Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ sáu, 12/04/2019 - 15:22

Thông tin về những kết luận mới của luận án tiến sĩ Hoàng Thị Ngà
Đề tài luận án: “Hoàn thiện phân tích hiệu quả hoạt động tại các doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng”.
Khoa Sau đại học
Số lần đọc:188
trang 1/27

Danh sách liên kết