HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Công trình NCKH hoàn thành
Chủ nhật, 04/06/2017 - 17:3

Tin nhanh: Hội thảo khoa học giảng viên khoa TCDN - 2017

      Hiện nay, việc xác định giá trị doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng trong nền kinh tế thị trường phục vụ cho quá trình ra quyết định của nhà quản trị doanh nghiệp và các chủ thể khác nhau trong nền kinh tế. Nhận thấy tầm quan trọng của việc xác định giá trị doanh nghiệp trong thực tiễn, Ngày 1/6/2017, tại hội trường A của Học viện Tài chính đã diễn ra Hội thảo khoa học giảng viên khoa TCDN với chủ đề "Xác định giá trị doanh nghiệp, từ lý luận đến thực tiễn". Hội thảo đã thu hút một số lượng lớn các bài viết có chất lượng không chỉ từ các giảng viên trong khoa mà còn từ các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Học viện. Các bài viết đã tập trung vào nghiên cứu các vấn đề (i) Lý luận chung về giá trị doanh nghiệp và xác định giá trị doanh nghiệp, (ii) Thực tiễn xác định giá trị doanh nghiệp ở VN trong thời gian qua và (iii) Một số đề xuất và kiến nghị về việc xác định giá trị doanh nghiệp ở VN. Hội thảo là một diễn đàn hữu ích để các giảng viên, các nhà khoa học chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến việc vận dụng hợp lý phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp tại Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh trong hội thảo :

PGS. TS Bùi Văn Vần - Trưởng khoa TCDN phát biểu đề dẫn hội thảo

Toàn cảnh hội thảo.

TS Diêm Thị Thanh Hải  - giảng viên bộ môn TCDN trình bày tham luận

PGS. TS Nguyễn Thị Hà - Phó trưởng bộ môn TCDN trình bày tham luận

PGS. TS Nguyễn Đăng Nam trình bày ý kiến

Ông Nguyễn Tuấn Duy - TGĐ Cty Thẩm định giá và Tư vấn thuế Việt Nam trao đổi ý kiến tại Hội thảo

TS. Nguyễn Hồ Phi Hà - Phó trưởng bộ môn ĐGTS trình bày tham luận

Th.s Lâm Thị Thanh Huyền - Giảng viên bộ môn ĐGTS trình bày tham luận

PGS.TS Nghiêm Thị Thà - Phó trưởng khoa TCDN trình bày ý kiến

Các giảng viên trong khoa TCDN và khách mời.

Khoa Tài chính Doanh nghiệp

Số lần đọc: 567
Các bài đã đăng