Tìm
English
TB V/v xét duyệt học bổng của “Quỹ học bổng quốc tế NITORI” năm 2021 (30/07/2021 | 15:44)
Căn cứ Thỏa thuận hợp tác tài trợ học bổng giữa “Quỹ học bổng quốc tế NITORI” và Học viện Tài chính về việc tài trợ học bổng cho sinh viên Học viện Tài chính, Ban CTCT&SV thông báo xét duyệt học bổng như sau:
Xem tiếp
TB Về việc xác nhận giấy tờ vay vốn tín dụng ưu đãi; miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, học kỳ I năm học 2021-2022 (28/07/2021 | 10:09)
Thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi, miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, Ban CTCT&SV thông báo đến các khoa, lớp sinh viên hệ Đại học chính quy và Liên thông đại học chính quy các nội dung sau:
Xem tiếp
Cùng với cử tri cả nước, CBVC, học viên, sinh viên Học viện Tài chính tham gia bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với trách nhiệm cao nhất (11/05/2021 | 19:28)
(HVTC)- Ngày 23/5/2021 tới đây, cùng với cả nước, các cử tri là CBVC, học viên, sinh viên Học viện Tài chính cũng thực hiện quyền và nghĩa vụ bỏ phiếu bầu chọn các đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại, đặt ra yêu cầu mỗi cử tri không thể thờ ơ với quyền lợi nhưng cũng là trách nhiệm của mình trước đất nước.
Xem tiếp
Giá trị lịch sử của ngày tổng tuyển cử đầu tiên (10/05/2021 | 10:27)
(HVTC)- Chính quyền nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được xác lập ngay từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập (02/9/1945). Về mặt pháp lý và tổ chức bộ máy, nhà nước ta vẫn chưa phải là một nhà nước hoàn chỉnh. Vì vậy, ngày 6/1/1946 đã diễn ra ngày tổng tuyển cử đầu tiên. Thành công của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên này, đến nay vẫn còn nguyên ý nghĩa, giá trị lịch sử. Ôn lại lịch sử ngày đầu tiên này và cùng hướng về ngày 23/5/2021 bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Xem tiếp
Học viện Tài chính tích cực, chủ động chuẩn bị cho bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 (06/05/2021 | 19:26)
(HVTC)- Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra vào ngày 23/5/2021. Xác định đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, thời gian qua, Học viện Tài chính đã tích cực triển khai công việc chuẩn bị, góp phần đảm bảo thành công của ngày bầu cử và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Xem tiếp
Chi bộ Ban CTCT&SV đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 (04/05/2021 | 19:25)
(HVTC) – Thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định 238/QĐ-HVTC ngày 24/3/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính, Chi bộ Ban CTCT&SV đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động nhằm tuyên truyền, phổ biến cho toàn thể đảng viên chi bộ hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; quyền và nghĩa vụ của công dân, góp phần vào thành công của Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Xem tiếp
Thông báo V/v xét duyệt học bổng Hessen, CHLB Đức năm học 2020-2021 (12/04/2021 | 10:14)
Căn cứ Công văn số 312/HTQT ngày 05/04/2021 của Cục hợp tác quốc tế về việc xét chọn trao học bổng Hessen, CHLB Đức năm học 2020-2021, Ban CTCT&SV thông báo xét duyệt học bổng như sau:
Xem tiếp
TB Về việc thực hiện Lập danh sách cử tri bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (23/03/2021 | 10:33)
Thực hiện Hướng dẫn của UBND quận Bắc Từ Liêm và UBND phường Đức Thắng về việc Lập, niêm yết danh sách cử tri bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, Học viện Tài chính thông báo các nội dung cụ thể như sau:
Xem tiếp

Danh sách liên kết