HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Bộ môn Định giá Tài sản
Thứ bảy, 01/08/2015 - 21:38

GIỚI THIỆU BỘ MÔN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN
Đáp ứng yêu cầu mới trong quản lý nhà nước về công tác thẩm định giá, Bộ môn cùng chuyên ngành Định giá tài sản và Kinh doanh bất động sản (ĐGTS & KDBĐS) được thành lập theo quyết định số 424/QĐ-HVTC-TCCB, do Giám đốc Học viện Tài chính ký ngày 11 tháng 8 năm 2003. Theo quyết định này, Bộ môn Định giá Tài sản trực thuộc Khoa Quản trị kinh doanh và phụ trách về mặt chuyên môn đối với chuyên ngành ĐGTS & KDBĐS.

GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÔN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VÀ

CHUYÊN NGÀNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN & KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

          1. Lịch sử hình thành và phát triển:

Đáp ứng yêu cầu mới trong quản lý nhà nước về công tác thẩm định giá, Bộ môn cùng chuyên ngành Định giá tài sản và Kinh doanh bất động sản (ĐGTS & KDBĐS) được thành lập theo quyết định số 424/QĐ-HVTC-TCCB, do Giám đốc Học viện Tài chính ký ngày 11 tháng 8 năm 2003. Theo quyết định này, Bộ môn Định giá Tài sản trực thuộc Khoa Quản trị kinh doanh và phụ trách về mặt chuyên môn đối với chuyên ngành ĐGTS & KDBĐS. Thời điểm thành lập, Bộ môn được biên chế 4 giảng viên:

  • TS. Nguyễn Minh Hoàng - Trưởng Bộ môn.
  • PGS. TS Vũ Công Ty.
  • Th.s. Đào Mạnh Cường.
  • CN. Trần Thị Thanh Hà.

Năm 2005, Chuyên ngành ĐGTS & KDBĐS và Bộ môn Định giá Tài sản được chuyển sang Khoa Tài chính Doanh nghiệp.

Hiện nay, Bộ môn Định giá Tài sản là một trong ba bộ môn thuộc Khoa TCDN, với đội ngũ giáo viên gồm 7 người. Trong đó, gần 100% giáo viên có trình độ từ Thạc sỹ kinh tế trở lên, trong đó, có 02 tiến sỹ, 05 thạc sỹ kinh tế và hiện đang có 04 giáo viên đang làm NCS:

TT

Họ và tên

Ghi chú

1

TS. Nguyễn Minh Hoàng

Trưởng Bộ môn

2

TS. Nguyễn Hồ Phi Hà

Phó trưởng Bộ môn

3

Ths. Nguyễn Thị Tuyết Mai

NCS

4

Ths. Trần Thị Thanh Hà

NCS

5

Ths. Vương Minh Phương

NCS

6

Ths. Vũ Thị Lan Nhung

NCS

7

Ths. Lâm Thị Thanh Huyền

-

 

2. Hoạt động giảng dạy:

Hiện nay, Bộ môn đang đảm nhận giảng dạy kiến thức cơ sở và chuyên ngành về thị trường và kinh doanh BĐS; định giá máy móc thiết bị, bất động sản và định giá doanh nghiệp cho các hệ đào tạo: sau đại học, chính quy, liên thông, đại học bằng hai, tại chức… các lớp bồi dưỡng về thẩm định giá, kinh doanh bất động sản cho nhiều cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong cả nước và nước bạn Lào.

Tại Học viện Tài chính, sinh viên hệ chính quy chuyên ngành ĐGTS & KDBĐS được thiết kế các môn học và học phần:

- Thị trường Bất động sản

- Kinh doanh Bất động sản 1

- Kinh doanh Bất động sản 2

- Định giá Tài sản 1

- Định giá Tài sản 2

- Định giá Doanh nghiệp 1

- Định giá Doanh nghiệp 2

3. Nghiên cứu khoa học & hướng dẫn NCKH:

*Về hoạt động nghiên cứu khoa học: Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của hoạt động NCKH góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, giáo viên của Bộ môn đã tích cực tham gia hoạt động NCKH. Tính đến nay, giáo viên của Bộ môn đã đồng chủ nhiệm 1 đề tài cấp Bộ, tham gia viết 2 đề tài cấp Bộ khác; chủ nhiệm và tham gia 11 đề tài cấp Học viện. Tham gia thẩm định giáo trình, các luận văn cao học, luận án tiến sĩ và các đề tài khoa học về chuyên ngành định giá tài sản và kinh doanh bất động sản tại Học viện Tài chính và nhiều cơ sở đào tạo khác trong nước.

 Ngoài ra, giáo viên của Bộ môn cũng thường xuyên tham gia viết bài cho nhiều Tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín. Đồng thời, Bộ môn đã biên soạn 01 giáo trình, 01 cuốn sách hệ thống câu hỏi và bài tập ĐGTS, biên soạn 3 bộ bài giảng gốc môn học, 2 cuốn sách chuyên khảo.

*Về hướng dẫn NCKH: với đội ngũ giáo viên có năng lực chuyên môn, tâm huyết với nghề, trong những năm qua, giáo viên của Bộ môn đã tham gia nhiệt tình vào hoạt động hướng dẫn NCKH, đặc biệt là hướng dẫn cao học viên và NCS trong việc viết luận văn thạc sỹ và luận án tiến sỹ. Hàng năm, giáo viên của Bộ môn đều tích cực tham gia hướng dẫn sinh viên NCKH của Khoa TCDN, nhiều đề tài dự thi đã đạt giải thưởng cao các cấp.

4. Định hướng nghiên cứu khoa học:

Bộ môn Định giá tài sản định hướng nghiên cứu chuyên sâu về nội dung:

+ Định giá doanh nghiệp, tài sản vô hình, sở hữu trí tuệ.

+ Định giá công nghệ trong chuyển giao, nhượng quyền.

+ Định giá bất động sản, máy, thiết bị.

+ Quản lý bất động sản.

+ Nghiên cứu về thị trường bất động sản thông qua các cấu trúc của thị trường, như: chủ thể, các tổ chức hỗ trợ thị trường (môi giới, quản lý sàn,...); cung cầu, giá cả thị trường.

5. Thi đua, khen thưởng:

- Về khen thưởng tập thể: Liên tục trong các năm qua, Bộ môn luôn được khen thưởng là Tập thể lao động xuất sắc, 3 năm được Bộ trưởng tặng bằng khen, 1 năm được Thủ tướng tặng bằng khen.

- Về khen thưởng cá nhân: hầu hết các giáo viên của Bộ môn các năm đều được công nhận là chiến sỹ thi đua cơ sở, 2 giáo viên được tặng bằng khen của Thủ tướng, 3 lượt giáo viên được phong tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua ngành tài chính, 11 lượt giáo viên được tăng bằng khen của Bộ trưởng.

*

*           *

Là một trong những chuyên ngành và Bộ môn mới của Học viện Tài chính, song chất lượng đào tạo đã được khẳng định thông qua hầu hết sinh viên chuyên ngành ĐGTS & KDBĐS ra trường đã biết thích ứng kịp với hoạt động thực tiễn, nhanh chóng tìm được việc làm ổn định, phù hợp với chuyên ngành đào tạo. Thậm chí, nhiều sinh viên đang thực tập cũng được các công ty tuyển dụng ngay, nhiều cựu sinh viên nay đã là các cán bộ chủ chốt của các Công ty định giá có uy tín trong nước. Bằng cách khẳng định mình, họ đã và đang nâng cao vị thế của chuyên ngành ĐGTS & KDBĐS cũng như của Học viện Tài chính trong xã hội. Đó thực sự là nguồn động viên “có giá nhất” để các thế hệ các Thầy cô Bộ môn Định giá tài sản nói riêng, của Học viện Tài Chính nói chung vượt qua mọi trở ngại để tiếp bước sự nghiệp trồng người.

-----------------------------------------------------

Số lần đọc: 9241
Các bài đã đăng