Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ tư, 19/09/2018 - 15:20

Thông tin về những kết luận mới của luận án tiến sĩ Phạm Thị Bích Thu
Đề tài luận án: Hoàn thiện kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp sản xuất bia - rượu - nước giải khát của Việt Nam.
Khoa Sau đại học
Số lần đọc:223
trang 1/24