DANH MỤC CHÍNH
THÔNG BÁO
HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Bài giảng
Thứ sáu, 20/09/2013 - 13:53

Slide Bài giảng môn học Tài chính doanh nghiệp 1 (Sinh viên)

 Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1 dùng cho sinh viên

Chương 1: Tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp

Sinh viên download tại đây

Chương 2: Giá trị thời gian của tiền

Sinh viên download tại đây

Chương 3: Rủi ro và tỷ suất sinh lời

Sinh viên download tại đây

Chương 4: Báo cáo tài chính và hệ số tài chính

Sinh viên download tại đây

Chương 5: Công cụ phòng ngừa rủi ro trong hoạt động tài chính

Sinh viên download tại đây

Số lần đọc: 54293
Các bài đã đăng