Tìm
English
Thứ ba, 07/11/2023 - 18:2

Thông báo V/v xét duyệt học bổng của “Quỹ học bổng quốc tế NITORI” năm 2023
Số: 84/TB-CTCT&SV ngày 07 tháng 11 năm 2023

­­­­Căn cứ Thỏa thuận hợp tác tài trợ học bổng giữa “Quỹ học bổng quốc tế NITORI” và Học viện Tài chính về việc tài trợ học bổng cho sinh viên Học viện Tài chính, Ban CTCT&SV thông báo xét duyệt học bổng như sau:

1. Điều kiện nhận học bổng:

- Là sinh viên CQ59, 60 thuộc các ngành Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin quản lý.

- Sinh viên có kết quả học tập đạt loại xuất sắc: Điểm TBCHT học kỳ II năm học 2022-2023 đạt từ 3.6/4.0 trở lên (chỉ tính điểm thi lần đầu)

-  Sinh viên tích cực tham gia vào các hoạt động thắt chặt tình hữu nghị quốc tế cũng như đóng góp cho xã hội trên tinh thần tự nguyện.

- Không vi phạm kỷ luật từ mức khiển trách cấp khoa trở lên.

- Chưa nhận học bổng của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào trong năm học 2023 -2024.

- Ưu tiên sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

2. Giá trị học bổng: 13.000.000đ/SV/năm

3. Số lượng học bổng: 10 suất

4. Hồ sơ đăng ký học bổng:

- Đơn xin học bổng của quỹ Học bổng quốc tế Nitori (file đính kèm)

- 02 form báo cáo theo mẫu của quỹ học bổng Nitori (Form 1; Form 2)

- Bảng điểm TBCHT học kỳ II, năm học 2022– 2023 có dấu của Học viện.

- Các giấy chứng nhận, khen thưởng về thành tích khác trong học tập, NCKH, hoạt động Đoàn, Hội.

- Giấy chứng nhận gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn (nếu có).

5. Tổ chức thực hiện:

- Các khoa QLSV, Đoàn thanh niên, Hội SV thông tin rộng rãi đến toàn thể sinh viên để biết và làm hồ sơ đăng ký nhận học bổng.

- Sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng làm 1 bộ hồ sơ theo mục 4, nộp về Ban CTCT&SV (P.101) trước ngày 13/11/2023.

Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 14697

Danh sách liên kết