Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
 

STT

Tên đơn vị

Điện thoại

Email

1

Văn phòng

0243 838 9326

vanphong@hvtc.edu.vn vanphonghocvien@hvtc.edu.vn

2

Ban Tổ chức cán bộ

0243 219 1984

bantccb@hvtc.edu.vn

3

Ban Quản lý đào tạo

024 38362161

Hotline: 

0961 481 086

0967 684 086

banqldt@hvtc.edu.vn banquanlydaotao@hvtc.edu.vn

4

Ban Khảo thí & Quản lý chất lượng

0243 37520296

bankhaothi@hvtc.edu.vn

5

Ban Quản lý khoa học

0243 219 1967

banqlkh@hvtc.edu.vn

6

Ban Công tác chính trị & SV

38385507 SML 302

banctctsv@hvtc.edu.vn

7

Ban Hợp tác quốc tế

0243 219 1967

banhtqt@hvtc.edu.vn

8

Ban Thanh tra giáo dục

38385507 SML 206

ttrgd@hvtc.edu.vn

9

Ban Tài chính kế toán

38385507 SML 211

bantckt@hvtc.edu.vn

10

Ban Quản trị thiết bị

38385507 SML 203

banqttb@hvtc.edu.vn

11

Thư viện

38385507 SML 610

thuvien@hvtc.edu.vn

12

Trạm y tế

38385507 SML 702

tramyte@hvtc.edu.vn

13

VP Khoa Lý luận chính trị

38385507 SML 110

khoalyluanchinhtri@hvtc.edu.vn

14

VP Khoa Cơ bản

38385507 SML 107

khoacoban@hvtc.edu.vn

15

VP Khoa Tài chính công

38385507 SML 103

khoatcc@hvtc.edu.vn

16

VP Khoa Thuế-Hải quan

38385507 SML 504

khoathuehaiquan@hvtc.edu.vn

17

VP Khoa Tài chính doanh nghiệp

38385507 SML 101

khoatcdn@hvtc.edu.vn

18

VP Khoa Ngân hàng-Bảo hiểm

37524965

khoanganhangvabaohiem@hvtc.edu.vn

khoanhbh@hvtc.edu.vn

19

VP Khoa Tài chính quốc tế

37524963

khoataichinhquocte@hvtc.edu.vn

khoatcqt@hvtc.edu.vn

20

VP Khoa Kế toán

38385507 SML 109

khoaketoan@hvtc.edu.vn

21

VP Khoa Quản trị kinh doanh

38385507 SML 512

khoaqtkd@hvtc.edu.vn

22

VP Khoa Hệ thống thông tin KT

38385507 SML 511

khoahtttkt@hvtc.edu.vn

23

VP Khoa Ngoại ngữ

37524964

khoangoaingu@hvtc.edu.vn

24

Khoa Sau đại học

 

khoasdh@hvtc.edu.vn

25

Khoa Tại chức

 

khoataichuc@hvtc.edu.vn

26

Viện Kinh tế-Tài chính

 

vienkttc@hvtc.edu.vn

27

Viện Đào tạo quốc tế

 

viendaotaoquocte@hvtc.edu.vn

28

TT Bồi dưỡng và TV TCKT

 

trungtambdtvtckt@hvtc.edu.vn

29

TT Ngoại ngữ-Tin học

37525170

cfi@hvtc.edu.vn

30

TT Thông tin

38385507 SML 603

trungtamthongtin@hvtc.edu.vn


  GỬI THÔNG TIN PHẢN HỒI

Học viện Tài chính - Academy of Finance
 - Địa chỉ::   Số 58 (số 1 cũ) Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 - Số điện thoại:   Văn phòng Học viện 0243.8389326
 - Fax:   0243.8388906
Chỉ dẫn đường đi:
Hãy gửi cho chúng tôi ý kiến của bạn:
Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Email:(*)  
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã bảo vệ
Hãy nhập mã
Hãy điền đầy đủ và chính xác thông tin (ghi rõ địa chỉ email) để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.