Tìm
English


Tin tức

Tuần lễ kỹ năng mềm và tiếp cận thực tế cho sinh viên năm 2021 – Thành công rực rỡ và trọn vẹn

Nằm trong kế hoạch hợp tác giữa Học viện Tài chính và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), Học viện Tài chính giao cho khoa Khoa Kế toán chủ trì phối hợp với các đơn vị trong Học viện và VACPA tổ chức “Tuần lễ kỹ năng mềm và tiếp cận thực tế cho sinh viên năm 2021”. Mặc dù trong bối cảnh phòng chống dịch covid 19, chương trình vẫn được chuẩn bị và tổ chức theo đúng kế hoạch, nhận được sự quan tâm của các doanh nghiệp và sinh viên.Hội thảo đổi mới cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Sáng ngày 28/7, Vụ Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính phối hợp với Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính; Học viện Tài chính tổ chức Hội thảo “Đổi mới cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập” nhằm phổ biến, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
TIN VIDEO

Tạp chí Nghiên cứu TCKT

Truy cập
  Truy cập: 88.665.261
  Online: 1033

TIỆN ÍCH

Danh sách liên kết