Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh

TT

Tên ngành

Chỉ tiêu

1

Quản trị kinh doanh

80

2

Tài chính – Ngân hàng

80

3

Kế toán

80

Tổng cộng:

240

Login

Trụ sở: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024 3836 2161 | Hotline: 0961 481 086 hoặc 0967 684 086 | E-mail: tuyensinh@hvtc.edu.vn
© 2020 Học viện Tài chính.