Tìm
English
Thứ ba, 22/03/2022 - 10:35

Thư mời tham dự Hội thảo khoa học: “Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo liên kết với thị trường trong các trường đại học tại Việt Nam”
Ngày 24/03/2022, Ngân hàng Thế giới và Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ đồng chủ trì tổ chức hội thảo “Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo liên kết với thị trường trong các trường đại học tại Việt Nam” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ban tổ chức trân trọng kính mời các nhà khoa học, quý Thầy Cô quan tâm đăng ký tham dự hội thảo.

 Ngân hàng Thế giới và Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ đồng chủ trì tổ chức hội thảo “Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo liên kết với thị trường trong các trường đại học tại Việt Nam”

Việt Nam đã đặt cho mình một mục tiêu đầy tham vọng là đạt được trạng thái quốc gia có thu nhập cao (HIC) vào năm 2045. Để đạt được mục tiêu này cần rất nhiều sự chuyển đổi quan trọng, bao gồm đa dạng các chiến lược tăng trưởng dựa trên việc cải tiến năng suất và đổi mới sáng tạo. Khi nhu cầu tham gia vào nền kinh tế tri thức toàn cầu ngày càng trở nên quan trọng đối với các quốc gia, các cơ sở giáo dục đại học (HEI) đang được công nhận là trung tâm nghiên cứu và giảng dạy nhằm hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới, cạnh tranh và tăng trưởng kinh tế. Nhiều cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam đang nâng cao năng lực để trở thành trung tâm năng động, hiệu quả cho những nỗ lực khởi nghiệp như vậy, qua đó hỗ trợ khả năng hợp tác và cạnh tranh của Việt Nam với các quốc gia khác trong nền kinh tế toàn cầu.

Tận dụng chuyên môn của mình trong lĩnh vực này, Ngân hàng Thế giới phối hợp với một số đối tác giáo dục đại học tiêu biểu sẽ tổ chức một chuỗi các hoạt động hội thảo và đối thoại chính sách về môi trường nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực giáo dục đại học của Việt Nam cũng như về phát triển lực lượng lao động chất lượng cao để phục vụ mục tiêu của đất nước. Chuỗi hội thảo mong muốn xác định những trở ngại chính đối với sự tiến bộ của nghiên cứu và cách phối hợp hiệu quả giữa các cơ sở giáo dục đại học và ngành để thúc đẩy tăng trưởng qua việc đổi mới sáng tạo.

 

THÔNG TIN DIỄN GIẢ

- Ông. Toby Linden - Giám đốc phụ trách Giáo dục khu vực Đông Á - Thái

Bình Dương, NHTG

- PGS Huỳnh Quyết Thắng – Hiệu trưởng, ĐHBK

- Đại diện lãnh đạo Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ

- TS. Nguyễn Trung Dũng – Tổng giám đốc, BK Holdings (ĐHBK HN)

- TS. Lê Việt Thủy – Giám đốc Trung tâm ứng dụng CNTT, ĐHKTQD

- Đại diện Doanh nghiệp/ Mạng lưới Cựu sinh viên

- PGS.TS Phạm Hồng Chương – Hiệu trưởng, ĐHKTQD

- GS.TS Nguyễn Thị Lan – Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

- PGS.TS Nguyễn Vũ Việt – Phó giám đốc Học viện Tài chính

 

MỤC TIÊU CHÍNH CỦA HỘI THẢO:

⮚ Xác định vai trò, thách thức và cơ hội trong việc xây dựng và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam;

⮚ Cập nhật thông tin, chính sách cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên về xây dựng và huy động các nguồn lực gắn với liên kết ngành để thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở các cơ sở giáo dục đại học;

⮚ Chia sẻ những bài học tiêu biểu về đổi mới trong các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam.

 

THÔNG TIN THAM DỰ

- Thư mời hội thảo tại đây

- Đăng ký ngay tại: https://event-worldbank.bkholdings.com.vn/

- Thời gian: 14:00 – 17:00 ngày 24/03/2022

- Địa điểm: trực tiếp kết hợp trực tuyến:

❖ Trực tiếp tại BK HUP Co-working Space (BK Holdings), Nhà A17 Tạ Quang Bửu, Hà Nội

❖ Trực tuyến qua Zoom Meeting

- Ngôn ngữ: Tiếng Anh/ tiếng Việt (phiên dịch song song)

Trung tâm Đổi mới sáng tạo & hỗ trợ khởi nghiệp
Số lần đọc:137808
trang 1/2

Danh sách liên kết