Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Tên luận văn/luận án
Tên tác giả
Chuyên ngành
Năm bảo vệ
STTThông tin đề tài
1 Đề tài luận án: “Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất giấy Việt Nam”
Tác giả: Tô Minh Thu
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1.PGS.,TS. Đinh Thị Mai 2.TS. Phùng Thị Đoan
Năm: 2019
Xem toàn văn >>
2 “Quản lý tài sản công các cơ sở giáo dục đại học công lập ở Việt Nam”
Tác giả: Đào Thị Hương
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. TS. Bùi Tiến Hanh 2. TS. Chu Thị Thủy Chung
Năm: 2019
Xem toàn văn >>
3 “Quản lý quỹ bảo hiểm y tế ở Việt Nam”
Tác giả: Phạm Thu Huyền
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. TS Bùi Tiến Hanh 2. TS. Nguyễn Việt Cường
Năm: 2019
Xem toàn văn >>
4 “Nâng cao hiệu quả đầu tư công từ vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Hòa Bình”
Tác giả: Hà Thị Tuyết Minh
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. TS. Nguyễn Thị Lan; 2. TS. Bùi Văn Khánh
Năm: 2019
Xem toàn văn >>
5 Phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ ở Việt Nam.
Tác giả: Lê Thị Ngọc
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: TS. Trịnh Thanh Huyền và TS. Vũ Nhữ Thăng.
Năm: 2019
Xem toàn văn >>
6 “Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ trong Tổng công ty Sông Đà”
Tác giả: Đỗ Quốc Việt
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1.GS.TS. Nguyễn Đình Đỗ; 2. PGS.TS. Đỗ Minh Thành
Năm: 2019
Xem toàn văn >>
7 Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn thành phố Hà Nội
Tác giả: Trần Thị Hương
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.TS. Ngô Thị Thu Hồng 2. PGS.TS. Nguyễn Thị Lời
Năm: 2019
Xem toàn văn >>
8 “Quản trị vốn lưu động tại các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty 319”
Tác giả: Hà Quốc Thắng
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS.,TS. Nguyễn Văn Nam
Năm: 2019
Xem toàn văn >>
9 “Hoàn thiện kế toán trong các trường trung học chuyên nghiệp công lập Việt Nam”
Tác giả: Đỗ Ngọc Trâm
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: GS, TS. Ngô Thế Chi PGS,TS. Đoàn Vân Anh
Năm: 2019
Xem toàn văn >>
10 "Chính sách tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam"
Tác giả: Phùng Thanh Loan
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1.PGS.TS. Dương Đăng Chinh; 2. TS. Vũ Đình Ánh
Năm: 2019
Xem toàn văn >>
11 Cơ cấu nguồn vốn của các công ty thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thu Hà
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS, TS. VŨ VĂN NINH 2. TS. TRẦN TIẾN CƯỜNG
Năm: 2019
Xem toàn văn >>
12 “Cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết ở Việt Nam”
Tác giả: Hoàng Trung Đức
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS.,TS. VŨ CÔNG TY 2. TS. ĐÀM MINH ĐỨC
Năm: 2019
Xem toàn văn >>
13 “Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam”.
Tác giả: Nguyễn Bích Ngọc
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: PGS., TS. Đặng Đức Sơn TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan
Năm: 2019
Xem toàn văn >>
14 “Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi ở miền Bắc”
Tác giả: Phạm Hoài Nam
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.TS Phạm Thị Thu Thuỷ 2. PGS.TS Phạm Đình Phùng
Năm: 2019
Xem toàn văn >>
15 Cơ chế quản lý tài chính các bệnh viện quân đội ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn
Chuyên ngành: Chưa xác định
Hướng dẫn: (1). PGS. TS Bùi Đường Nghiêu (2).TS Đỗ Mạnh Hùng
Năm: 2019
Xem toàn văn >>
16 “Nâng cao vai trò của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước trong hoạt động tái cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhà nước ở Việt Nam”
Tác giả: Trần Xuân Tú
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS.,TS. Trần Văn Tá 2. TS. Trần Nguyên Nam
Năm: 2019
Xem toàn văn >>
17 “Hoàn thiện phân tích hiệu quả hoạt động tại các doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng”
Tác giả: Hoàng Thị Ngà
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. Người hướng dẫn khoa học thứ nhất: PGS,TS. Nguyễn Ngọc Quang 2. Người hướng dẫn khoa học thứ hai: TS. Nguyễn Văn Hậu
Năm: 2019
Xem toàn văn >>
18 “Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết ở Việt Nam”
Tác giả: Hoàng Thị Thu Hường
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. Người hướng dẫn khoa học thứ nhất: PGS,TS. Nguyễn Năng Phúc 2. Người hướng dẫn khoa học thứ hai: TS. Nguyễn Thị Thanh Hương
Năm: 2019
Xem toàn văn >>
19 “Hoàn thiện kiểm toán Báo cáo tài chính các công ty cổ phần than do công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam thực hiện”.
Tác giả: Đặng Thị Hương
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: PGS, TS. Giang Thị Xuyến
Năm: 2019
Xem toàn văn >>
20 “Nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp thủy sản ở Việt Nam”
Tác giả: Mai Thị Diệu Hằng
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS.,TS Vũ Văn Ninh; 2. PGS.TS.Đỗ Văn Thành.
Năm: 2019
Xem toàn văn >>
21 Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Attapư CHDCND Lào
Tác giả: Kham Phan Keo Ma Ny
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. GS,TS Nguyễn Công Nghiệp 2. TS Võ Thị Phương Lan
Năm: 2019
Xem toàn văn >>
22 “Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở Việt Nam”
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Phương
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: TS. Vũ Nhữ Thăng TS. Nguyễn Văn Bình
Năm: 2019
Xem toàn văn >>
23 “Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán tại các công ty lâm nghiệp ở Việt Nam”
Tác giả: Hoàng Vũ Hải
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang 2. PGS.TS Đặng Thái Hùng
Năm: 2019
Xem toàn văn >>
24 "Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí tại các khách sạn thuộc tập đoàn Mường Thanh"
Tác giả: Đặng Lan Anh
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: PGS.TS TRẦN VĂN HỢI
Năm: 2019
Xem toàn văn >>
25 “Hoàn thiện chính sách tài chính bảo hiểm xã hội ở Việt Nam”.
Tác giả: Trịnh Khánh Chi
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: - PGS, TS. Nguyễn Trọng Thản - TS. Nguyễn Thị Thu Hương
Năm: 2019
Xem toàn văn >>
26 Tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị nhằm tăng cường quản trị chi phí xây lắp trong các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Sông Đà
Tác giả: Hoàng Thị Huyền
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS, TS. MAI NGỌC ANH 2. TS VŨ ĐỨC CHÍNH
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
27 Hoàn thiện chính sách tài trợ của các công ty xây dựng công trình giao thông niêm yết ở Việt Nam
Tác giả: Phạm Ngọc Hải
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS,TS. Nguyễn Đăng Nam PGS,TS. Nguyễn Văn Hiệu
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
28 “Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt nam”.
Tác giả: Nguyễn Như Dương
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS., TS Đinh Xuân Hạng
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
29 Tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng
Tác giả: Vũ Việt Ninh
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS. TS Nguyễn Tiến Thuận 2. PGS. TS Nhữ Trọng Bách
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
30 “Nghiên cứu công bố thông tin kế toán của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”
Tác giả: Đặng Thị Bích Ngọc
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.TS Nguyễn Hữu Ánh 2. PGS.TS Đào Thị Minh Thanh
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
31 “Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại các công ty sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Hải Dương”
Tác giả: Phạm Quang Thịnh
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.,TS. Nguyễn Trọng Cơ 2. PGS.,TS. Nguyễn Thị Đông
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
32 “Quản lý rủi ro đạo đức trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Việt Nam”.
Tác giả: Trần Trung Dũng
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS., TS Đỗ Thị Phí Hoài 2.TS. Nguyễn Chí Trang
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
33 Nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Phú Thọ
Tác giả: Trần Quốc Hoàn
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS,TS. Dương Đăng Chinh
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
34 “Nâng cao hiệu quả quản trị tài chính tại các doanh nghiệp may thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam”
Tác giả: Nguyễn Văn Đức
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: (1). PGS.,TS. Nguyễn Thị Hoài Lê (2). PGS.,TS. Vũ Duy Vĩnh
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
35 “Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam”.
Tác giả: Ngô Quang Hùng
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: PGS.TS. Trương Thị Thủy và GS.TS. Nguyễn Quang Quynh
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
36 “Sử dụng công cụ kế toán, kiểm toán trong công tác quản lý tài chính ngân sách quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội”
Tác giả: Phan Thị Hồng Minh
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. GS Ngô Thế Chi 2. PGS.TS Phạm Thị Bích Chi
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
37 “Huy động nguồn tài chính tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập ở Việt Nam”.
Tác giả: Trần Thế Lữ
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS.TS Dương Đăng Chinh
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
38 “Chính sách tài chính thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Thanh Hóa”.
Tác giả: Lường Đức Danh
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,.TS Phạm Văn Liên 2. TS.Võ Thị Phương Lan
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
39 “Chính sách tài khóa nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam”
Tác giả: Nguyễn Thanh Giang
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS.TS Đỗ Thị Phi Hoài; 2. PGS.TS Phạm Ngọc Dũng
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
40 Hoàn thiện kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp sản xuất bia - rượu - nước giải khát của Việt Nam
Tác giả: : Phạm Thị Bích Thu
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS,TS.Trương Thị Thủy 2. TS.Trần Thị Ngọc Hân
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
41 Hoàn thiện hoạt động kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam.
Tác giả: Nguyễn Bích Liên
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: GS. Ngô Thế Chi
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
42 “Hoàn thiện chính sách thuế đối với hoạt động đầu tư và kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam”
Tác giả: Cao Minh Tiến
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. Nguyễn Thị Thanh Hoài; 2. TS. Nguyễn Ngọc Tuyến
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
43 “Hoàn thiện chính sách cổ tức tại các công ty Dược niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”
Tác giả: Bùi Thị Hà Linh
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. Hoàng Văn Quỳnh; 2. TS. Nguyễn Quốc Bình
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
44 “Hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán Báo cáo tài chính Doanh nghiệp xây dựng do các công ty kiểm toán nhỏ và vừa Việt Nam thực hiện”
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Phương
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.TS. Thịnh Văn Vinh 2. PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
45 “Sử dụng công cụ tài chính vĩ mô phát triển du lịch Việt Nam”
Tác giả: Phạm Thị Thu Hà
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS.,TS Đỗ Văn Thành 2. TS Nguyễn Thị Hải Hà
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
46 “Quản lý chi phí đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học công lập ở Việt Nam”
Tác giả: Phạm Thị Hoa Hạnh
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. Hoàng Trần Hậu; 2. PGS,TS. Trần Thị Hà
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
47 “Quản trị rủi ro tài chính tại các công ty cổ phần xây dựng niêm yết ở Việt Nam”
Tác giả: Lưu Hữu Đức
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: (1). PGS.,TS. Bùi Văn Vần (2). PGS.,TS. Đỗ Thị Phi Hoài
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
48 Đề tài Luận án: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Tác giả: Nguyễn Thị Bình
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: HD1: GS.,TS. Nguyễn Văn Công HD2: TS. Lê Thị Diệu Linh
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
49 “Hoàn thiện quy trình và phương pháp thẩm định giá bất động sản ở Việt Nam hiện nay"
Tác giả: Trần Thị Thanh Hà
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: (1). TS. Nguyễn Minh Hoàng (2). GS.,TSKH. Đặng Hùng Võ
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
50 “Hoàn thiện chính sách tài chính phát triển thị trường bất động sản Hà Nội”
Tác giả: Vương Minh Phương
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS, TS. Ngô Trí Long 2. PGS, TS. Phạm Ngọc Ánh
Năm: 2018
Xem toàn văn >>
12345

Danh sách liên kết