Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ ba, 30/01/2018 - 10:49

Thông tin về những kết luận mới của luận án tiến sĩ Hồ Thị Hoài Thu
Đề tài luận án: “Giải pháp tài chính hỗ trợ hộ ngư dân phát triển hoạt động khai thác thủy sản ở Việt Nam”.
Khoa Sau đại học
Số lần đọc:229
trang 1/23