HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Hoạt động NCKH của sinh viên
Thứ sáu, 03/02/2017 - 15:4

THÔNG BÁO HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 

 

ĐOÀN TN HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

LCĐ KHOA TCDN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

---------***---------

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO

 

            Kính gửi: Ban chấp hành các Chi đoàn- Khoa Tài chính doanh nghiệp

 

Với mục đích nhằm phát triển phong trào NCKH của sinh viên khoa TCDN góp phần vào việc nâng cao chất l­ượng đào tạo.  LCĐ TCDN sẽ kết hợp với BCN khoa tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên khoa TCDN với chủ đề:

Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp”.

- Nội dung bài đăng kỷ yếu: Mỗi sinh viên có thể viết nhiều bài tham gia hội thảo, nhưng mỗi bài nên tập trung vào một vấn đề (hoặc nội dung) theo đề cương (đính kèm) để đảm bảo chiều sâu của bài viết, góp phần nâng cao chất lượng hội thảo.

            - Quy định bài viết đăng kỷ yếu:

          +  Qui định khổ giấy:  Bài viết phải đ­ược đánh máy rõ ràng và ngắn gọn in trên khổ giấy A4, dài không quá 05 trang

          + Khoảng cách dòng: Khoảng cách giữa các dòng là 1.3 lines.

          + Căn lề cho văn bản:

          (a) Lề trên: Top = 25mm

          (b) Lề dưới: Bottom =25mm

          (c) Lề trái: Left = 35mm

          (d) Lề phải: Right = 25mm

          + Tiêu đề bài viết: Họ tên– Lớp–Số điện thoại-Tên bài viết

          VD: Nguyễn Văn A-51.11.01- 091.123.4566 - Các hình thức đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

           

            - Thời gian nộp bài viết: Hạn cuối cùng là ngày 07 tháng 3 năm 2017

            - Địa điểm nộp bài viết: Các sinh viên nộp bản cứng tại văn phòng khoa Tài chính doanh nghiệp (nộp qua các cô trực VPK), bản mềm gửi vào địa chỉ email: lienchidoankhoatcdn@hvtc.edu.vn .Tiêu đề email (subject): Họ tên–Lớp–SĐT-Tên bài viết

- Bài viết được đăng trong Kỷ yếu khoa học sẽ đ­ược trả nhuận bút và đ­ược thư­ởng điểm rèn luyện theo quy định hiện hành của Học viện Tài chính.       

            Để Hội thảo thu đư­ợc kết quả tốt, LCĐ TCDN đề nghị Ban chấp hành các chi đoàn thông báo chủ đề hội thảo, thời gian, địa điểm và tổ chức sinh hoạt chi đoàn để trao đổi về những vấn đề nghiên cứu. Mỗi Chi đoàn phải có ít nhất 3 bài viết.

 

                                                                                                TM/ BCH LCĐ TCDN

                                                                                                   Bí th­ư

 

 

                                                                                                                           Phạm Minh Đức                                   

Số lần đọc: 6