Tìm
English
Thứ tư, 22/03/2023 - 11:10

Thông tin tóm tắt Những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Kim Chi
Đề tài luận án: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp nhiệt điện thuộc tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Khoa Sau đại học
Số lần đọc:435
trang 1/40

Danh sách liên kết