Tìm
English
Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ đợt 02 năm 2021 (27/09/2021 | 11:12)
Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ”; Quyết định số 809/QĐ-HVTC ngày 06/9/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành “Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Học viện Tài chính”; Chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ dự kiến năm 2021. Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ đợt 02 năm 2021 như sau:
Xem tiếp
Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2021 đợt 01 (02/02/2021 | 16:49)
Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ”; Quyết định số 399/QĐ-HVTC ngày 04/5/2015 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành “Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Tài chính”; Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh trình độ thạc sĩ dự kiến năm 2021. Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2021 đợt 01 như sau:
Xem tiếp
Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2020 đợt 02 (04/06/2020 | 08:12)
Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ”; Quyết định số 399/QĐ-HVTC ngày 04/5/2015 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành “Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Tài chính”; Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh trình độ thạc sĩ dự kiến năm 2020. Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2020 đợt 02 như sau:
Xem tiếp
Tuyển sinh Khoá 14 Chương trình Thạc sỹ tài chính doanh nghiệp & kiểm soát quản trị (21/10/2019 | 11:03)
Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo Thạc sỹ tài chính doanh nghiệp và kiểm soát quản trị khoá XIV. Thuộc Hệ đào tạo Quốc tế giữa Học viện Tài chính với Đại học Toulon (Pháp) như sau:
Xem tiếp
Thông báo tuyển sinh Khoá 13 Chương trình Thạc sỹ tài chính doanh nghiệp & kiểm soát quản trị (24/04/2019 | 11:10)
Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo Thạc sỹ tài chính doanh nghiệp và kiểm soát quản trị khoá XIII. Thuộc Hệ đào tạo Quốc tế giữa Học viện Tài chính với Đại học Toulon (Pháp) như sau:
Xem tiếp
Lễ Bế giảng, trao bằng tiến sĩ và thạc sĩ kinh tế khoá 25 đợt 2 (2016 - 2018) (31/01/2019 | 09:43)
(HVTC) - Sáng 26/1, tại trụ sở chính (số 58, Lê Văn Hiến, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, HN), Học viện Tài chính đã long trọng tổ chức Lễ bế giảng, trao bằng tiến sĩ và thạc sĩ kinh tế khoá 25 đợt 2 (2016 - 2018. Có 9 nghiên cứu sinh (NCS) được công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ kinh tế; 307 học viên cao học được cấp bằng thạc sĩ kinh tế.
Xem tiếp

Danh sách liên kết