DANH MỤC CHÍNH

Truy cập
Truy cập Truy cập: 105480
Truy cập Online: 6

Xét điều kiện thực tập, tốt nghiệp
Thứ sáu, 26/02/2021 - 8:6

TB: V/v công nhận điều kiện thực tập cuối khóa. Hệ ĐHCQ Khóa 55 - Chương trình 2
Số: 141/TB-HVTC ngày 25 tháng 02 năm 2021

     Căn cứ Kết luận số 117/TB-HVTC ngày 22/02/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc xét công nhận điều kiện thực tập cuối khóa Hệ ĐHCQ Khóa 55 – Chương trình 2;

     Căn cứ kết quả học tập của sinh viên Hệ ĐHCQ Khóa 55 - Chương trình 2;

     Thừa lệnh Giám đốc Học viện Tài chính, Trưởng ban Khảo thí và Quản lý chất lượng  - Ủy viên Thường trực hội đồng, thông báo:

      1. 28 sinh viên hệ Hệ ĐHCQ Khóa 55 – Chương trình 2 đủ điều kiện thực tập cuối khóa.

     2. 5 sinh viên hệ Hệ ĐHCQ Khóa 55 – Chương trình 2 chưa đủ điều kiện thực tập cuối khóa.

Tải DS sinh viên đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp

Tải DS sinh viên chưa đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp

 

Số lần đọc: 7
BAN KHẢO THÍ VÀ QLCL – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Số điện thoại: 0437520296
E-mail: khaothi_qlcl@hvtc.edu.vn hoặc baodamchatluong@hvtc.edu.vn | Website: www.aof.edu.vn/khaothi
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà