HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Cao học và Nghiên cứu sinh
Thứ hai, 30/03/2015 - 10:26

DANH SÁCH CÁC CỰU NCS ĐÃ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TẠI CÁC BỘ MÔN THUỘC KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2001 - 2015

 

DANH SÁCH CỰU NCS ĐÃSINH HOẠT CHUYÊN MÔN TẠI CÁC BỘ MÔN

THUỘC KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2001-2015

 

TT

Họ tên

Năm bảo vệ L.A

Chức vụ công tác hiện tại

1

PGS,TS. Hoàng Văn Quỳnh

2001

Trưởng Bộ môn Đầu tư tài chính, Học viện Tài chính

2

TS. Nguyễn Minh Hoàng

2001

Trưởng Bộ môn Định giá tài sản, Học viện Tài chính

3

PGS,TS. Bùi Văn Vần

2002

Trưởng Khoa Tài chính doanh nghiệp, Học viện Tài chính

4

Đại tá, TS. Phạm Gặp

2003

Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng

5

TS. Chu Văn Yêm

2004

Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

6

PGS,TS. Nguyễn T Hoài Lê

2005

Phó Ban Kế hoạch-Tài chính, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam

7

TS. Vũ Văn Sơn

2005

Phó trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy, Ngân hàng Phát triển Việt Nam

8

TS.Lê Phước Thanh

2006

Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam

9

TS.Nguyễn Ngọc Sự

2006

Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ (SBIC)

10

TS. Lê Văn Hoan

2006

TGĐ Công ty Xổ số điện toán, Bộ Tài chính

11

TS.Chu Xuân Lai

2006

Chuyên viên cao cấp, Văn phòng Trung ương Đảng

12

TS.Trần Tùng Lâm

2007

Trưởng Bộ môn kinh tế công cộng, Đại học Tài chính-Kế toán Quảng Ngãi

13

TS.Nguyễn Xuân Nam

2008

Giám đốc Ban tài chính, Tập đoàn Điện lực Việt Nam

14

TS.Phạm Phan Dũng

2008

Tổng cục Trưởng Tổng cục Dự trữ quốc gia

15

TS.Trần Tiến Hưng

2008

Chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra, Đảng uỷ khối cơ quan Trung ương

16

PGS,TS. Vũ Văn Ninh

2008

Phó Trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn Tài chính doanh nghiệp, Học viện Tài chính

17

TS. Nguyễn Thị Hà

2009

Phó Trưởng Bộ môn Tài chính doanh nghiệp, Học viện Tài chính

18

TS. Trần Duy Hải

2009

Tổng Giám đốc công ty TNHH MTV tài chính Bưu điện

19

TS. Trần Đình Cường

2009

Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán Ernst &Young

20

TS. Vũ Duy Vĩnh

2009

Phó Trưởng khoa Tài chính quốc tế, Học viện Tài chính

21

TS. Nguyễn T Thu Hương

2009

Phó Trưởng Bộ môn quản lý kinh tế, Học viện Tài chính

22

TS. Phùng Thế Tính

2009

Giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển

23

Đại tá, TS. Lưu Sĩ Quý

2010

Phó Cục trưởng Cục Tài chính, Bộ Quốc Phòng

24

TS. Đoàn Hương Quỳnh

2010

Phó Trưởng khoa, Phó Trưởng Bộ môn tài chính doanh nghiệp, Học viện Tài chính

25

TS. Nguyễn Chí Trang

2010

Phó Tổng giám đốc Ngân hàngphát triển Việt Nam (ADB)

26

TS. Hoàng Thị Tuyết

2010

Chuyên viên Vụquản lý doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông

27

TS. Vũ Quốc Dũng

2010

Giảng viên Bộ môn Tài chính-Tiền tệ, Học viện Tài chính

28

TS. Hồ Hữu Tiến

2010

Phó Trưởng khoa Tài chínhdoanh nghiệp, Đại học kinh tế Đà Nẵng

29

TS. Phạm Tiến Đạt

2010

Phó Trưởng khoa Tài chính, Học viện ngân hàng

30

TS. Đàm Minh Đức

2011

Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần xây dựng Việt Nam

31

TS. Phạm Thị Minh Hiền

2011

Phó Trưởng phòng, Vụchính sách thuế, Bộ Tài chính

32

TS. Nhữ Trọng Bách

2011

Giám đốc Trung tâm tư vấn và Bồi dưỡng, đào tạo, Học viện Tài chính

33

TS. Phạm Thị Vân Anh

2012

Phó Trưởng Bộ môn Tài chính doanh nghiệp, Học viện Tài chính

34

TS. Lê Văn Bình

2010

Hiện định cư ở Mỹ

35

TS. Phạm Thị Thanh Hoà

2012

Giảng viên Bộ môn tài chính doanh nghiệp, Học viện Tài chính

36

TS. Nguyễn Hồ Phi Hà

2012

Phó Trưởng Bộ môn Định giátài sản, Học viện Tài chính

37

TS. Nguyễn Thị Thanh

2012

Phó Trưởng Bộ môn Phân tíchtài chính doanh nghiệp, Học viện Tài chính

38

TS. Hồ Thu Hương

2012

Giảng viên Bộ môn Phân tíchtài chính doanh nghiệp, Học viện Tài chính

39

TS. Sengchanh Singsavang

2014

Phó Giám đốc Học viện Ngân hàng Lào

40

TS. Phạm Văn Nghĩa

2014

Giảng viên khoa Kinh tế, Học viện báo chí tuyên truyền

41

TS. Nguyễn Minh Dũng

2014

Ban kiểm soát Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT)

42

TS. Bạch T Thanh Hà

2014

Giảng viên Bộ môn tài chính doanh nghiệp, Học viện Tài chính

43

TS. Trần Đức Trung

2014

Giảng viên Bộ môn Phân tích tài chính doanh nghiệp, Học viện Tài chính

44

TS. Phạm Thị Quyên

2014

Phó Trưởng Bộ môn Phân tíchtài chính doanh nghiệp, Học viện Tài chính

45

TS. Tạ Minh Hùng

2015

Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty GTC Thăng Long

46

TS. Đinh Thị Hải Hậu

2015

Phó Trưởng khoa Kế toán, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

47

TS. Đỗ Thị Nhan

2015

Phó Hiệu Trưởng trường Đại học Hải Dương

 

48

TS. Đoàn Thục Quyên

2015

Giảng viên khoa Kế toán, Đại học Công đoàn Hà Nội

Số lần đọc: 9498
Các bài đã đăng
Trang 1/1