Tìm
English
Thứ hai, 08/07/2024 - 11:12

Thông báo V/v xét duyệt học bổng SCIC 2024
Số: 31/TB-CTCT&SV ngày 05 tháng 07 năm 2024

Căn cứ Công văn số 647/ĐTKDV-ĐNTT ngày 06/5/2024 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh doanh vốn Nhà nước về việc Học bổng SCIC 2024. Ban CTCT&SV thông báo tới các Khoa quản lý sinh viên giới thiệu sinh viên tham gia xét duyệt nhận học bổng SCIC như sau:

1. Điều kiện được xét nhận học bổng:

- Là sinh viên CQ59;

- Điểm TBHT 3 năm đạt 2,5/4,0 trở lên;

- Điểm rèn luyện các học kỳ trong 3 năm học đạt loại Tốt trở lên;

- Gia đình có hoàn cảnh khó khăn (gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số);

- Ưu tiên, sinh viên tích cực tham gia các hoạt động NCKH, các hoạt động chung của Học viện, cộng đồng và xã hội, có trình độ tiếng Anh Tốt.

2. Giá trị học bổng: 10.000.000 đồng/suất

3. Số lượng: SCIC dự kiến tặng 05 suất học bổng cho sinh viên Học viện Tài chính gồm các khoa: Tài chính công, Thuế & Hải quan, Tài chính quốc tế, TCDN, Kế toán, Ngân hàng – Bảo hiểm, Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin kinh tế, Kinh tế.

4. Hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin học bổng (theo mẫu của SCIC, tải từ trang web www.scic.vn).

- Bảng điểm TBC học tập, điểm rèn luyện (3 năm học có xác nhận của Học viện).

- Minh chứng thành tích về nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn TN – Hội SV, chứng chỉ tiếng Anh (nếu có).

- Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số (bản sao có chứng thực).

- CMND/CCCD bản sao có chứng thực

5. Tổ chức thực hiện:

  - Các khoa QLSV, Đoàn thanh niên, Hội SV thông tin rộng rãi đến toàn thể sinh viên để biết và làm hồ sơ đăng ký nhận học bổng.

  - Học viện lựa chọn 05 hồ sơ đáp ứng các tiêu chuẩn và có kết quả cao nhất gửi SCIC để đề nghị trao học bổng.

- Sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng làm 1 bộ hồ sơ theo mục 4 gửi về Ban CTCT&SV (P.101 – nhà Hiệu bộ) trước ngày 26/07/2024, đồng thời điển đầy đủ thông tin theo link: https://forms.gle/TLa2ZjAdkxBynRNh6 hoặc mã QR bên dưới.

Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 9397

Danh sách liên kết