HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Bộ môn Phân tích tài chính
Thứ ba, 04/07/2017 - 8:6

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Tân

A.  LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Hữu Tân

Năm sinh: 1992   

Học vị: Tiến sĩ

Ngạch viên chức: V.07.01.03

Chức vụ: Giảng viên

Danh hiệu:

Điện thoại: 0962.488.079

Email: nhtan92@gmail.com

 

B. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Từ năm 2010 đến 2014

Cử nhân kinh tế, Học viện Tài chính

Từ năm 2015 đến 2017

Thạc sĩ kinh tế, Học viện Tài chính

Từ năm 2018 đến 2021

Tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính

C. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ năm 2014 đến 2015

Kế toán viên, Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT

Từ năm 2015 đến 2016

Chuyên viên, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Từ năm 2016 đến 2017

Phân tích tài chính, Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT

Từ 06/2017 đến nay

Giảng viên, Bộ môn Phân tích Tài chính, Học viện Tài chính

 

 

D. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY

- Tham gia giảng dạy các hệ đại học chính quy, liên thông, bằng 2 của Học viện Tài chính.

- Giảng viên thỉnh giảng của Trường Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội

- Giảng dạy ôn thi chứng chỉ CFA

E. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Giải pháp bảo đảm tăng trưởng bền vững của các NHTMCPNY ở Việt Nam

2017

Học viện

Tham gia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Các bài báo đã công bố

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng nông sản xuất khẩu Việt Nam

2017

Kinh tế và Dự báo

2

Solutions to Vietnamese labor market in the period of  international integration

2017

International Conference Proceedings: “Emerging issues in economics and business in the context of international integration (EIEB 2017)”

 

 

 

 

3. Sách đã xuất bản

STT

Tên sách

Nhà xuất bản/ Năm xuất bản

1

Bài tập Phân tích Kinh tế

2017

 

 

 

                                                                  

                                                               

                 

                                                                                         

 

 

 

     

 

Số lần đọc: 7711