Tìm
English
Thông báo V/v xét duyệt học bổng Hessen, CHLB Đức năm học 2020-2021 (12/04/2021 | 10:14)
Căn cứ Công văn số 312/HTQT ngày 05/04/2021 của Cục hợp tác quốc tế về việc xét chọn trao học bổng Hessen, CHLB Đức năm học 2020-2021, Ban CTCT&SV thông báo xét duyệt học bổng như sau:
Xem tiếp
TB Về việc thực hiện Lập danh sách cử tri bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (23/03/2021 | 10:33)
Thực hiện Hướng dẫn của UBND quận Bắc Từ Liêm và UBND phường Đức Thắng về việc Lập, niêm yết danh sách cử tri bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, Học viện Tài chính thông báo các nội dung cụ thể như sau:
Xem tiếp
TB Về việc xác nhận giấy tờ để sinh viên vay vốn tín dụng ưu đãi; miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2020-2021 (29/12/2020 | 11:30)
Thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi, miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, Ban CTCT&SV thông báo đến các khoa, lớp sinh viên hệ Đại học chính quy và Liên thông đại học chính quy các nội dung sau:
Xem tiếp
TB Về việc xác nhận giấy tờ vay vốn, miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với CQ58 học kỳ I năm học 2020-2021 (29/09/2020 | 15:30)
Thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi, miễn, giảm học phí, và hỗ trợ chi phí học tập, Ban CTCT&SV thông báo đến các khoa, lớp sinh viên hệ đại học chính quy CQ58 như sau:
Xem tiếp
Công ty Cổ phần chứng khoán SmartInvest tuyển thực tập sinh (09/09/2020 | 10:45)
Công ty Cổ phần chứng khoán SmartInvest là đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn chứng khoán, tư vấn tài chính doanh nghiệp, Bão lãnh phát hành chứng khoán, Lưu ký chứng khoán. Công ty đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh theo Giấy phép số 38/UBCK-GPHĐKD ngày 26/12/2006.
Xem tiếp
Thông báo V/v xét duyệt Giải thưởng Honda dành cho sinh viên năm 2020 (08/09/2020 | 09:54)
Thực hiện Công văn số 3308/BGDĐT- GDCTHSSV ngày 28/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Giải thưởng Honda dành cho sinh viên đại học năm 2020. Ban CTCT&SV thông báo xét duyệt Giải thưởng Honda năm 2020 như sau:
Xem tiếp
Thông báo V/v xét duyệt học bổng SCIC 2020 (07/09/2020 | 14:27)
Căn cứ Công văn số 1877/ĐTKDV-ĐNTT ngày 24/8/2020 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh doanh vốn Nhà nước về việc Học bổng SCIC 2020. Ban CTCT&SV thông báo tới các Khoa quản lý sinh viên giới thiệu sinh viên tham gia xét duyệt nhận học bổng SCIC như sau:
Xem tiếp

Danh sách liên kết