đoàn Hương Quỳnh
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
19 Quy tắc xuất xứ hàng hoá với việc áp dụng thuế quan ưu đãi của Việt Nam trong cộng đồng kinh tế ASEAN
Tác giả: Nguyễn Hoàng Tuấn
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1.PGS,TS.Lý Phương Duyên 2.PGS,TS.Hoàng Văn Bằng
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
20 “Hoàn thiện Kế toán quản trị tại các đơn vị thuộc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam”
Tác giả: Nguyễn Minh Thành
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS., TS. Lưu Đức Tuyên 2. TS. Vũ Thị Kim Anh
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
21 “Vận dụng các chuẩn mực kế toán liên quan đến hoạt động ngoại hối nhằm hoàn thiện kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái tại các doanh nghiệp xuất nhập khẩu ở Việt Nam hiện nay”
Tác giả: Nguyễn Quang Thành
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.,TS. Trương Thị Thủy 2. TS. Thái Bá Công
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
22 Phân tích tình hình huy động và sử dụng nguồn lực tài chính trong các cơ sở giáo dục đại học công lập ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: Đào Ngọc Nam
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS. TS. Nghiêm Thị Thà 2. TS. Hoàng Đức Long
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
23 “Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với các Đoàn kinh tế quốc phòng khu vực phía Bắc Việt Nam”
Tác giả: Vũ Trường Khá
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS, TS. Trần Trung Tín 2. PGS, TS. Đặng Văn Du
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
24 Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong các doanh nghiệp xây dựng cầu đường Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Đông ; PGS.TS Nguyễn Năng Phúc
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
25 “Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước nghiên cứu trường hợp tỉnh Ninh Bình”.
Tác giả: Nguyễn Tử Đức Thọ
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: -Hướng dẫn 1: TS. Phạm Văn Khoan -Hướng dẫn 2: PGS.,TS. Trần Văn Giao
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
26 Đề tài luận án: “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các tổng công ty xây dựng công trình giao thông thuộc Bộ Giao thông Vận tải”
Tác giả: Vương Thị Bạch Tuyết
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.,TS. Đặng Thái Hùng 2. TS. Nguyễn Viết Tiến
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
27 “Hoàn thiện tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng Bắc miền Trung”
Tác giả: NGUYỄN HOÀNG DŨNG
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. GS,TS. Đoàn Xuân Tiên 2. TS. Nguyễn Thị Hương
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
28 Nâng cao hiệu quả Quản trị tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trong ngành xi măng ở Việt Nam
Tác giả: Lê Thị Nhung
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS.TS. NGUYỄN THỊ MINH TÂM 2. TS. BẠCH ĐỨC HIỂN
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
29 Tổ chức kiểm toán nội bộ tại các trường Đại học trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Tác giả: Nguyễn Ngọc Khương
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.TS. Đinh Thị Mai 2. TS. Trần Văn Hồng
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
30 “Nâng cao tính tuân thủ thuế của người nộp thuế ở Việt Nam”
Tác giả: Lèng Hoàng Minh
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1.PGS.TS Lê Xuân Trường 2.TS Nguyễn Việt Cường
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
31 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các Học viện thuộc Bộ Quốc phòng
Tác giả: Ngô Anh Tuấn
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: Hướng dẫn 1: TS. Nguyễn Viết Tiến Hướng dẫn 2: PGS, TS. Chúc Anh Tú
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
32 Quản lý ngân sách xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Tác giả: Trần Đức Nguyên
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS.,TS. Phạm Văn Liên 2. PGS.,TS. Lê Hùng Sơn
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
33 "Quản lý sự luân chuyển của các dòng vốn nước ngoài ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế"
Tác giả: Nguyễn Thị Hải Thu
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS.TS Nguyễn Tiến Thuận 2. TS. Hoàng Thị Tuyết
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
34 Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam.
Tác giả: Trần Vinh Quang
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. TS Đào Lê Minh; 2. PGS,TS Hoàng Thị Thúy Nguyệt
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
35 “Kiểm toán ước tính kế toán trong kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp do các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam thực hiện”
Tác giả: Nguyễn Thị Lê Thanh
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS, TS. Ngô Trí Tuệ 2. PGS, TS. Mai Ngọc Anh
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
36 “Huy động nguồn lực tài chính phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”.
Tác giả: Dìu Đức Hà
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS, TS Trần Xuân Hải 2. TS Lê Thu Huyền
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
37 Cải cách quản lý thuế ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thành Trung
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. Nguyễn Thị Thương Huyền 2. PGS,TS. Quách Đức Pháp
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
38 “Cơ chế quản lý tài chính của Nhà nước với Tập đoàn Tài chính ở Việt Nam”
Tác giả: Phạm Thị Tường Vân
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS.TS. Phạm Ngọc Dũng 2. PGS.TS. Nguyễn Xuân Thạch
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
39 “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ ở Tổng công ty Bưu điện Việt Nam”.
Tác giả: Hoàng Thanh Hạnh
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS., TS. Thịnh Văn Vinh 2. TS. Lê Đình Thăng
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
40 Quản lý tài chính tại các trường đại học công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn TP.HCM trong điều kiện tự chủ
Tác giả: Trương Thị Hiền
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1: TS. Nguyễn Thị Lan 2: PGS.TS. Lê Văn Ái
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
41 “Nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố Hải Phòng”
Tác giả: Trần Thị Phương Mai
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: -PGS.,TS. Đinh Trọng Thịnh -TS. Lê Thị Thùy Vân
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
42 “Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam”
Tác giả: Phạm Anh Tuấn
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS, TS. Vũ Thị Bạch Tuyết 2. TS. Nguyễn Xuân Nam
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
43 Đề tài luận án: “Giải pháp đảm bảo an ninh tài chính trong các doanh nghiệp hàng không Việt Nam”
Tác giả: Phạm Thị Phương Anh
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS, TSKH. Đỗ Nguyên Khoát 2. TS. Nguyễn Đức Độ
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
44 “Hoàn thiện Phân tích tài chính trong giám sát tài chính đối với Tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam”
Tác giả: Nguyễn Lê Hoa
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1.PGS,TS: Nguyễn Quang Hùng 2.TS Hoàng Xuân Hoà
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
45 “Kế toán quản trị chi phí trong các công ty cổ phần xây lắp trên địa bàn Hà Nội”
Tác giả: Lê Thị Hương
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS, TS Chúc Anh Tú 2. PGS, TS Nguyễn Minh Phương
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
46 đề tài:“Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam”
Tác giả: Nguyễn Thị Nga
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.TS. Chúc Anh Tú 2. PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
47 “Hoàn thiện hệ thống thông tin kinh tế phục vụ cho việc ra quyết định tài chính của Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông VNPT”
Tác giả: Trần Thị Diện
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. TS. Lại Tiến Dĩnh 2. PGS,TS. Vũ Văn Ninh
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
48 "QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TẠI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM”
Tác giả: Trần Việt Phương
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,TS: Nguyễn Trọng Thản 2. TS: Lê Thu Huyền
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
49 “ Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng thuộc Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam”
Tác giả: Lương Khánh Chi
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1.PGS.TS Nguyễn Bá Minh 2.TS Thái Bá Công
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
50 “Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An ”
Tác giả: NGUYỄN THỊ THANH HÒA
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.TS Đặng Văn Thanh 2. PGS.TS. Đặng Đức Sơn
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
1234