Tìm
English
Thông báo về việc tham gia đăng ký chương trình học bổng "Quỹ học bổng Thắp sáng tương lai" năm 2022 (14/06/2022 | 14:01)
Quỹ học bổng Thắp sáng Tương lai (LUYF), một sáng kiến của Deloitte Việt Nam được triển khai từ năm 2012 thực sự đã là một sáng kiến đi trước và đồng mục tiêu với sáng kiến World class của Deloitte toàn cầu, mang trong mình sứ mệnh trao tuyền niềm tin vào sự tử tế, thắp sáng những ước mơ và khát vọng vượt khó vượt qua chín hmình và vươn tới thành công hàng triệu các bạn sinh viên trong đó có cả những sinh viên khuyết tật.
Xem tiếp
TB V/v xét duyệt học bổng Hessen, CHLB Đức năm học 2021-2022 (28/02/2022 | 08:59)
Căn cứ Công văn số 170/HTQT ngày 22/02/2022 của Cục hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét chọn trao học bổng Hessen, CHLB Đức năm học 2021-2022, Ban CTCT&SV thông báo xét duyệt học bổng như sau:
Xem tiếp
TB Về việc xác nhận giấy tờ vay vốn tín dụng ưu đãi; miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, học kỳ II năm học 2021-2022 (31/12/2021 | 14:32)
Thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi, miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, Ban CTCT&SV thông báo đến các khoa, lớp sinh viên hệ Đại học chính quy và Liên thông đại học chính quy các nội dung sau:
Xem tiếp
Học bổng ACCA FUTURIST 2021 cơ hội vàng để sẵn sàng cho tương lai bứt phá (20/10/2021 | 15:44)
Đăng ký ngày hội thông tin 27/10/2021: https://bit.ly/3lWfvdA - để được hỏi đáp với ACCA và gặp gỡ đại diện các Doanh nghiệp
Xem tiếp
TB Về việc xác nhận giấy tờ vay vốn tín dụng ưu đãi học kỳ I năm học 2021-2022 (19/10/2021 | 07:15)
Căn cứ Công văn số 4608/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 12/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn cấp giấy xác nhận cho HSSV làm thủ tục vay vốn trong thời gian thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội phòng, chống đại dịch Covid-19 và học trực tuyến.
Xem tiếp
TB Về việc xác nhận giấy tờ vay vốn tín dụng ưu đãi; miễn, giảm học phí đối với CQ59 học kỳ I năm học 2021-2022 (05/10/2021 | 15:34)
Thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi chính; chính sách miễn, giảm học phí, Ban CTCT&SV thông báo đến các khoa, lớp sinh viên hệ đại học chính quy CQ59 như sau:
Xem tiếp

Danh sách liên kết