Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thạc sỹ Tài chính và đầu tư – Học thầy, học bạn (17/09/2018 | 09:43)
Học Thạc sĩ trong nền kinh tế mở và hội nhập không chỉ là tiếp cận với một lượng kiến thức lý thuyết thuần túy, không chỉ cần những bài thuyết trình của Thày mà còn cần nhiều hơn thế, cả thực hành, cả chia sẻ, cả trải nghiệm…
Xem tiếp
Tuyển sinh Chương trình đào tạo Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư Khóa 7 (26/12/2016 | 14:19)
Thành công sau 6 khóa tuyển sinh, Học viện Tài chính (Viện Đào tạo quốc tế) tiếp tục nhận hồ sơ tuyển sinh Khóa 7 Chương trình đào tạo Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư (Master of Science in Finance & Investment, viết tắt là MSc), khai giảng tháng 4/2017.
Xem tiếp
Tuyển sinh Thạc sỹ Tài chính doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị khóa 8 (01/11/2016 | 08:55)
Sau 7 khóa đào tạo thành công, chương trình Thạc sỹ Tài chính doanh nghiêp & Kiểm soát quản trị đã khẳng định được thương hiệu và trở thành một trong những Chương trình Thạc sỹ quốc tế có chất lượng giảng dạy tốt nhất, uy tín nhất tại Hà Nội và cả nước trong lĩnh vực đào tạo chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị.
Xem tiếp
Học viện Tài chính tuyển sinh Thạc sĩ Tài chính và đầu tư (19/09/2016 | 09:54)
Học viện Tài chính tiếp tục nhận hồ sơ tuyển sinh chương trình Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư (Master of Science in Finance & Invesstment), khóa 6 (MSc6) liên kết với trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh), khai giảng tháng 10/2016, học tại Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Xem tiếp
Học viện Tài chính tuyển sinh Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư khai giảng tháng 10/2016 (19/08/2016 | 08:50)
Học viện Tài chính tiếp tục tuyển sinh Thạc sĩ Tài chính và Đầu tư (Master of Science in Finance and Investment - MSc) liên kết với Đại học Greenwich (UK) khóa 6, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 10/9/2016, khai giảng ngày 4/10/2016, học tại số 6 Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Xem tiếp