Tìm
English


Tin tức

Chương trình tham quan thực tế của sinh viên chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp chương trình đào tạo chất lượng cao Học viện Tài chính

Các chương trình kiến tập, tham quan thực tế tại các đơn vị, doanh nghiệp là hoạt động chuyên môn thường niên được Khoa Kế toán, bộ môn Kế toán tài chính tổ chức. Đây là hoạt động nằm trong chương trình đào tạo của Học viện tài chính nói chung, chuyên ngành kế toán doanh nghiệp nói riêng nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên, giúp sinh viên có cái nhìn rõ nét hơn, được tìm hiểu kiến thức thực tế, biết cách áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn và có những định hướng nghề nghiệp bản đúng đắn hơn trong tương lai.Hội thảo đổi mới cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Sáng ngày 28/7, Vụ Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính phối hợp với Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính; Học viện Tài chính tổ chức Hội thảo “Đổi mới cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập” nhằm phổ biến, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
TIN VIDEO

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Truy cập
  Truy cập: 127.388.996
  Online: 699

TIỆN ÍCH

Danh sách liên kết