DANH MỤC CHÍNH
THÔNG BÁO
HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Bài giảng
Chủ nhật, 13/10/2013 - 13:53

Slide bài giảng Tài chính doanh nghiệp 3 (Sinh viên)

 Bài giảng tài chính doanh nghiệp 3 dành cho sinh viên:

Chương 10: Nguồn vốn và nguồn vốn ngắn hạn của doanh nghiệp

Sinh viên download tại đây

Chương 11: Nguồn vốn dài hạn của doanh nghiệp

Sinh viên download tại đây

Chương 12: Chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp

Sinh viên download tại đây

Chương 13: Đòn bẩy tài chính và chính sách vay nợ của doanh nghiệp

Sinh viên download tại đây

Chương 14: Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp

Sinh viên download tại đây

Số lần đọc: 18624
Các bài đã đăng