HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Giới thiệu chung
Chủ nhật, 27/04/2014 - 10:28

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

KHÁI QUÁT VỀ KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 

 

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Khoa Tài chính doanh nghiệp (TCDN) được thành  lập năm 1963 với tên gọi ban đầu là Khoa Tài vụ - Kế toán. Các chuyên ngành  thuộc Khoa quản lý và đào tạo lúc đó bao gồm: Tài vụ công nghiệp; Tài vụ XDCB; Tài vụ nông nghiệp; Tài vụ thương nghiệp; Kế toán công nghiệp; Kế toán XDCB; Kế toán nông nghiệp; Kế toán thương nghiệp.

Đầu năm học 1966 - 1967, Khoa tài vụ - Kế toán các ngành kinh tế quốc dân được tách thành hai khoa: Khoa Tài vụ các ngành (gồm các bộ môn Tài vụ công nghiệp, Tài vụ nông nghiệp, Tài vụ kiến thiết cơ bản (XDCB), Tài vụ thương nghiệp), Khoa Kế toán các ngành (gồm các bộ môn: Kế toán công nghiệp, Kế toán nông nghiệp, Kế toán thương nghiệp, Kế toán XDCB).

Từ học kỳ hai năm học 1972 -  1973, Khoa Tài vụ các ngành hợp nhất với Khoa Tài chính ngân sách thành Khoa Tài chính.

Từ cuối năm học 1979 - 1980 Khoa Tài chính lại được tách ra thành lập hai Khoa là Khoa Tài chính các ngành kinh tế quốc dân - gọi tắt là Khoa Tài chính ngành (gồm bộ môn Tài chính công nghiệp, Tài chính nông nghiệp, Tài chính XDCB, Tài chính thương nghiệp) và  Khoa Tài chính ngân sách.

Tháng 9 năm 1990, Khoa tài chính ngành tiếp nhận thêm hai bộ môn mới là Bộ môn Tiền tệ - tín dụng và Bộ môn cấp phát và cho vay đầu tư XDCB, chuyên ngành Kho bạc cũng được hình thành.

Từ tháng 8 năm 1992 Khoa Tài chính ngành tiếp nhận Bộ môn Bảo hiểm từ Khoa Tài chính Nhà nước. Các bộ môn trong Khoa được sắp xếp thành: Bộ môn TCDN, Bộ môn Tiền tệ - Tín dụng và Bộ môn Bảo hiểm.

Từ tháng 11 năm 1994, theo quyết định số 1152/TC/QĐ/TCCB của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Khoa Tài chính ngành được mang tên mới: Khoa Tài chính doanh nghiệp.

Tháng 2 năm 2000, Bộ môn Thị trường chứng khoán được tách ra từ Bộ môn TCDN.

Tháng 01/2002 cùng với sự ra đời của Học viện Tài chính, các Bộ môn Bảo hiểm, Thị trường chứng khoán và Tiền tệ - Tín dụng tách ra khỏi Khoa TCDN hình thành nên Khoa mới: Khoa Ngân hàng -Bảo hiểm; Khoa TCDN được thành lập trên cơ sở Bộ môn TCDN và 2 Bộ môn: Kinh tế các ngành sản xuất và Quản lý kinh tế.

Từ đầu năm học 2003 -2004, Bộ môn Kinh tế các ngành sản xuất chuyển về Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa TCDN tiếp nhận Bộ môn Phân tích TCDN từ khoa Kế toán chuyển sang.

Năm học 2004-2005, Bộ môn Quản lý kinh tế chuyển sang khoa Quản trị kinh doanh, Khoa TCDN tiếp nhận Bộ môn Định giá tài sản.

Hiện nay Khoa TCDN gồm có 3 bộ môn: TCDN, Phân tích TCDN và Định giá tài sản. Các bộ môn trong khoa hiện đang đảm nhiệm giảng dạy 08 môn học. Tính tại thời điểm tháng 1/2015, khoa TCDN đang trực tiếp quản lý 86 lớp với 3.142 sinh viên chính quy các chuyên ngành TCDN, Định giá tài sản và 72 NCS thuộc 3 chuyên ngành TCDN, Định giá tài sản và Phân tích TCDN.

Hơn 50 năm qua, Khoa TCDN đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh. Từ chỗ ban đầu chỉ có không đến 10 người, đến nay (tại thời điểm 1/1/2015) tổng số cán bộ giáo viên trong Khoa đã lên tới 46 người; trong đó có 44 giáo viên, với 03 Phó Giáo sư (6,8%), 9 giảng viên chính (20,4%), 16 Tiến sĩ (36,4%), 22 Thạc sỹ (50%); Số giáo viên có trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ của khoa là 38 người (tỷ lệ 86,4%). Khoa TCDN hiện có 15 giáo viên đang làm NCS (34%); trong đó, có 3 NCS tại nước ngoài. Đặc biệt, hiện nay khoa có 10 giáo viên có thể đảm nhiệm giảng dạy bằng tiếng Anh. Hàng năm, số sinh viên tốt nghiệp hệ đại học chính quy các chuyên ngành do khoa quản lý vào khoảng từ 600-800 người. Khoa đã tham gia đào tạo hàng vạn Thạc sĩ các chuyên ngành Tài chính – ngân hàng và Kế toán và gần 50 Tiến sĩ chuyên ngành Tài chính –Ngân hàng cho đất nước. Nhiều cựu sinh viên của khoa hiện đang đảm nhiệm những trọng trách trong bộ máy quản lý –lãnh đạo của đất nước, góp phần làm rạng danh truyền thống của Học viện Tài chính nói chung, và của khoa TCDN nói riêng (*).

Do những đóng góp to lớn vào sự phát triển của ngành Tài chính và sự nghiệp giáo dục đào tạo, khoa TCDN đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý:

- Tập thể khoa được tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3 năm 2004 và thưởng Huân chương lao động hạng 2 năm 2010.

- Hai Bộ môn: TCDN, Phân tích TCDN và 5 giáo viên của Khoa đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 3. Ngoài ra, nhiều CBGV của khoa được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo,.v.v.

- 01 giáo viên của khoa được trao tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân; 5 giáo viên khác được trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú; 1 giáo viên của khoa được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA KHOA

1. Về đào tạo, bồi dưỡng

*Chuyên ngành đào tạo: Khoa TCDN hiện đang đào tạo 2 chuyên ngành:

+ Tài chính doanh nghiệp

+ Định giá tài sản và kinh doanh bất động sản

*Cấp đào tạo: Cử nhân, Thạc sỹ, Tiến sỹ

* Khoa tham gia đào tạo bồi dưỡng kiến thức về TCDN, về Định giá tài sản, Kinh doanh bất động sản cho các doanh nghiệp, các đơn vị bên ngoài Học viện.

2. Về nghiên cứu khoa học

* Chủ trì và tham gia hàng chục đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, Ngành.

* Chủ trì và tham gia hàng trăm đề tài cấp Học viện và cấp khoa.

* Hàng chục đề tài của sinh viên NCKH đạt giải cấp Bộ giáo dục và đào tạo .

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KHOA

- Tổng số cán bộ, giáo viên: Khoa hiện có 46 cán bộ, giáo viên, trong đó:

     + Giáo viên: 44 người

     + Cán bộ VPK: 2 người

- Các Bộ môn trong Khoa: Khoa hiện có 3 bộ môn:

     + Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

     + Bộ môn Định giá tài sản và Kinh doanh bất động sản.

     + Bộ môn Phân tích tài chính doanh nghiệp

- Lãnh đạo Khoa:

+ Trưởng khoa:              + TS.Bùi Văn Vần

+ Phó trưởng khoa:        + PGS,TS. Nghiêm Thị Thà

                                                + TS.Vũ Văn Ninh

                                                + TS.Đoàn Hương Quỳnh

- Hội đồng khoa học Khoa:

+ TS. Bùi Văn Vần - Chủ tịch

+ PGS.TS. Nghiêm Thị Thà, PCT kiêm Thư ký

+ TS. Nguyễn Minh Hoàng

+ TS. Vũ Văn Ninh

+ TS. Đoàn Hương Quỳnh

IV. GIỚI THIỆU VỀ CÁC BỘ MÔN

1. Bộ môn Tài chính Doanh nghiệp

- Tổng số giáo viên của bộ môn: 26 giáo viên cơ hữu và 1 giáo viên kiêm chức. Theo học hàm, học vị, Bộ môn gồm: 2 PGS, 9 TS, 14 thạc sĩ, có 9 giáo viên đang làm NCS và 3 giáo viên đang học cao học.

- Lãnh đạo Bộ môn:

+ Tr­ưởng Bộ môn: -TS. Vũ Văn Ninh 

+ Các Phó tr­ưởng Bộ môn:  - TS. Đoàn Hương Quỳnh

                                          - TS. Nguyễn Thị Hà

                                          - TS. Phạm Thị Vân Anh

- Chức năng, nhiệm vụ của bộ môn:

+ Giảng dạy môn học TCDN cho các hệ đào tạo của học viện, các lớp bồi dưỡng giám đốc tài chính, kế toán trưởng, kiểm soát viên, phân tích đầu tư chứng khoán, định giá tài sản, định giá doanh nghiệp, kiểm toán viên...

+ Giáo trình giảng dạy: Giáo trình TCDN và Hệ thống câu hỏi và Bài tập TCDN.

 • Địa chỉ liên hệ: Bộ môn TCDN, phòng 409+411, tầng 4 nhà hiệu bộ- Học viện Tài chính – số 1 Lê Văn Hiến, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm - HN.
 • Điện thoại: 0438.386 867 (máy lẻ 102)

2. Bộ môn Phân tích TCDN:

- Tổng số giáo viên của bộ môn: gồm 11 giáo viên cơ hữu và 2 giáo viên kiêm chức. Theo học hàm, học vị, Bộ môn gồm: 1 PGS,  5 TS,  3 thạc sĩ, 2 giáo viên đang làm NCS, 3 giáo viên đang học cao học.

- Lãnh đạo Bộ môn:

    + Trưởng bộ môn: - PGS,TS. Nghiêm Thị Thà

    + Phó trưởng BM: - TS. Nguyễn Thị Thanh

                                - TS. Phạm Thị Quyên

- Chức năng, nhiệm vụ của bộ môn:

    + Giảng dạy 2 môn học: Phân tích TCDN và Phân tích Kinh tế cho các hệ đào tạo của học viện, các lớp bồi dưỡng kế toán trưởng, giám đốc tài chính, cán bộ tín dụng- ngân hàng.

    + Giáo trình giảng dạy: Phân tích TCDN và Phân tích TCDN dùng cho lớp không chuyên ngành

    + Sách chuyên khảo: Phân tích TCDN- Lý thuyết và thực hành, Đọc và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, Hệ thống bài tập thực hành Phân tích TCDN.

 • Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Phân tích TCDN- Khoa TCDN- Học viện Tài chính. Điện thoại: 0438.386 867 (máy lẻ 102)

3. Bộ môn Định giá tài sản:

- Tổng số giáo viên đang giảng dạy tại bộ môn: 7 giáo viên; Trong đó, có 2 TS,  5 thạc sĩ. Hiện tại, bộ môn có 4 giáo viên đang làm NCS.

- Lãnh đạo Bộ môn:

    + Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Minh Hoàng

    + Phó trưởng BM: TS. Nguyễn Hồ Phi Hà

- Chức năng, nhiệm vụ của bộ môn:

         + Giảng dạy các môn học:

                                  1-Định giá tài sản

                                  2-Thị trường Bất động sản

                                  3-Kinh doanh Bất động sản

                                  4-Quản lý và quy hoạch đô thị

                                  5-Định giá doanh nghiệp

    + Tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng kế toán trưởng, giám đốc tài chính, cán bộ tín dụng của ngân hàng.

 • Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Định giá tài sản- Khoa Tài chính DN- Học viện Tài chính. Điện thoại: 043 8386867 (máy lẻ 102)

V. LÃNH ĐẠO CÁC TỔ CHỨC, ĐOÀN THỂ TRONG KHOA

 1. Chi bộ Khoa- Bí thư­:             TS. Bùi Văn Vần
 2. Công đoàn Khoa- Chủ  tịch:          TS.Đoàn Hương Quỳnh
 3.  Liên chi đoàn Khoa- Bí thư­:          ThS. Nguyễn Trường Giang
 4. Chi đoàn giáo viên khoa:         ThS. Nguyễn Trường Phương

VI. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ CỦA KHOA

 • Địa chỉ liên hệ: Khoa TCDN, phòng 101 và 102, nhà hiệu bộ- Học viện Tài chính – số 1 Lê Văn Hiến, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm – Hà Nội .
 • Điện thoại liên hệ: 043 8385509 (máy lẻ 101)
 • Email: khoatcdn@gmail.com

 

VII. DANH SÁCH LÃNH ĐẠO KHOA TCDN CÁC THỜI KỲ

(Thành lập 1963)

 1. Trưởng khoa:

TT

Họ và tên

Giai đoạn

Ghi chú

 1.  

Thầy giáo Trương Thừa Uyên

1963-1972

Đã mất

 1.  

TS. Võ Thành Hiệu

1972-1975

Đã mất

 1.  

PGS,TS Trần Văn Tá

1981-1984

 

 1.  

TS. Mai Thiệu

1984-1985

 

 1.  

NGUT. Huỳnh Đình Trữ

1986-1991

Đã mất

 1.  

PGS,TS. NGUT Nguyễn Đình Kiệm

1991-1999

 

 1.  

PGS,TS. NGUT Nguyễn Thị Mùi

1999-2001

 

 1.  

PGS,TS. NGUT Nguyễn Đình Kiệm

2002-2006

 

 1.  

PGS,TS. NGUT Vũ Công Ty

2006-2014

 

 1.  

TS. Bùi Văn Vần

Từ 2014

 

 

 1. Phó Trưởng khoa:

TT

Họ và tên

Giai đoạn

Ghi chú

 1.  

Thầy giáo Lưu Văn Nhã

1963-1972

Đã mất

 1.  

Thầy giáo Lê Thanh Quảng

1973-1974

Đã mất

 1.  

NGUT. Huỳnh Đình Trữ

1981-1986

Đã mất

 1.  

Thầy giáo Lê Văn Tiêu

1985-1994

Đã mất

 1.  

PGS,TS. Đỗ Văn Thành

1984-1985

 

 1.  

Thầy giáo Nguyễn Tiến Hiền

1985-1988

 

 1.  

TS. Bạch Đức Hiển

1990-2010

 

 1.  

PGS,TS.NGND. Nguyễn Đăng Nam

1994-1998

 

 1.  

TS. Bùi  Văn Vần

1998 - 2014

 

 1.  

ThS. Vũ Viết Thựu

2004

 

 1.  

TS. Phạm Văn Bình

2008 -2014

 

 1.  

TS. Vũ Văn Ninh

Từ 2012

 

 1.  

PGS,TS. Nghiêm Thị Thà

Từ 2014

 

 1.  

TS. Đoàn Hương Quỳnh

Từ 2014

 

 

Ghi chú: Giai đoạn 1976-1980 khoa Tài vụ sáp nhập vào khoa Tài chính ngân sách thành khoa Tài chính

 

 

Số lần đọc: 8836
Các bài đã đăng