DANH MỤC CHÍNH
THÔNG BÁO
HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Bài giảng
Chủ nhật, 13/10/2013 - 15:26

Slide bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2 (Sinh viên)

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2 dành cho sinh viên:

Chương 6: Quyết định đầu tư và dòng tiền của dự án đầu tư

Sinh viên download tại đây

Chương 7: Phương pháp đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư

Sinh viên download tại đây

Chương 8: Đánh giá dự án đầu tư trong thực tiễn

Sinh viên download tại đây

Chương 9: Đầu tư tài chính của doanh nghiệp

Sinh viên download tại đây

 

Số lần đọc: 25376
Trang 1/1