Tìm
English
Tên luận văn/luận án
Tên tác giả
Chuyên ngành
Năm bảo vệ
STTThông tin đề tài
1 “Phân tích tài chính của các doanh nghiệp nhựa niêm yết ở Việt Nam” Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Tác giả: Trần Phương Thảo
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: (1). TS. Nguyễn Ngọc Song (2). TS. Hồ Thị Thu Hương
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
2 Hoàn thiện chính sách cổ tức tại các công ty xây dựng niêm yết ở Việt Nam
Tác giả: NGUYỄN THU THƯƠNG
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS, TS. Phạm Thị Thanh Hòa 2. TS. Nguyễn Thị Thanh
Năm: 2021
Xem toàn văn >>
3 Hoàn thiện kế toán tài sản tài chính tại các NHTM Việt Nam
Tác giả: NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.TS. MAI NGỌC ANH 2. PGS.TS. NGUYỄN THỊ HỒNG NGA
Năm: 2021
Xem toàn văn >>
4 “Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá thuộc Tổng công ty thuốc lá Việt Nam”.
Tác giả: Lã Thị Thu
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.TS. Trần Thị Hồng Mai 2. PGS.TS. Nguyễn Mạnh Thiều
Năm: 2021
Xem toàn văn >>
5 Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp Thương mại trên địa bàn Hà Nội”
Tác giả: Nguyễn Thị Hường
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt
Năm: 2021
Xem toàn văn >>
6 “Hoàn thiện kế toán quản trị với việc đánh giá hiệu quả hoạt động tại các doanh nghiệp kinh doanh dầu khí niêm yết ở Việt Nam”
Tác giả: Lê Thị Minh Trí
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. Trần Văn Hợi 2. TS. Nguyễn Tuấn Anh
Năm: 2021
Xem toàn văn >>
7 Hoàn thiện công tác kế toán tại các trường đại học công lập tự chủ tài chính ở Việt Nam
Tác giả: Đặng Quỳnh Trinh
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. GS, TS. Nguyễn Đình Đỗ 2. PGS, TS. Đào Thị Minh Thanh
Năm: 2021
Xem toàn văn >>
8 Quản lý tài chính hoạt động khoa học và công nghệ đối với các học viện trực thuộc Bộ Quốc phòng
Tác giả: Đồng Thị Phương Nga
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS., TS. Ngô Thanh Hoàng 2. PGS., TS. Vũ Văn Tùng
Năm: 2021
Xem toàn văn >>
9 Giải pháp tài chính nâng cao năng lực cạnh tranh của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Tác giả: Vũ Khắc Hùng
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS.,TS. Vũ Công Ty 2. TS. Trần Duy Hải
Năm: 2021
Xem toàn văn >>
10 Phân tích tình hình tài chính các doanh nghiệp ngành thép niêm yết ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Hữu Tân
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS, TS. Đoàn Hương Quỳnh 2. TS. Phạm Thị Quyên
Năm: 2021
Xem toàn văn >>
11 “Tác động của cơ cấu nguồn vốn đến giá trị doanh nghiệp của các doanh nghiệp ngành Nhựa và Bao bì niêm yết Việt Nam”
Tác giả: Mai Thanh Giang
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,TS: Bùi Văn Vần 2. TS Lê Anh Tuấn
Năm: 2021
Xem toàn văn >>
12 “Thúc đẩy đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp Việt Nam vào các quốc gia trong cộng đồng kinh tế Asean”.
Tác giả: Đào Duy Thuần
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS.TS Nhữ Trọng Bách và TS Nguyễn Thị Thái Hưng
Năm: 2021
Xem toàn văn >>
13 “QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM”.
Tác giả: Hoàng Thái Hưng
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: TS. Lại Tiến Dĩnh và TS. Nguyễn Chí Trang
Năm: 2021
Xem toàn văn >>
14 Đề tài luận án: “Hoàn thiện phương pháp chiết khấu dòng tiền trong thẩm định giá trị doanh nghiệp ở Việt Nam”
Tác giả: Lâm Thị Thanh Huyền
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS, TS. Nguyễn Đăng Nam
Năm: 2021
Xem toàn văn >>
15 “Hoàn thiện công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay”
Tác giả: Trần Việt Tuấn
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: -PGS.TS Lê Xuân Trường -TS Nguyễn Ngọc Tú
Năm: 2021
Xem toàn văn >>
16 “Phát triển hoạt động tài chính vi mô tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”.
Tác giả: Nguyễn Thị Hạnh
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Dần và PGS.TS Nguyễn Thị Mùi
Năm: 2021
Xem toàn văn >>
17 “Hoàn thiện thẩm định tài chính dự án tại Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị”.
Tác giả: Lê Thị Bích Nga
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS, TS. Lưu Thị Hương 2. PGS, TS. Nguyễn Lê Cường
Năm: 2021
Xem toàn văn >>
18 Đề tài luận án: “Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán hướng tới ứng dụng ERP tại các VNPT tỉnh, thành phố thuộc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam”.
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Anh
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. TS. Nguyễn Thu Hoài 2. PGS.TS. Nguyễn Thị Đông
Năm: 2021
Xem toàn văn >>
19 “Cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp thương mại dầu khí tại Việt Nam ”.
Tác giả: Nguyễn Tiến Đức
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS, TS. Đoàn Hương Quỳnh - TS. Nguyễn Văn Bình
Năm: 2021
Xem toàn văn >>
20 “Kế toán quản trị tại các trường đại học công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính ở Việt Nam”
Tác giả: Lê Quốc Diễm
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. Đặng Thái Hùng 2. TS. Phan Thị Anh Đào
Năm: 2021
Xem toàn văn >>
21 "Giải pháp tài chính phát triển bền vững các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc".
Tác giả: Bùi Hữu Phú
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS, TS. Nguyễn Văn Phúc TS. Nguyễn Xuân Điền
Năm: 2020
Xem toàn văn >>
22 “Quản lý rủi ro tác nghiệp của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam”.
Tác giả: Lâm Tăng Hùng
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS.TS Phạm Ngọc Ánh và TS Nguyễn Thị Việt Nga
Năm: 2020
Xem toàn văn >>
23 “Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán quản trị tại các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội”
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Duyên
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. Lưu Đức Tuyên 2. TS. Nguyễn Tuấn Anh
Năm: 2020
Xem toàn văn >>
24 Đề tài luận án: Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp quản lý và khai thác công trình thủy lợi Việt Nam
Tác giả: Hoàng Thị Mai Lan
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. TS. Đỗ Thị Thục 2. PGS.TS. Trần Văn Thuận
Năm: 2020
Xem toàn văn >>
25 Quản lý thuế nhằm thúc đẩy tuân thủ thuế của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Bùi Thị Thu Thảo
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS.TS. Hoàng Trần Hậu và TS. Vũ Duy Nguyên
Năm: 2020
Xem toàn văn >>
26 “Chính sách tài chính thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công ở Việt Nam”
Tác giả: Phạm Văn Trường
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS.TS. Lê Văn Ái và PGS.TS. Ngô Thanh Hoàng
Năm: 2020
Xem toàn văn >>
27 Kế toán quản trị doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các công ty Điện lực phía Bắc Việt Nam
Tác giả: Trần Thị Nga
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1: TS Thái Bá Công 2: TS Hoàng Văn Ninh
Năm: 2020
Xem toàn văn >>
28 “Chính sách cổ tức của các doanh nghiệp thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”
Tác giả: Bạch Thị Thu Hường
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS, TS. Nguyễn Thị Hà 2. TS. Nguyễn Thế Thọ
Năm: 2020
Xem toàn văn >>
29 “Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam”
Tác giả: Vũ Hồng Thanh
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: GS,TS. Vũ Văn Hóa và TS. Lê Thu Huyền
Năm: 2020
Xem toàn văn >>
30 Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp thuộc tổng cục Công nghiệp Quốc phòng
Tác giả: Đỗ Văn Hiệp
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: PGS,TS Ngô Thị Thu Hồng
Năm: 2020
Xem toàn văn >>
31 “Giải pháp nâng cao năng lực tài chính của các doanh nghiệp niêm yết ngành xây dựng Việt Nam”
Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: - PGS,TS. Nguyễn Văn Tạo - TS. Phạm Thị Vân Anh
Năm: 2020
Xem toàn văn >>
32 “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hải Dương”
Tác giả: Nguyễn Trung Thành
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. Nguyễn Ngọc Quang 2. TS. Vũ Thị Kim Anh
Năm: 2020
Xem toàn văn >>
33 Tổ chức kiểm toán nội bộ trong các công ty xi măng Việt nam
Tác giả: Trần Thị Lan Hương
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: PGS.TS. Giang Thị Xuyến
Năm: 2020
Xem toàn văn >>
34 “Tổ chức kế toán trách nhiệm tại các đơn vị trực thuộc Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn”
Tác giả: Cao Thị Huyền Trang
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. TS. Nguyễn Tuấn Anh 2. PGS,TS. Nguyễn Thị Hồng Nga
Năm: 2020
Xem toàn văn >>
35 Giải pháp chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tác giả: Tô Văn Tuấn
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. TS. Nguyễn Đình Chiến 2. TS. Nguyễn Thị Thu Hương
Năm: 2020
Xem toàn văn >>
36 Chống chuyển giá trong quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam
Tác giả: Tô Hoàng
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS, TS. Vương Thị Thu Hiền 2. PGS, TS. Bạch Thị Minh Huyền
Năm: 2020
Xem toàn văn >>
37 “Quản lý tài chính tại các trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công Thương trong điều kiện thực hiện cơ chế tự chủ tài chính”
Tác giả: Nguyễn Đồng Anh Xuân
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS., TS. Trần Thị Hà TS. Đỗ Thị Thanh Vân
Năm: 2020
Xem toàn văn >>
38 Hoàn thiện quy trình kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng Nông thôn mới do Kiểm toán nhà nước thực hiện".
Tác giả: Lại Phương Thảo
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS. TS. Lê Huy Trọng 2. TS. Ngụy Thu Hiền
Năm: 2020
Xem toàn văn >>
39 “Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”.
Tác giả: Nguyễn Trọng Kiên
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: GS, TS. Nguyễn Đình Đỗ
Năm: 2020
Xem toàn văn >>
40 “Hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam”
Tác giả: Lê Thị Thúy
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS, TS. Trần Xuân Hải 2. PGS, TS. Lê Văn Luyện
Năm: 2020
Xem toàn văn >>
41 Đề tài luận án : “Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt nam”.
Tác giả: Nguyễn Thùy Linh
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS.TS Hà Minh Sơn và TS Lê Thị Thùy Vân
Năm: 2020
Xem toàn văn >>
42 “Quản trị danh mục cho vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam”
Tác giả: Phùng Thu Hà
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: - TS. Nghiêm Văn Bảy - TS. Nguyễn Thị Hải Hà
Năm: 2020
Xem toàn văn >>
43 Hoàn thiện báo cáo bộ phận tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Tác giả: Đỗ Thị Lan Hương
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Minh Phương 2. TS. Nguyễn Viết Lợi
Năm: 2020
Xem toàn văn >>
44 Hợp tác quốc tế về thuế trong điều kiện hiện nay của Việt Nam
Tác giả: Bùi Việt Hùng
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS.TS Lê Xuân Trường
Năm: 2020
Xem toàn văn >>
45 “Chính sách thuế với phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam”
Tác giả: Đinh Thị Hoà
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. Lý Phương Duyên; 2. TS. Nguyễn Cẩm Tâm
Năm: 2020
Xem toàn văn >>
46 “Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí và giá thành tại các công ty xây dựng công trình thủy lợi ở Việt Nam”
Tác giả: Đào Thúy Hằng
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS, TS. Phạm Thị Kim Vân 2. PGS, TS. Phạm Tiến Hưng
Năm: 2020
Xem toàn văn >>
47 Về luận án: “Giải pháp thực hiện thanh toán bằng phương thức điện tử qua Cơ chế một cửa quốc gia”
Tác giả: Nguyễn Trần Hiệu
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Thương Huyền TS. Nguyễn Công Bình
Năm: 2020
Xem toàn văn >>
48 Tổ chức Kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi khu vực Đồng bằng sông Hồng
Tác giả: Nguyễn Thanh Huyền
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.TS Đinh Thị Mai 2. TS. Hoàng Văn Tưởng
Năm: 2020
Xem toàn văn >>
49 Quản trị thanh khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Tác giả: Hoàng Thị Thanh Huyền
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS.TS. Lê Văn Luyện 2. PGS. TS Đinh Thị Diên Hồng
Năm: 2020
Xem toàn văn >>
50 Vận dụng giá trị hợp lý để hoàn thiện việc lập và trình bày báo cáo cho công ty chứng khoán niêm yết
Tác giả: Nguyễn Thị Vân
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.TS Đoàn Vân Anh 2. TS Lê Văn Liên
Năm: 2020
Xem toàn văn >>
123456

Danh sách liên kết