HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Bộ môn Định giá Tài sản
Thứ ba, 21/03/2023 - 23:38

Giới thiệu Chuyên ngành Thẩm định giá và kinh doanh Bất động sản

CHUYÊN NGÀNH

THẨM ĐỊNH GIÁ & KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

---------------- *   *   * ---------------

Chuyên ngành Thẩm định giá và Kinh doanh bất động sản (TĐG & KDBĐS) (Chuyên ngành 16) được thành lập theo quyết định số 424/QĐ-HVTC-TCCB, do Giám đốc Học viện Tài chính ký ngày 11 tháng 8 năm 2003. Theo quyết định này, Bộ môn Định giá Tài sản phụ trách về mặt chuyên môn đối với chuyên ngành 16. HVTC là một trong những cơ sở giáo dục đại học đầu tiên trong cả nước đào tạo cử nhân về lĩnh vực này. Cho đến nay, Chuyên ngành Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản cùng với Bộ môn Định giá Tài sản đã có lịch sử gần 20 năm trưởng thành và phát triển.

1. GIỚI THIỆU CHUNG

- Chuyên ngành Thẩm định giá và Kinh doanh Bất động sản - Bộ môn Định giá Tài sản. Địa chỉ liên hệ: Phòng 303 – Tòa nhà Khoa và Bộ môn -  Khu Nhà B - Học viện Tài chính – Số 58 đường Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội.

- Email: bmdinhgiataisan@hvtc.edu.vn

Các Thế hệ Thầy cô giáo Bộ môn Định giá Tài sản – Chuyên ngành 16 tại Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 – Học viện Tài chính

* CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BỘ MÔN CHUYÊN NGÀNH

Bộ môn Định giá Tài sản có chức năng, nhiệm vụ tham gia quá trình đào tạo và bồi dưỡng cán bộ ở các trình độ: Cử nhân, Thạc sỹ, Tiến sỹ của tất cả các ngành và chuyên ngành đào tạo của Học viện Tài chính. Đồng thời, Bộ môn trực tiếp đào tạo bậc Cử nhân của Chuyên ngành TĐG & KDBĐS cho các DN và các đơn vị bên ngoài Học viện. Bộ môn Định giá Tài sản thực hiện nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ cho đào tạo của Học viện và phục vụ cho các DN, đơn vị sự nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức kinh tế - xã hội về kinh tế - tài chính trong phạm vi cả nước.

- Các môn học do Bộ môn Định giá Tài sản đảm nhiệm giảng dạy bao gồm 06 môn học:

+ Môn học Nguyên lý thẩm định giá;

+ Môn học Thẩm định giá bất động sản;

+ Môn học Thẩm định giá máy, thiết bị và tài sản vô hình;

+ Môn học Thẩm định giá doanh nghiệp;

+ Môn học Thị trường Bất động sản;

+ Môn học Kinh doanh bất động sản;

* LÃNH ĐẠO BỘ MÔN HIỆN NAY

- Tr­ưởng Bộ môn: PGS.TS. Nguyễn Hồ Phi Hà

- Phó tr­ưởng Bộ môn: TS. Trần Thị Thanh Hà

PGS.TS. Nguyễn Hồ Phi Hà - Tr­ưởng Bộ môn Định giá Tài sản

TS. Trần Thị Thanh Hà - Phó tr­ưởng Bộ môn Định giá Tài sản

* ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN CỦA BỘ MÔN

Tổng số cán bộ viên chức của Bộ môn (Tháng 4/2024) là 11 người với 8 giảng viên cơ hữu và 03 giảng viên kiêm chức và giảng viên thỉnh giảng. Trong số giảng viên cơ hữu của Bộ môn có:

- Phó Giáo sư, tiến sỹ: 01

- Giảng viên chính: 06

- Tiến sỹ kinh tế: 5

- Thạc sỹ kinh tế: 3

* THÀNH TÍCH THI ĐUA- KHEN THƯỞNG

Do những đóng góp to lớn vào sự phát triển của ngành Tài chính và sự nghiệp giáo dục đào tạo, Bộ môn Định giá Tài sản đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý:

- Tập thể Bộ môn được tặng thưởng Bằng khen Thủ tướng (2013), nhiều năm đạt Bằng khen Bộ trưởng, nhiều năm được công nhận tập thể lao động xuất sắc và các danh hiệu cao quý khác.

- Có 02 GV của Bộ môn được tặng Huân chương lao động hạng ba, 05 GV được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều GV được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo trong nhiều năm, 01 giáo viên của khoa được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Ngành Tài chính.

2. GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Chuyên ngành Thẩm định giá và kinh doanh BĐS chính thức được thành lập và đào tạo tại Học viện Tài chính năm 2003, theo yêu cầu cấp bách của nhà nước về công tác quản lý giá và thẩm định giá, theo nhu cầu tự thân của các doanh nghiệp và cá nhân trong bước phát triển mới của kinh tế thị trường ở nước ta.

Xây dựng cơ chế thị trường là để thị trường tự định giá, là để tận dụng tính độc lập, khách quan của thị trường. Nhưng giá cả thị trường không phải lúc nào cũng là giá đúng, không phải lúc nào cũng đủ tin cậy để ra các quyết định.  

Nhu cầu thẩm định giá ngày càng trở nên phong phú, đa dạng và phổ biến trong nền kinh tế, trong đời sống xã hội. Nhà nước, các tổ chức, cá nhân luôn là khách hàng thường xuyên của các doanh nghiệp thẩm định giá. Mỗi ngày có rất nhiều tài sản được đầu tư, mua sắm nhằm trang bị cho các cơ quan, công sở, cho nhu cầu an ninh, quốc phòng, kinh tế, xã hội. Thẩm định giá phục vụ cho các mục đích mua bán, chuyển nhượng tài sản, góp vốn liên doanh, liên kết; mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, bảo hiểm hay mục đích thế chấp, xử lý nợ của hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng…

Kinh doanh bất động sản bao gồm các hoạt động: đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi. Hoạt động kinh doanh bất động sản ngày càng phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới.

Nhiều tổ chức, cá nhân thành đạt và nổi lên một cách ngoạn mục nhờ vào chứng khoán hay bất động sản. Nhưng cũng không ít cá nhân và tổ chức trở nên khánh kiệt, phá sản do bong bóng tài sản gây nên. Giá cả của hầu hết hàng hóa, dịch vụ nhiều khi biến động thái quá, vượt quá xa so với giá trị thực. Thị trường đôi khi hưng phấn quá mức, lúc khác lại bi quan quá mức. Cơ chế thị trường, mở ra nhiều cơ hội, nhưng mỗi tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân phải cập nhật được những kiến thức mới nhằm dự phòng và chống đỡ một cách tốt nhất với những rủi ro mới nẩy sinh trong cơ chế thị trường. Chuyên ngành Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản tại Học viện Tài chính ra đời trong bối cảnh đó và đã luôn phát triển, cung cấp dịch vụ đào tạo, nguồn nhân lực cho các lĩnh vực, ngành nghề quan trọng của đất nước.

* Mục tiêu đào tạo của chuyên ngành

Chuyên ngành TĐG & KDBĐS đào tạo các cử nhân kinh tế có phẩm chất đạo đức tốt, có trách nhiệm với xã hội, nắm vững các kiến thức cơ bản và toàn diện về chính trị - kinh tế - xã hội, có trình độ công nghệ thông tin và ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Người học sau khi tốt nghiệp nắm vững kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản thuộc ngành Tài chính – Ngân hàng; am hiểu cấu trúc, cơ chế vận hành và quản lý của hệ thống tài chính; có tư duy sáng tạo và logic; có khả năng nghiên cứu độc lập, phân tích, đánh giá và hoạch định các chính sách liên quan đến TĐG & KDBĐS. Có kỹ năng thực hành thành thạo về chuyên môn, có tính kỷ luật và chuyên nghiệp; có các kỹ năng cần thiết để thực hiện các nghiệp vụ về Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản; có khả năng thích ứng nhanh với môi trường làm việc trong nước và quốc tế.

* Chuẩn đầu ra của chuyên ngành Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản

 Bằng tốt nghiệp chuyên ngành Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản tại Học viện Tài chính yêu cầu chuẩn đầu ra như sau:

a. Về kiến thức:

- Kiến thức giáo dục đại cương:

+ Vận dụng được các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ chương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tế.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản về Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và nhân văn để vận dụng nghiên cứu, giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc phạm vi công việc được giao.

+ Trang bị thế giới quan, nhân sinh quan theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có quan điểm và nguyên tắc phân tích, đánh giá các hiện tượng kinh tế, chính trị, xã hội một các logic, khách quan, tích cực và tiến bộ.

+ Nắm vững những nội dung cơ bản về giáo dục QP-AN của Việt Nam trong điều kiện lịch sử cụ thể của đất nước.

+ Vận dụng tốt kiến thức cơ bản về giáo dục thể chất, rèn luyện, nâng cao thể lực đáp ứng tốt yêu cầu học tập và làm việc trong bối cảnh hội nhập lao động quốc tế

- Kiến thức cơ sở khối ngành:

+ Giúp cho sinh viên nắm bắt được những nội dung lý thuyết cơ bản của nguyên lý kinh tế học, các vấn đề chính sách liên quan đến hoạt động của từng thị trường trong việc ra quyết định của các chủ thể kinh tế, giải thích được một số vấn đề kinh tế cụ thể mà thực tiễn đặt ra.

+ Cung cấp cho sinh viên thấy được bức tranh toàn cảnh của nền kinh tế, nghiên cứu các hoạt động của nền kinh tế dưới góc độ tổng thể, đề cập đến các vấn đề kinh tế diễn ra hàng ngày cùng các chính sách điều tiết vĩ mô của Nhà nước, đồng thời giải thích được một số vấn đề kinh tế cụ thể mà thực tiễn đặt ra.

- Kiến thức ngành và chuyên ngành:

+ Hiểu biết đầy đủ bản chất các quy luật kinh tế - tài chính trong nền kinh tế.

 + Nắm vững cơ chế chính sách pháp luật của Nhà nước và vận dụng kiến thức chuyên môn phù hợp vào thực tiễn.

+ Có khả năng phân tích dữ liệu, đánh giá, dự báo, quản lý, quản trị các vấn đề trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng; Có khả năng tự cập nhật những vấn đề mới và những thay đổi trong các lĩnh vực để phục vụ cho công tác chuyên môn.

+ Nắm vững đầy đủ, toàn diện và hệ thống các kiến thức bổ trợ chuyên ngành và có khả năng tự cập nhật kiến thức để phân tích dữ liệu, đánh giá, dự báo, quản lý, quản trị các vấn đề trong lĩnh vực khác như: kinh tế, kế toán, quản trị kinh doanh, hệ thống thông tin quản lý.

+ Có kiến thức tổng hợp, toàn diện và hệ thống kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản như: Nguyên lý thẩm định giá, Thẩm định giá bất động sản, Thẩm định giá máy thiết bị và tài sản vô hình, Thẩm định giá doanh nghiệp, Kinh doanh bất động sản,…

+ Có kiến thức cơ bản và nắm vững kiến thức được đào tạo, tự cập nhật các quy định của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản, ngành Tài chính – Ngân hàng và các lĩnh vực khác.

+ Sử dụng thành thạo các phương tiện kỹ thuật, phần mềm chuyên dùng phục vụ công việc được đảm nhận.

b. Về kỹ năng:

- Kỹ năng cứng:

+ Có kỹ năng phát hiện, xử lý các vấn đề liên quan đến lĩnh vực Thẩm định giá & kinh doanh bất động sản.

+ Có kỹ năng đánh giá, phản biện các vấn đề chuyên môn liên quan đến chuyên ngành Thẩm định giá & kinh doanh bất động sản.

+ Có kỹ năng tham mưu, tư vấn chuyên môn liên quan đến chuyên ngành Thẩm định giá & kinh doanh bất động sản

+ Có kỹ năng khởi nghiệp và tạo việc làm cho người khác trong ngành Tài chính – Ngân hàng, lĩnh vực Thẩm định giá & kinh doanh bất động sản hoặc các lĩnh vực liên quan khác.

+ Trình độ ngoại ngữ của sinh viên hệ chính quy đạt 450 TOEIC hoặc tương đương; đạt trình độ bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 hoặc tương đương.

+ Sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành phải đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Khoản 1, điều 2, Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 (gồm các modul cụ thể sau: (i) Hiểu biết về CNTT cơ bản; (ii) Sử dụng máy tính cơ bản; (iii) Xử lý văn bản cơ bản; (iv) Sử dụng bảng tính cơ bản; (v) Sử dụng trình chiếu cơ bản; (vi) Sử dụng Internet cơ bản) hoặc các chứng chỉ tương đương.

- Kỹ năng mềm:

+ Có kỹ năng truyền đạt vấn đề: giao tiếp và thuyết trình, ứng xử, soạn thảo văn bản…

+ Có kỹ năng cần thiết để giải quyết vấn đề phức tạp: làm việc nhóm; làm việc độc lập; và thiết lập duy trì các mối quan hệ để giải quyết tốt công việc liên quan…

+ Có kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi: tự học và sáng tạo; tiếp cận và khai thác các nguồn thông tin, hệ thống các văn bản pháp luật phục vụ công việc chuyên môn…

c. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Về năng lực tự chủ:

+ Có ý thức, trách nhiệm công dân, chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

+ Có đạo đức tốt, trung thực, khách quan và công tâm khi giải quyết công việc; Tự tin và kiên trì theo đuổi mục tiêu.

- Về trách nhiệm:

+ Có trách nhiệm đối với công việc, tổ chức và xã hội.

+ Tuân thủ chuẩn mực đạo đức chung về nghề nghiệp. Có tác phong làm việc khoa học, chuyên nghiệp, tính kỷ luật cao; chủ động, sẵn sàng hội nhập thị trường lao động khu vực và quốc tế.

Thầy cô giáo và SV chuyên ngành Thẩm định giá và kinh doanh BĐS đi thăm quan khảo sát thực tế tại Trung tâm thực hành kinh doanh Bất động sản tại Tân Long Land

* Cơ hội nghề nghiệp chuyên ngành Thẩm định giá và kinh doanh BĐS

Cho đến nay có thể khẳng định rằng: hầu hết sinh viên chuyên ngành 16 của Học viện Tài chính đã ra trường đều có việc làm đúng ngành nghề đào tạo, được xã hội thừa nhận và đánh giá cao. Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau trong một tổ chức. Kết quả khảo sát của Học viện Tài chính những năm gần đây cho thấy gần 100% sinh viên Chuyên ngành 16 đều có việc làm ngay sau 1 năm tốt nghiệp. Những con số này là một minh chứng rõ ràng nhất về sự thừa nhận và đánh giá cao của xã hội về chất lượng đào tạo của chuyên ngành 16 tại Học viện Tài chính.

- Đối với khu vực quản lý nhà nước: Có các Bộ, các Sở Tài nguyên và Môi trường; Các Bộ, Sở Xây dựng; Bộ Tài chính, Cục quản lý giá Bộ Tài Chính, Viện nghiên cứu thị trường giá cả, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm lưu ký chứng khoán... Đó là những nơi có công tác quản lý nhà nước về hoạt động thẩm định giá tài sản, máy thiết bị, bất động sản, kinh doanh bất động sản và đánh giá doanh nghiệp.

- Đối với khu vực doanh nghiệp:  Các công ty thẩm định giá chuyên nghiệp; bộ phận thẩm định tài sản thế chấp và thẩm định tín dụng trong các ngân hàng; các công ty kiểm toán; các doanh nghiệp kinh doanh, quản lý, môi giới bất động sản, Tổng công ty kinh doanh vốn nhà nước, công ty mua bán nợ...

- Ngoài ra, nếu thực sự say sưa, tâm huyết nghề nghiệp, với những kiến thức và kỹ năng được đào tạo, sinh viên ra trường hoàn toàn có thể tự đầu tư, kinh doanh và tự gánh chịu rủi ro cho mình mà không cần phải đi tìm việc ở bất kỳ một doanh nghiệp hay tổ chức nào khác. Điều này đã góp phần quan trọng làm nên "Thương hiệu" và đóng góp vào "giá trị" của chuyên ngành 16 của Học viện Tài chính.

Sinh viên và Thầy cô Chuyên ngành 16 - Học viện Tài chính tham quan thực tế và tham dự Chương trình chia sẻ cơ hội nghề nghiệp tại Trụ sở công ty TNHH Thẩm định giá VNG Việt Nam

Thầy và Trò Chuyên ngành 16 chụp ảnh lưu niệm cùng GS. TSKH Đặng Hùng Võ, các DN và cựu SV

Thầy Cô Bộ môn Định giá Tài sản Tại Buổi Tổng kết Nhiệm kỳ của Câu lạc bộ Thẩm định giá và Kinh doanh Bất động sản (VRBC) – Sân chơi bổ ích của SV Chuyên ngành 16 và SV trong ngoài HVTC

Chương trình Chia sẻ và giao lưu với Sinh viên Chuyên ngành Thẩm định giá và Kinh doanh bất động sản – Học viện Tài chính tại VNG Value

Chương trình Kỷ niệm 20 năm thành lập chuyên ngành Thẩm định giá và Kinh doanh bất động sản

Các đại biểu, Khách mời, Thầy cô và Ban tổ chức cuộc thi Nhà Thẩm định và Kinh doanh bất động sản tài ba

Bộ môn chuyên ngành thăm quan thực tế tại xưởng sửa chữa ô tô của Toyota Thái Bình

Lãnh đạo Khoa TCDN, Lãnh đạo các DN, Cựu sinh viên và SV chụp ảnh lưu niệm cùng Giảng viên Bộ môn

Số lần đọc: 28514
Trang 1/1