DANH MỤC CHÍNH
THÔNG BÁO
HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Bài giảng
Chủ nhật, 13/10/2013 - 13:53

Slide bài giảng Tài chính doanh nghiệp 4 (Sinh viên)

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 4 dành cho sinh viên:

Chương 16: Quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp

Sinh viên download tại đây

Chương 17: Quản trị dòng tiền của doanh nghiệp

Sinh viên download tại đây

Chương 18: Kế hoạch tài chính doanh nghiệp

Sinh viên download tại đây

Chương 19: Giá trị doanh nghiệp

Sinh viên download tại đây

Chương 20: Tài chính trong sáp nhập, hợp nhất và phá sản doanh nghiệp

Sinh viên download tại đây

 

 

Số lần đọc: 22155
Các bài đã đăng