HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Giới thiệu chung
Thứ năm, 07/11/2013 - 21:50

Giới thiệu về khoa Tài chính doanh nghiệp

 I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Khoa Tài chính doanh nghiệp được thành  lập năm 1963 với tên gọi ban đầu là Khoa Tài vụ - Kế toán. Các chuyên ngành  thuộc Khoa quản lý và đào tạo lúc đó bao gồm: Tài vụ công nghiệp; Tài vụ XDCB; Tài vụ nông nghiệp; Tài vụ thương nghiệp; Kế toán công nghiệp; Kế toán XDCB; Kế toán nông nghiệp; Kế toán thương nghiệp.

Đầu năm học 1966 - 1967, Khoa tài vụ - Kế toán các ngành kinh tế quốc dân được tách thành hai khoa: Khoa Tài vụ các ngành (gồm các bộ môn Tài vụ công nghiệp, Tài vụ nông nghiệp, Tài vụ kiến thiết cơ bản (XDCB), Tài vụ thương nghiệp ), Khoa Kế toán các ngành (gồm các bộ môn: Kế toán công nghiệp, Kế toán nông nghiệp, Kế toán thương nghiệp, Kế toán XDCB).

Từ học kỳ hai năm học 1972 -  1973, Khoa Tài vụ các ngành hợp nhất với Khoa Tài chính ngân sách thành Khoa Tài chính.

Từ cuối năm học 1979 – 1980, Khoa Tài chính lại được tách ra thành lập hai Khoa là Khoa Tài chính các ngành kinh tế quốc dân - gọi tắt là Khoa Tài chính ngành (gồm bộ môn Tài chính công nghiệp, Tài chính nông nghiệp, Tài chính XDCB, Tài chính thương nghiệp) và  Khoa Tài chính ngân sách.

Tháng 9 năm 1990, Khoa tài chính ngành tiếp nhận thêm hai bộ môn mới là Bộ môn Tiền tệ - tín dụng (thuộc Khoa Ngân hàng cũ) và Bộ môn Cấp phát và cho vay đầu tư XDCB, chuyên ngành Kho bạc cũng được hình thành.

Từ tháng 8 năm 1992 Khoa Tài chính ngành tiếp nhận Bộ môn Bảo hiểm từ Khoa Tài chính Nhà nước. Các Bộ môn trong Khoa được sắp xếp thành: Bộ môn Tài chính doanh nghiệp, Bộ môn Tiền tệ - Tín dụng và Bộ môn Bảo hiểm.

Từ tháng 11 năm 1994, theo quyết định số 1152/TC/QĐ/TCCB của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Khoa Tài chính ngành được mang tên mới: Khoa Tài chính doanh nghiệp.

Tháng 2 năm 2000, Bộ môn Thị trường chứng khoán được tách ra từ Bộ môn Tài chính doanh nghiệp.

Tháng 01/2002 cùng với việc ra đời của Học viện Tài chính, các bộ môn Bảo hiểm, Thị trường chứng khoán và Tiền tệ - Tín dụng tách ra khỏi Khoa Tài chính doanh nghiệp hình thành nên Khoa mới: Khoa Ngân hàng -Bảo hiểm, đồng thời Khoa Tài chính doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở Bộ môn Tài chính doanh nghiệp và hai bộ môn: Bộ môn Kinh tế các ngành sản xuất và Bộ môn Quản lý kinh tế.

Từ đầu năm học 2003 -2004, Bộ môn Quản lý kinh tế và Kinh tế các ngành sản xuất chuyển về Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Tài chính doanh nghiệp tiếp tục nhận thêm Bộ môn phân tích Tài chính doanh nghiệp.

Năm học 2004-2005, Khoa Tài chính doanh nghiệp chia tay với Bộ môn Quản lý kinh tế và tiếp nhận Bộ môn Định giá tài sản. Hiện nay Khoa TCDN gồm có 3 bộ môn: Tài chính doanh nghiệp, Phân tích Tài chính doanh nghiệp và Định giá tài sản.

Gần 50 năm qua, Khoa Tài chính doanh nghiệp đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh. Từ chỗ ban đầu chỉ có không đến 10 người, hiện nay tổng số cán bộ giáo viên trong Khoa đã lên tới 43 người với 02 Phó Giáo sư, 13 Tiến sĩ, 10 Nghiên  cứu sinh, 22 Thạc sỹ, 8 cử nhân. Số giáo viên có trình độ trên Đại học chiếm trên 80%. Đã có 3 tập thể và 2 cá nhân trong Khoa đã được tặng huân chương lao động hạng 2, hạng 3. Nhiều cán bộ giáo viên trong Khoa đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Năm 2004 Bộ môn Tài chính doanh nghiệp và năm 2005 Khoa Tài chính doanh nghiệp được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 về những thành tích đóng góp vào sự nghiệp đào tạo cán bộ quản lý kinh tế tài chính cho đất nước`

Năm 2011, Khoa TCDN được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng 2.

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA KHOA

1. Về đào tạo, bồi dưỡng

*Chuyên ngành đào tạo: Khoa TCDN hiện đang đào tạo 2 chuyên ngành:

+ Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp

+ Chuyên ngành Định giá tài sản và kinh doanh bất động sản

*Cấp đào tạo: Cử nhân, Thạc sỹ, Tiến sỹ

* Khoa tham gia đào tạo bồi dưỡng kiến thức về tài chính doanh nghiệp, về định giá tài sản, kinh doanh bất động sản cho các doanh nghiệp, các đơn vị bên ngoài Học viện.

2. Về nghiên cứu khoa học

* Chủ trì và tham gia hàng chục đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, Ngành.

* Chủ trì và tham gia hàng trăm đề tài cấp Học viện và cấp khoa

* Hàng chục đề tài của sinh viên NCKH đạt giải cấp Bộ giáo dục và đào tạo .

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KHOA

- Tổng số cán bộ, giáo viên: Khoa hiện có 43 cán bộ, giáo viên cơ hữu, trong đó:

      + Giáo viên: 41 người

      + Cán bộ VPK: 2 người

- Số Bộ môn trong Khoa: Khoa hiện có 3 bộ môn:

      + Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

      + Bộ môn Định giá tài sản

      + Bộ môn Phân tích tài chính doanh nghiệp

- Lãnh đạo Khoa:

+ Trưởng khoa:

http://hvtc.edu.vn/Portals/0/imagesupload/Vu%20Cong%20Ty.jpg

 

 

PGS.TS.Vũ Công Ty

 

+ Phó trưởng khoa:

 

 

http://hvtc.edu.vn/Portals/0/imagesupload/Bui%20Van%20Van.jpg

http://hvtc.edu.vn/Portals/0/imagesupload/Vu%20Van%20Ninh.jpg

TS.Bùi Văn Vần

ThS. Phạm Văn Bình

TS.Vũ Văn Ninh

 

 

 

- Hội đồng khoa học của Khoa

+ PGS. TS. Vũ Công Ty- Chủ tịch

+ TS. Vũ Văn Ninh – Thư ký

+ TS. Bùi Văn Vần

+ TS. Nguyễn Minh Hoàng

+ PGS.,TS. Nghiêm Thị Thà

+ ThS.Phạm Văn Bình

 

IV. GIỚI THIỆU VỀ CÁC BỘ MÔN

1. Bộ môn Tài chính Doanh nghiệp

- Tổng số giáo viên đang giảng dạy tại bộ môn: 25 giáo viên, trong đó: 24 giáo viên cơ hữu, 1 giáo viên kiêm chức. Trong đó 2 PGS, 8 TS, 6 NCS, 11 thạc sĩ, có 5 giáo viên đang học cao học.

- Lãnh đạo Bộ môn:

+ Tr­ưởng Bộ môn:     TS. Bùi Văn Vần

+ Phó tr­ưởng Bộ môn:          TS. Vũ Văn Ninh 

                                                TS. Đoàn Hương Quỳnh

- Chức năng, nhiệm vụ của bộ môn:

      Giảng dạy môn học Tài chính doanh nghiệp. Giảng dạy các lớp bồi dưỡng giám đốc tài chính, kế toán trưởng, kiểm soát viên, phân tích đầu tư chứng khoán, định giá tài sản, định giá doanh nghiệp, kiểm toán viên...

     + Giáo trình giảng dạy: Giáo trình TCDN và TCDN dùng cho lớp không chuyên ngành. Bài tập Tài chính doanh nghiệp.

-      Địa chỉ liên hệ: Bộ môn  Tài chính doanh nghiệp, tầng 4 nhà hiệu bộ- Học viện Tài chính- Đông Ngạc- Từ Liêm - HN.

-       Điện thoại: 043 8385509 (máy lẻ 101)

2. Bộ môn Phân tích TCDN:

- Tổng số giáo viên đang giảng dạy tại bộ môn: 13 giáo viên, trong đó có 10 giáo viên cơ hữu, 3 giáo viên kiêm chức. Trong đó 1 PGS,  4 TS,  6 NCS và thạc sĩ, có 2 giáo viên đang học cao học.

- Lãnh đạo Bộ môn:

     + Trưởng bộ môn: PGS.,TS Nghiêm Thị Thà

     + Phó trưởng BM: TS Nguyễn Thị Thanh

- Chức năng, nhiệm vụ của bộ môn:

      Giảng dạy môn học Phân tích TCDN. Giảng dạy các lớp bồi dưỡng kế toán trưởng, giám đốc tài chính, cán bộ tín dụng của ngân hàng.

     + Giáo trình giảng dạy: Phân tích TCDN và Phân tích TCDN dùng cho lớp không chuyên ngành

     + Sách chuyên khảo: Phân tích TCDN- Lý thuyết và thực hành, Đọc và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, Hệ thống bài tập thực hành Phân tích TCDN.

-      Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Phân tích TCDN- Khoa Tài chính DN- Học viện Tài chính. Điện thoại: 043 8385509 (máy lẻ 101)

3. Bộ môn Định giá tài sản:

- Tổng số giáo viên đang giảng dạy tại bộ môn: 7  giáo viên. Trong đó 2 TS,  2 NCS, 2 thạc sĩ và có 1 giáo viên đang học cao học.

- Lãnh đạo Bộ môn:

     + Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Minh Hoàng

     + Phó trưởng BM: ThS. Phạm Văn Bình

- Chức năng, nhiệm vụ của bộ môn:

          + Giảng dạy các môn học:

                                                      Môn học Định giá tài sản

                                                      Môn học Thị trường Bất động sản

                                                      Môn học Kinh doanh Bất động sản

                                                      Môn học Quản lý và quy hoạch đô thị

                                                      Môn học Định giá doanh nghiệp

     + Tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng kế toán trưởng, giám đốc tài chính, cán bộ tín dụng của ngân hàng.

-      Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Định giá tài sản- Khoa Tài chính DN- Học viện Tài chính. Điện thoại: 043 8385509 (máy lẻ 101).

V. LÃNH ĐẠO CÁC TỔ CHỨC, ĐOÀN THỂ TRONG KHOA

1.      Chi bộ Khoa- Bí thư­:                      TS. Bùi Văn Vần

2.      Công đoàn Khoa- Chủ  tịch:         TS.Đoàn Hương Quỳnh

3.       Liên chi đoàn Khoa- Bí thư­:        ThS.Lưu Hữu Đức

4.      Chi đoàn Giáo viên- Bí thư:         Nguyễn Trường Phương

VI. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ CỦA KHOA

      - Phòng 101 và 102, Nhà hiệu bộ – Học viện Tài chính, Đông Ngạc- Từ Liêm – Hà Nội

            - Tel: 04.38385.509 (xin 101)

            - Email: khoatcdn@gmail.com

Số lần đọc: 3025
Các bài đã đăng