HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Hoạt động NCKH của sinh viên
Thứ ba, 08/09/2015 - 21:24

Danh mục gợi ý đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2015 - 2016

           HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 

TỔNG HỢP ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN NĂM HỌC 2015- 2016

 

TT

Tên đề tài

Giáo viên hướng dẫn

 1.  

Ứng dụng chỉ số Z-core để cảnh báo nguy cơ phá sản của các DN ngành thủy sản niêm yết

ThS. Mai Khánh Vân

 1.  

Xây dựng nhóm chỉ tiêu cảnh báo rủi ro TC cho các DN ngành xây dựng

ThS. Mai Khánh Vân

 1.  

Quản trị TC của DN ngành xây dựng công trình viễn thông

ThS. Nguyễn Tuấn Dương

 1.  

Mối quan hệ giữa chính sách cơ cấu nguồn vốn và hiệu quả hoạt động của DN, nghiên cứu điển hình tại Việt Nam, Thái Lan, Phillipine

TS. Diêm Thanh Hải

 1.  

Các nhân tố tác động đến M&A xuyên quốc gia

TS. Diêm Thanh Hải

 1.  

Năng lực tài chính của các DN Việt Nam sau cổ phần hóa

TS. Diêm Thanh Hải

 1.  

Ứng dụng chỉ số Z- core trong đánh giá nguy cơ phá sản của các DN ngành thương mại

TS. Phạm Thị Vân Anh

 1.  

Quản trị dòng tiền tại công ty X

ThS. Hồ Quỳnh Anh

 1.  

Tăng cường kiểm tra, giám sát tài chính của nhà nước đối với DNNN- Nghiên cứu điển hình tại TĐ công nghiệp Than- Khoáng sản VN.

TS. Nguyễn Thị Hà

 1.  

Đánh giá hiệu quả TC sau sáp nhập của CTCP tập đoàn đầu tư VN (TĐ Vingroup)

TS. Nguyễn Thị Hà

 1.  

Giải pháp nâng cao khả năng sinh lời tại CTCP Dược phẩm Trung ương 3

TS. Nguyễn Thị Hà

 1.  

Hoàn thiện công tác quản trị dòng tiền của công ty .. trong ngành công nghiệp chế biến

PGS,TS. Nguyễn Đăng Nam

 1.  

Xây dựng cơ cấu nguồn vốn hợp lý cho các DN xi măng niêm yết trên TTCKVN hiện nay

ThS. Nguyễn Thu Hà

 1.  

Giải pháp nâng cao khả năng thanh toán của DN ngành Thép niêm yết trên TTCK VN

TS. Bạch Thị Thanh Hà

 1.  

Giải pháp TC hỗ trợ phát triển DN ngành Thuy san ở VN trong bối cảnh hiện nay

TS. Bạch Thị Thanh Hà

 1.  

Đánh giá tác động của hệ thống đòn bẩy đến hiệu quả HĐKD của các DN ngành Thép

ThS. Nguyễn Trường Giang

 1.  

Cơ cấu nguồn vốn và hiệu quả HĐKD của các DN ngành Thép VN

ThS. Đặng Phương Mai

 1.  

Các hình thức huy động vốn của các DN ngành xây dựng niêm yết trên TTCK Việt Nam

ThS. Đặng Phương Mai

 1.  

Nghiên cứu tác động của chính sách huy động vốn tới giá trị của các DN xây dựng niêm yết trên TTCKVN

ThS. Nguyễn Thùy Linh

 1.  

Ứng dụng mô hình kinh tế lượng để đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới chính sách cổ tức của công ty cổ phần Dược Hậu Giang

ThS. Bùi Hà Linh

 1.  

Quản trị nợ phải trả của các DN Dược niêm yết ở VN- Thực trạng và giải pháp

ThS. Nguyễn T Bảo Hiền

 1.  

Giải pháp nâng cao năng lực TC của các DN xây dựng niêm yết tại VN

ThS. Nguyễn T Bảo Hiền

 1.  

Tình hình TC của các DN chế biến Thủy sản niêm yết trên TTCK Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

Nguyễn T. Kim Nhung

 1.  

Hiệu quả kinh doanh của các DN thuộc Tập đoàn Prime Group- Thực trạng và giải pháp

Nguyễn T Kim Nhung

 1.  

Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng bền vững của các  DN thủy sản niêm yết trên TTCKVN

TS. Phạm Thị Thanh Hòa

 1.  

Tác động của cơ cấu nguồn vốn tới giá trị các CTCP ngành xây dựng niêm yết trên TTCKVN

ThS. Ngô Kim Hòa

 1.  

Ứng dụng mô hình kinh tế lượng trong quản trị rủi ro tài chính các CTCP xây dựng niêm yết

ThS. Lưu Hữu Đức

 1.  

Phát triển mô hình Cty TC Nhà nước tại địa phương trong đầu tư hạ tầng đô thị

ThS. Lưu Hữu Đức

 1.  

Quản trị dòng tiền tại DN X

PGS,TS. Vũ Công Ty

 1.  

Tái cơ cấu tài chính tại DN X

PGS,TS. Vũ Công Ty

 1.  

Ảnh hưởng của cơ cấu nguồn vốn đến hiệu quả HĐKD của các DN trong ngành xây dựng và BĐS niêm yết trên TTCKVN

TS. Đoàn Hương Quỳnh

 1.  

Hoàn thiện phương pháp dự báo TC của các DN thủy sản niêm yết trên TTCKVN

TS. Đoàn Hương Quỳnh

 1.  

Nghiên cứu hoạt động mua lại và sáp nhập (M&A) của NHTM tại VN

ThS. Vũ Thị Hoa

 1.  

Giải pháp tăng cường quản trị nợ phải thu của các DN ngành Thép ở VN

ThS. Phạm Minh Đức

 1.  

Văn hoá DN và tác động của nó tới hành vi người tiêu dùng

ThS. Bùi Thu Hà

 1.  

Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh cho các sản phẩm xuất khẩu ngành X ra thị trường nước ngoài

ThS. Bùi Thu Hà

 1.  

Giải pháp tăng cường quản trị vốn tồn kho của các DN xi măng Việt Nam

PGS.TS.Vũ Văn Ninh

 1.  

Mối quan hệ giữa cơ cấu nguồn vốn và rủi ro TC của các DN May thuộc Tập đoàn dệt may Việt Nam – Thực trạng và những khuyến nghị.

PGS.TS.Bùi Văn Vần

 1.  

Hiệu quả sử dụng vốn của các DN May thuộc Tập đoàn dệt may Việt Nam – Thực trạng và những vấn đề đặt ra.

PGS.TS.Bùi Văn Vần

 1.  

TPP và những cơ hội, thách thức đối với các DN Việt Nam

TS.Nguyễn Minh Hoàng

 1.  

Giải pháp kinh doanh BĐS trong giai đoạn hiện nay

TS.Nguyễn Minh Hoàng

 1.  

Chính sách TC của Nhà nước đối với việc phát triển thị trường BĐS Việt Nam hiện nay

ThS.Lâm Thanh Huyền

 1.  

Quản lý nhà nước đối với kinh doanh BĐS ở Việt Nam hiện nay

ThS.Trần Thị Thanh Hà

 1.  

Vận dụng phương pháp so sánh trong định giá BĐS tại các NHTM.

ThS.Vũ Thị Lan Nhung

 1.  

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới BĐS tại Hà Nội hiện nay

ThS.Vũ Thị Lan Nhung

 1.  

Giải pháp khai thác nguồn lực TC từ đất đai ở Việt Nam trong thời gian tới

TS.Nguyễn Hồ Phi Hà

 1.  

Giải pháp nhằm thu hút nguồn vốn FDI trên thị trường BĐS ở Việt Nam

ThS.Vương Minh Phương

 1.  

Chính sách thuế đối với BĐS nhà ở tại Việt Nam

ThS. Nguyễn T.Tuyết Mai

 1.  

Tăng trưởng và rủi ro của các DN ngành (sản xuất điện, nước sạch, giao thông, xây dựng, dược, than, dầu khí....)- thực trạng và giải pháp

PGS.,TS. Nghiêm Thị Thà

 1.  

Phân tích các nhân tố tác động đến hiệu quả kinh doanh của các DNngành (sản xuất điện, nước sạch, giao thông, xây dựng, dược, than, dầu khí....)

PGS.,TS. Nghiêm Thị Thà

 1.  

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của NHTM X

PGS.,TS. Nghiêm Thị Thà

 1.  

Giải pháp TC nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập

TS Nguyễn Thị Thanh

 1.  

Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại NHTM …

TS Phạm Thị Quyên

 1.  

Giải pháp phát triển dịch vụ khách hàng DN tại NHTM cổ phần Quân đội

TS Hồ Thị Thu Hương

 1.  

Quản trị rủi ro TC tài chính tại NHTM cổ phần Quân đội – Thực trạng và giải pháp

TS Hồ Thị Thu Hương

 1.  

Giải pháp tài chính nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của các DN du lịch Việt Nam

TS Trần Đức Trung

 1.  

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần Sữa Việt Nam

ThS.  Đinh Thị Việt Nga

 1.  

Giải pháp tăng cường quản trị nợ phải thu của các DN thép ở Việt Nam

ThS. Nguyễn Thành Đạt

ThS. Phạm Minh Đức

Số lần đọc: 20278