HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Bộ môn Định giá Tài sản
Thứ ba, 21/03/2023 - 20:59

GIỚI THIỆU BỘ MÔN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

1. Giới thiệu về Bộ môn

- Tr­ưởng Bộ môn: PGS.TS. Nguyễn Hồ Phi Hà

- Phó tr­ưởng Bộ môn: TS. Trần Thị Thanh Hà

PGS.TS. Nguyễn Hồ Phi Hà - Tr­ưởng Bộ môn Định giá Tài sản – Học viện Tài chính

TS. Trần Thị Thanh Hà - Phó tr­ưởng Bộ môn Định giá Tài sản

- Thông tin giới thiệu về bộ môn: Quá trình hình thành và phát triển, số nhân sự của Bộ môn:

+ Lịch sử hình thành và phát triển:

Đáp ứng yêu cầu mới trong quản lý nhà nước về công tác thẩm định giá, Bộ môn Định giá Tài sản cùng chuyên ngành Định giá tài sản và Kinh doanh bất động sản (ĐGTS & KDBĐS) được thành lập theo quyết định số 424/QĐ-HVTC-TCCB, do Giám đốc Học viện Tài chính ký ngày 11 tháng 8 năm 2003. Theo quyết định này, Bộ môn Định giá Tài sản trực thuộc Khoa Quản trị kinh doanh và phụ trách về mặt chuyên môn đối với chuyên ngành ĐGTS & KDBĐS.

Năm 2006, Chuyên ngành ĐGTS & KDBĐS và Bộ môn Định giá Tài sản được chuyển sang Khoa Tài chính Doanh nghiệp.

Năm 2018, Chuyên ngành ĐGTS & KDBĐS đổi tên thành Chuyên ngành Thẩm định giá và Kinh doanh bất động sản (Chuyên ngành 16) theo Quyết định số: 883/QĐ-HVTC ngày 6/8/2018.

Hiện nay, Bộ môn Định giá Tài sản là một trong ba bộ môn chuyên ngành thuộc Khoa TCDN, với đội ngũ giảng viên gồm 10 người. Trong đó có 7 giảng viên cơ hữu, 01 giảng viên kiêm chức và 02 giảng viên thỉnh giảng.

2. Thông tin liên hệ

Bộ môn Định giá Tài sản. Địa chỉ liên hệ: phòng 303 – Tòa nhà Khoa và Bộ môn -  Khu Nhà B - Học viện Tài chính – số 58 đường Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội.

Email: bmdinhgiataisan@hvtc.edu.vn

3. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn:

Bộ môn Định giá Tài sản có chức năng, nhiệm vụ tham gia quá trình đào tạo và bồi dưỡng cán bộ ở các trình độ: Cử nhân, Thạc sỹ, Tiến sỹ của tất cả các ngành và chuyên ngành đào tạo của Học viện Tài chính. Đồng thời, Bộ môn trực tiếp đào tạo bậc Cử nhân của Chuyên ngành: Thẩm định giá & kinh doanh bất động sản cho các DN và các đơn vị bên ngoài Học viện. Bộ môn Định giá Tài sản thực hiện nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ cho đào tạo của Học viện và phục vụ cho các DN, đơn vị sự nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức kinh tế - xã hội về kinh tế - tài chính trong phạm vi cả nước.

4. Những thông tin giới thiệu khác

* Các môn học do Bộ môn Định giá Tài sản đảm nhiệm giảng dạy:

- Môn học Nguyên lý thẩm định giá;

- Môn học Thẩm định giá bất động sản;

- Môn học Thẩm định giá máy, thiết bị và tài sản vô hình;

- Môn học Thẩm định giá doanh nghiệp;

- Môn học Thị trường Bất động sản;

- Môn học Kinh doanh bất động sản;

Cho đến nay có thể khẳng định rằng: hầu hết sinh viên chuyên ngành Thẩm định giá & kinh doanh bất động sản (Chuyên ngành 16) của Học viện Tài chính mà Bộ môn Định giá Tài sản phụ trách về chuyên môn, đã ra trường đều có việc làm đúng ngành nghề đào tạo, được xã hội thừa nhận và đánh giá cao. Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau trong một tổ chức. Kết quả khảo sát của Học viện Tài chính những năm gần đây cho thấy gần 100% sinh viên Chuyên ngành 16 đều có việc làm ngay sau 1 năm tốt nghiệp. Những con số này là một minh chứng rõ ràng nhất về sự thừa nhận và đánh giá cao của xã hội về chất lượng đào tạo của chuyên ngành 16 tại Học viện Tài chính.

Thành tích, khen thưởng:

Do những đóng góp lớn vào sự phát triển của ngành Tài chính và sự nghiệp giáo dục đào tạo, Bộ môn Định giá Tài sản đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý:

- Tập thể Bộ môn được tặng thưởng Bằng khen Thủ tướng (2013), nhiều năm đạt Bằng khen Bộ trưởng và được công nhận tập thể lao động xuất sắc cũng như các danh hiệu cao quý khác.

- Có 02 GV của Bộ môn được tặng Huân chương lao động hạng ba; 05 GV được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều GV được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo; 01 giáo viên của khoa được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Tài chính.

5. Mục nhân sự

Hiện nay, Bộ môn Định giá Tài sản có đội ngũ giảng viên gồm 10 người. Trong đó có 7 giảng viên cơ hữu, 01 giảng viên kiêm chức và 02 giảng viên thỉnh giảng. Trong số giảng viên cơ hữu của Bộ môn có: 01 Phó Giáo sư, tiến sỹ; 05 tiến sỹ kinh tế, 02 thạc sỹ kinh tế, 06 giảng viên chính. Trong số giảng viên kiêm chức và thỉnh giảng của Bộ môn có 01 giảng viên có học hàm Phó giáo sư, cả 03 giảng viên đều có học vị tiến sĩ kinh tế và hiện đang giữ các vị trí lãnh đạo trong Học viện, lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp ngoài Học viện Tài chính.

 

 

STT

Họ và tên

Vị trí

I. Giảng viên cơ hữu

1

PGS.TS. Nguyễn Hồ Phi Hà

Trưởng Bộ môn

2

TS. Trần Thị Thanh Hà

Phó Trưởng Bộ môn

3

TS. Vũ Thị Lan Nhung

Giảng viên chính

4

TS. Vương Minh Phương

Giảng viên chính

5

TS. Lâm Thị Thanh Huyền

Giảng viên chính

6

Ths. Nguyễn Thị Tuyết Mai

Giảng viên chính

7

Ths. Nguyễn Mạnh Hùng

Giảng viên

8

Ths. Đặng Hoàng Linh

Giảng viên tập sự

II. Giảng viên kiêm chức, thỉnh giảng

1

PGS.TS. Nguyễn Xuân Thạch

GV kiêm chức

2

TS. Phạm Văn Bình

GV thỉnh giảng

3

TS. Nguyễn Tuấn Duy

GV thỉnh giảng

 
 
 

 

 

Số lần đọc: 12152
Các bài đã đăng