Tìm
English
TB Về việc xác nhận giấy tờ vay vốn tín dụng ưu đãi học kỳ I năm học 2021-2022 (19/10/2021 | 07:15)
Căn cứ Công văn số 4608/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 12/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn cấp giấy xác nhận cho HSSV làm thủ tục vay vốn trong thời gian thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội phòng, chống đại dịch Covid-19 và học trực tuyến.
Xem tiếp
TB Về việc xác nhận giấy tờ vay vốn tín dụng ưu đãi; miễn, giảm học phí đối với CQ59 học kỳ I năm học 2021-2022 (05/10/2021 | 15:34)
Thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi chính; chính sách miễn, giảm học phí, Ban CTCT&SV thông báo đến các khoa, lớp sinh viên hệ đại học chính quy CQ59 như sau:
Xem tiếp
Thông báo V/v triển khai Học bổng Honda dành cho sinh viên năm 2021 (21/09/2021 | 10:33)
Thực hiện Chương trình công tác năm 2021; nhằm khuyến khích, nâng cao tinh thần học tập, nghiên cứu khoa học trong sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Công ty Honda Việt Nam triển khai Học bổng Honda (Honda Award) năm 2021 dành cho sinh viên các học viện, trường đại học (theo danh sách đính kèm), cụ thể như sau:
Xem tiếp
TB V/v xét duyệt học bổng của “Quỹ học bổng quốc tế NITORI” năm 2021 (30/07/2021 | 15:44)
Căn cứ Thỏa thuận hợp tác tài trợ học bổng giữa “Quỹ học bổng quốc tế NITORI” và Học viện Tài chính về việc tài trợ học bổng cho sinh viên Học viện Tài chính, Ban CTCT&SV thông báo xét duyệt học bổng như sau:
Xem tiếp
TB Về việc xác nhận giấy tờ vay vốn tín dụng ưu đãi; miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, học kỳ I năm học 2021-2022 (28/07/2021 | 10:09)
Thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi, miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, Ban CTCT&SV thông báo đến các khoa, lớp sinh viên hệ Đại học chính quy và Liên thông đại học chính quy các nội dung sau:
Xem tiếp
Cùng với cử tri cả nước, CBVC, học viên, sinh viên Học viện Tài chính tham gia bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với trách nhiệm cao nhất (11/05/2021 | 19:28)
(HVTC)- Ngày 23/5/2021 tới đây, cùng với cả nước, các cử tri là CBVC, học viên, sinh viên Học viện Tài chính cũng thực hiện quyền và nghĩa vụ bỏ phiếu bầu chọn các đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại, đặt ra yêu cầu mỗi cử tri không thể thờ ơ với quyền lợi nhưng cũng là trách nhiệm của mình trước đất nước.
Xem tiếp
Trang 1/4
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết