Phương thức tuyển sinh

Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập bậc THPT, bổ túc THPT (gọi chung là THPT); trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề (gọi chung là trung cấp). Cụ thể như sau:

1. Đối tượng và tiêu chí xét tuyển:

1.1. Đối với đối tượng tốt nghiệp THPT

a) Tổ hợp môn xét tuyển

- Tổ hợp môn xét tuyển 1 gồm các môn Toán, Vật lý, Hóa học;

- Tổ hợp môn xét tuyển 2 gồm các môn Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

- Tổ hợp môn xét tuyển 3 gồm các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

b) Phương án xét tuyển: Điểm xét tuyển bằng tổng điểm các môn học năm cuối bậc THPT của tổ hợp xét tuyển, cộng với điểm ưu tiên đối tượng theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

c) Đăng ký phương án xét tuyển: Thí sinh chọn 1 trong 3 tổ hợp nêu trên để đăng ký xét tuyển.

1.2. Đối với đối tượng tốt nghiệp trung cấp

a) Tổ hợp môn xét tuyển: Toàn bộ các môn học của chương trình trung cấp.

b) Phương án xét tuyển: Điểm xét tuyển là điểm trung bình chung các môn học toàn khóa học của chương trình trung cấp cộng với điểm ưu tiên đối tượng theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

2. Nguyên tắc xét tuyển:

- Điểm xét tuyển của các tổ hợp xét tuyển khác nhau do thí sinh đăng ký có giá trị như nhau và được lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu của ngành xét tuyển.

- Điểm xét tuyển lấy đến 1 chữ số thập phân.

Login

Trụ sở: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024 3836 2161 | Hotline: 0961 481 086 hoặc 0967 684 086 | E-mail: tuyensinh@hvtc.edu.vn
© 2020 Học viện Tài chính.